Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hammarö

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar ca 100 lägenheter, lokaler för personal, café och restaurang.

Nybyggnad av punkthus i Hammarö etapp 1
Avser Sabo-kombohus.

Nybyggnad av enbostadshus på Hammarö, etapp 2
Nybyggnad av 36 enbostadshus i Anneberg, etapp 2.

Nybyggnad av förskola i Bärstad, Hammarö
Avser el- och teleanläggningar för nybyggnad av ny förskola med 6 avdelningar och ca 110 barn med möjlighet till en utbyggnad upp till 9 avdelningar, det ska även innehålla en trafiksäker gång- och cykelväg som ska stå klar 2018.

Nybyggnad av enbostadshus på Tyehalvön, Hammarö
Omfattar ca ett tjugotal nya friliggande enbostadshus med tillhörande infrastruktur. Byggstart kan ej anges.

Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4
Option ifrån etapp 3, objekt nummer: 1318683

Nybyggnad av industriområde i Vidön
Används idag av Skanska som upplagsplats. Uppsk byggstart & kostnad. Plan framtagen.

Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.

Ombyggnad av grupphus i Skoghall
Omfattar utvändigt underhåll av 14 stycken bostadshus, sammanlagt 4 lägenheter i varje hus, samt 2 våningar i varje hus. Byte av tak, fönster, dörrar till originaldelar. Projektet kommer troligtvis bli indelat i etapper.

Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Rud, Karlstad
Avser nybyggnad GC-väg ut till Rud.

Nybyggnad av radhus i Hammarö
Avser nybyggnad av 1 "längd" radhus med 6 lägenheter med 2 våningar på en bygg yta på 720 kvm.

Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad av bensinstation i Skoghall.

Tillbyggnad av industrihus i Skoghall
Bygglov tillbyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Skoghall
Bygglov nybyggnad pumpstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Skoghall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skoghall
Bygglov parkering skola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: