Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hagfors

Nybyggnad av pulveranläggning i Hagfors
Omfattar nybyggnad av en pulveranläggning i Hagfors. Byggnaden blir 21 meter hög upp till 2000 kvm. Det kommer att utökas med sex nya värmebehandlingsugnar i en helautomatisk byggnad. Den ska ligga i anslutning till den befintliga värmebehandlingsanläggningen. . Till att börja med skaffar Uddeholm sin tolfte ESR-ugn, men ESR-byggnaden ska ha kapacitet för totalt sex ESR-ugnar.
Utbyggnad av bytespunkt för kollektivtrafiken i Ekshärad
Nytt hållplatsläge norr om Backvägen med vändslinga på vänstra sidan om väg 62.
Ombyggnad av hängbro i Hagfors
Avser en hängbro av betong, stål och trä
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Underhållsåtgärder på fyra fastigheter i Hagfors kommun
Hagfors Kommun har för avsikt att utföra underhållsåtgärder på fyra fastigheter i kommunen. Förskolan Myran: Byte tak samt tilläggsisolering ca 500m2. Objektet är beläget i Ekshärad, Skolvägen 10. Forsskolan: Byte tak ca 1600m2 samt fönsterbyte. Objektet är beläget i Hagfors, Atterbergsvägen. Sunnemo Skola: Byte tak ca 360m2. Objektet är beläget i Sunnemo, Hyttvägen. Byggkontoret: Byte tak samt tilläggsisolering ca 475m2. Objektet är beläget i Hagfors, Dalavägen 12.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Rivning av industrihus i Hagfors
Avser rivning av industribyggnad.
Biotopförstärkande åtgärder i Klarälven
Miljöförstärkande åtgärder.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Avser tillbyggnad av affärshus på 2x10 m.
Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av lastkaj i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj vid kyrkhedens skola.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation, s upplund Gustavaskogen 2:1,Sundsjön 1:1.
Ombyggnad av lägenhet i Hagfors
Ansökan om bygglov för ändrad användning från café till bostadslägenhet.
Förnyelse/utbyte av lekplats i Ekshärad
Hagfors kommun avser att förnya/byta ut lekplatsen i korsningen Skolvägen – Grinnemovägen i Ekshärad. Objektet innefattar demontering/rivning av befintlig lekplats, utgrävning och bortforsling av befintliga massor, montering ny lekplats inkl. markarbeten.
Beläggning med betong på torget i Hagfors
Objektet avser beläggning med infärgad betong ca 2000 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: