Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Storuman

Nytt triangelspår samt utveckling av industriområde i Storuman
Nytt triangelspår från NLC-Storumanterminalen till Inlandsbanan. Utveckling av industriområde. Storumans kommun genomför ett förstudieprojekt med syfte att ta fram en järnvägskalkyl för ett industrispår från befintlig omlastningsterminal till Inlandsbanan. Därtill ska samhällsekonomisk nytta med en förlängning av järnvägsspåret beräknas. I uppdraget ingår att mäta olika nyttor (besparingar & vinster) som kan komma genom att åtgärden genomförs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (16 lgh).
Ombyggnad till musikskola samt förskola i Storuman
Objektet avser om- och tillbyggnad för förskolan Regnbågen i hus B2 och Kulturakademins musikskola i hus D på fastigheten Ormen 14 i Storuman. Total bruttoarea ombyggnad ca 720 m2 och tillbyggnad ca 60 m2.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Klippavan-Hemavan i Storumans kommun
Avser nyanläggande av överföringsledning från Klippavan till Hemavan tätort, ca 4200 meter vattenledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus (6 lgh).
Ombyggnad av vattenverk i Pauträsk
Föreliggande förfrågningsunderlag med däri uppställda krav samt angivna bestämmelser och handlingar avser undersökningsborrningar i Pauträsk för en eventuellt kommande ny vattentäkt.
Ombyggnad av studentlägenhet i Storuman
Ombyggnad av bottenvåning till studentlägenheter (ändrad användning).
Nybyggnad av belysningsmast i Storuman
Ombyggnad av parkering, installation av laddstation för elbil samt skylt till laddstation samt installation av ny belysning för parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 2 st transformatorstationer ns38932, ns26010.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 2 transformatorstationer(ns09957) Ström 1:55.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns03502) Laisholm 1:16,1:18.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation och väderskydd.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Storuman
Nybyggnad av pump/nodhus.
Nybyggnad av cistern i Storuman
Nybyggnad av tankanläggning för timmertåg (cistern 30 m3).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns20459).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns23107).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns24194).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns45152).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns51933).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns57931).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns72469).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns72701).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns90864).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation nis 2223825.
Tillbyggnad av fritidshus i Storuman
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av servering i Storuman
Tillbyggnad av servering på restaurang.
Tillbyggnad av verkstad i Storuman
Tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Uppförande av förråd (attefall).
Om- & tillbyggnad av kontor i Storuman
Om- och tillbyggnad av befintlig fastighet.
Omgrävning av trätipp vid återvinningscentral i Tärnaby
Objektet avser urgrävning, sortering och igenfyllnad av plan som används som trätipp vid Morkan ÅVC, Tärnaby.
Nybyggnad av VA-ledning i Hemavan
Objektet avser nybyggnad av ca 160 m vatten- och spillvattenledning i huvudsak i vägområde och allmän platsmark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: