Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Grums

Nybyggnad av kartongfrabrik i Grums
Avser för ny kartongmaskin (KM7) med en ca 400 meter lång maskinbyggnad med tillhörande komplementbyggnader, samt lager och produktion för vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.

Nya Bostäder planeras i Grums
Husen kommer att uppföras i västerläge ovanför Lassehall med utsikt över Grumsfjorden. Södra Agnehammarsskogen från Trulsöns badplats i söder till Lassehalls gamla badplats i norr. En blandning av enplansvillor och hyreslägenheter. För projektets genomförande krävs ny detaljplan.

Ombyggnad av resecentrum och bussterminal i Grums
Uppförande av bussterminal. Medfinansiering av Trafikverket.

Nybyggnad av produktionslokal i Grums
Uppförande av produktionshall för montering av testutrustning.

Nybyggnad av motell i Grums
Nybyggnad av motell.

Tillbyggnad av samlingslokal i Grums
Tillbyggnad av ny entré samt nytt skärmtak till lokal.

Rivning av bensinstation i Grums
Avser rivning av drivmedelsanläggning.

Nybyggnad av betongindustri i Grums
Nybyggnad av betongfabrik för temporär uppställning.

Nybyggnad av garage i Grums
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av skola i Grums
Uppförande av tillfällig skollokal.

Nybyggnad av förskola i Grums
Uppförande av tillfälliga förskolelokaler.

Ombyggnad av klubbhus i Grums
Ändrad användning av lokal.

Ombyggnad av lägenhet i Grums
Ändrad användning från kontor till lägenhet.

Nybyggnad av nätstation i Grums
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förskola i Grums
Nybyggnad av tillfälliga förskolelokaler.

Nybyggnad av transformatorstation i Grums
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Grums
Nybyggnad av två nätstationer Värmerud 1:11, Borgviksbruk 1:120.

Rivning av förråd i Grums
Rivning av byggnad.

Nybyggnad av markanläggning i Grums
Tidsbegränsat lov för tillfällig lagerplan.

Tillbyggnad av ställverk i Grums
Tillbyggnad av kontrollbyggnad ställverk.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Grums
Tillbyggnad av ramp och dörr samt demontering.

Ombyggnad av vandrarhem i Grums
Avser användning från konferens till vandrarhem på ca 250 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: