Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Storfors

Nybyggnad av äldreboende i Storfors
Avser äldreboende med 40 vård- och omsorgslägenheter i två plan, lokaler för dagverksamhet, kontor, sammanträdesrum och personalutrymmen.

Nybyggnad av resecentrum i Storfors
Avser nybyggnad av Storfors Resecentrum längs Stationsgatan och ombyggnation av korsningen Stationsgatan/Djupadalsgatan. Arbetet kommer att omfatta trafiksäkerhetsanpassningar med bredare GC-vägar, tydliga på- och avstigningsplattformer för buss, tydligare passager, parkeringar, cykelparkeringar och belysning.

Infrastrukturåtgärder vid skola i Storfors
Avser bla parkering vid planerat äldreboende samt park med GC-stråk, Syftet är bla att förbättra trafikmiljön vid skola, ny busshållplats samt förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik.

Tillbyggnad av personallokal i Storfors
Tillbyggnad/ombyggnad och fasadändring på personal- och driftsbyggnad.

Rivning av telestation i Storfors
Rivning av teknikbod Lungsundet 1:76,Lövåsen 1:1.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Storfors
Avser en ommålning av fasad på församlingshuset.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: