Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Forshaga

Nybyggnad av fiskodling i Forshaga
Avser nybyggnad av hall där det ska utföras fiskeodling med fiskbassängar. Se även Filipstadsprojektet: 1433921
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av industrilokaler, forshaga kvarntorp 2:7.
Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort
Ny avgasrening samt askutmatning. Ny styrutrustning för pumpar och shuntar samt luftmängdsmätning. Panna 2 och 3 byggs om till bioolja. Ny alt. ombyggnad av pelletssilo för bulkfyllning. Ny verkstads- och garagebyggnad. Se förfrågningsunderlag för utförligare beskrivning.
Nybyggnad av boende för personer med psykisk ohälsa i Forshaga
Avser nybyggnad av 10 lägenheter med gemensamma utrymmen för personer med psykisk ohälsa. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.
Nybyggnad av förskola i Deje
Avser nybyggnad av förskola med två avdelningar i Deje, kan ev bli modulbyggnation. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.
Om- och tillbyggnad av Grossbolskolan, i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska inkl fasader och energibesparande .
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar ombyggnad av affärslokaler till 6 st mindre lägenheter, 22-46 kvm per lägenhet.
Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.
Utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.
Rivning av industrihus i Forshaga
Rivningslov rivning för del av industrilokal, forshaga östra dejefors 1:19,.
Ramavtal gällande konsulttjänster, Forshaga kommun
Upphandling av ramavtal avseendes konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlekar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Avser en tillbyggnad av en undercentral i flerbostadshus i
Ny hockeysarg till ishall i Forshaga
Avser ishockeysarg inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Montering görs på befintlig betongplatta. Storlek 60 x 30 meter.
Tillbyggnad av silo i Forshaga
Bygglov för tillbyggnad med fastbränslesilo, Östra Dejefors 1:19.
Nybyggnad av nätstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad av elnätstation, forshaga 1:120.
Nybyggnad av busshållplats i Forshaga
Bygglov nybyggnad av vägkur, forshaga mölnbacka 5:5.
Nybyggnad av elverk i Forshaga
Bygglov nybyggnad luckhus, forshaga forshaga 1:120.
Nybyggnad av sophus i Forshaga
Bygglov nybyggnad sophus, forshaga deje 5:6.
Nybyggnad av telestation i Forshaga
Bygglov nybyggnad teknikhus (vägkur), forshaga småris 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov Nybyggnad Transformatorstation, Sundstad 1:6.
Nybyggnad av silo i Forshaga
Bygglov uppförande av två silon, forshaga udden 5.
Stadsplanering i Karlstad
Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning. Upphandlingen innefattar konsultkategorin: Stadsplanering.
Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikbod, forshaga småris 1:5, Rivningslov rivning teknikbod, forshaga förby 1:84 Småris 1:5,Förby 1:84.
Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikhus + torn ska avvecklas, forshaga ulleruds-berg 1:66 Mölnbacka 1:11,Ulleruds-berg 1:66.
Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikskåp, forshaga norra butorp 1:5.
Rivning av enbostadshus i Forshaga
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus, södra skived 1:218,.
Nybyggnad av carport i Forshaga
Rivningslov garage/förråd samt bygglov nybyggnad förråd och carport, forshaga östra dejefors 10:8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Avser utvändig ändring flerbostadshus byte av tak från papp till falsad plåt, forshaga kastanjen 29.
Ombyggnad av kontor i Forshaga
Avser ändring av anordning för ventilation och ändring av byggnadens planlösning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: