Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Filipstad

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen
Även en ny fördelningsstation i Ställdalen ingår.

Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Avser nybyggnad av hall där det ska utföras fiskeodling med fiskbassängar. Se Forshaga projektet: 1291148

Nybyggnad av utbildningslokal i Filipstad
Planer finns på nybyggnad av utbildningslokaler för masterutbildning.

Om- och tillbyggnad till ambulansverkamhet i Filipstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av brandstation till ambulansverksamhet där projektet drivs i nära samarbete mellan Filipstads kommun, Landstinget i Värmland och Bergslagens Räddningstjänst.

Nybyggnad av konstgräsplan i Filipstad
Avser nybyggnad av konstgräsplan. Byggstart oviss.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Filipstad
Bygglov nybyggnad "skatepark".

Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Bygglov nybyggnad industrilokaler (fiskodling).

Tillbyggnad av industrihus i Filipstad
Avser tillbyggnad av ett garage på ca 40 kvm intill industrihus. .

Ombyggnad av kontor i Filipstad
Avser ändrad användning.

Nybyggnad av sophus i Filipstad
Bygglov nybyggnad av miljöstation.

Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av lager i Filipstad
Bygglov nybyggnad lagertält och 1st container.

Nybyggnad av parkeringsplats i Filipstad
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Tillbyggnad av förråd i Filipstad
Bygglov tillbyggnad affärslokaler (virkesförråd).

Tillbyggnad av fritidshus i Filipstad
Bygglov tillbyggnad fritidshus, nybyggnad förråd och bastu.

Tillbyggnad av garage i Filipstad
Bygglov tillbyggnad garage.

Rivning av fritidshus i Filipstad
Rivningsanmälan fritidshus.

Rivning av mast i Filipstad
Rivningsanmälan mast och teknikbod.

Rivning av lager i Filipstad
Rivningslov rivning lagertält.

Tillbyggnad av garage i Filipstad
Tillbyggnad av garage.

Kylmaskinbyte Skogsryd

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: