Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.

Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.

Projektering för ev nybyggnad av multifunktionsbana med snökanonanläggning i Lycksele
Upphandlingen avser upprättande av ett avtal för bygga en multifunktionsbana på Tannberget i Lycksele kommun. Eftersom att projektet är av omfattande karaktär för Lycksele kommun, kommer projektet att verkställas genom ett s.k. partneringavtal. Partneringen innebär att den vinnande anbudsgivaren (Entreprenören) kommer inneha totalansvar för realiserandet av multifunktionsbanan dvs. agerar som en totalentreprenör med ansvar för att banan byggs enligt efterfrågad funktion. Skillnaden mot andra liknande projekt kommer dock i detta fall vara att Upphandlande myndighet (Beställaren), samarbetar med vinnande part för uppnå de mål som gäller för projektet. Omfattningen av åtagandet i sin helhet, framgår av anslutande bilagor.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på väg 365 mellan Husbondliden-Enebacken

Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Upphandlingen avser projektledare till ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.

Riskreducerande åtgärder längs E12 i Kattisavan och Djupskolavan
Projektet avser anläggande av erosionsskydd förbi Kattisavan på en ca 500-600 meter lång sträcka på båda sidor av vägen.

Till eller nybyggnad av förskola/kök i Lycksele

Överföringsledning vatten och avlopp Lycksele

Ombyggnad av omlastningsterminal i Lycksele
Ombyggnad av befintliga stickspår.

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 1 Blåvikssjön-Tara

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 13: Vilan - Lycksele

Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Upphandlingen syftar till att upprätta ett kontrakt som reglerar projektledning för Lycksele kommuns investeringsprojekt under perioden 2017-2019. Uppförande av ny hangarbyggnad med tillhörande personalutrymmen på Lycksele Flygplats kan komma att aktualiseras under avtalsperioden.

Tillbyggnad av kallgarage i Lycksele
Ansökan om bygglov av tillbyggnad kallgarage.

Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tak över befintligt trapphus.

Nybyggnad av verkstad i Lycksele
Ansökan om bygglov för rekondhall.

Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Ansökan om bygglov för skärmtak.

Ombyggnad av butikslokal i Lycksele

Nybyggnad av fritidshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad fritidshus.

Om- & tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för om- & tillbyggnad av kontor och butik samt ombyggnad/höjning av verkstadstak.

Nybyggnad av pumpstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för pumphus.

Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Ansökan om bygglov.

Rivning av enbostadshus i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad.

Rivning av byggnad i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Tillbyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov tillbyggnad lagerbyggnad, tillfällig helikopter hangar.

Ombyggnad av kyrka i Lycksele
Ansökan för om/tillbyggnad och mindre rivning av kyrkobyggnad.

Fasadändring av flerbostadshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för byte av fasad.

Utvändigt underhåll på kyrka i Lycksele
Linoljestrykning på kyrka i Lycksele.

Utvändigt underhåll på kyrka i Örträsk
Tjärning av yttertak på Örträsk kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: