Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sorsele

Nybyggnad av fritidshus i Ammarnäs
Ca 70 tomter alldeles invid backen.

Nybyggnad av parhus i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat.

Beläggningsarbete på väg 363 mellan Holmfors-Sappetsele
10,2 km. Delkontrakt AC 4 Holmfors-Sappetsele.

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 2 Husbonliden-Enebacken

Sanering av gruva i Västerbotten

Renovering av skola i Sorsele etapp 1
Objektet avser om- och tillbyggnad av hus A och B, Vindelälvsskolan enligt upprättade handlingar av TM konsult AB dat 2017-05-19. Total bruttoarea om- och tillbyggnad ca 1170 m2. Omfattningen i sin helhet framgår av anslutande bilagor.

Renovering av flerbostadshus i Sorsele

Rivning av lastkaj i Sorsele
Rivning av lastkaj.

Nybyggnad av servicebyggnad i Sorsele
Ansökan om bygglov för servicebyggnad vid rastplats.

Nybyggnad av förråd i Sorsele
Ansökan om bygglov nybyggnad bevakarstuga för länsstyrelsens naturbevakare.

Rivning av förråd i Sorsele
Ansökan om rivningslov för förrådstält.

Byte av staket vid kyrkogård i Sorsele
Byte av staket på Sorsele Kyrka/Gamla kyrkogård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: