Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av 2 punkthus med 40 lägenheter och 5 våningar i Kristinehamn.

Nybyggnad av stadspark m.m. i Kristinehamn
Uppförande av ny stadspark. Genomförandet är tänkt att ske i tre etapper. En ny bro från centrum till Svinvallen Ett större lek- och aktivitetsområde inklusive skate-/actionpark. En större öppen yta lämplig för konserter och evenemang.

Ombyggnad och upprustning av Södra och Norra torgen, Kristinehamn
Avser ombyggnad och upprustning av södra och norra torgen i Kristinehamn.

Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn

Renovering av bro och anslutande vägar i Kristinehamn
Projektet omfattar ny betongbro.

Ombyggnad av Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser en nybyggnad av Wahlundsgårdens magasin till museum och utställningsverksamhet.

Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Den nya stationen ska uppföras på samma tomt som den befintliga och byggas helt klar innan befintliga kablar flyttas över till nytt ställverk.

Ombyggnad av museum i Kristinehamn
Omfattar ombyggnation av museum till utställningslokal.

Ombyggnad av skollokaler på Djurgårdsskolan i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bibliotek till skollokaler samt ett hemkunskapsrum till skollokal i Djurgårdsskolan. Rivning/ sanering avser glaspartier och mattor m.m det kommer påbörjas den 22 dec. Andra Januari kommer ombyggnaden igång.

VA-utredning Kristinehamns kommun

VA-utredning Kristinehamns kommun
Konsult avseende VA-utredning upphandlad. Uppskattad kostnad. Konsulten kommer ha option på Fas 2, komplett va-projektering och kostnadsberäkning. Bobacksviken Bengtsgård Bockserud_H_S Elinerud Gottbol Klingstorpsviken Medhamn Mårön Nore Olofsrud Revsand_Hult Sjöfall_Bratts Skagersbrunn_Revsten Skråkvik_Bråten Strandvik_V Strandvik_Ö Sunnäs Svarteberg_Rudsnäs Svarteberg_Ö Tennegårdsviken Värnanäs Åsviken Åsviken_Holmen

Ombyggnad av industrihus i Kristinehamn
Ombyggnad av industribyggnad till industrihotell.

Avfärgning av putsfasad på Ölme kyrka
Omfattar en avfärgning av putsfasad på Ölme kyrka i Kristinehamn.

Anläggande av gc-väg i Björneborg, Kristinehamn
Planerat projekt. Ev byggstart 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändrad användning av restaurang till bostäder.

Tillbyggnad av affärshus i Kristinehamn
Avser tillbyggnad av ett mindre affärshus samt uppsättande av skylt.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristinehamn
Anordnande av parkering, tidsbegränsat.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristinehamn
Anordnande av parkeringsplats samt grillplats.

Ombyggnad av cafeteria i Kristinehamn
Avser en mindre användning av affärslokal till café, servering.

Utvändigt underhåll av industrihus i Kristinehamn
Fasadändring på industribyggnad avs tillkommande fönster.

Ombyggnad av bryggeri i Kristinehamn
Ändrad användning av industrilokal till bryggeri. Den nya lokalen installeras av ett nytt bryggverk från Tyskland.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: