Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng, etapp 2
Projektet avser 8 verk, 3,5 MW, höjd 200 meter.

Nybyggnad av butiker i Töcksfors, etapp 3
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.

Rivning och nybyggnad av trygghetsboende i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av trygghetsboende i Årjäng, Karlstad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18 lägenheter med option i från etapp1.

Tillbyggnad av industrihus i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:419- ansökan bygglov, tillbyggnad industri/ lagerbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131

Nybyggnad av parhus i Årjäng
Lägenhetsyta 66,7 kvm. Kostnad uppskattad.

Ny trafikplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid E18 i Töcksfors
Del 1 = arbeten på E18, avfartsramp och påfartsramp till och från handelsområdet samt tillhörande cirkulationsplats. Delvis ombyggnad av Älverudsvägen och parallell gc-väg, kommunala VA-ledningar och ny belysningsanläggning. De 2 = arbeten inom själva handelsområdet, Älverudsvägen och gc-väg inklusive en stödmur. VA-ledningar, brunnar och ny belysningsanläggning. Slutbesiktning senast 2017-05-15.

Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.

Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad fritidshus (3st) vid stranden i Hän i Årjäng.

VA-anslutning till bostadsområde Huken, Årjäng

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus med tilläggsisolering, färgförändring samt renovering balkong.

Nybyggnad av konstgräsplan i Årjäng
Planen kommer att vara 100*60 m . Se även objekt nummer: 1209190

Konstgräs Hagavallen IP i Töcksfors
Underarbetet kommer troligtvis att utföras av föreningen och anbud infordras på den övre delen. Planen kommer vara 100*60 m. Se även objekt nummer: 1201913

Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Avser nybyggnad 35kvm samt ombyggnad 208kvm personalrum, fläktrum och kylmaskinrum.

Anläggande av cykelled, Unionsleden
Avser ombyggnad av att göra en midre lågtrafikerad väg för en cykelled. Leden går främst längs småvägar utmed och i anslutning till E18 mellan Moss i Norge och Karlstad i Sverige. Deras samanbetspartener som jobbar på förstudien är: Gräns kommitén värmland vestfold

Utvändig målning av flerbostadshus mm i Årjäng
Avser utvändig målning av fasader, vindskivor, balkonger m m i trä på Kv. Tendern, Järnvägsgatan 1 A-F. 6 huskroppar, 6 förråd och 2 sophus samt målning av balkong och pelare på ÅBABs kontor Järnvägsgatan 1.

Ombyggnad till omklädningsrum i Årjäng
Avser ombyggnad av befintlig lokal till ett omklädningsrum för ca 100 personer.

Nybyggnad av 3 stycken småstugor i Töcksfors
Planerat projekt. Varje stuga blir på ca 25-30 kvm med kök och toalett. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av restaurang i Årjäng
Snarkil 1:119 (nordmarkens golfklubb) - ansökan bygglov, tillbyggnad av restaurang/klubbstuga.

Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Avser renovering av kök, badrum och renovera en gäststuga intill fastigheten.

Ombyggnad av markanläggning i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:419 - ansökan bygglov 7 marklov ändring av marknivå.

Tillbyggnad av gym i Årjäng
Årjäng 4:143 (tingevi) - ansökan bygglov, tillbyggnad klubblokal med gym.

Tillbyggnad av servering i Årjäng
Årjäng 4:143 biet 9 - ansökan bygglov, uteservering (city pizzerian).

Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årjäng holmerud 1:111 - ansökan bygglov, nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årjäng juskog 1:14 - ansökan bygglov, nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Årjäng kroken 1:39- ansökan bygglov, nybyggnad av kopplingskiosk för elnät.

Ombyggnad av lägenhet i Årjäng
Åslanda 1:30 - ansökan bygglov, ändrad användning från kontor till övernattningsrum.

Nya UV-anläggningar till vattenverk, Årjängs kommun
Avser leverans av UV-aggregat och tillhörande rör- armatursystem samt el/styrinstallation. Uppskattad byggstart.

Tillbyggnad av lager i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:331 - ansökan bygglov, tillbyggnad industri- lagerbyggnad/ maskinrum för lagerautomat.

Ny bevattningsanläggnng vid Tingevi IP, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/flerårsplan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: