Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

Invallning av Kyrkviken i Arvika
Ny skyddsvall för att undvika översvämning vid högt vattenstånd.

Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.

Möjliga framtidsutbyggnader vid Arvika Hamn

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.

Bredbandsutbyggnad i Mangskog, Arvika
Totalt 82 km med fiberkabel. Projektet omfattar projektering, schaktning, läggning rör/slang, sättning av skåp, sättning av brunnar, återställning och kabelintag i fastigheter. Fiberdragning och inkoppling i fastigheterna.

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Kommunala bostadsbolaget Arvika Fastigheter kommer att bygga ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Tillbyggnad av skola i Arvika
Avser tillbyggnad av 4 klassrum/grupprum på Edane skola i Arvika.

Åtgärdande av utemiljö i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Bredbandsutbyggnad i Sälboda, Arvika, etapp 2
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Busshållplats för kollektivtrafik i Arvika
Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Ombyggnad av kök i servcehus i Arvika
Projektet avser ombyggnad till mottagningskök i servicehus.

Energieffektivisering inom fastigheter i Arvika
Avser ROT-renoveringar inom alla Arvika Fastigheter.

Bredbandsutbyggnad i Älgå, Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Sanering VA i Edane
Avser sanering av VA ledning i Arvika.

Exploateringsverksamhet vid Falleberget i Arvika
Upptaget i investeringsplan 2015-2017.

Invändig renovering av Brunskogs kyrka, Arvika
Projektet omfattar bl.a. invändig renovering och tvättning. Uppskattad byggstart och kostnad.

In- och utvändigt underhåll av Mikaelikyrkan, Arvika
Projektet omfattar bl.a. målning, underhållsarbeten, fönsterrenovering. Uppskattad byggstart och kostnad.

Avloppsrening Åkersberg i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Fastighetsnära källsortering vid bostäder i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Förbättring av cykelväg på Graninge, Arvika
Utföres ev. under 2017-2018. Kostnad okänd.

Upprustning av cykelväg på Prästängen, Arvika
Utföres ev. under 2017-2018. Kostnad okänd.

Renovering av Vita Huset i Arvika
Avser en mindre invändig renovering i Vita huset, kv Krukan i Arvika.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer, forshaga öjenäs 1:2, Öjenäs 1:2, 1:135, Forshaga-berg 1:11, Forshaga-berg 1:2, Forshaga-hedås 1:39.

Elsanering i Edane vattenverk
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Utbyte av elinstallationer i Stavnäs kyrka
Bidrag kommer att sökas. Utföres ev. under 2017-2018. Kostnad uppskattad.

Grindrensare vid Brättne damm i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Anläggande av parkering vid bostäder i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Renovering av inloppspumpar vid avloppsreningsverk i Arvika
Avser renovering av befintliga inloppspumpar (snäckpumpar).

Installation av styr- och reglersystem i Stavnäs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres ev. under 2017-2018. Kostnad okänd.

Luftavfuktare på Vik, Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Målning av lanterniner i Arvika
Projektet omfattar målning av 3 lanterniner av trä. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: