Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Storfors

Nybyggnad av äldreboende i Storfors
Avser äldreboende med 40 vård- och omsorgslägenheter i två plan, lokaler för dagverksamhet, kontor, sammanträdesrum och personalutrymmen.
Infrastrukturåtgärder vid skola i Storfors
Avser bla parkering vid planerat äldreboende samt park med GC-stråk, Syftet är bla att förbättra trafikmiljön vid skola, ny busshållplats samt förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av styr och reglerventilationen i Folkets hus i Storfors.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Storfors
Några politiska beslut om projektets genomförande har ej tagits.
Ombyggnad av utställningshall i Storfors
Ändrad användning från magasin till utställningslokal.
Nybyggnad av förråd i Storfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Storfors
Avser fönsterbyten samt rivning och utbyggnad av altan på kulturhus. Ombyggnad av befintlig parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: