Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

Utbyggnad av stamfiber i Torsby kommun, etapp 3B
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Rotrenovering av 23 lägenheter samt tillskapande av 2 st nya lägenheter.
Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Tillbyggnad av restaurang på ca 200kvm.
Ombyggnad av bro över Sorkan vid Lid
Utbyte kantbalk, tätskikt mm.
Ombyggnad av bensinstation i Torsby
Om- och tillbyggnad av bensinmack.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.
Installation av värmepumpar, Torsby
Arbetena avser att på totalentreprenad utföra installation av värmepumpar inom två objekt, Likenäs 1:225 och Stensgårds Utskog 1:207 (Finnskogscentrum).
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad på verkstad.
Nybyggnad av skidbacke i Torsby
Bygglov för anordnande av skidnedfart.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Nybyggnad av industribyggnad och vindskyddslager samt ändrad användning från del av befintlig industrilokal till kontor.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsskåp.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod (attefallsbyggnad) Branäs 4:766,4:919.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Långerud 1:208,1:113.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av bastu i Torsby
Nybyggnad av vandringsbastu.
Nybyggnad av bensinstation i Torsby
Bygglov för drivmedelsstation.
Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Bygglov för vattenreningscontainer samt två brunnsöverbyggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov Branäs 6:26,6:25,4:963,4:964.
Nybyggnad av servering i Torsby
Marklov för anläggande av uteservering.
Nybyggnad av elverk i Torsby
Nybyggnad av elkraftaggregat.
Nybyggnad av elverk i Torsby
Nybyggnad av elverk.
Ombyggnad av fritidshus i Torsby
Ändrad användning från garage till fritidshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Torsby
Tillbyggnad av klubbhus.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förråd.
Ombyggnad av Kyrka i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av balkonger i Torsby
Upptaget i inversteringsbudget.
Dränering och målning av Asped skola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: