Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Dorotea

Upprustning av E45 genom Dorotea tätort
Området sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst samt korsningen med väg 1052, där en gång- och cykelbana ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.
Nybyggnad av garage i Dorotea
Ansökan om bygglov av komplementbyggnad - skotergarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Dorotea
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Sutme 1:2,Borga 7:110.
Nybyggnad av förråd i Dorotea
Ansökan om enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder - miljöbod/förråd.
Rivning av damm i Dorotea
Rivningsanmälan av dammluckor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: