Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kil

Ombyggnad av ställverk i kil
Omfattar totalrenovering av ställverket i Kil, detta avser att morden teknik som ska ge större möjligheter till automatiska omkopplingar ifall något fel skulle inträffa.
Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1
Sträckan är cirka 41 km lång, 8 stycken kurvor med radie 600 m eller mindre, 105 korsningsåtgärder, 6 km ny väg, skyddsåtgärder, nya korsningar mm.
Nytt särskilt boende (10 platser) i Kil
Avser nybyggnad av modul plats med 10 lägenheter i kil.
Ombyggnad av VA och gata i Kil
Ombyggnad av VA-ledningar och gata i Bjurbäcksgatan i Kil.
Nybyggnad av järnvägstorg i Kil
Omfattar nybyggnad av ett järnvägstorg i Kil på ca 30x40 kvm och nybyggnad av bibliotekstorg som kommer ligga på järnvägstorget.
VA-sanering m.m.i Bjurbäcksgatan, Kil
Projektet omfattar va-sanering, fiber samt kontroll av fjärrvärme.
Ombyggnad av bibliotek i Kil
Renovering utav Biblioteket i Kil.
Nybyggnad av industrihus i Kil
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kil
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Kil
Bygglov nybyggnad av plank.
Utvändigt underhåll av förskola i Kil
Bygglov nybyggnad av solskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kil
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus, Bygglov tillbyggnad av inglasat uterum Kilslund 1:19.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kil
Bygglov tillbyggnad av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kil
Bygglov inglasning av uteplats på flerbostadshus.
Ny fordonsvåg samt rivning/montering av nytt våghus vid återvinningsentral i Kil
Objektet avser ny fordonsvåg, rivning av befintligt våghus samt montering av nytt våghus. Våghus tillhandahålls av beställaren.(finns på platsen)

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: