Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kil

Ombyggnad av ställverk i kil
Omfattar totalrenovering av ställverket i Kil, detta avser att morden teknik som ska ge större möjligheter till automatiska omkopplingar ifall något fel skulle inträffa.

Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1
Sträckan är cirka 41 km lång, 8 stycken kurvor med radie 600 m eller mindre, 105 korsningsåtgärder, 6 km ny väg, skyddsåtgärder, nya korsningar mm.

Nybyggnad av radhus i Kil
Avser nybyggnad av 8 stycken rad/kedjehus.

Nytt särskilt boende (10 platser) i Kil
Avser nybyggnad av modul plats med 10 lägenheter i kil.

VA-sanering m.m.i Bjurbäcksgatan, Kil
Projektet omfattar va-sanering, fiber samt kontroll av fjärrvärme.

Nybyggnad av bro, Högboda station
Avser utförande av ny vägbro över järnväg vid Högboda station, inkl anslutande vägdelar.

Nybyggnad av industrihus i Kil
Avser nybyggnad av industrilokaler.

Till- och ombyggnad av bibliotek i Kil
Avser till- och ombyggnad av bibliotek.

Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Kil-Ottebol

Ställverksbyte i Kil

Tillbyggnad av industrihus i Kil
Tillbyggnad avser ett skärmtak.

Anläggande av gc-vägar i Kil
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.

Anläggande av gc-vägar i Hallsmo, Kil
Avser fortsattt anläggande av gång- och cykelvägar inom Kils kommun.

Anläggande av gc-vägar på Fryksta udde, Kil
Avser fortsattt anläggande av gång- och cykelvägar inom Kils kommun.

Nybyggnad av telestation i Kil
Bygglov ombyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av telestation i Kil
Nybyggnad av teknikhus.

Upprustning av lekplatser i Kil
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: