Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Storfors

Infrastrukturåtgärder vid skola i Storfors
Avser bla parkering vid planerat äldreboende samt park med GC-stråk, Syftet är bla att förbättra trafikmiljön vid skola, ny busshållplats samt förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Storfors
Avser fönsterbyten samt rivning och utbyggnad av altan på kulturhus. Ombyggnad av befintlig parkering.
Nybyggnad av förråd i Storfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Storfors
Nybyggnad av nodhus för fiber Östra Bjurtjärn 1:8 ,Alkvettern 2:160, Hedås 1:4.
Ombyggnad av utställningshall i Storfors
Ändrad användning från magasin till utställningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: