Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nordmaling

Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Riskreducerande åtgärder på Väg 573 i Mo
Erosionsskyddet planeras bli cirka 350 meter och anläggs i slänten mot älven vid väg 573. Parallellt med skyddet genomförs stabilitetshöjande åtgärder på en sträcka av cirka 120 meter.
Nybyggnad av industrihus i Nordmaling
Ansökan förhandsbesked industribyggnad, vesslan 2.
Tillbyggnad av affärshus i Nordmaling
Ansökan om tillbyggnad, ommålning, ändring av ventilation affärslokal, svea 11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: