Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Robertsfors

Utvändigt underhåll Tvärålunds skolgård, Robertsfors
Utgrävning och asfaltering av Tvärålunds skolgård i Robertsfors kommun.

Utbyte brandlarm i Robertsfors kommun
Utbyte brandlarm i Robertsfors kommun.

Trafiksäkerhetsåtgärder på E4 mellan Sikeå-Gumboda
Avser ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke, nya korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar, säkring av vägens sidoområden.

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Djäkneboda-Bygdeå
Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke, mer trafiksäkra korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, ersättningsvägar, ny port under E4 vid Bobacken, breddning av bro över Dalkarlsån.

Ombyggnation i bibliotek i Robertsfors
Vägg i bibliotek (minska ljud i bibliotek) i Robertsfors kommun.

Utvändigt underhåll i utemiljö, Robertsfors
Utemiljö i Älvbacken i Robertsfors kommun.

Nybyggnad av bostäder i Robertsfors

Nybyggnad av MSB lokal i Robertsfors
Nybyggnad av säkerhetsklassad (säkerhetsklass 2) byggnad för datautrustningar, reservkraft, elcentral och ventilation och kylning.

Tillbyggnad av förskola i Bygdeå
Upphandlingen omfattar en om och tillbyggnad på förskolan Fyrklövern i Bygdeå Robertsfors kommun i form av en totalentreprenad, entreprenadarbeten utförs under 2017.

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 11: Bygdeå - Sikeå AC 12: Älgmyran - Tvärålund

Utvändigt underhåll av kyrka i Bygdeå
Projektering inför staketrenovering. Ommålning av fönster och dörrar.

Byte av kylanläggning i bibliotek i Robertsfors
Byte av kylanläggning i bibliotek i Robertsfors kommun.

Byte av vägbelysning i Robertsfors kommun
Byte av vägbelysning i Robertsfors kommun.

Utvändigt underhåll i utemiljö, Robertsfors
Utomhusmiljö, lekparksupprustning, Renforsskolan i Robertsfors kommun.

Renovering av klockstapel i Robertsfors
Byte av spån och tjärning.

Utvändigt underhåll i utemiljö, Robertsfors
Staket/utemiljö i Åmsele i Robertsfors kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: