Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

Utbyggnad av fibernät i Arvika
Avser anläggande av fiberstamnät. Syftet är att skapa ett sammanhängande fibernät inom Arvika kommun för att öka tillgängligheten och kapaciteten vad avser bredbandstjänster för företag och invånare i kommunen. Totalentreprenaden som denna upphandling avser är uppdelad i 9 olika upphandlingsområden: 1. Stommen - Bortansbyn 2.Bergatorp - Fredros 3. Fredros - Mitandersfors 4. Glava - Lenungshammar 5. Lenungshammar - Gränsjön 6. Glassnäskorset - Vårdalen 7. Klässbol - Skasås 8. Skasås - Stömne 9. Södra Fjäll - Brandsbol
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Upptaget i investeringsplan med 10 mkr under 2017 och 62 mkr under 2018. Ev ett 40-tal lägenheter.
Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Avser ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Fastigheten byggs i fyra våningar varav tre för bostäder. I markplan blir det lokaler för affärer, och på taket till butikerna blir det en innergård. Huset får också en källare med cirka 15 parkeringsplatser. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.
Renovering av gymnasium i Arvika
Upptaget i fastighetsplanen med planerad byggstart tidigast hösten 2017.
Uppförande av villor i Jonsbol, Arvika
Projektet omfattar uppförande av villor i blandad bebyggelse, styckebyggda och grupphus. Ca 23-24 stycken friliggande hus och ca 8-10 kedjehus i 2 våningar.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnation av industribyggnad för handel.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola i Arvika på ca 1200-1300 kvm. Det kommer finnas 6 avdelningar och det ska få plats mellan 15-20 barn på varje avdelning.
Ombyggnad av samlingslokaler i Arvika
Avser renovering/ombyggnad av en samlingslokal i Kulturcentrum i Arvika.
Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.
Bredbandsutbyggnad i Mangskog, Arvika
Totalt 82 km med fiberkabel. Projektet omfattar projektering, schaktning, läggning rör/slang, sättning av skåp, sättning av brunnar, återställning och kabelintag i fastigheter. Fiberdragning och inkoppling i fastigheterna.
Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.
Bredbandsutbyggnad i Sälboda, Arvika, etapp 2
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.
Tillbyggnad av skola i Arvika
Avser tillbyggnad av skola i Arvika.
Nybyggnad av kontor i Arvika
Avser nybyggnad av garage och ett kontor sammanlagt på 600kvm.
Takbyte på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte på flerbostadshus i Arvika.
Energieffektivisering inom fastigheter i Arvika
Avser ROT-renoveringar inom alla Arvika Fastigheter.
Bredbandsutbyggnad i Älgå, Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m. Se etapp 1: 1011215
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.
Sanering VA i Edane
Avser sanering av VA ledning i Arvika.
Nybyggnad av parkeringshus i Arvika
Parkeringshuset skall byggas i berget och inrymma 46 p-platser, 2 våningar med gräsbelagd takterass ovanpå. Förslag finns på att det blir varmgarage i plan 1 och kallgarage i plan 2. Sprängning av 3000-4000 kbm.
Sanering av VA-ledningar i Boställsåsen, Arvika
Avser sanering av VA-ledning i Boställsåsen.
Sanering av VA i Murargatan, Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Murgatan i Arvika.
Nybyggnad av slamavskiljare i Arvika
Bygglov för nybyggnad av externslammottagning.
Renovering av Vita Huset i Arvika
Avser en mindre invändig renovering i Vita huset, kv Krukan i Arvika.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Tillbyggnad av affärshus i Arvika
Avser tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för förskola.
Ombyggnad av skola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för grundsärskola.
Ombyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadhus (förskola).
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus Salem 6,Dragspelet 1. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av nätstation för el.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Bygglov för nybyggnad av trädkoja.
Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av tält.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Arvika
Bygglov för tillbyggnad av altan på samlingslokal.
Tillbyggnad av kontor i Arvika
Bygglov för tillbyggnad av takterass (kontorshus).
Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerfamiljshus.
Uppförande av mobil reservkraft till översvämningsskydd i Arvika
Avser tre mobila elverk utförda som lastbilssläp, DG1 ca 700 kVA, DG2 ca 700 kVA och DG3 ca 1000 kVA. Aggregaten ska mata pumpanläggningen i det nybyggda översvämningsskyddet som är placerat i mynningen utav Kyrkviken utanför Arvika.
Renovering av inloppspumpar vid avloppsreningsverk i Arvika
Avser renovering av befintliga inloppspumpar (snäckpumpar).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: