Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

Renovering av bro och anslutande vägar i Kristinehamn
Projektet omfattar ny betongbro.

Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Den nya stationen ska uppföras på samma tomt som den befintliga och byggas helt klar innan befintliga kablar flyttas över till nytt ställverk.

Ombyggnad av Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser en nybyggnad av Wahlundsgårdens magasin till museum och utställningsverksamhet.

Ombyggnad av lada intill museum i Kristinehamn
Omfattar ombyggnation av en lada intill museumet i Karlstad som kommer vara till för ett utställningslokal.

Ombyggnad av skollokaler på Djurgårdsskolan i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bibliotek till skollokaler samt ett hemkunskapsrum till skollokal i Djurgårdsskolan. Rivning/ sanering avser glaspartier och mattor m.m det kommer påbörjas den 22 dec. Andra Januari kommer ombyggnaden igång.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kristinehamn
I Kristinehamns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens Nordöstra delar.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kristinehamn Syd
I Kristinehamns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Kristinehamn Syd.

VA-utredning Kristinehamns kommun
Konsult avseende VA-utredning upphandlad. Dessa orter finns med i planen för en evt utbyggnad av VA-nät. Bobacksviken Bengtsgård Bockserud_H_S Elinerud Gottbol Klingstorpsviken Medhamn Mårön Nore Olofsrud Revsand_Hult Sjöfall_Bratts Skagersbrunn_Revsten Skråkvik_Bråten Strandvik_V Strandvik_Ö Sunnäs Svarteberg_Rudsnäs Svarteberg_Ö Tennegårdsviken Värnanäs Åsviken Åsviken_Holmen

Renovering av VA-bassänger vid avloppsreningsverk i Kristinehamn
uPPAvser reparation av betongskador på sedimenteringsbassänger vid Fiskartorpets avloppsreningsverk.

Utbyte av klimatanläggning i kontorslokaler, Kristinehamn
Ny klimatutrustning ska kunna temperaturregleras oberoende av varandra. Kontor 1 ska kunna köra värme samtidigt som kontor 2 kör kyla. Bef. utrustning demonteras i sin helhet och bortforslas. Kanalisation med tillhörande rörledningar sparas. Uppskattad kostnad.

Anläggande av gc-väg i Björneborg, Kristinehamn
Planerat projekt. Ev byggstart 2017. Uppskattad kostnad.

Avfärgning av putsfasad på Ölme kyrka
Omfattar en avfärgning av putsfasad på Ölme kyrka i Kristinehamn.

Tillbyggnad av affärshus i Kristinehamn
Avser tillbyggnad av ett mindre affärshus samt uppsättande av skylt.

Utvändigt underhåll av affärshus i Kristinehamn
Fasadändring avseende färg och byte av två dörrar.

Utvändigt underhåll av industrihus i Kristinehamn
Fasadändring på industribyggnad avs tillkommande fönster.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av återvinningsstation och uppsättande av skylt. Nybble 11:8,Rudsberg 4:1,Skäringsbol 1:21,Eldaren 15,Skottlanda 1:9.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättande av skylt.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristinehamn
Anordnande av parkering, tidsbegränsat.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: