Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

Upprustning av lasarett i Lycksele
Lycksele lasarett ska byggas om och förbättras för att möta framtidens vård.
Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 1 Blåvikssjön-Tara
Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.
Om- och tillbyggnad av kyrkliga byggnader i Lycksele
Ombyggnad av auditorium. Tillbyggnad av café, atrium och kontor.
Projektering för ev nybyggnad av multifunktionsbana med snökanonanläggning i Lycksele
Upphandlingen avser upprättande av ett avtal för bygga en multifunktionsbana på Tannberget i Lycksele kommun. Eftersom att projektet är av omfattande karaktär för Lycksele kommun, kommer projektet att verkställas genom ett s.k. partneringavtal. Partneringen innebär att den vinnande anbudsgivaren (Entreprenören) kommer inneha totalansvar för realiserandet av multifunktionsbanan dvs. agerar som en totalentreprenör med ansvar för att banan byggs enligt efterfrågad funktion. Skillnaden mot andra liknande projekt kommer dock i detta fall vara att Upphandlande myndighet (Beställaren), samarbetar med vinnande part för uppnå de mål som gäller för projektet. Omfattningen av åtagandet i sin helhet, framgår av anslutande bilagor.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Ombyggnad av boende i Lycksele
Smedsbergets äldreboende ska på sikt byggas om till lägenheter.
Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 13: Vilan - Lycksele
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Upphandling av elställverk till skola i Lycksele
Avser ombyggnation av Hög- och Lågspänningsställverk med tillhörande byggnad, kringutrustning och transformatorer.
Rivning och sanering av centralköket på skola i Lycksele
Rivning och sanering av centralköket på Tannbergsskolan.
Om- & tillbyggnad av plåtslageri i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager till plåtslageri och försäljning samt ombyggnad av yttertak på befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov ny markstation Stryckfors 1:5,Sandvik 1:2,Djupliden 2:1.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Ansökan om bygglov för ny markstation Forsdala 1:8,1:12.
Nybyggnad av fritidshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad fritidshus.
Om- & tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för om- & tillbyggnad av kontor och butik samt ombyggnad/höjning av verkstadstak.
Ombyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande byte av nätstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande ny fasad och fönster.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ommålning av fasad, ny kulör. Johannesdal 13,Skogen 4.
Tillbyggnad av rökeri i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad rökeri.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande utbyte av ventilation.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov tillbyggnad lagerbyggnad, tillfällig helikopter hangar.
Ombyggnad av bank i Lycksele
Ansökan om bygglov för ändring invändigt och ny skylt utvändigt.
Fasadändring av flerbostadshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för byte av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: