Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Töcksfors
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Töcksfors.
Ombyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Avser ombyggnad av låg och mellanstadieskola i Årjäng.
Nybyggnad av lägenheter i Töcksfors
Detta projekt avser etapp 2 m.fl. I den första etappen byggs 6 lägenheter i en huskropp. Projekt id: 1349313. Totalt på området planeras det för 4 huskroppar med totalt 24 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus (seniorbostäder) i Töcksfors
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131
Töcksmarks Stom 3:3
Avser ombyggnation för hyresgästanpassning av lokal.
Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av lokal för styckning och charkuterier i Årjäng
Ringen 10 / 11- ansökan bygglov, nybyggnad, industri, charkuteri/ styckning/ försäljning.
Nybyggnad av lägenheter i Töcksfors
I denna första etapp planeras för 6 lägenheter i en tvåvånings byggnad. Totalt på området planeras det för 4 huskroppar med totalt 24 lägenheter.
Ombyggnad för nya hemtjänstlokaler i Årjäng
Avser ombyggnad av nedervåningen på Solgården för att skapa nya lokaler för hemtjänsten. Även ombyggnad av ventilation.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.
Tillbyggnad av tillagningskök på förskola i Årjäng
Avser tillbyggnad med ett tillagningskök i förskola, Sillbodals prästgård.
VA-anslutning till bostadsområde Huken, Årjäng
Omfattar VA-anslutning till 25-30 bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ombyggnationen kommer ske i flera etapper med början när bygglov beviljats. Ombyggnad 7-9 lägenheter, samt utvändig ändring.
Nybyggnad av konstgräsplan i Årjäng
Planen kommer att vara 100x60, konstgräsyta 104x64.
Ny överbyggnad på huvudpumpstation i Töcksfors
Avser leverans och installation av överbyggnad till huvudpumpstation för avlopp.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Ombyggnad av pumpstationer i Årjäng
Avser nya återströmningsskydd till samtliga avloppspumpstationer med spolanordning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
ombyggnad från enbostadshus till flerbostadshus Styvern 15,Lönnen 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från industri till flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från kontors lokaler till flerbostadshus i våning 2.
Nybyggnad av uthus i Årjäng
Årjäng 4:126- ansökan bygglov, nybyggnad, uthus samt schaktmassor.
Ombyggnad av förskola i Årjäng
Årjäng 4:79- ansökan bygglov, tidsbegränsat 181231, ändrad användning boende till förskola.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Silbodals låbbyn 1:55 - ansökan bygglov, nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av badbassäng i Årjäng
Strand 1:81 - ansökan bygglov, utomhuspool + jacuzzi.
Ombyggnad av lägenhet i Årjäng
Töcksmark- bön 3:194 - ansökan bygglov, ändrad användning från förråd till lägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:239 - ansökan bygglov, överbyggnad till pumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:296 - ansökan bygglov, asfaltering.
Tillbyggnad av skärmtak i Årjäng
Hällan 16 - ansökan bygglov, tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Dusserud 1:33 - ansökan bygglov, nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av nätstation i Årjäng
Dusserud 1:44 - ansökan bygglov, ombyggnation nätstation.
Byte av yttertak på skola, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av ventilation i idrottshall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av golv i sporthall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Nytt golv i sporthall vid Svensbyns skola, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av busstation i Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ny sarg vid isbana, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Upprustning marknadsplats, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Nytt tak på paviljong, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Byte av vitvaror vid folkhögskola, Årjäng
Avser byte av diskmaskin. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Installation av inpasseringssystem i badhus, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: