Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlstad

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 147 st.

Förtätning av bostadsområde i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus på Frödingshöjd, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstads centrum

Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 2

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 3

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 4

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad

Nybyggnad av affärsbyggnad i Karlstad

Basunderhåll på allmänna vägar i område Karlstad

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Karlstad

Ny mottagningsstation i Stockfallet, Karlstad

Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1

Utbyte av reläskydd i till Karlstads centrala mottagningsstation, Karlstad

Åtgärdande av centrummiljö i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad

nybyggnad av transformatorstation, i Karlstad.

Nya villor/parhus

Ev. nybyggnad av småbåtshamn på Örsholmen, Karlstad

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Skydd mot översvämningar vid Centralsjukhuset, Karlstad

Tillbyggnad av polishus i Karlstad

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad

Drift- och underhåll av vägbelysning i Värmlands län

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Renovering av flerbostadshus, Norrstrand i Karlstad

Ombyggnad av museum, etapp 2

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad

Ny infektionsklinik i Karlstad

Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3

Renovering av flerbostadshus, Klara i Karlstad

Ev. muddring av Klarälven i Karlstad

Nybyggnad av moské i Karlstad

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad

Förslag om etablering av nytt arenaområde i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad

Renovering av flerbostadshus, Kronoparken i Karlstad

Utbyggnad av industriområde vid Ilanda i Skåre

Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad

Nybyggnad av butik och livsmedelsbutik i Välsviken

Nybyggnad av gator i Karlstad

Nybyggnad av industrilokale, i Karlstad

Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg

Ombyggnad och tillbyyggnad till HBV-hem i Karlstad

Tillbyggnad för ny barnakut på Karlstads sjukhus

Ev. utbyggnad av allmänt VA till Busterud i Karlstad

Byte av dörrar i flerbostadshus i Karlstad

Renovering av flerbostadshus, Delprojekt 1

Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg

Nybyggnad av action- och skatepark i Karlstad

Åtgärdande av aktivitetspark i Skattkärr, Karlstad

Upprustning/utveckling av "Klaras parker" i Karlstad

Utbyggnad av Ica till Maxi-butik på Välsviken, Karlstad

Tillbyggnad av kontor i Karlstad

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad

Utbyggnad av VA-anläggning vid Järpetaberget i Karlstad

Eventuell ombyggnad av fastigheter, Gruvlyckan, Karlstad

Nybyggnad av ett vindkraftverk i Sundstorp

Upprustning av bro vid trafikplats Rud i Karlstad

Ombyggnad på och vid Norrstrandskyrkan i Karlstad

Ombyggnad till familjecentral i Våxnäs, Karlstad

Ombyggnad av förskola i Karlstad

Nytt stationärt reservkraftverk i Karlstad

Tillbyggnad med hotellrum i Grums

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad

Tillbyggnad av affärshus i Karlstad

Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 2

Ombyggnad av busstation i Karlstad

Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad

Nybyggnad av enbostadshus i Dingelsundet, Karlstad

Fjärrvärmebyggnation 2017, övriga anslutningar i Karlstad

Nybyggnad av moduler i Karlstad.

Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad

Utbyggnad av golfbanan i Höje, Karlstad

Sanering av VA-ledningar vid Älvåkersgatan i Karlstad, Etapp 4

Ombyggnad av arkiv i Karlstad

Nybyggnad av pumpstation i Karlstad

Anläggande av cykelbana vid Älvåkersgatan i Karlstad.

Anläggande av konstgräs på Råtorps IP, Karlstad

Invändiga målningsarbeten i flerbostadshus i Karlstad

Ramavtal för vs-arbeten, Karlstad, Hammarö och Forshaga

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad

Tillbyggnad av helikopterhangar i Karlstad

Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Stabiliserande åtgärder mot rasrisk vid Nors kyrka o. kyrkogård i Vålberg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: