Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Munkfors

Nybyggnad av idrotshall i Munkfors
Detaljplaneärende. Avser möjliggörande för nybyggnation.

Utbyggnad av stamfibernät i Munkfors, ERUF, etapp 2
Ingår även option på etapp 3, projektnummer 1418205.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Anmälan upprättad, ingen ansökan inkommen. bygglov ändrad användning från skola till lägenheter, munkfors forsnäs 39:8.

Ombyggnad av kontor i Munkfors
Bygglov ändrad användning, munkfors heden 1:24.

Rivning av förråd i Munkfors
Rivningslov rivning komplementbyggnad, munkfors blia 2:163 och 2:7.

Utvändigt underhåll av industrihus i Munkfors
Avser fönsterbyten av industrilokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: