Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bjurholm

Nybyggnad av vindkraftverk i Bjurholm
Planer finns på uppförande av 24 verk med en höjd på 150-180meter och 2-4 MW/verk.

Nybyggnad av hyreshus i Bjurholm

Nybyggnad av förråd i Bjurholm
Nybyggnad av tältkåta.

Nybyggnad av gågata och ishockeyplan i Bjurholm
Ansökan om marklov för nybyggnad av ishockeybana, anläggning av transportväg och gångväg.

Utvändigt underhåll av skola i Bjurholm
Ansökan om bygglov för fasadändring samt ramper o broplan vid entréer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: