Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Töcksfors
Äldsta byggnaden innehåller idag bla praktiska ämnen och kommer att fortsätta vara det efter anpassningar. Byggnaden är i två plan och skall göras tillgänglig med hjälp av hiss. Gamla gymnastiksalen skall återställas till en samlingssal. Lågstadiet med förskolan skall byggas till och anpassas för sin verksamhet. Den yngsta byggnaden är mellanstadiet som skall anpassas med bla grupprum samt en mindre tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Nybyggnad av förskola i Årjäng
Avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök som skall vara dimensionerad för totalt fyra avdelningar. Byggnaden skall vara en 1-planbyggnad och det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående.
Nybyggnad av lägenheter i Töcksfors
Detta projekt avser etapp 2 m.fl. I den första etappen byggs 6 lägenheter i en huskropp. Projekt id: 1349313. Totalt på området planeras det för 4 huskroppar med totalt 24 lägenheter.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DK61-2018.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ombyggnationen kommer ske i flera etapper med början när bygglov beviljats. Ombyggnad 7-9 lägenheter, samt utvändig ändring.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ombyggnad för nya hemtjänstlokaler i Årjäng
Avser ombyggnad av nedervåningen på Solgården för att skapa nya lokaler för hemtjänsten. Även ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad av 3 st fritidshus i 1 1/2 plan samt ett servicehus med förråd och garage.
VA-anslutning till bostadsområde Huken, Årjäng
Omfattar VA-anslutning till 25-30 bostäder.
Tillbyggnad av tillagningskök på förskola i Årjäng
Avser tillbyggnad med ett tillagningskök i förskola, Sillbodals prästgård.
Ny överbyggnad på huvudpumpstation i Töcksfors
Avser leverans och installation av överbyggnad till huvudpumpstation för avlopp.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola.
Nybyggnad av kontor i Årjäng
Nedre hån 1:122 - ansökan bygglov, nybyggnad kontor och skylt.
Nybyggnad av stugby i Årjäng
Strand 1:81 (sommarvik) - ansökan bygglov, rivning och omplacering av stugor samt nybyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:239 1:428 - ansökan bygglov, tillbyggnad kontor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Årjäng
Töcksmars stom 6:18 - ansökan bygglov, tillfälligt för massor till bullervall.
Ombyggnad av lägenhet i Årjäng
Töcksmark- bön 3:194 - ansökan bygglov, ändrad användning från förråd till lägenhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Töcksmark-bön 1:239 - ansökan strandskyddsdispens / ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Årjäng
Töcksmarks bön 1:255 - ansökan bygglov, ändrad marknivå, vändplats/ parkering.
Tillbyggnad av förråd i Årjäng
Töcksmarks bön 1:384 - ansökan bygglov, tillbyggnad tak och förråd.
Tillbyggnad av förråd i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:239 - ansökan bygglov, överbyggnad till pumpstation.
Nybyggnad av uthus i Årjäng
Årjäng 4:126- ansökan bygglov, nybyggnad, uthus samt schaktmassor.
Ombyggnad av förskola i Årjäng
Årjäng 4:79- ansökan bygglov, tidsbegränsat 181231, ändrad användning boende till förskola.
Ombyggnad av servicebyggnad i Årjäng
Rök 1:13 - ansökan bygglov, ändrad användning, ladugård till servicebyggnad (toalett, bastu, dusch, disk mm).
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Silbodals låbbyn 1:55 - ansökan bygglov, nybyggnad nätstation.
Utvändig målning av flerbostadshus i Årjäng
Avser ommålning av fasader, takfot, taksprång, vindskivor, entréer, balkongdörrar, balkonger mm. i trä och vindskivor, midjeplåt, hängrännor, stuprännor i plåt samt husgrund/socklar.
Tillbyggnad av moduler i Töcksfors
Avser montering av barackmoduler samt grundarbete.
Nybyggnad av 3 stycken småstugor i Töcksfors
Planerat projekt. Varje stuga blir på ca 25-30 kvm med kök och toalett. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Årjäng
Östervallskog bön 1:101- ansökan bygglov, servicehus i båthamnen.
Ombyggnad av golv i sporthall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Nytt golv i sporthall vid Svensbyns skola, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Upprustning marknadsplats, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Nytt tak på paviljong, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: