Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Lycksele
2 våningar med galleria/kontor ca 4000 kvm 8 våningar lägenheter ca 2000 kvm.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Lycksele

Ombyggnad av skola i Lycksele

Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.

Projektering för ev nybyggnad av multifunktionsbana med snökanonanläggning i Lycksele
Planer för projektering av en ca 4,7 kilometer lång multifunktionsbana med snöanläggning.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på väg 365 mellan Husbondliden-Enebacken

Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele

Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Riskreducerande åtgärder längs E12 i Kattisavan och Djupskolavan
Projektet avser anläggande av erosionsskydd förbi Kattisavan på en ca 500-600 meter lång sträcka på båda sidor av vägen.

Till eller nybyggnad av förskola/kök i Lycksele

Överföringsledning vatten och avlopp Lycksele

Ombyggnad av omlastningsterminal i Lycksele
Ombyggnad av befintliga stickspår.

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 1 Blåvikssjön-Tara

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 13: Vilan - Lycksele

Tillbyggnad av kallgarage i Lycksele
Ansökan om bygglov av tillbyggnad kallgarage.

Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tak över befintligt trapphus.

Ombyggnad av butikslokal i Lycksele

Ombyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Ansökan om bygglov.

Nybyggnad av verkstad i Lycksele
Ansökan om bygglov för rekondhall.

Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Ansökan om bygglov för skärmtak.

Nybyggnad av pumpstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för pumphus.

Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Ansökan om bygglov.

Rivning av enbostadshus i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad.

Ombyggnad av kyrka i Lycksele
Ansökan för om/tillbyggnad och mindre rivning av kyrkobyggnad.

Rivning av byggnad i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: