Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hammarö

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar ca 100 lägenheter, lokaler för personal, café och restaurang.

Nybyggnad av punkthus i Hammarö etapp 1
Avser Sabo-kombohus.

Nybyggnad av förskola i Bärstad, Hammarö
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 110 barn med möjlighet till en utbyggnad upp till 9 avdelningar. Det ska även innehålla en trafiksäker gång- och cykelväg som ska stå klar 2018.

Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4
Option ifrån etapp 3, objekt nummer: 1318683

Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.

Ombyggnad av grupphus i Skoghall
Omfattar utvändigt underhåll av 14 stycken bostadshus, sammanlagt 4 lägenheter i varje hus, samt 2 våningar i varje hus. Byte av tak, fönster, dörrar till originaldelar. Projektet kommer troligtvis bli indelat i etapper.

Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.

Nybyggnad av lokalgator och VA på Hammarö
Förfrågan innefattar två olika områden som skall exploateras på Hammarö. Ett beläget öster om Slängomvägen vid Nolgård och ett annat väster om Möruddsvägen.

Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad bensinstation.

Tillbyggnad av industrihus i Skoghall
Bygglov tillbyggnad.

Tillbyggnad på en bensinstation, i Hammarö
Avser tillbyggnad av en HVO tank på bensinstation i Hammarö.

Nybyggnad av skärmtak i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Skoghall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Ombyggnad av industrihus i Skoghall
Bygglov ombyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skoghall
Bygglov parkering skola.

Utbyte av däckspång på Hammarö sysdspets, Hammarö
Objektet avser anläggning av däckspång i trä över våtmark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: