Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Munkfors

Nybyggnad av idrotshall i Munkfors
Detaljplaneärende. Avser möjliggörande för nybyggnation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Anmälan upprättad, ingen ansökan inkommen. bygglov ändrad användning från skola till lägenheter, munkfors forsnäs 39:8.

Utbyggnad av stamfibernät i Munkfors, ERUF, etapp 2
Ingår även option på etapp 3, projektnummer 1418205.

Rivning av affärshus i Munkfors
Rivningsanmälan rivning affärslokal och flerbostadshus, munkfors forsudden 2:1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Munkfors
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus, munkfors munkfors 9:3.

Ombyggnad av kontor i Munkfors
Bygglov ändrad användning, munkfors heden 1:24.

Nybyggnad av transformatorstation i Munkfors
Bygglov nybyggnad nodbod för fiber, munkfors norra åmberg 1:31.

Ombyggnad av verkstad i Munkfors
Avse en ändrad användning lagerlokaler till verkstad, munkfors munkerud 2:264. Gjuter om ett golv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: