Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Filipstad

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen

Nybyggnad av utbildningslokal i Filipstad

Om- och tillbyggnad till ambulansverkamhet i Filipstad

Nybyggnad av konstgräsplan i Filipstad

Nybyggnad av fritidsanläggning i Filipstad

Utredning för ev ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad

Tillbyggnad av industrihus i Filipstad

Tillbyggnad av skärmtak i Filipstad

Ombyggnad av kontor i Filipstad

Ombyggnad av kök i Filipstad

Ombyggnad av lägenhet i Filipstad

Rivning av fritidshus i Filipstad

Rivning av lager i Filipstad

Tillbyggnad av förråd i Filipstad

Nybyggnad av elverk i Filipstad

Nybyggnad av lager i Filipstad

Nybyggnad av nätstation i Filipstad

Nybyggnad av telestation i Filipstad

Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad

Utvändigt underhåll av skola i Filipstad

Nyinstallation av säkerhetssystem i bryggeri i Filipstad

Kylmaskinbyte Skogsryd

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: