Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Töcksfors
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Töcksfors.
Nybyggnad av lägenheter i Töcksfors
Detta projekt avser etapp 2 m.fl. I den första etappen byggs 6 lägenheter i en huskropp. Projekt id: 1349313. Totalt på området planeras det för 4 huskroppar med totalt 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131
Anläggande av anslutningsväg vid E18 i Hån
Projektet innebär åtgärder på E18 och nya ramper till och från den planerade tullstationen samt en vändögla vid infarten till täkten.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av lägenheter i Töcksfors
I denna första etapp planeras för 6 lägenheter i en tvåvånings byggnad. Totalt på området planeras det för 4 huskroppar med totalt 24 lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad fritidshus (3st) vid stranden i Hän i Årjäng.
Nybyggnad av konstgräsplan i Årjäng
Planen kommer att vara 100x60.
Konstgräs Hagavallen IP i Töcksfors
Planen kommer vara 100x60 m.
Anläggande av cykelled, Unionsleden
Avser ombyggnad av att göra en midre lågtrafikerad väg för en cykelled. Leden går främst längs småvägar utmed och i anslutning till E18 mellan Moss i Norge och Karlstad i Sverige. Deras samanbetspartener som jobbar på förstudien är: Gräns kommitén värmland vestfold
Ombyggnad av ventilation i simhall i Årjäng
Statusinventering av badanläggning för att få ett underlag för underhåll och åtgärdande.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
ombyggnad från enbostadshus till flerbostadshus Styvern 15,Lönnen 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från industri till flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från kontors lokaler till flerbostadshus i våning 2.
Utbyte av värme och ventilation i sporthall
Projektet avser byte av ventilationsaggregat samt värme i sporthallen på Töcksfors skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Årjäng
Töcksmarks- bön 1:254 - ansökan bygglov, fasadändringar industrilokal.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Töcksmarks stom 3:3 - ansökan bygglov, nybyggnad nätstation, väderskydd och asfaltering till laddplatser för elbil.
Ombyggnad av parkeringsplats i Årjäng
Årjäng 4:143 - ansökan bygglov, upprustning och asfaltering av parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Årjäng
Östervallskogs stoom 1:135 - ansökan bygglov, ändrad användning från förskola till bostads lägenheter.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Sundstabyn 1:66 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Fölsbyn 1:32 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Fölsbyn 1:91 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Holmerud 1:28 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Holmrdals-breviken 1:29- ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Årjäng
Huken 1:39 - ansökan bygglov, nybyggnad teknikbod (stålcontainer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Humlan 8 - ansökan bygglov, fasadändring/ målning (artscape).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Hällan 11 - ansökan bygglov, fasadändring (artscape 2017 värmland).
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Bocklerud 1:39 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Rivning av omklädningsbyggnad i moduler i Årjäng
Avser nedmontering, bortforsling av moduler samt iordningställande av mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: