Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hagfors

Till- och ombyggnad av Råda skola
Om- och tillbyggnad för F-3 skola.

Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.

Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.

Rivning av industrihus i Hagfors
Avser rivning av industribyggnad.

Biotopförstärkande åtgärder i Klarälven
Miljöförstärkande åtgärder.

Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Avser tillbyggnad av affärshus på 2x10 m.

Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk, Gustavaskogen 1:4,1:56.

Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Hagfors
Ansökan om bygglov för ändrad användning från café till bostadslägenhet.

Rivning av förråd i Hagfors
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.

Förnyelse/utbyte av lekplats i Ekshärad
Hagfors kommun avser att förnya/byta ut lekplatsen i korsningen Skolvägen – Grinnemovägen i Ekshärad. Objektet innefattar demontering/rivning av befintlig lekplats, utgrävning och bortforsling av befintliga massor, montering ny lekplats inkl. markarbeten.

Rivning av enfamiljshus i Hagfors

Beläggning med betong på torget i Hagfors
Objektet avser beläggning med infärgad betong ca 2000 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: