Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

Nybyggnad av affärshus i Torsby
Butiken kommer att byggas på den västra sidan av E45/E16 mellan Östmarkskorset och Toriarondellen. Dollarstore omfattar drygt 3.000 kvm, Jysk ca 1400 kvm och Allsport ca 250 kvm.

Nybyggnad av torkanläggning i Torsby
Avser nybyggnad av en torkanläggning i Torsby.

Nybyggnad av flerbostadsdhus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.

Utförande av mark- och kanalisationsarbete för optofiberanläggning.
Avser utförande av mark och kanalisationsarbete.

Nybyggnad av trygghetsboende i Torsby
Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri.

Nybyggnad av restaurang m.m. i Torsby
Beslut om projektets genomförande är ej fastställt. Detaljplaneärende. Helmia Fastigheter AB har tagit fram förslag till detaljplan. Syftet med planen är att möjliggöra en utvidgning åt väster av Helmia/Torias område med snabbmatsrestaurang, nytt läge för bensinstation samt uppställningsplats för långtradare och husbilar. Vidare ska områdets anslutning till väg E16 flyttas åt väster. Planen innebär en utökning av befintlig anläggning vid korsningen mellan E16 och E45. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Tillbyggnad av bilverkstad i Torsby
Tillbyggnad av bilverkstad.

Anläggande av gc-väg i Torsby
Upptaget i investeringsplanen. Byggstart tidigast 2017.

Bygg- och målningsarbeten på flerbostadshus RIA i Torsby
Omfattar Rengöring och ommålning av fasader och fasaddetaljer, Byte av rötskadad fasadpanel och vindskivor samt målning av fasader och detaljer, Rengöring av betongtakpannor, balkonger och balkongskärmar, Rivning av befintliga markskärmar mellan lägenheter och montering av nya markskärmar av tryckimpregnerat trä.

Utbyggnad av reningsverk i Torsby

Ombyggnad av reningsverk i Bograngen

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby

Skolmoduler till Holmesskolan i Torsby
Upphandlingen omfattar Torsby kommuns behov av 5 klassrum med tillhörande grupprum, kapprum och toaletter på en av Torsby kommuns mellanstadieskola Holmesskolan under en tid av 3-5 år.

Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring, tillbyggnad med balkonger.

Rivning av telestation i Torsby
Rivning av teknikbod.

Rivning av telestation i Torsby
Rivningsanmälan teknikbod och torn.

Rivning av telestation i Torsby
Rivningsanmälan teknikbod.

Rivning av telestation i Torsby
Rivningsanmälan telekommunikationstorn.

Nybyggnad av carport i Torsby
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Torsby
Nybyggnad av garage Branäs 4:928,4:927.

Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation Tjärnberget 1:64,1:32,1:20,1:25.

Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation Vadje 1:54,Vitsand 1:14,1:406.

Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Nybyggnad av återvinningsstation.

Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Avser en liten utbyggnad med tre meter i restaurangen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: