Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Filipstad

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen
Även en ny fördelningsstation i Ställdalen ingår.
Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Avser nybyggnad av hall där det ska utföras fiskeodling med fiskbassängar. Entreprenörer gällande mark och bygg är utsedda men tyvärr för oss okända. För Forshaga projektet se: 1291148
Nybyggnad av utbildningslokal i Filipstad
Planer finns på nybyggnad av utbildningslokaler för gastronomi.
Nybyggnad av konstgräsplan i Filipstad
Avser nybyggnad av konstgräsplan. Byggstart oviss.
Utbyggnad av fibernät i Filipstad
Nätägare: IP-Only, Sankt Persgatan 6, Uppsala, 018-8431000. Utbyggnad av fibernätet till hushåll, företag och offentlig verksamhet. Kostnaden är uppskattad.
Utbyggnad av fibernät i Brafttfors, Filipstad
Utbyggnad av fibernätet till hushåll, företag och offentlig verksamhet.
Nybyggnad av aktivitets- och skatepark i Filipstad
Projektet avser nybyggnad aktivitet/skatepark vid Ferlinskolan.
Nybyggnad av förskolebyggnad i Filipstad
Avser två st förskoleavdelningar.
Nybyggnad av förskolebyggnad i Lesjöfors
Avser två st förskoleavdelningar.
Nybyggnad av parkering i Filipstad
Avser ändring och förbättring av befintlig parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Filipstad
Bygglov utvändig ändring fasadbeklädnad och fönster.
Nybyggnad av elverk i Filipstad
Nybyggnad av reservelverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Filipstad
Anmälan installation eller ändring av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av lager i Filipstad
Bygglov nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Installation av trygghetslarm på äldreboenden i Filipstad
Avser installation av trygghetslarm i tv å äldreboenden i Filipstad. Åhrlundsgården är ett äldreboende i Nykroppa som inrymmer 20 stycken lägenheter. Byggnaden är indelad i 2 avdelningar om vardera 10 lägenheter. I byggnaden finns också många gemensamma utrymmen. Eklunden är ett boende i Filipstad där personer med behov av rehabilitering, omvårdnad m.m. och inrymmer 14 stycken vårdplatser. Fastighetsbeteckning Lasarettet 1, Vikhyttegatan 14 Filipstad.
Tillbyggnad av industrihus med modulbyggnad i Filipstad
Avser tillbyggnad av kontorsmodul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: