Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Forshaga

Ombyggnad till mötesfri väg vid väg 62 i Forshaga, etapp 2
Mötesseparering på ca 4,3 km lång sträcka. Anpassning av befintliga korsningar.

Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1
Mötesseparering på ca 4,7 km lång sträcka. Gc-väg mellan Norra Sanna och Acksjön ingår, ca 2 km lång. Anpassning av korsningar.

Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort
Ny avgasrening samt askutmatning. Ny styrutrustning för pumpar och shuntar samt luftmängdsmätning. Panna 2 och 3 byggs om till bioolja. Ny alt. ombyggnad av pelletssilo för bulkfyllning. Ny verkstads- och garagebyggnad. Se förfrågningsunderlag för utförligare beskrivning.

Nybyggnad av boende för personer med psykisk ohälsa i Forshaga
Avser nybyggnad av 10 lägenheter med gemensamma utrymmen för personer med psykisk ohälsa. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Nybyggnad av förskola i Forshaga
Planer finns för nybyggnad av förskola i Deje/Forshaga. Det planeras för ca 5-6 avd.

Nybyggnad av förskola i Deje
Avser nybyggnad av förskola med två avdelningar i Deje, kan ev bli modulbyggnation. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Om- och tillbyggnad av Grossbolskolan, i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska inkl fasader och energibesparande .

Renovering av Deje simhall
Avser renovering av simhallen i Deje.

Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.

Ny hockeysarg till ishall i Forshaga
Avser ishockeysarg inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Montering görs på befintlig betongplatta. Storlek 60 x 30 meter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar ändrad användning Affärslokaler till lägenheter, Forshaga Kastanjen 23. En affär beräknas stå kvar.

Ramavtal gällande konsulttjänster, Forshaga kommun
Upphandling av ramavtal avseendes konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlekar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Avser en tillbyggnad av en undercentral i flerbostadshus i

Nybyggnad av förråd i Forshaga
Nybyggnad av förråd och carport samt rivning av bef garage/förråd.

Tillbyggnad av silo i Forshaga
Bygglov för tillbyggnad med fastbränslesilo, Östra Dejefors 1:19.

Nybyggnad av nätstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad av elnätstation, forshaga 1:120.

Nybyggnad av busshållplats i Forshaga
Bygglov nybyggnad av vägkur, forshaga mölnbacka 5:5.

Nybyggnad av elverk i Forshaga
Bygglov nybyggnad luckhus, forshaga forshaga 1:120.

Stadsplanering i Karlstad
Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning. Upphandlingen innefattar konsultkategorin: Stadsplanering.

Rivning av enbostadshus i Forshaga
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus, södra skived 1:218,.

Nybyggnad av carport i Forshaga
Rivningslov garage/förråd samt bygglov nybyggnad förråd och carport, forshaga östra dejefors 10:8.

Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikbod, forshaga småris 1:5, Rivningslov rivning teknikbod, forshaga förby 1:84 Småris 1:5,Förby 1:84.

Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikhus + torn ska avvecklas, forshaga ulleruds-berg 1:66 Mölnbacka 1:11,Ulleruds-berg 1:66.

Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikskåp, forshaga norra butorp 1:5.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Avser utvändig ändring flerbostadshus byte av tak från papp till falsad plåt, forshaga kastanjen 29.

Ombyggnad av kontor i Forshaga
Avser ändring av anordning för ventilation och ändring av byggnadens planlösning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar utvändig ändring av flerbostadshus byte av takbeläggning från skiffer till falsad plåt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: