Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Lycksele
2 våningar med galleria/kontor ca 4000 kvm 8 våningar lägenheter ca 2000 kvm.

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 1 Blåvikssjön-Tara

Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.

Om- och tillbyggnad av kyrkliga byggnader i Lycksele
Ombyggnad av auditorium. Tillbyggnad av café, atrium och kontor.

Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på väg 365 mellan Husbondliden-Enebacken

Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Upphandlingen avser projektledare till ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.

Riskreducerande åtgärder längs E12 i Kattisavan och Djupskolavan
Projektet avser anläggande av erosionsskydd förbi Kattisavan på en ca 500-600 meter lång sträcka på båda sidor av vägen.

Ombyggnad av boende i Lycksele
Smedsbergets äldreboende ska på sikt byggas om till lägenheter.

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 13: Vilan - Lycksele

Beläggningsarbete på väg 363 mellan Sickseleberg-Björksele

Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tak över befintligt trapphus.

Ombyggnad av plåtslageri i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager till plåtslageri och försäljning samt ombyggnad av yttertak på befintlig byggnad.

Nybyggnad av verkstad i Lycksele
Ansökan om bygglov för rekondhall.

Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Ansökan om bygglov för skärmtak.

Ombyggnad av bank i Lycksele
Ansökan om bygglov för ändring invändigt och ny skylt utvändigt.

Ombyggnad av butikslokal i Lycksele

Nybyggnad av telestation i Lycksele
Ansökan om bygglov för ny markstation Forsdala 1:8,1:12.

Nybyggnad av fritidshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad fritidshus.

Om- & tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för om- & tillbyggnad av kontor och butik samt ombyggnad/höjning av verkstadstak.

Nybyggnad av pumpstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för pumphus.

Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov ny markstation Stryckfors 1:5,Sandvik 1:2,Djupliden 2:1.

Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Ansökan om bygglov.

Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad.

Rivning av byggnad i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Tillbyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov tillbyggnad lagerbyggnad, tillfällig helikopter hangar.

Ombyggnad av kyrka i Lycksele
Ansökan för om/tillbyggnad och mindre rivning av kyrkobyggnad.

Fasadändring av flerbostadshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för byte av fasad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: