Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Forshaga

Nybyggnad av fiskodling i Forshaga
Avser nybyggnad av hall där det ska utföras fiskeodling med fiskbassängar. Se även Filipstadsprojektet: 1433921

Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av industrilokaler, forshaga kvarntorp 2:7.

Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort
Ny avgasrening samt askutmatning. Ny styrutrustning för pumpar och shuntar samt luftmängdsmätning. Panna 2 och 3 byggs om till bioolja. Ny alt. ombyggnad av pelletssilo för bulkfyllning. Ny verkstads- och garagebyggnad. Se förfrågningsunderlag för utförligare beskrivning.

Nybyggnad av boende för personer med psykisk ohälsa i Forshaga
Avser nybyggnad av 10 lägenheter med gemensamma utrymmen för personer med psykisk ohälsa. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Nybyggnad av förskola i Deje
Avser nybyggnad av förskola med två avdelningar i Deje, kan ev bli modulbyggnation. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Nybyggnad av förskola i Forshaga
Avser nybyggnad av förskola med två avdelningar i Forshaga, kan ev bli modulbyggnation. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Om- och tillbyggnad av Grossbolskolan, i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska inkl fasader och energibesparande .

Tillbyggnad av affärshus i Forshaga
Avser tillbyggnad/ombyggnad affärslokaler, forshaga lärkan 5.

Renovering av Deje simhall
Byggstart planeras för 2017.

Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.

Utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Utbyte gatubelysningsarmaturer LED i Forshaga
Omfattar byte av gatubelysningar i Forshaga.

Sanering VA gamla områden i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Ny hockeysarg till ishall i Forshaga
Avser ishockeysarg inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Montering görs på befintlig betongplatta. Storlek 60 x 30 meter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus byte av tak från papp till falsad plåt, forshaga kastanjen 29.

Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar ändrad användning Affärslokaler till lägenheter, Forshaga Kastanjen 23. En affär beräknas stå kvar.

Ramavtal gällande konsulttjänster, Forshaga kommun
Upphandling av ramavtal avseendes konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlekar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Avser en tillbyggnad av en undercentral i flerbostadshus i

Nybyggnad av busshållplats i Forshaga
Bygglov nybyggnad av vägkur, forshaga mölnbacka 5:5.

Nybyggnad av elverk i Forshaga
Bygglov nybyggnad luckhus, forshaga forshaga 1:120.

Nybyggnad av telestation i Forshaga
Bygglov nybyggnad teknikhus, forshaga risätterstorp 1:6.

Stadsplanering i Karlstad
Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning. Upphandlingen innefattar konsultkategorin: Stadsplanering.

Nybyggnad av förråd i Forshaga
Nybyggnad av förråd och carport samt rivning av bef garage/förråd.

Nybyggnad av carport i Forshaga
Rivningslov garage/förråd samt bygglov nybyggnad förråd och carport, forshaga östra dejefors 10:8.

Byte takbeläggning på kommunhuset i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Upprustning av lekplatser i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar utvändig ändring av flerbostadshus byte av takbeläggning från skiffer till falsad plåt.

Byte armaturer i kontor i kommunhuset, Forshaga
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: