Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnation av industribyggnad för handel.

Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola i Arvika på ca 1200-1300 kvm. Det kommer finnas 6 avdelningar och det ska få plats mellan 15-20 barn på varje avdelning.

Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnad av industribyggnad i Arvika.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.

Bredbandsutbyggnad i Mangskog, Arvika
Totalt 82 km med fiberkabel. Projektet omfattar projektering, schaktning, läggning rör/slang, sättning av skåp, sättning av brunnar, återställning och kabelintag i fastigheter. Fiberdragning och inkoppling i fastigheterna.

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Avser ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Fastigheten byggs i fyra våningar varav tre för bostäder. I markplan blir det lokaler för affärer, och på taket till butikerna blir det en innergård. Huset får också en källare med cirka 15 parkeringsplatser. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.

Tillbyggnad av skola i Arvika
Avser tillbyggnad av 4 klassrum/grupprum på Edane skola i Arvika.

Åtgärdande av utemiljö i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Bredbandsutbyggnad i Sälboda, Arvika, etapp 2
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Renovering av bro över Byälven vid Skasås

Takbyte på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte på flerbostadshus i Arvika.

Energieffektivisering inom fastigheter i Arvika
Avser ROT-renoveringar inom alla Arvika Fastigheter.

Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Sanering VA i Edane
Avser sanering av VA ledning i Arvika.

Ombyggnad av bro över Viksälven i Arvika

Exploateringsverksamhet vid Falleberget i Arvika
Upptaget i investeringsplan 2015-2017.

Invändig renovering av Brunskogs kyrka, Arvika
Projektet omfattar bl.a. invändig renovering och tvättning. Uppskattad byggstart och kostnad.

In- och utvändigt underhåll av Mikaelikyrkan, Arvika
Projektet omfattar bl.a. målning, underhållsarbeten, fönsterrenovering. Uppskattad byggstart och kostnad.

Avloppsrening Åkersberg i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Förbättring av cykelväg på Graninge, Arvika
Utföres ev. under 2017-2018. Kostnad okänd.

Upprustning av cykelväg på Prästängen, Arvika
Utföres ev. under 2017-2018. Kostnad okänd.

Fastighetsnära källsortering vid bostäder i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Renovering av Vita Huset i Arvika
Avser en mindre invändig renovering i Vita huset, kv Krukan i Arvika.

Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av industritält.

Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (bef rivs) Arvika-vik 2:14, Arvika Kyrkby 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (bef rivs) Degerängen 1:6, Taserud 2:24.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer, forshaga öjenäs 1:2, Öjenäs 1:2, 1:135, Forshaga-berg 1:11, Forshaga-berg 1:2, Forshaga-hedås 1:39.

Nybyggnad av skärmtak i Arvika
Utvändig ändring av kontorsbyggnad nytt skärmtak.

Elsanering i Edane vattenverk
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Utbyte av elinstallationer i Stavnäs kyrka
Bidrag kommer att sökas. Utföres ev. under 2017-2018. Kostnad uppskattad.

Utvändigt underhåll av affärshus i Arvika
Avser en fasadändring av affär, om målning.

Anläggande av parkering vid bostäder i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Grindrensare vid Brättne damm i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Renovering av inloppspumpar vid avloppsreningsverk i Arvika
Avser renovering av befintliga inloppspumpar (snäckpumpar).

Installation av styr- och reglersystem i Stavnäs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres ev. under 2017-2018. Kostnad okänd.

Luftavfuktare på Vik, Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Målning av lanterniner i Arvika
Projektet omfattar målning av 3 lanterniner av trä. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: