Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Umeå

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 183 st.

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga

Tillbyggnad av köpcentrum i Umeå, etapp 2

Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå

Totalombyggnad av universitethus i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå

Om- och tillbyggnad av Aktivitets- och Föreningshus i Umeå

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå

Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4

Nybyggnad av äldreboenden på eventuellt Berghem, Umeå

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 3

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4

Nybyggnad av inomhusträningsanläggning ITA i Umeå

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Om- och nybyggnad av produktionslokaler i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Haga

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av kyllager/produktionslokal för Norrmejerier i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Dåva-kommungräns Robertsfors

Nybyggnad av kontorshus i Umeå

Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och carport i Tomtebo

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus på Tomtebo, Umeå

Nybyggnation av hängbro i Umeå

Nybyggnad av styckebyggda villor/gruppbyggda bostäder på Ersboda

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Ombyggnad av busstorg i Umeå

Nybyggnad av idrottshall på Stadsliden

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå

Nybyggnad av barncancerhus i Umeå

Exploateringsområde för kontor, hotell mm på Ön i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Umeå

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2

Nybyggnad och rivning av förskola i Umeå

Ombyggnad av torg i Umeå

Ombyggnad av fd vårdcentral till lägenheter i Böleäng, Umeå

Om- och tillbyggnad av kontor i Umeå

Förtätning av bostäder i Umeå

Nybyggnad av värmekulvert vid flerbostadshus i Umeå

Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 3 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Nybyggnad av förskola och skolkök i Umeå

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hörnefors

Tillbyggnad av skola i Umeå

Utvändigt underhåll och ombyggnad av flerbostadshus i Umeå

Nybyggnad av radhus i Umeå

Nybyggnad av kontor i Umeå

Nybyggnad av överföringsledning, Täfteå - Innertavle

Ombyggnad av livsmedelsbutik på Väst på stan, Umeå

Moduluppställning vid by B 24 på Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Moduluppställning vid by C 24 på Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Anläggande av konstgräsplan mm i Umeå

Nybyggnad av gc-bro från Ön-Teg i Umeå

Nybyggnad av gc-väg i Umeå

Nybyggnad av grupphus i Umeå

Nybyggnad av annex i Umeå

Tillbyggnad av kyrka till trygghetsboende i Umeå

Rivning av byggnad samt nybyggnad av orangeri i Umeå

Ombyggnad av gator, VA mm i Umeå, etapp 2

Upprustning av flerbostadshus och garage i Umeå

Rivning av simhall på Gammlia i Umeå

Ombyggnad till butik i Umeå

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå

Ev utbyggnad av södra kajen i Umeå hamnterminal

Tillbyggnad av trafikledartorn i Umeå

Uppförande av pelletspanna vid ÅLÖ maskiner, Umeå

Fasad och takarbeten på flerbostadshus i Umeå

Fasadarbete på flerbostadshus i Umeå

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 2

Rivning av simhall i Umeå

Ombyggnad av skola i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå

Nybyggnad av industrihus och kontor i Umeå

Upprustning/stabilisering av pir i Umeå hamnterminal

Exploateringsområde för styckebyggda enbostadshus i Stöcksjö

PCB sanering Umeälven

Om- & tillbyggnad av skola för förskola i Umeå

Anläggande av sportpark i Umeå

Nybyggnad av industrihus i Umeå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: