Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hammarö

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar 110 lägenheter, lokaler för personal, kontor, café, restaurang, tvätteri och spa. Kontorsdelen byggs i 3 våningar och lägenheterna i 2 våningar. Start för markarbete i juli 2017 och markarbetet kommer att pågå fram till december. Start för grundläggning i januari 2018.
Nybyggnad av bostadsrätter i villaform på Hammarö
Avser nybyggnad av 68 bostadsrätter i villaform, 2-våningshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumbebyggelse i Hammarö
Syftet med planen är att skapa en ny entré till Lillängshamnen och en mötesplats i området samt bostads- och centrumbebyggelse.
Ombyggnad av grupphus i Skoghall, Hammarö
Omfattar utvändigt underhåll av 14 stycken bostadshus, sammanlagt 4 lägenheter i varje hus, samt 2 våningar i varje hus. Byte av tak, fönster, dörrar till originaldelar. Projektet kommer troligtvis bli indelat i etapper.
Nybyggnad av småbåtshamn m.m. i Hammarö
Hamnen planeras få plats för ett 80-tal båtar. Projektet omfattar även muddring, uppförande av bodar m.m.
Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.
Nybyggnad för handel, småindustri och kontor i Skoghall, Hammarö
Avser nytt område för handel och småindustri samt att området till stor del kommer att asfalteras och nämndemansgården kommer att ersättas med en större kontors- och lagerbyggnad om 664 kvm. Byggnaden utformas som 10 industrifack.
Nybyggnad av lokalgator och VA på Hammarö
Förfrågan innefattar två olika områden som skall exploateras på Hammarö. Ett beläget öster om Slängomvägen vid Nolgård och ett annat väster om Möruddsvägen.
Ombyggnad av skola i Hammarö
Projektet avser ombyggnad av skola från F - 6 till F -9.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad av bensinstation i Skoghall.
Anläggande av ny infrastruktur
Avser byggnation av infrastruktur. Entreprenaden omfattar nybyggnad av lokalgator, GC-vägar, VA-ledningar, pumpstation, fördröjningsdamm, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för kablar. Lokalgator ca 330 m Gc-vägar ca 140 m VA-ledningar ca 1100 m 1 st pumpstation 1 st fördröjningsdamm Diken ca 750 m
Nybyggnad av gång- och cykelväg Mörudden
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hovlandavägen och Mörudden. Gång- och cykelvägen ska gå utefter Möruddsvägens västra sida. Den ska vara tre meter bred, asfalterad och belyst.
Nybyggnad av brygga i Skoghall
Bygglov för badbrygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov nybyggnad 2 enbostadshus Bråten 1:81,1:82.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skoghall
Bygglov nybyggnad parkering.
Utbyte av däckspång på Hammarö sydspets, Hammarö
Objektet avser anläggning av däckspång i trä över våtmark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: