Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hammarö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar 110 lägenheter, lokaler för personal, kontor, café, restaurang, tvätteri och spa. Kontorsdelen byggs i 3 våningar och lägenheterna i 2 våningar. Start för markarbete i juli 2017 och markarbetet kommer att pågå fram till december. Start för grundläggning i januari 2018.
Nybyggnad av bostadsrätter i villaform på Hammarö
Avser nybyggnad av 72 bostadsrätter i villaform, 2-våningshus. Försäljning kommer påbörjas januari 2019.
Ombyggnad av grupphus i Skoghall, Hammarö
Omfattar utvändigt underhåll av 14 stycken bostadshus, sammanlagt 4 lägenheter i varje hus, samt 2 våningar i varje hus. Byte av tak, fönster, dörrar till originaldelar. Projektet kommer troligtvis bli indelat i etapper.
Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.
Nybyggnad för handel, småindustri och kontor i Skoghall, Hammarö
Avser nytt område för handel och småindustri samt att området till stor del kommer att asfalteras och nämndemansgården kommer att ersättas med en större kontors- och lagerbyggnad om 664 kvm. Byggnaden utformas som 10 industrifack. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Anläggande av ny infrastruktur
Avser byggnation av infrastruktur. Entreprenaden omfattar nybyggnad av lokalgator, GC-vägar, VA-ledningar, pumpstation, fördröjningsdamm, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för kablar. Lokalgator ca 330 m Gc-vägar ca 140 m VA-ledningar ca 1100 m 1 st pumpstation 1 st fördröjningsdamm Diken ca 750 m
Nybyggnad av gång- och cykelväg Mörudden
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hovlandavägen och Mörudden. Gång- och cykelvägen ska gå utefter Möruddsvägens västra sida. Den ska vara tre meter bred, asfalterad och belyst.
Nybyggnad av nätstation i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Skoghall
Bygglov nybyggnad loge.
Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Förhandsbesked nybyggnad.
Uppförande av fågeltorn i Hammarö
Avser tillgänglighetsanpassat fågeltorn i form av en plattform med tillhörande ramp samt grundarbeten, i skyddat område, Klarälvsdeltat i Hammarö.
Tillbyggnad av tvättstuga i Skoghall
Avser tillbyggnad av tvättstuga till bostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: