Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Robertsfors

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Djäkneboda-Bygdeå
Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke, mer trafiksäkra korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, ersättningsvägar, ny port under E4 vid Bobacken, breddning av bro över Dalkarlsån.
Bärighetsåtgärder på väg 726 mellan Bygdsiljum-Burträsk
Avser en sträcka på ca 21 km, bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Ombyggnad av E4 mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Nybyggnad av flerbostadshus i Robertsfors
SABO hus koncept. Beställaren inbjuder att lämna anbud på 1 st flerbostadshus i 4 våningar, som skall uppföras på fastigheten Mårsgården 4 inkl rivning av 1 st befintligt enbostadshus.
Ombyggnad av förskola och korttidsboende i Ånäset, Robertsfors
Objektet avser en ombyggnation av Förskolan Apotekaren och korttidsboendet Gläntan samt parkeringsyta och ny huvudentré, nytt kylrum för smutstvätt, flytt av städ/tvättutrymme.
Nybyggnad av toalett i Robertsfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utedass och parkeringsyta.
Nybyggnad av skärmtak i Robertsfors
Bygglov för nybyggnad av väderskydd till laddstation för el.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Robertsfors
Bygglov för skylt samt ändring av fasadfärger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Robertsfors
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Installation av brand- & inbrottslarm i kyrka i Robertsfors
Installation av brand- & inbrottslarm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: