Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

Nybyggnad av garage i Lycksele
Nybyggnad av garagebyggnad på kv Köpmannen.

Projektering för ev nybyggnad av multifunktionsbana med snökanonanläggning i Lycksele
Planer för projektering av en ca 4,7 kilometer lång multifunktionsbana med snöanläggning.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på väg 365 mellan Husbondliden-Enebacken

Riskreducerande åtgärder längs E12 i Kattisavan och Djupskolavan
Projektet avser anläggande av erosionsskydd förbi Kattisavan på en ca 500-600 meter lång sträcka på båda sidor av vägen.

Överföringsledning vatten och avlopp Lycksele

Ombyggnad av omlastningsterminal i Lycksele
Ombyggnad av befintliga stickspår.

Tillbyggnad av kallgarage i Lycksele
Ansökan om bygglov av tillbyggnad kallgarage.

Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tak över befintligt trapphus.

Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Nybyggnad av verkstad i Lycksele
Ansökan om bygglov för rekondhall.

Rivning av enbostadshus i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lycksele
Bygganmälan gällande ändring av 3 plan för utslussningsboende.

Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för lagertält.

Nybyggnad av pumpstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för pumphus.

Nybyggnad av plank i Lycksele
Ansökan om bygglov för insynsskydd.

Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad.

Ombyggnad av kyrka i Lycksele
Ansökan för om/tillbyggnad och mindre rivning av kyrkobyggnad.

Rivning av byggnad i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: