Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åsele

Beläggning av väg 352 mellan Y Länsgräns-Fredrika
Halvvarm massabeläggning. Arbetena ska utföras under 2017 och 2019.
Omläggning av yttertak på servicehus i Åsele
Avser byte av takbeläggning på Blåmesen, Hus 1,4 och 5. BYA 435 kvm, 430 kvm resp 315 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Åsele
Anmälan - installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation i byggnader.
Nybyggnad av cistern i Åsele
Ansökan om bygglov - installation av ny underjordisk cistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Åsele
Ansökan om bygglov för 7 transformatorstationer 5,5 m2 ns12783 Häggsjö 1:21,Ytterrissjö 3:1,Ytterrissjö 1:7,1:5,Rissjön 1:18,1:16,1:11.
Nybyggnad av lager i Åsele
Ansökan om bygglov för lagertält 240 m2.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov för nätstation 146615.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov för nätstation n146616.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov för nätstation n146621.
Nybyggnad av elverk i Åsele
Ansökan om bygglov för reservkraftscontaainer, 22,2 m3 Viska 2:44,Svalan 2.
Nybyggnad av scen i Åsele
Ansökan om bygglov scen hembyggsområdet.
Fasad och fönsterrenovering på kapell i Åsele
Restaurering av fasader och fönster.
Nytt tak på Kvarnbäcken i Åsele
Takbyte på Kvarnbäcken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: