Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

Nybyggnad av flerbostaddshus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Torsby
Omfattar om- och tillbyggnad av Ica supermarket i Torsby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Rotrenovering av 23 lägenheter samt tillskapande av 2 st nya lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri.
Tillbyggnad av bilverkstad i Torsby
Tillbyggnad av bilverkstad.
Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Tillbyggnad av restaurang på ca 200kvm.
Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 3
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).
Bygg- och målningsarbeten på flerbostadshus RIA i Torsby
Omfattar Rengöring och ommålning av fasader och fasaddetaljer, Byte av rötskadad fasadpanel och vindskivor samt målning av fasader och detaljer, Rengöring av betongtakpannor, balkonger och balkongskärmar, Rivning av befintliga markskärmar mellan lägenheter och montering av nya markskärmar av tryckimpregnerat trä.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Förnyelse av bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Torsby
Inredande av ytterligare butikslokal i affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av cafeteria i Torsby
Bygglov för påbyggnad av kafé och sportaffär.
Nybyggnad av hotell i Torsby
Nybyggnad av hotell och garage.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnd av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring, tillbyggnad med balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av toalett i Torsby
Nybyggnad av torrdass.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation - strandskyddsdispens Vittjärn 1:55,Västanvik 1:706,1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens Bredsjön 1:59,1:79.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Digerberget 1:68,1:76,1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation och strandskyddsdispens Mårbacken 2:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Tjärnberget 1:32,1:27,1:35,1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Älgsjön 1:7,1:5,Röjden 1:56.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Östmark 1:272,Rådom 1:315,Ganterud 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Torsby
Bygglov för tältbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Bygglov för fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för nedläggning av cistern.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anläggande av husbilsparkering.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Torsby
Till- och påbyggnad av sekretariat.
Tillbyggnad av läktare i Torsby
Tillbyggnad med tak över fotbollsläktare.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov Branäs 6:17,6:27,6:16,6:28,6:54.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt skoterbod.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Torsby
Rivning av skärmtak,pumpar och cisterner.
Utbyggnad av fiberbaserat öppet bredbandsnät, Likenäs-Amnerud fiber ek för
Avser byggnation och ägande av passivt och aktivt fibernät för Likenäs-Amnerud fiber ekonomisk förening.
Utbyggnad av bredbandsnät i Lekvattnet, Torsby
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnätet i Lekvattnet- Mårbacken fiberförening i Torsby kommun.
Ombyggnad av turistbyrå i Torsby
Avser ändrad användning från restaurang till turistbyrå.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: