Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

Nybyggnad av flerbostadshus Herrgårdsdammen, Torsby
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus vid Herrgårsdammen i Torsby.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall. Byggstart och kostnad oviss.
Upprustning av damm i Torsby
Avser utbyte av manuella utskovsluckor till automatiska.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DK62-2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Rotrenovering av 23 lägenheter samt tillskapande av 2 st nya lägenheter.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby
Söker tillstånd. Byggstart eventuellt 2019. Kostnaden är uppskattad.
Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 3
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).
Utbyggnad av reningsverk i Torsby
Byggstart samt kostnad är uppskattad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Projektet avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av bro över Sorkan vid Lid
Utbyte kantbalk, tätskikt mm.
Ombyggnad av reningsverk i Bograngen
Byggstart är uppskattad.
Installation av värmepumpar, Torsby
Arbetena avser att på totalentreprenad utföra installation av värmepumpar inom två objekt, Likenäs 1:225 och Stensgårds Utskog 1:207 (Finnskogscentrum).
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av cafeteria i Torsby
Bygglov för påbyggnad av kafé och sportaffär.
Nybyggnad av skidbacke i Torsby
Bygglov för anordnande av skidnedfart.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av butik i Torsby
Inredande av ytterligare butikslokal i affärshus.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov Branäs 6:26,6:25,4:963,4:964.
Nybyggnad av servering i Torsby
Marklov för anläggande av uteservering.
Nybyggnad av elverk i Torsby
Nybyggnad av elverk.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsskåp.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod (attefallsbyggnad) Branäs 4:766,4:919.
Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens Bredsjön 1:59,1:79.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Digerberget 1:68,1:76,1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation och strandskyddsdispens Mårbacken 2:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Tjärnberget 1:32,1:27,1:35,1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av bastu i Torsby
Nybyggnad av vandringsbastu.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av bensinstation i Torsby
Bygglov för drivmedelsstation.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Bygglov för fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Bygglov för vattenreningscontainer samt två brunnsöverbyggnader.
Rivning av skärmtak i Torsby
Rivning av skärmtak,pumpar och cisterner.
Ombyggnad av Kyrka i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av balkonger i Torsby
Upptaget i inversteringsbudget.
Dränering och målning av Asped skola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: