Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

Nybyggnad av garage i Lycksele
Nybyggnad av garagebyggnad på kv Köpmannen.
Upprustning av lasarett i Lycksele
Lycksele lasarett ska byggas om och förbättras för att möta framtidens vård.
Ombyggnad av boende i Lycksele
Smedsbergets äldreboende ska på sikt byggas om till lägenheter.
Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.
Om- och tillbyggnad av kyrkliga byggnader i Lycksele
Ombyggnad av auditorium. Tillbyggnad av café, atrium och kontor.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Anläggning av arenaområde i Lycksele
Grus och gräsytor. Ny loge.
Upphandling av elställverk till skola i Lycksele
Avser ombyggnation av Hög- och Lågspänningsställverk med tillhörande byggnad, kringutrustning och transformatorer.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad kontor och ny carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om byggnad för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov för nybyggnad tak över balkonger med inglasning.
Ombyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande byte av nätstation.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor Smedsberget 20,Moroten 1.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande ny fasad och fönster.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation.
Nybyggnad av fritidshus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av rökeri i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad rökeri.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande utbyte av ventilation.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Bygglov gällande ändring av marknivå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: