Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Filipstad

Nybyggnad av fritidsanläggning i Filipstad
Bygglov nybyggnad "skatepark".

Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Bygglov nybyggnad industrilokaler (fiskodling).

Tillbyggnad av industrihus i Filipstad
Avser tillbyggnad av ett garage på ca 40 kvm intill industrihus. .

Nybyggnad av parkeringsplats i Filipstad
Bygglov anläggande av hundrastgård, med tillhörande parkering.

Nybyggnad av parkeringsplats i Filipstad
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Lesjöfors 6:51.

Tillbyggnad av fritidshus i Filipstad
Bygglov tillbyggnad fritidshus, nybyggnad förråd och bastu.

Tillbyggnad av garage i Filipstad
Bygglov tillbyggnad garage.

Nybyggnad av sophus i Filipstad
Bygglov nybyggnad av miljöstation.

Nybyggnad av elverk i Filipstad
Bygglov nybyggnad elanläggning.

Rivning av mast i Filipstad
Rivningsanmälan mast och teknikbod.

Nybyggnad av mast i Filipstad
Rivningsanmälan mast+teknikbod.

Rivning av telestation i Filipstad
Rivningsanmälan teknikbod.

Rivning av enbostadshus i Filipstad
Rivningslov rivning enbostadshus.

Rivning av telestation i Filipstad
Rivningslov rivning teknikbod.

Tillbyggnad av garage i Filipstad
Tillbyggnad av garage.

Takomläggning på kontor i Filipstad
Omläggning med nytt plåttak, ca 600 kvm.

Ombyggnad av förskola i Filipstad
Avser byte av entrédörr och ny toalett till förskola.

Utrustning till storkök i Filipstad

Ombyggnad av industrihus i Filipstad
Avser ombyggnad av ett lager till 2 kontor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: