Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Filipstad

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen
Även en ny fördelningsstation i Ställdalen ingår.

Sanering av mark i Torskbäcken
Projektet drivs av SGU, Golder och Länsstyrelsen. Byggstart tidigast sommaren 2018.

Nybyggnad av utbildningslokal i Filipstad
Planer finns på nybyggnad av utbildningslokaler för masterutbildning.

Utredning för ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad
De boenden som utreds för ombyggnad är: Älvkullens äldreboende, Åhrlundsgården i Nykroppa samt Höjden.

Om- och tillbyggnad till ambulansverkamhet i Filipstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av brandstation till ambulansverksamhet där projektet drivs i nära samarbete mellan Filipstads kommun, Landstinget i Värmland och Bergslagens Räddningstjänst.

Nybyggnad av konstgräsplan i Filipstad
Avser nybyggnad av konstgräsplan. Byggstart oviss.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Filipstad
Bygglov nybyggnad "skatepark".

Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Bygglov nybyggnad industrilokaler (fiskodling).

Tillbyggnad av industrihus i Filipstad
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.

Tillbyggnad av industrihus i Filipstad
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av skola i Filipstad
Bygglov utvändig ändring av fasad.

Ombyggnad av kök i Filipstad
Bygglov ändrad användning från gymlokal till cateringkök.

Rivning av fritidshus i Filipstad
Rivningsanmälan fritidshus.

Rivning av lager i Filipstad
Rivningslov rivning lagertält.

Nybyggnad av lager i Filipstad
Bygglov nybyggnad lagertält och 1st container.

Nybyggnad av nätstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Filipstad
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.

Nybyggnad av elverk i Filipstad
Bygglov nybyggnad reservkraftaggregat.

Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Tillbyggnad av förråd i Filipstad
Bygglov tillbyggnad affärslokaler (virkesförråd).

Nybyggnad av sophus i Filipstad
Bygglov nybyggnad av miljöstation.

Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad av teknikbyggnad.

Ombyggnad av kontor i Filipstad
Avser ändrad användning.

Kylmaskinbyte Skogsryd

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: