Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Grums

Nybyggnad av F-3 skola i Grums
Rivning av en gammal skola samt uppförande av ny F-3 skola, 2000 - 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter och 4 våningar i en huskropp.
Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Avser en tillbyggnad med 28 hotellrum. Markarbetet startade i juni 2017.
Ombyggnad av familjecenter i Grums
Förslag på ombyggnad av skola till familjecenter med BVC och ungdomsmottagning. Inom familjecentralen skall rymmas verksamheter som barnmorskemottagning, barnhälsovård, ungdomsmottagning med kurator, öppen förskola, råd och stödfunktion IFO samt Växtriket. Ombyggnad av ca 400 kvm, flytt av väggar, ny el och nya ytskikt.
Utbyggnad av anslutningsnät, Grums kommun
Portila, Norra Grums, Malsjö
Åtgärder av avloppsreningsverk i Grums
Projektet avser larmsystem och processuppdateringar i avloppsreningsverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Grums
Ändrad användning från skollokaler till tillfälligt boende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Grums
Uppförande av tillfälliga parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: