Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 1 Blåvikssjön-Tara
Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.
Projektering för ev nybyggnad av multifunktionsbana med snökanonanläggning i Lycksele
Upphandlingen avser upprättande av ett avtal för bygga en multifunktionsbana på Tannberget i Lycksele kommun. Eftersom att projektet är av omfattande karaktär för Lycksele kommun, kommer projektet att verkställas genom ett s.k. partneringavtal. Partneringen innebär att den vinnande anbudsgivaren (Entreprenören) kommer inneha totalansvar för realiserandet av multifunktionsbanan dvs. agerar som en totalentreprenör med ansvar för att banan byggs enligt efterfrågad funktion. Skillnaden mot andra liknande projekt kommer dock i detta fall vara att Upphandlande myndighet (Beställaren), samarbetar med vinnande part för uppnå de mål som gäller för projektet. Omfattningen av åtagandet i sin helhet, framgår av anslutande bilagor.
Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.
Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Riskreducerande åtgärder längs E12 i Kattisavan och Djupskolavan
Projektet avser anläggande av erosionsskydd förbi Kattisavan på en ca 500-600 meter lång sträcka på båda sidor av vägen.
Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 13: Vilan - Lycksele
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Upphandlingen syftar till att upprätta ett kontrakt som reglerar projektledning för Lycksele kommuns investeringsprojekt under perioden 2017-2019. Uppförande av ny hangarbyggnad med tillhörande personalutrymmen på Lycksele Flygplats kan komma att aktualiseras under avtalsperioden.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Om- & tillbyggnad av plåtslageri i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager till plåtslageri och försäljning samt ombyggnad av yttertak på befintlig byggnad.
Ombyggnad av sjukhus i Lycksele
Bygglov ombyggnad tak samt tillbyggnad plan12.
Rivning och sanering av centralköket på skola i Lycksele
Rivning och sanering av centralköket på Tannbergsskolan.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Ansökan om bygglov för ny markstation Forsdala 1:8,1:12.
Nybyggnad av fritidshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad fritidshus.
Om- & tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för om- & tillbyggnad av kontor och butik samt ombyggnad/höjning av verkstadstak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ommålning av fasad, ny kulör. Johannesdal 13,Skogen 4.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov ny markstation Stryckfors 1:5,Sandvik 1:2,Djupliden 2:1.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov tillbyggnad lagerbyggnad, tillfällig helikopter hangar.
Ombyggnad av kyrka i Lycksele
Ansökan för om/tillbyggnad och mindre rivning av kyrkobyggnad.
Fasadändring av flerbostadshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för byte av fasad.
Ombyggnad av bank i Lycksele
Ansökan om bygglov för ändring invändigt och ny skylt utvändigt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: