Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Avser ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Fastigheten byggs i fyra våningar varav tre för bostäder. I markplan blir det lokaler för affärer, och på taket till butikerna blir det en innergård. Huset får också en källare med cirka 15 parkeringsplatser. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.

Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola i Arvika på ca 1200-1300 kvm. Det kommer finnas 6 avdelningar och det ska få plats mellan 15-20 barn på varje avdelning.

Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnad av industribyggnad i Arvika.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.

Bredbandsutbyggnad i Mangskog, Arvika
Totalt 82 km med fiberkabel. Projektet omfattar projektering, schaktning, läggning rör/slang, sättning av skåp, sättning av brunnar, återställning och kabelintag i fastigheter. Fiberdragning och inkoppling i fastigheterna.

Bredbandsutbyggnad i Sälboda, Arvika, etapp 2
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Tillbyggnad av skola i Arvika
Avser tillbyggnad av skola i Arvika.

Nybyggnad av kontor i Arvika
Avser nybyggnad av garage och ett kontor sammanlagt på 600kvm.

Energieffektivisering inom fastigheter i Arvika
Avser ROT-renoveringar inom alla Arvika Fastigheter.

Sanering VA i Edane
Avser sanering av VA ledning i Arvika.

Ombyggnad av skolkök i Arvika

Ombyggnad av bro över Viksälven i Arvika

Nybyggnad av parkeringshus i Arvika
Parkeringshuset skall byggas i berget och inrymma 46 p-platser, 2 våningar med gräsbelagd takterass ovanpå. Förslag finns på att det blir varmgarage i plan 1 och kallgarage i plan 2. Sprängning av 3000-4000 kbm.

Om- och tillbyggnad av skolkök i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.

Renovering av Vita Huset i Arvika
Avser en mindre invändig renovering i Vita huset, kv Krukan i Arvika.

Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av industritält.

Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus.

Nybyggnad av nätstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av nätstation för el.

Nybyggnad av förråd i Arvika
Bygglov för nybyggnad av trädkoja.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (bef rivs) Arvika-vik 2:14, Arvika Kyrkby 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (bef rivs) Degerängen 1:6, Taserud 2:24.

Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av tält.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Arvika
Bygglov för tillbyggnad av altan på samlingslokal.

Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerfamiljshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer, forshaga öjenäs 1:2, Öjenäs 1:2, 1:135, Forshaga-berg 1:11, Forshaga-berg 1:2, Forshaga-hedås 1:39.

Tillbyggnad av affärshus i Arvika
Avser tillbyggnad av verkstad.

Nybyggnad av skärmtak i Arvika
Utvändig ändring av kontorsbyggnad nytt skärmtak.

Ombyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för förskola.

Ombyggnad av skola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för grundsärskola.

Ombyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadhus (förskola).

Uppförande av mobil reservkraft till översvämningsskydd i Arvika
Avser tre mobila elverk utförda som lastbilssläp, DG1 ca 700 kVA, DG2 ca 700 kVA och DG3 ca 1000 kVA. Aggregaten ska mata pumpanläggningen i det nybyggda översvämningsskyddet som är placerat i mynningen utav Kyrkviken utanför Arvika.

Utvändigt underhåll av affärshus i Arvika
Avser en fasadändring av affär, om målning.

Renovering av inloppspumpar vid avloppsreningsverk i Arvika
Avser renovering av befintliga inloppspumpar (snäckpumpar).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: