Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Uppsala

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 225 st.

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala

Nybyggnad av bussdepå i Fyrislund, Uppsala

Nytt bostadsområde i Uppsala

Nybyggnad av småhus och parhus i Storvreta

Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala

Ny Arena i Uppsala

Nytt handelsområde i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala

Nybyggnad av kedjehus, radhus & flerbostadshus i Södra Gunsta

Nybyggnad av kontorsbyggnad vid resecentrum i Uppsala

Nybyggnad av bostäder, handel och parkeringsgarage i Uppsala

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola mm i Uppsala

Nybyggnad av punkthus på Årsta, Uppsala

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 4:1, A-C

Totalrenovering av skola i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Stenhagen, Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Uppsala

Ny huvudentré & nytt skrivsalscentrum vid Uppsala universitet

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Uppsala

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby

Nybyggnad av studentbostäder mm i Kåbo

Om- och nybyggnad av handelslokaler i Boländerna, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av studentbostäder i Gottsunda, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala

Nybyggnad av båthamn,båtvarv,evenemangsområde mm i Uppsala

Exploatering för bostadsområde i Skölsta, etapp 2

Renovering av flerbostadshus i Eriksberg, Uppsala

Renovering av kontorshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Svista, etapp 2

Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna

Stambyte mm, påbyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta, et 1

Nybyggnad av flerbostadshus med garage på Kapellgärdet, Uppsala, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och butik i Uppsala

Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala

Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala

Nybyggnad av förskolor i Uppsala

Nybyggnad av kedjehus, radhus eller parhus i Uppsala

Nybyggnad av seniorboende i Svartbäcken, Uppsala

Renovering av skola i Uppsala

Nybyggnad av handelshus i Gränby, Hus 8

Nybyggnad av flerbostadshus på Kåbo, Uppsala

Renovering av fastighet på Campus Ultuna, Uppsala

Ny försedimentering mm vid Kungsängsverket i Uppsala

Nybyggnation av bostäder och exploateringarbeten i Ulleråker

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av industrihus i Uppsala

Nybyggnad av industrihus på Boländerna, Uppsala

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Exploatering för för Rosendalsområdet i Uppsala, etapp 2 b

Exploatering för handel & industri mm på östra Fyrislund

Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av stadsradhus i Uppsala

Nybyggnad av skolor/utbildning och grundskola i Uppsala

Om- och tillbyggnad av universitetsbiblioteket i Uppsala

Nybyggnad av kontor i Uppsala

Exploatering för småhusområde i Uppsala, Etapp 1

Exploatering för småhusområde i Uppsala, Etapp 2

Renovering av flerbostadshus i Sala backe, Uppsala

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1

Nybyggnad av radhus i Skyttorp, etapp 2

Om och tillbyggnad av affärshus i Uppsala

Om- & tillbyggnad av förskola i Uppsala

Nybyggnad av hörsal i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1

Nybyggnad av skola & förskola i Jälla

Nybyggnad av skola och förskola i Uppsala

Byte av rökgaskylare i Uppsala

Renovering eller nybyggnad av förskola i Uppsala

Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala

Markarbeten vid Gränby sportfält, Uppsala, Etapp 2

Nybyggnad av huvudledning för VA, Rosendal och Ulleråker

Nybyggnad av förskola på Kungsängen, Uppsala

Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala

Nytt avgasningstorn vid Kungsängsverket i Uppsala

Nybyggnad av vårdcentral i Almunge, Uppsala

Om- och tillbyggnad av förskola i Björklinge

Nybyggnad av lager, kontor och utställningslokaler i Uppsala

Hyresgästanpassning av handelshus i Uppsala

Konvertering av hetvattenpannor till bioolja vid värmeverk i Uppsala

Nybyggnad av förskola i Uppsala

Nybyggnad av friidrottsarena vid Gränby sportfält, Uppsala

Exploateringsarbeten för Södra Gunsta, Uppsala, Etapp 1

Upphandling av arkitekttjänster i Uppsala

Nyb av lokal för barnverksamhet vid församlingshem i Rasbo, Etapp 2

Nybyggnad av mediacentral på Boländerna, Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Tillbyggnad av servicebyggnad i Uppsala

Takrenovering av förskola i Uppsala

Tillbyggnad av en ny förbehandlingsanläggning vid biogasanläggning, Uppsala

Om- och tillbyggnad av förskola i Bälinge

Anpassning av lokaler till vårdcentral och frisörsalong i Uppsala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: