Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eda

Nybyggnad av förskola i Eda
Nybyggnad av förskola skall uppföras för 4 förskoleavdelningar på området.

Uppförande av moduler till förskola i Charlottenberg
Avser moduler för två avdelningar i Charlottenberg. Upphandlingen avser hyra av moduler för 2 förskoleavdelningar samt mottagningskök i 1 år.

Uppförande av moduler till förskola i Åmotfors
Avser moduler för två avdelningar i Åmotfors. Upphandlingen avser hyra av moduler för 2 förskoleavdelningar samt mottagningskök i 1 år men med option om att förlängas ytterligare 1 år.

Ombyggnad av kontor i Charlottenberg
Avser ändring kontorslokaler hoppet 14.

Renovering av tak och spira på Skillingmarks kyrka i Skillingsfors
Kyrkoantikvarisk ersättning har ej beviljats. Ny ansökan inför 2017. Kostnad och byggstart okänd.

Nybyggnad av skärmtak i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad skärmtak nolby 1:54 notan 2.

Rengöring av skiffertak på Köla kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har delvis beviljats. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Charlottenberg
Avser tillbyggnad av en ny entré pvid en golfbana/golfrestaurang - skarbol 1:2.

Byte av bottenskrapa på Åmotfors reningsverk
Avser 1 st komplett bottenslamskrapa för bottenskrapning av sedimenteringsbassäng vid Reningsverket i Åmotfors.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: