Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sunne

Ombyggnad av skola i Sunne
Avser nytt ventilationsaggregat i Skola, Södra viken 1:9 .

Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne
Tanken är att bygga en 150 hektar stor anläggning, där fordonsindustrin ska kunna testa bilar under olika klimatförhållanden i tunnlar. Finansieringen är inte löst ännu. Byggstart och kostnad är uppskattad.

Nybyggnad av torg med handel, restaurang i Sunne
Projektet omfattar nybyggnad av torg norr om Strandvägen fram till sundet föreslås vara en yta med nybyggnad av skatepark, gatukök, uteservering som skjuter över slänten mot sundet, handel och parkering/köryta. Längs områdets östra kant införs även en gång- och cykelväg.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sunne
Avser nybyggnation av flerbostadshus på området mellan Lerälven och Magasinsgatan med ca 50 lägenheter.

Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Planläggningen syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse men syftar även till utveckling av skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge, samt möjlighet till förändring av anläggningens servicebyggnader och parkeringsområden. Planområdet omfattar ca 13 hektar, mellan skidbackarna fram till vägen mot Gräsmark-Rottneros.

Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Syftet med detaljplan -del 2 är att möjliggöra en utveckling vid skidanläggningen Ski Sunne, med bebyggelse av fritidshus och uthyrningslägenheter/Ski Lodges intill skidbacken. Planområdet omfattar ca 6 hektar och omfattar toppen av skidbackarna.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Sunne
Projektet omfattar enligt förslag 46 lägenheter (3200 kvm BOA), 800 kvm uthyrningsbar yta (butik), 650 kvm parkeringsdäck samt 400 kvm övriga ytor. Byggstart och kostnad kan ej anges. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 1
Omfattar flerbostadshus för 34 lägenheter med 4 våningar där även en vindsvåning är inräknat.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter och 4 våningar i en huskropp.

Nybyggnad av bostäder på Torvnäs o Solbacka, Sunne
Planen ska möjliggöra nybyggnad av styckebebyggelser åt privatpersoner.

Nybyggnad av förskola i Sunne
Förskolan kommer att ge plats åt 6 avdelningar, 108 barn, personalutrymme samt tillagningskök.

Centrumplanering ombyggnad av gator och torg i Sunne
Byggstart ev under 2017. Detaljplan måste åtgärdas.

Rivning och nybyggnad av rörbro över Lerälven i Sunne
Nybyggnad rörbro, rivning av befintlig rörbro.

Utbyggnad av fibernät i Västra Ämtervik, Finnsjön och Bäcklalunt i Sunne kommun
Objektet avser nytt fiberstamnät inom kommunen som ska anslutas till befintligt stamnät som ägs av Skanova.

Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.

Renovering av torn och tornspira på Gräsmarks kyrka.
Kostnad uppskattad.

Renovering av torn och tornspira på Västra Ämtervik kyrka
Kostnad uppskattad.

Strategisk VA-plan i Sunne
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Uppförande av hall ca 300-500 kvm. Osäkert när byggstart kan bli.

Nybyggnad av mindre rondell i Sunne
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Rivning av telestation i Sunne
Rivningslov rivning teknisk anläggning Lysviks-gullsby 3:1,Gettjärn 1:95,Ämterviks-by 2:4,Skarped 1:4,Uddheden 1:116.

Nybyggnad av nätstation i Sunne
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av industrihus i Sunne
Bygglov nybyggnad av industrilokaler i container tillsvidare.

Ombyggnad av Ateljén i Sunne
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Utvändigt underhåll av industrihus i Sunne
Avser byte av 1 fönster i industrihus.

Tillbyggnad av industrihus i Sunne
Omfattar tillbyggnad av en carport på industrihus i Sunne.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: