Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle
Simhallens formspråk ska vara tilltalande och djärvt, tanken är att simhallen ska bli ett nytt blickfång i Säffle. Simhallen ska vara öppen för alla varför tillgänglighet och integritet är viktiga frågor i processen.
Om- och tillbyggnad av skola och förskola i Säffle
Om- och tillbyggnad av skolan, flytt av förskola in till skolan.
Nybyggnad av vindkraftsverk i Värmlandsnäs
Planer finns för uppförande av 4 stycken vindkraftverk om 2-3 MW. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Säffle
Det kommer att bli 3 st biogasstationer som ska byggas i Säffle, Arvika och Torsby.
Renovering av Tösse vattentorn/verk, Säffle
Projektet avser installation av ett nytt inre ytskikt i reservoarvolymen tillsammans med ersättning av merparten av verkets rörgalleri samt installation av ett nytt UV-aggregat samt tryckstegring.
Nytt av exploateringsområde för näringsverksamhet, längs E45, Säffle
Säffl e kommun har identifi erat ett behov av planlagd mark för näringsverksamheter i goda skyltlägen. Kommunen har uttryckt en ambition att öka beredskapen för möjliga näringsetableringar i goda skyltlägen, främst längs E45 inom Säffle stad. Området kring Rotvägen utgör ett potentiellt attraktivt verksamhetsområde med närhet till E45. Det fi nns idag inga konkreta etableringsplaner här, men genom att planlägga marken inleds arbete för att öka kommunens långsiktiga beredskap.
Nybyggnad av restaurang, turism och friluftsliv i Säffle
Avser nybyggnad av en restaurangbyggnad som även ska innehålla turistinformation. Totalyta ca 25 kvm.
Ombyggnad till flerbostadshus
Avser ändrad användning, ombyggnad till 5 st lägenheter och fasadändring.
Totalrenovering av Långseruds kyrka
Invändig totalrenovering av kyrka.
Tillbyggnad av kontor i Säffle
Avser tillbyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Säffle
Aver fasadändring samt skyltar.
Ombyggnad av lägenhet i Säffle
Banken 12, ändrad användning till två bostäder.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Säffle 6:1, nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säffle
Säffle 6:50, nybyggnad av återvinningsstation med skylt.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Säffle 7:3, nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Säffle
Ökne 4:1, ansökan om bygglov/rivningslov gällande montering av nytt skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Skärsmyr 1:35, nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Säffle
Städet 10, fasadändring - ombyggnad till bostad.
Tillbyggnad av gym i Säffle
Avser rivning av vägg mellan två rum för att göra större träningslokal.
Fönsterrenovering på församlingshem och Säffle kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 375 Tkr. Uppskattad start och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: