Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eda

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Charlottenberg
Avser ombyggnad av biobädd med tillhörande funktioner samt ombyggnad av kemikaliehanteringen. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper där biobädden utgör etapp 1 och kemikaliehanteringen etapp 2.
Ombyggnad av kontor i Charlottenberg
Avser ändring kontorslokaler hoppet 14.
Uppförande av moduler till förskola i Åmotfors
Avser moduler för två avdelningar i Åmotfors. Upphandlingen avser hyra av moduler för 2 förskoleavdelningar samt mottagningskök i 1 år men med option om att förlängas ytterligare 1 år.
Rivning av hotell i Charlottenberg
Rivningslov rivning hotell gränsrasta kojan 1-3.
Tillbyggnad av affärshus i Charlottenberg
Bygglov tillbyggnad affärslokaler tallmon 1.
Nybyggnad av affärshus i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad affärslokaler, kojan 2.
Nybyggnad av omklädningsrum i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad samlingslokaler omklädningsrum bön 1:51.
Nybyggnad av skärmtak i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad skärmtak nolby 1:54 notan 2.
Rivning av enbostadshus i Charlottenberg
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Byte av bottenskrapa på Åmotfors reningsverk
Avser 1 st komplett bottenslamskrapa för bottenskrapning av sedimenteringsbassäng vid Reningsverket i Åmotfors.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Charlottenberg
Avser tillbyggnad av en ny entré pvid en golfbana/golfrestaurang - skarbol 1:2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: