Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Värmland

Nybyggnad av köpcentrum i Långflon, etapp 2
Avser bla lokaler för outlet, hårfrisör, restauranger, godisbutik samt verkstadslokal. Option från objektnummer (851543).

Nybyggnad av flerbostadshus Herrgårdsdammen, Torsby
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus vid Herrgårsdammen i Torsby.

Nybyggnad av flerbostadsdhus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.

Utförande av mark- och kanalisationsarbete för optofiberanläggning.
Avser utförande av mark och kanalisationsarbete.

Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri.

Tillbyggnad av bilverkstad i Torsby
Tillbyggnad av bilverkstad.

Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Tillbyggnad av restaurang på ca 200kvm.

Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 3
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).

Bygg- och målningsarbeten på flerbostadshus RIA i Torsby
Omfattar Rengöring och ommålning av fasader och fasaddetaljer, Byte av rötskadad fasadpanel och vindskivor samt målning av fasader och detaljer, Rengöring av betongtakpannor, balkonger och balkongskärmar, Rivning av befintliga markskärmar mellan lägenheter och montering av nya markskärmar av tryckimpregnerat trä.

Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring, tillbyggnad med balkonger.

Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.

Nybyggnad av hotell i Torsby
Nybyggnad av hotell och garage.

Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorkiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Östmark 1:272,Rådom 1:315,Ganterud 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för nedläggning av cistern.

Tillbyggnad av läktare i Torsby
Tillbyggnad med tak över fotbollsläktare.

Rivning av telestation i Torsby
Rivning av teknikbod.

Rivning av telestation i Torsby
Rivningsanmälan teknikbod och torn.

Rivning av telestation i Torsby
Rivningsanmälan teknikbod.

Rivning av telestation i Torsby
Rivningsanmälan telekommunikationstorn.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Torsby
Till- och påbyggnad av sekretariat.

Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd.

Utbyggnad av bredbandsnät i Lekvattnet, Torsby
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnätet i Lekvattnet- Mårbacken fiberförening i Torsby kommun.

Utbyggnad av fiberbaserat öppet bredbandsnät, Likenäs-Amnerud fiber ek för
Avser byggnation och ägande av passivt och aktivt fibernät för Likenäs-Amnerud fiber ekonomisk förening.

Ombyggnad av turistbyrå i Torsby
Avser ändrad användning från restaurang till turistbyrå.

Ombyggnad av Kyrka i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.

Projektering av Värme i Torsby.
Upptaget inversteringsbudget.

Ombyggnad av kök i flerbostadshus i torsby
Upptaget inversteringsbudget. Byte av kök i flerbostadshus.

Ombyggnation av kylrum i Torsby
Ombyggnad av kylrum, skogsbacken. Upptaget i Inversteringsbudget.

Ombyggnad av fasad i Torsby
Omfattar målning Gömmanberg samt panelbyte av fasad. Upptaget i inversteringsbudget.

Renovering av duschar
Upptaget i inversteringsbudget. Renovering av duschar i Omsorgsverksamheten.

Dränering och målning av Asped skola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Ombyggnad av balkonger i Torsby
Upptaget i inversteringsbudget.

Ombyggnad av tornet av kyrka i Torsby
Ombyggnad av tornet på kyrka. Upptaget inversteringsbudget.

Dränering vid äldreomsorgen, i Klarastrand
Avser dränering av vid Klarastrand, äldreboende i Torsby. Upptaget inversteringsbudget.

Ombyggnad av personalrum i Torsby
Omfattar ombyggnation av personalutrymme på fastigheten Slättene 1:50.

Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: