Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Filipstad

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen
Även en ny fördelningsstation i Ställdalen ingår.
Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Avser nybyggnad av hall där det ska utföras fiskeodling med fiskbassängar. Se Forshaga projektet: 1291148
Nybyggnad av konstgräsplan i Filipstad
Avser nybyggnad av konstgräsplan. Byggstart oviss.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Filipstad
Projektet avser nybyggnad "skatepark".
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Asphyttan, Filipstad
I Filipstads kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Filipstad Asphyttan.
Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Avser nybyggnad industrilokaler (fiskodling).
Tillbyggnad av industrihus i Filipstad
Avser tillbyggnad av ett garage på ca 40 kvm intill industrihus. .
Nybyggnad av parkeringsplats i Filipstad
Bygglov anläggande av hundrastgård, med tillhörande parkering.
Nybyggnad av sophus i Filipstad
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av brygga i Filipstad
Bygglov nybyggnad bryggor, grillkåta och toalett.
Nybyggnad av elverk i Filipstad
Bygglov nybyggnad elanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Filipstad
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Lesjöfors 6:51.
Tillbyggnad av fritidshus i Filipstad
Bygglov tillbyggnad fritidshus, nybyggnad förråd och bastu.
Tillbyggnad av garage i Filipstad
Bygglov tillbyggnad garage.
Rivning av mast i Filipstad
Rivningsanmälan mast och teknikbod.
Nybyggnad av mast i Filipstad
Rivningsanmälan mast+teknikbod.
Rivning av telestation i Filipstad
Rivningsanmälan teknikbod.
Rivning av enbostadshus i Filipstad
Rivningslov rivning enbostadshus.
Rivning av telestation i Filipstad
Rivningslov rivning teknikbod.
Tillbyggnad av garage i Filipstad
Tillbyggnad av garage.
Takomläggning på kontor i Filipstad
Omläggning med nytt plåttak, ca 600 kvm.
Ombyggnad av förskola i Filipstad
Avser byte av entrédörr och ny toalett till förskola.
Ombyggnad av industrihus i Filipstad
Avser ombyggnad av ett lager till 2 kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Filipstad
Projektet avser utvändig ändring av fasad på skola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: