Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

Nyb av råvattenledning i Skellefteå

Om- och tillbyggnad av högstadieskola, årskurs 6-9, i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen genom Skellefteå kommun

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå

Bärighetsåtgärder på väg 726 mellan Bygdsiljum-Burträsk

Nybyggnad av radhus samt styckehus i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsbacka

Om och påbyggnad av fastighet i Skellefteå

Ombyggnad skola till förskola el nybyggnad förskola, Burträsk

Nyb av råvattenledn, kraftverk, reservoar mm i Skellefteå

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden

Bärighetsåtgärder längs väg 805 i Brutorp

Ombyggnad av F-3 skola och förskola i Skellefteå

Nybyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 1

Nybyggnad av kontor, lager och omklädningsrum i Skellefteå

Tillbyggnad av lägenheter & installation av hiss i Skellefteå

Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Skellefteå

Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk

Ny eller ombyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 2

Beläggning- & förstärkningsåtg, Anderstorp-Stackgrönnan

Riskreducerande åtgärder i Selet

Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå

Nybyggnad av kallager och skärmtak i Skelleftehamn

Tillbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå

Fönsterbyte på flerbostadshus i Skelleftehamn, Skellefteå

Ombyggnad av rötkammare/avloppsreningsverk i Skellefteå

Stängselåtgärder vid järnväg i Skellefteå

Exploatering av område i Degerbyn Skellefteå

Exploateringsområde för radhus samt styckehus i Skellefteå

Riskreducerande åtgärder längs väg 791 vid Krångfors

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå

Ombyggnad av apotek i Skellefteå

Fasadändring av industrihus i Skellefteå

Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå

Ombyggnad av ungdomsbostad i Skellefteå

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå

Installation av brandlarmsystem i flerbostadshus i Skellefteå

Förläggning av mikrokabel samt fiberoptiska arbeten i Skellefteå

Ombyggnad av förskola i Skellefteå

Rivning av byggnader i Skellefteå

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå

Rivning av fastigheter i Skellefteå kommun

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skellefteå

Byte av kylmaskiner i lager i Skellefteå

Anpassningar till trygghetsboende i Burträsk

Nybyggnad av magasin i Skellefteå

Om- och tillbyggnad av industrihus i Skellefteå

Nybyggnad av pir i Skellefteå

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå

Ombyggnad av kontor i Skellefteå

Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå

Rivning av grupphus i Skellefteå

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå

takarbeten på flerbostadshus i Skellefteå

Rivning av enbostadshus i Skellefteå

Rivning av servicebyggnad i Skellefteå

Tillbyggnad av förråd i Skellefteå

Rivning av gäststuga i Skellefteå

Rivning av förråd i Skellefteå

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå

Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå

Utvändigt underhåll av skola i Skellefteå

Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå

Tillbyggnad av telestation i Skellefteå

Ombyggnad av bensinstation i Skellefteå

Ombyggnad av personallokal i Skellefteå

Rivning av cistern i Skellefteå

Nybyggnad av plank i Skellefteå

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå

Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå

Nybyggnad av skola i Skellefteå

Nybyggnad av telestation i Skellefteå

Nybyggnad av toalett i Skellefteå

Nybyggnad av soprum i Skellefteå

Nybyggnad av maskinhall i Skellefteå

Nybyggnad av kallförråd i Skellefteå

Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå

Nybyggnad av förråd i Skellefteå

Nybyggnad av garage i Skellefteå

Nybyggnad av cistern i Skellefteå

Uppförande av viltbeteshägn i naturreservat i Kalvträsk, Skellefteå

Rivning av gårdshus i Skellefteå

Rivning av matsal i Skellefteå

Anpassningar till trygghetsboende i Lövånger

Installation av sprinkleranläggning i äldreboende i Skellefteå

Invändigt underhåll av skola i Norsjö

Utvändigt underhåll på kyrka i Skellefteå

Utvändigt underhåll av affärshus i Skellefteå

Tillbyggnad av reception i Skellefteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: