Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åsele

Nybyggnad av vindkraftverk i Åsele
6 st verk.

Beläggning av väg 352 mellan Y Länsgräns-Fredrika
Halvvarm massabeläggning. Arbetena ska utföras under 2017 och 2019.

Omläggning av yttertak på servicehus i Åsele
Avser byte av takbeläggning på Blåmesen, Hus 1,4 och 5. BYA 435 kvm, 430 kvm resp 315 kvm.

Renovering av vattenverk i Åsele kommun

Asfaltering inom Åsele kommun

Linoljning av fasad på kyrka i Fredrika

Nybyggnad av förråd i Åsele
Ansökan om bygglov för gasförråd.

Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov för nätstation Volmsjö 1:9,Trehörningen 2:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Åsele
Ansökan om bygglov för transformatorstation Älgsjöskogen 3:1,Yxsjö 3:10,Tallberg 1:25,Åsele-lövnäs 1:17.

Nybyggnad av transformatorstation i Åsele
Ansökan om bygglov för transformatorstation Åsele 1:81,2:194.

Nybyggnad av förråd i Åsele
Ansökan om bygglov, komplementbyggnad 138 m3.

Fasad och fönsterrenovering på kapell i Åsele
Restaurering av fasader och fönster.

Byte av ventilationsaggregat på förskola i Åsele

Ombyggnad av pumpstationer i Åsele och Fredrika
Renovering av pumpstationer.

Passersystem till lägenheter Åseborg i Åsele

Nytt tak på Kvarnbäcken i Åsele
Takbyte på Kvarnbäcken.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: