Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värmlands län

Arvika (39)
Eda (11)
Filipstad (22)
Forshaga (24)
Grums (12)
Hagfors (17)
Hammarö (21)
Karlstad (189)
Kil (19)
Munkfors (8)
Storfors (7)
Sunne (30)
Säffle (31)
Torsby (49)
Årjäng (22)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 448 st.

Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne

Förtätning av bostadsområde i Karlstad

Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors

Nybyggnad av kartongfrabrik i Grums

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad

Nybyggnad av kontor, Inre hamn i Karlstad

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 3

Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle

Nybyggnad av flerbostadshus på Frödingshöjd, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstads centrum

Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad

Ombyggnad av ställverk i kil

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 2

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sunne

Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn

Nybyggnad av bostads- och handelshus i Sunne

Nybyggnad av butiker i Töcksfors, etapp 3

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen

Nya Bostäder planeras i Grums

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad

Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad

Invallning av Kyrkviken i Arvika

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Sunne

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Karlstad

Nybyggnad av bostäder i Årjäng

Nybyggnad av enbostadshus på Hammarö, etapp 2

Ny mottagningsstation i Stockfallet, Karlstad

Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1

Åtgärdande av centrummiljö i Karlstad

Utbyggnad av senior/äldreboende i Sunne

Utbyte av reläskydd i till Karlstads centrala mottagningsstation, Karlstad

Renovering av simhall i Arvika

nybyggnad av transformatorstation, i Karlstad.

Nya villor/parhus

Ev. nybyggnad av småbåtshamn på Örsholmen, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad

Nybyggnad av förskola i Bärstad, Hammarö

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad

Nybyggnad av enbostadshus på Tyehalvön, Hammarö

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn

Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4

Nybyggnad av särskilt boende i Storfors

Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1

Skydd mot översvämningar vid Centralsjukhuset, Karlstad

Tillbyggnad av polishus i Karlstad

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 1

Möjliga framtidsutbyggnader vid Arvika Hamn

Nybyggnad av affärshus i Torsby

Nybyggnad av bostäder i kv Svanen, Forshaga

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad

Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1

Drift- och underhåll av vägbelysning i Värmlands län

Planer finns för uppförande av punkthus i Hagfors

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Renovering av flerbostadshus, Norrstrand i Karlstad

Invändigt underhåll av panncentral i Uddeholm

Nybyggnad av bostäder på Torvnäs o Solbacka, Sunne

Ny infektionsklinik i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng

Nybyggnad av torkanläggning i Torsby

Nybyggnad av radhus i Skoghall, etapp 4

Nybyggnad av industriområde i Vidön

Nybyggnad för handel.småindustri och kontor i Skoghall, Hammarö

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad

Ombyggnad av museum, etapp 2

Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad

Nybyggnad av stadspark m.m. i Kristinehamn

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad

Renovering av flerbostadshus, Klara i Karlstad

Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö

Nybyggnad av moské i Karlstad

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3

Nybyggnad av utbildningslokal i Filipstad

Ev. muddring av Klarälven i Karlstad

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad

Nybyggnad av förskola i Forshaga kommun

Nybyggnad av förskola i Sunne

Reparation av kraftverksdamm i Arvika

Renovering av flerbostadshus, Kronoparken i Karlstad

Utbyggnad av industriområde vid Ilanda i Skåre

Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad

Nybyggnad av eventuellt handelsområde i Säffle

Nybyggnad av fritidshus i Säffle

Nybyggnad av bostäder i Sunne

Förslag om etablering av nytt arenaområde i Karlstad

Nybyggnad av idrotshall i Munkfors

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad

Ombyggnad av grupphus i Skoghall

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: