Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bjurholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Bjurholm
421 kvm/hus och 10 lgh/hus.
Nybyggnad av biogasanläggning i Vännäs
Konsult inkopplad för att skriva en miljökonsekvensbeskrivning samt genomföra en tekninsk beskrivning inklusive en layout-skiss i ett led att förbereda för en tillståndsansökan. Kommer att söka en privat aktör som skall ta över projektet. Bigasanläggning för fordonsgas.
Utbyggnad av ortssammanbindande nät i Provåker m fl, Bjurholms kommun
Avser byarna Provåker, Öreström och Inre Öreström byanät utmed väg 353 mot Lycksele, ca 17 km från tätorten Bjurholm. Markarbetet kommer att utföras av samfällighetsföreningen.
Utbyggnad av ortssammanbindande nät i Slättmark m fl, Bjurholms kommun
Avser byarna Slättmark, Solberg & Västomån byanät utmed väg 353 mot Lycksele, ca 10 km från tätorten Bjurholm. Markarbetet kommer att utföras av samfällighetsföreningen.
Ombyggnad av församlingshus i Bjurholm
Anmälan om ändrad planlösning samt väsentligt ändring av ventilation för kyrkstugan/församlingsexpedition.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bjurholm
Ansökan om bygglov för fasadändring och skyltanordning. installation av nya utrymningsstegar, nytt fönster.
Nybyggnad av nätstation i Bjurholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Bjurholm
Ansökan om bygglov för skatepark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: