Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Grums

Nybyggnad av kartongfrabrik i Grums
Avser för ny kartongmaskin (KM7) med en ca 400 meter lång maskinbyggnad med tillhörande komplementbyggnader, samt lager och produktion för vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.

Nya Bostäder planeras i Grums
Husen kommer att uppföras i västerläge ovanför Lassehall med utsikt över Grumsfjorden. Södra Agnehammarsskogen från Trulsöns badplats i söder till Lassehalls gamla badplats i norr. En blandning av enplansvillor och hyreslägenheter. För projektets genomförande krävs ny detaljplan.

Ombyggnad eller flytt av skola i Grums

Ombyggnad av resecentrum och bussterminal i Grums
Uppförande av bussterminal. Medfinansiering av Trafikverket.

Ombyggnad av familjecenter i Grums
Förslag på ombyggnad av skola till familjecenter med BVC och ungdomsmottagning. Inom familjecentralen skall rymmas verksamheter som barnmorskemottagning, barnhälsovård, ungdomsmottagning med kurator, öppen förskola, råd och stödfunktion IFO samt Växtriket.

Anläggande av GC-bana längs Lökenegatan

Nybyggnad av produktionslokal i Grums
Uppförande av produktionshall för montering av testutrustning.

Ombyggnad av vandrarhem i Grums
Ändrad användning från konferens till vandrarhem.

Tillbyggnad av samlingslokal i Grums
Tillbyggnad av lokal.

Rivning av bensinstation i Grums
Avser rivning av drivmedelsanläggning.

Nybyggnad av skola i Grums
Uppförande av tillfällig skollokal.

Nybyggnad av förskola i Grums
Uppförande av tillfälliga förskolelokaler.

Ombyggnad av klubbhus i Grums
Ändrad användning av lokal.

Nybyggnad av betongindustri i Grums
Nybyggnad av betongfabrik för temporär uppställning.

Nybyggnad av garage i Grums
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av nätstation i Grums
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förskola i Grums
Nybyggnad av tillfälliga förskolelokaler.

Nybyggnad av transformatorstation i Grums
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Grums
Nybyggnad av två nätstationer Värmerud 1:11, Borgviksbruk 1:120.

Tillbyggnad av ställverk i Grums
Tillbyggnad av kontrollbyggnad ställverk.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Grums
Tillbyggnad av ramp och dörr samt demontering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: