Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 61 mellan Graninge-Speke
Ombyggnad till 2+1 väg, ca 6 km lång sträcka.
Ombyggnad av samlingslokaler i Arvika
Renoveringen innebär bland annat att entréplanet får utökad foajédel med café och att A-salen utrustas med teleskopläktare för cirka 260 personer.
Ombyggnad av kulturhus i Arvika
Avser renovering av gamla folkets hus.
Byte av mellanspänningsställverk i Arvika
Arvika Teknik AB avser att i ställverken Rosendal, Vik och Södra Vik byta ut befintliga 10kV ställverk och kontrollrum med nya byggnader innehållande ställverksrum med 10kV duplexställverk samt ett kontrollrum. Rosendal ställverk: Rosendalsvägen 19, 671 50 Arvika Vik ställverk: Fallebergsvägen 15, 671 33 Arvika Södra Vik ställverk: Mötterudsvägen 8, 671 34 Arvika Arbetena kommer att utföras i tre etapper, med ett ställverk/år 2018,2019 och 2020.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola ca 1300 kvm, med 6 avdelningar för ca 15-20 barn på varje avdelning. Förskolan byggs som ett passivhus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i ett trygghetsboende. BOA inkl LOA 2072 kvm.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum
Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.
Ombyggnad av trafikplats med ny rondell i Arvika
Ombyggnad av korsning Fallängsvägen/Blästervägen/Graningevägen, Rondell OK.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Nybyggnad av industribyggnad med utbildningslokaler.
Uppförande av ny 145 kV ledning VL26 S1 Borgvik-Glava
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning VL26 S1 på en sträcka av 5,4 km med start vid nytt fack vid ställverket i Borgvik och ansluts mot befintlig ledning vid stolpplats 59. Rivning av befintlig ledning mellan stolpe 1 och 58, cirka 11 km ledning, ingår också i projektet.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Avser renovering av kök och badrum.
Uppförande av externslamsmottagningsstation i Arvika
Projektet avser nybyggnad av externslamsmottagningsstation på Mossebergs avfallsanläggning.
Takbyte på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte på flerbostadshus i Arvika.
Tillbyggnad av industrihus i Arvika
Tillbyggnad av industribyggnad.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m. Se etapp 1: 1011215
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Omfattning av ombyggnaden är inte klar. Kommer ev att ske via ramavtal .
Parkering Tivoliplatsen i Arvika
Avser upprustning av parkeringsområde med bla ny va ledningar, dagvattenbrunna samt ny beläggning. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2018-220.
Sanering VA i Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Kvarngatan.
Parkering i kv Bryggaren i Arvika
Kommer att bli ny beläggningsyta på parkering, samt fler parkeringsplatser. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2018-2020.
Renovering av pumpstation i Arvika
Projektet avser byte av rörgalleri, maskinell utrustning invändig upprustning och elinstallationer.
Trafiksäkerhetshöjande i Arvika
Upptaget i investeringsbudget 2018-2020
Cykelparkering och GC-väg vid Jvg-station, Arvika
Upptaget i investeringsplan 2015-2017.
Cykelparkering/cykelgarage och GC-väg vid Jvg-station, Arvika
Nybyggnad av cykelparkering samt GC väg vid järnvägsstationen.
Upprustning av torg, Arvika
Upprustning av torget i Arvika.
Beläggningsarbeten m.m. i Palmviken, Arvika
Upprustning av parkeringsplats, beläggningsarbete.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Utvändig ändring av flerfamiljshus.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Målning av tak på flerbostadshus i Arvika
Målning av falsat plåttak. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av industrihus i Arvika
Bygglov för ombyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Bygglov för tillbyggnad av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Arvika
Bygglov för tillbyggnad av tält/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av förråd för konstsnöanläggning.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Nybyggnad av källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Arvika
Nybyggnad av lagertält och plank.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Nybyggnad av telekomstation.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn (för mobiltäckning).
Nybyggnad av förråd i Arvika
Bygglov för nybyggnad av grillkoja.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus Paletten 2,Skulptören 32.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus.
Nybyggnad av elverk i Arvika
Bygglov för nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två källsorteringshus.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnation av förskola.
Ombyggnad av affärshus i Arvika
Avser ombyggnad av affärshus till 7-8 kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arvika
Avser ombyggnad av befintliga lägenheter.
Tillbyggnad av campingplats i Arvika
Avser utökning med 10 ställplatser för husvagnar och husbilar vid camping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: