Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hagfors

Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Igångsättning avhängigt investeringsbeslut. Avser en förgasningsanläggning för produktion av metanol av skogsråvara.

Planer finns för uppförande av punkthus i Hagfors
Det tilltänkta kvarteret innehåller planer på ett punkthus i 4-5 våningar med bland annat lägenheter, eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.

Invändigt underhåll av panncentral i Uddeholm
Utbyte av oljepanna till pelletspanna samt utbyggnad av växthus/plantskola.

Ny- och ombyggnad av ställverk i Forshult och Mockfjärd
Projektet avser Mockfjärd; nytt 130kV ställverk, nya 140/55 kV transformatorer, nytt 50 kV ställverk, ny 50 kVnollpunktsutrustning, ny kontrollbyggnad, raseringsarbeten samt Forshult i Hagfors; nytt 145 kV och 72,5 kV, ny kontrollbyggnad 145 kV, utbyggnad av kontrollbyggnad, ny kontrollutrustning 145 kV, byte av tre transformatorer samt raseringsarbeten.

Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.

Rivning av flerbostadshus
Kostnad uppskattad.

Fiberutbyggnad ( Stamnät) i Hagfors.
Stamnätsutbyggnad avser följade sträckor 1, Sättersta-Mossfallet ca 12.5 km, 2,Västanberg - Solberg ca 4.4 km. .

Biotopförstärkande åtgärder i Klarälven
Miljöförstärkande åtgärder.

Iordningställande av Hagfors Centrum
Omfattar en en mindre upprustning av Hagfors Centrum.

Energieffektiviseringar, Hagfors kommun
Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av idrottshall i Hagfors
Avser för inredande av ytterligare en lokal för idrottsverksamhet.

Rivning av industrihus i Hagfors
Avser rivning av industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Avser tillbyggnad av affärshus på 2x10 m.

Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk, Gustavaskogen 1:4,1:56.

Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Hagfors
Ansökan om bygglov för ändrad användning från café till bostadslägenhet.

Rivning av förråd i Hagfors
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.

Förnyelse/utbyte av lekplats i Ekshärad
Hagfors kommun avser att förnya/byta ut lekplatsen i korsningen Skolvägen – Grinnemovägen i Ekshärad. Objektet innefattar demontering/rivning av befintlig lekplats, utgrävning och bortforsling av befintliga massor, montering ny lekplats inkl. markarbeten.

Rivning av enfamiljshus i Hagfors

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: