Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sunne

Uppförande av vindkraftverk i Sunne
Projektet är uppdelat i tre etapper: Etapp 1: Häjsberget och Södra Länsmansberget 13 vindkraftverk. Etapp 2: Norra Länsmansberget 3 vindkraftverk. Etapp 3: Backmossen 11 vindkraftverk.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sunne
Avser nybyggnation av flerbostadshus på området mellan Lerälven och Magasinsgatan med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Sunne
Projektet omfattar enligt förslag 46 lägenheter (3200 kvm BOA), 800 kvm uthyrningsbar yta (butik), 650 kvm parkeringsdäck samt 400 kvm övriga ytor.

Nybyggnad av förskola i Sunne
Förskolan kommer att ge plats åt 8 paravdelningar, 108 barn, personalutrymme samt tillagningskök.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter och 4 våningar i en huskropp.

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 1
Omfattar flerbostadshus för 34 lägenheter med 4 våningar där även en vindsvåning är inräknat.

Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 2

Nybyggnad av bro över Sunnesundet i Sunne

Centrumplanering ombyggnad av gator och torg i Sunne

Rivning och nybyggnad av rörbro över Lerälven i Sunne
Nybyggnad rörbro, rivning av befintlig rörbro.

Utbyggnad av fibernät i Västra Ämtervik, Finnsjön och Bäcklalunt i Sunne kommun
Objektet avser nytt fiberstamnät inom kommunen som ska anslutas till befintligt stamnät som ägs av Skanova.

Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.

Utvändigt underhåll av skola i Sunne
Avser utvändig ändring skolas fasad.

Nybyggnad av nätstation i Sunne
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Sunne
Bygglov nybyggnad transformatorstation Elofstorp 1:9,1:16.

Nybyggnad av transformatorstation i Sunne
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Tillbyggnad av förråd i Sunne
Bygglov tillbyggnad övrigt.

Rivning av telestation i Sunne
Rivningslov rivning teknisk anläggning Lysviks-gullsby 3:1,Gettjärn 1:95,Ämterviks-by 2:4,Skarped 1:4,Uddheden 1:116.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sunne
Avser fönsterbyte på fastighet på Sundsvik 3:5

Ombyggnad av skola i Sunne
Avser nytt ventilationsaggregat i Skola, Södra viken 1:9 .

Nybyggnad av industrihus i Sunne
Bygglov nybyggnad av industrilokaler i container tillsvidare.

Tillbyggnad av industrihus i Sunne
Omfattar tillbyggnad av en carport på industrihus i Sunne.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: