Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng
I ett område ca 5 km väster om Töcksfors i Årjängs kommun, planeras en vindpark på 8 vindkraftverk. Totalhöjd max 200 meter.
Nybyggnad av lägenheter i Töcksfors
Detta projekt avser etapp 2 m.fl. I den första etappen byggs 6 lägenheter i en huskropp. Projekt id: 1349313. Totalt på området planeras det för 4 huskroppar med totalt 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Nybyggnad av lägenheter i Töcksfors
I denna första etapp planeras för 6 lägenheter i en tvåvånings byggnad. Totalt på området planeras det för 4 huskroppar med totalt 24 lägenheter.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.
VA-anslutning till bostadsområde Huken, Årjäng
Omfattar VA-anslutning till 25-30 bostäder.
Ombyggnad för nya hemtjänstlokaler i Årjäng
Avser ombyggnad av nedervåningen på Solgården för att skapa nya lokaler för hemtjänsten. Även ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av konstgräsplan i Årjäng
Planen kommer att vara 100x60.
Konstgräs Hagavallen IP i Töcksfors
Planen kommer vara 100x60 m.
Ny överbyggnad på huvudpumpstation i Töcksfors
Avser leverans och installation av överbyggnad till huvudpumpstation för avlopp.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Ombyggnad av pumpstationer i Årjäng
Avser nya återströmningsskydd till samtliga avloppspumpstationer med spolanordning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
ombyggnad från enbostadshus till flerbostadshus Styvern 15,Lönnen 8.
Utbyte av värme och ventilation i sporthall
Projektet avser byte av ventilationsaggregat samt värme i sporthallen på Töcksfors skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Töcksmarks bön 1:146- ansökan bygglov, ombyggnad 9 lägenheter, samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Årjäng
Töcksmarks- bön 1:254 - ansökan bygglov, fasadändringar industrilokal.
Nybyggnad av affärshus i Årjäng
Årjäng 4:143 - Nybyggnad affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från industri till flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från kontors lokaler till flerbostadshus i våning 2.
Ombyggnad av markanläggning i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:296 - ansökan bygglov, asfaltering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Årjäng
Årjäng 4:143 - ansökan bygglov, upprustning och asfaltering av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Humlan 8 - ansökan bygglov, fasadändring/ målning (artscape).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Hällan 11 - ansökan bygglov, fasadändring (artscape 2017 värmland).
Tillbyggnad av skärmtak i Årjäng
Hällan 16 - ansökan bygglov, tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Dusserud 1:33 - ansökan bygglov, nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av nätstation i Årjäng
Dusserud 1:44 - ansökan bygglov, ombyggnation nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: