Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Årjäng
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Årjäng, oklart med antalet lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18 lägenheter med option i från etapp1.
Nybyggnad av enbostadshus (seniorbostäder) i Töcksfors
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Nybyggnad av parhus i Årjäng
Lägenhetsyta 66,7 kvm. Kostnad uppskattad.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad fritidshus (3st) vid stranden i Hän i Årjäng.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus med tilläggsisolering, färgförändring samt renovering balkong.
Nybyggnad av konstgräsplan i Årjäng
Planen kommer att vara 100x60.
Konstgräs Hagavallen IP i Töcksfors
Planen kommer vara 100x60 m.
Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Avser nybyggnad 35kvm samt ombyggnad 208kvm personalrum, fläktrum och kylmaskinrum.
Anläggande av cykelled, Unionsleden
Avser ombyggnad av att göra en midre lågtrafikerad väg för en cykelled. Leden går främst längs småvägar utmed och i anslutning till E18 mellan Moss i Norge och Karlstad i Sverige. Deras samanbetspartener som jobbar på förstudien är: Gräns kommitén värmland vestfold
Ombyggnad av ventilation i simhall i Årjäng
Statusinventering av badanläggning för att få ett underlag för underhåll och åtgärdande.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Nybyggnad av affärshus i Årjäng
Årjäng 4:143 - ansökan bygglov, nybyggnad affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
ombyggnad från enbostadshus till flerbostadshus Styvern 15,Lönnen 8.
Nybyggnad av 3 stycken småstugor i Töcksfors
Planerat projekt. Varje stuga blir på ca 25-30 kvm med kök och toalett. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från industri till flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från kontors lokaler till flerbostadshus i våning 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Avser renovering av kök, badrum och renovera en gäststuga intill fastigheten.
Utvändig målning av flerbostadshus mm i Årjäng
Avser utvändig målning av fasader, vindskivor, balkonger m m i trä på Kv. Tendern, Järnvägsgatan 1 A-F. 6 huskroppar, 6 förråd och 2 sophus samt målning av balkong och pelare på ÅBABs kontor Järnvägsgatan 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Bocklerud 1:39 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Fölsbyn 1:32 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Fölsbyn 1:91 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Holmerud 1:28 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Holmrdals-breviken 1:29- ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Årjäng
Huken 1:39 - ansökan bygglov, nybyggnad teknikbod (stålcontainer.
Ombyggnad av parkeringsplats i Årjäng
Årjäng 4:143 - ansökan bygglov, upprustning och asfaltering av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årjäng holmerud 1:111 - ansökan bygglov, nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årjäng juskog 1:14 - ansökan bygglov, nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Årjäng kroken 1:39- ansökan bygglov, nybyggnad av kopplingskiosk för elnät.
Ombyggnad av lägenhet i Årjäng
Åslanda 1:30 - ansökan bygglov, ändrad användning från kontor till övernattningsrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Sundstabyn 1:66 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Årjäng
Östervallskogs stoom 1:135 - ansökan bygglov, ändrad användning från förskola till bostads lägenheter.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Töcksmarks stom 3:3 - ansökan bygglov, nybyggnad nätstation, väderskydd och asfaltering till laddplatser för elbil.
Ombyggnad av markanläggning i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:419 - ansökan bygglov 7 marklov ändring av marknivå.
Tillbyggnad av lager i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:331 - ansökan bygglov, tillbyggnad industri- lagerbyggnad/ maskinrum för lagerautomat.
Rivning av omklädningsbyggnad i moduler i Årjäng
Avser nedmontering, bortforsling av moduler samt iordningställande av mark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: