Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn

Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn

Renovering av bro och anslutande vägar i Kristinehamn

Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn

Ombyggnad av Wahlundsgården i Kristinehamn

Ombyggnad av museum i Kristinehamn

Ombyggnad av skollokaler på Djurgårdsskolan i Kristinehamn

Renovering av VA-bassänger vid avloppsreningsverk i Kristinehamn

VA-utredning Kristinehamns kommun

Anläggande av gc-väg i Björneborg, Kristinehamn

Anläggande av gc-väg i Nybble, Kristinehamn

Avfärgning av putsfasad på Ölme kyrka

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn

Ombyggnad av förskola i Kristinehamn

Ombyggnad av industrihus i Kristinehamn

Tillbyggnad av affärshus i Kristinehamn

Utvändigt underhåll av industrihus i Kristinehamn

Ombyggnad av cafeteria i Kristinehamn

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristinehamn

Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn

Ombyggnad av bryggeri i Kristinehamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: