Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny skola Teknik o. innovationscenter, KTIC i Kristinehamn
Nybyggnad av ca 4.200 kvm. I uppdraget ingår även projektering av mindre lokalanpassningar av Brogårdsskolan för att möjliggöra sammankoppling. Denna skola kommer att ersätta Presterudsskolan. Behandlad tomtarea ca 14.000 kvm. Skolan ska erbjuda tekniska gymnasieprogram såsom t.ex. teknik, industriteknik, fordonsteknik, el- och energi samt särskola. Byggnaden skall inrymma verkstäder, utställningsytor, laborationslokaler och lärosalar. Skolan ska inrymma upp till ca 250 stycken elever. Skolan ska byggas i korsningen Prästgatan-Norra Staketgatan i kv Björktrasten.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av 2 punkthus med 40 lägenheter och 5 våningar i Kristinehamn.
Nybyggnad av stadspark m.m. i Kristinehamn
Uppförande av ny stadspark. Genomförandet är tänkt att ske i tre etapper. En ny bro från centrum till Svinvallen Ett större lek- och aktivitetsområde inklusive skate-/actionpark. En större öppen yta lämplig för konserter och evenemang.
Ombyggnad av butik i Kristinehamn
Avser ombyggnad av kylteknik och inredning i befintlig butik. Kostnaden avser totala investeringskostnaden.
Ombyggnad av kasern till flerbostadshus i Presterud, Kristinehamn Etapp 1
Avser etapp 1 av ombyggnad av en befintlig kasern till flerbostadshus med 22 lägenheter.
Exploateringsarbeten i Sörkastet norra Kristinehamn
Avser anläggande av gator ca 560 meter och 5,5 meter breda, va-anläggningar samt schakt och fyllning för gatubelysning, elledningar och fiber.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Kristinehamn
Avser demontering av 2 st avloppspumpar samt montage av 2 st tillhandahållna pumpar för pumpning av bräddvatten från Landa pumpstation till Värnan.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Inga beslut fattade, endast förslag. Kostnad okänd.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Inga beslut fattade, endast förslag.Kostnad okänd.
Ombyggnad av industrihus i Kristinehamn
Anmälan av konstruktion/bärande delar på industribyggnad.
Ombyggnad av affärs- och samlingslokal med hiss i Kristinehamn
Avser installation av lågfartshiss i tvåvåningshus.
Nybyggnad av affärshus i Kristinehamn
Nybyggnad av affärshus.
Anläggande av gc-väg i Björneborg, Kristinehamn
Planerat projekt. Ev byggstart 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Kristinehamn
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av brygga i Kristinehamn
Nybyggnad av brygga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Trä-betongflytbrygga i Kristinehamn
Avser köp av en ny komplett flytbrygga av typen trä-betong, som ska ersätta en befintlig båtbrygga, med plats för 54 st båtplatser.
Trådlös radiokommunikation för rökdykning, Bergslagens Räddningstjänst
Avser trådlös radiokommunikation för rökdykning.
Nybyggnad av gasolterminal i Kristinehamn
Nybyggnad av gasolanläggning samt gasolförvaring.
Anläggande av GC bytespunkt i Kristinehamn
Avser anläggande av bytespunkt, Bäckhammar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: