Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

Nybyggnad av flerbostaddshus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Rotrenovering av 23 lägenheter samt tillskapande av 2 st nya lägenheter.
Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Tillbyggnad av restaurang på ca 200kvm.
Ombyggnad av bro över Sorkan vid Lid
Utbyte kantbalk, tätskikt mm.
Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 3
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).
Tillbyggnad av cafeteria i Torsby
Bygglov för påbyggnad av kafé och sportaffär.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av ombyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring, tillbyggnad med balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnd av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Förnyelse av bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Torsby
Inredande av ytterligare butikslokal i affärshus.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov Branäs 6:17,6:27,6:16,6:28,6:54.
Nybyggnad av servering i Torsby
Marklov för anläggande av uteservering.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt skoterbod.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod (attefallsbyggnad) Branäs 4:766,4:919.
Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av toalett i Torsby
Nybyggnad av torrdass.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation - strandskyddsdispens Vittjärn 1:55,Västanvik 1:706,1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens Bredsjön 1:59,1:79.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Digerberget 1:68,1:76,1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation och strandskyddsdispens Mårbacken 2:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Tjärnberget 1:32,1:27,1:35,1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Älgsjön 1:7,1:5,Röjden 1:56.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anläggande av husbilsparkering.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Bygglov för fritidshus.
Nybyggnad av lager i Torsby
Bygglov för tältbyggnad.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Torsby
Rivning av skärmtak,pumpar och cisterner.
Utbyggnad av fiberbaserat öppet bredbandsnät, Likenäs-Amnerud fiber ek för
Avser byggnation och ägande av passivt och aktivt fibernät för Likenäs-Amnerud fiber ekonomisk förening.
Utbyggnad av bredbandsnät i Lekvattnet, Torsby
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnätet i Lekvattnet- Mårbacken fiberförening i Torsby kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: