Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Säffle

Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle
Simhallens formspråk ska vara tilltalande och djärvt, tanken är att simhallen ska bli ett nytt blickfång i Säffle. Simhallen ska vara öppen för alla varför tillgänglighet och integritet är viktiga frågor i processen.
Om- och tillbyggnad av skola och förskola i Säffle
Om- och tillbyggnad av skolan, flytt av förskola in till skolan.
Nybyggnad av vindkraftsverk i Värmlandsnäs
Planer finns för uppförande av 4 stycken vindkraftverk om 2-3 MW. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Säffle
Planer finns för nybyggnad av tankstationer i Säffle.
Renovering av Tösse vattentorn/verk, Säffle
Projektet avser installation av ett nytt inre ytskikt i reservoarvolymen tillsammans med ersättning av merparten av verkets rörgalleri samt installation av ett nytt UV-aggregat samt tryckstegring.
Nybyggnad av restaurang, turism och friluftsliv i Säffle
Avser nybyggnad av en restaurangbyggnad som även ska innehålla turistinformation. Totalyta ca 25 kvm.
Ombyggnad till flerbostadshus
Avser ändrad användning, ombyggnad till 5 st lägenheter och fasadändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Säffle
Apollo 2 och 3 avser balkongrenovering gällande 114 balkonger.
Renovering av Strömbron i Säffle
Byte av tätskikt som är under beläggningen på hela bron.
Tillbyggnad av kontor i Säffle
Avser tillbyggnad av kontorshus.
Nya båtplatser i Ekenäs hamn, Säffle
Avser muddring samt nya bryggor i Ekenäs hamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Mossvik 1:3, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Skärsmyr 1:35, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Smärslid 1:31, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Säffle 6:1, nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Valnäs 1:22, nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av restaurang i Säffle
Aver fasadändring samt skyltar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Säffle
Ekenäs 1:3, nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av elverk i Säffle
Gillberga-torp 1:14, nybyggnad reservkraftsverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Gunnarsbol 3:11, nybyggnad transformatorstaton.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Gunnarsbol 3:23, nybyggnad transformatorstation.
Rivning av garage i Säffle
Hermes 16 - rivning garage.
Rivning av garage i Säffle
Hermes 17 - rivning garage.
Fönsterrenovering på församlingshem och Säffle kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 375 Tkr. Uppskattad start och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: