Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av boende i Lycksele
Smedsbergets äldreboende ska under tid byggas om till lägenheter.
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Objektet avser nybyggnation av helikopterhangar och tillhörande personaldel samt rivning av befintlig hangar. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar: Del 1 Nybyggnad av helikopterhangar samt Del 2 Rivning av befintlig hangar samt nybyggnad av personaldel.
Om- och tillbyggnad av kyrkliga byggnader i Lycksele
Ombyggnad av auditorium. Tillbyggnad av café, atrium och kontor.
Rivning & nybyggnad av helikopterhangar & kontorsbyggnad i Lycksele
Rivning & nybyggnad av helikopterhangar samt tillhörande kontorsbyggnad.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad kontor och ny carport.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov för nybyggnad tak över balkonger med inglasning.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande cykelskärmtak.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov gällande gällande nybyggnad av bredbandsnod.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande inbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor Smedsberget 20,Moroten 1.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation.
Nybyggnad av fritidshus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av pumpstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad pumphus samt förråd för pistmaskin.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av ställverk i Lycksele
Bygglov gällande utbyte och flytt av hög- och lågspänningsställverk.
Rivning av slamlagerbyggnad, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och vatten AB planerar att riva byggnad som använts som slamlager.
Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad samt ombyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: