Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Forshaga

Nybyggnad av fiskodling i Forshaga
Avser nybyggnad av hall där det ska utföras fiskeodling med fiskbassängar. Se även Filipstadsprojektet: 1433921
Anläggande av uppvärmd konstgräsplan i Forshaga
Anläggande av uppvärmd konstgräsplan.
Omb av väg 62 samt ny sträckning mellan Deje-Älvkullen
Ombyggnad till mötesfri landsväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenheter, inredning av vind, borttagning av trapp, byte av fönster, nybyggnad av takkupa samt byte av taktäckning till falsad plåt samt tillbyggnad balkong, deje 6:8.
Nybyggnad av förskolemodul i Deje
Avser nybyggnad av modulförskola med två avdelningar i Deje.
Nybyggnad av förskola i Forshaga
Avser nybyggnad av modulförskola.
Om- och tillbyggnad av Grossbolsskolan i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska, energibesparande åtgärder.
Ombyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser invändig ombyggnation av kommunkontoret i Forshaga.
Renovering av Deje simhall
Avser renovering av simhallen i Deje.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Avser byte av fönster samt putsning av fasad på flerbostadshus.
Utbyte av fasad på idrottshall i Forshaga
Avser utbyte av träfasad på Grossbolshallen.
Nybyggnad av idrottsplats i Forshaga
Avser nybyggnad multisportanläggning.
Nybyggnad av vårdbostad i Forshaga
Bygglov nybyggnad vårdboende som ansluts till två befintiga byggnader samt ombyggnad av byggnad från teoretiskt till praktisk undervisning, nybyggnad av två carportar och ett återvinningshus samt anläggning av ny parkeringsplats, orretorp 2:2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus, inglasning av 2 st balkonger, forshaga kooperatören 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Avser utvändig ändring flerbostadshus, inglasning av 12 balkonger, forshaga svanen 18.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov Nybyggnad 7 transformatorstationer, Forshaga Gylterud 1:6 Gylterud 1:6,Kvarntorp 2:5,Kvarntorp 2:7,Tången 1:3,Tången 1:4,Östra Deje 1:92,Sundstad 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation, forshaga arnästorp 1:32.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation, forshaga kvarntorp 2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation, forshaga orretorp 2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation, forshaga risätterstorp 1:15 Risätterstorp 1:15,1:5,Risätter 1:8,Klippåsen 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation, forshaga östra deje 1:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Bygglov nybyggnad transformatorstation, forshaga östra deje 3:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Forshaga
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, löved 1:9.
Rivning av transformatorstation i Forshaga
Rivningsanmälan rivning transformatorstation, forshaga orretorp 2:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Forshaga
Tidsbegränsat bygglov om 5 år för anordnande av asfalterad parkeringsplats vid kontorsbyggnad, forshaga 1:117.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av kontor och industrilokaler, ca 100 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: