Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kil

Ombyggnad av ställverk i kil

Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1

Nytt särskilt boende (10 platser) i Kil

Nybyggnad av bostäder i modulhus i Kil

VA-sanering i Bjurbäcksgatan, Kil

VA-sanering m.m.i Bjurbäcksgatan, Kil

Nybyggnad av bro, Högboda station

Utbyggnad av ICA på Storgatan i Kil

Nybyggnad av modul för flyktingförläggning, i Kil

Till- och ombyggnad av bibliotek i Kil

Tillbyggnad av industrihus i Kil

Renovering av storkök, Dalliden i Kil

Anläggande av gc-vägar i Hallsmo, Kil

Anläggande av gc-vägar i Kil

Anläggande av gc-vägar på Fryksta udde, Kil

Ombyggnad av centrifug vid avloppsreningsverket i Kil

Nybyggnad av radhus i Kil

Nybyggnad av industrihus i Kil

Nybyggnad av telestation i Kil

Upprustning av lekplatser i Kil

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: