Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Värmland

Nybyggnad av flerbostadsdhus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.

Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri.

Nybyggnad av restaurang m.m. i Torsby
Beslut om projektets genomförande är ej fastställt. Detaljplaneärende. Helmia Fastigheter AB har tagit fram förslag till detaljplan. Syftet med planen är att möjliggöra en utvidgning åt väster av Helmia/Torias område med snabbmatsrestaurang, nytt läge för bensinstation samt uppställningsplats för långtradare och husbilar. Vidare ska områdets anslutning till väg E16 flyttas åt väster. Planen innebär en utökning av befintlig anläggning vid korsningen mellan E16 och E45. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Tillbyggnad av bilverkstad i Torsby
Tillbyggnad av bilverkstad.

Anläggande av gc-väg i Torsby
Upptaget i investeringsplanen.

Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 3
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).

Bygg- och målningsarbeten på flerbostadshus RIA i Torsby
Omfattar Rengöring och ommålning av fasader och fasaddetaljer, Byte av rötskadad fasadpanel och vindskivor samt målning av fasader och detaljer, Rengöring av betongtakpannor, balkonger och balkongskärmar, Rivning av befintliga markskärmar mellan lägenheter och montering av nya markskärmar av tryckimpregnerat trä.

Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Tillbyggnad av restaurang.

Nybyggnad av hotell i Torsby
Nybyggnad av hotell och garage.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring, tillbyggnad med balkonger.

Ombyggnad av turistbyrå i Torsby
Ändrad användning från restaurang till turistbyrå.

Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.

Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorkiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Östmark 1:272,Rådom 1:315,Ganterud 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för nedläggning av cistern.

Tillbyggnad av läktare i Torsby
Tillbyggnad med tak över fotbollsläktare.

Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd.

Rivning av telestation i Torsby
Rivning av teknikbod.

Rivning av telestation i Torsby
Rivningsanmälan teknikbod och torn.

Rivning av telestation i Torsby
Rivningsanmälan teknikbod.

Rivning av telestation i Torsby
Rivningsanmälan telekommunikationstorn.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Torsby
Till- och påbyggnad av sekretariat.

Utbyggnad av bredbandsnät i Lekvattnet, Torsby
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnätet i Lekvattnet- Mårbacken fiberförening i Torsby kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: