Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus
15 lägenheter med terrasser i bottenplan.
Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp
Avser ombyggnad av Arvidsbo Vattenverk för avhärdning av dricksvatten. Entreprenad omfattar maskiner och maskininstallationer samt el och styrarbeten.
Exploatering för bostäder på Karlholms strand
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. http://karlholmstrand.se/
Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp
Avser totalrenovering av fastighet (fasad, tak, stammar, kök och badrum, källare) på hyresfastighet, Torggatan 7 i Tierp.
Nybyggnad av vårdbostad i Tierp
Nybyggnad av hvb-bostäder.
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Försäkringsärende. Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från kontor till ca 20st lägenheter.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Totalrenovering på flerbostadshus i Örbyhus
Stambyte, invändig renovering samt utvändig renovering med fasad, fönster och balkonger för 30 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Tierp
Nybyggnad av 3 enbostadshus Gyllby 61:45,61:46,61:51.
Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Avser väganslutningar kring Vegavallen.
Relining på radhus i Tierp
Inga beslut tagna för relining, kan ev bli ett stambyte istället. Avvaktar beslut.
Ny rökgaskondenseringsanläggning samt stoftreningsutrustning vid fjärrvärmeverk i Tierp
Avser komplettering av befintlig 4 MW fliseldad panna med rökgaskondensering och stoftreningsutrustning för att dels öka energieffektiviteten och dels uppfylla kommande utsläppsvillkor.
G/C väg samt gångstråk till Söderfors
Ur investeringsbudget 2017-2019, avser ca 1.8 km gc-väg.
Tillbyggnad av verkstad i Tierp
Ändring av verkstadsbyggnad, tillbyggnad med en tvätthall.
Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.
Rivning av förskola i Örbyhus
Handlas upp tillsammans med Vallskoga förskola: 1334212
Rivning av förskola i Tierp
Handlas upp tillsammans med Örbyhusskolan: 1404110
Ombyggnad av dagvattenanläggning i Tierp
Dagvattenanläggningen i gatan längs Rådhusallén, på sträckan mellan Torggatan och Gripenbergsvägen. Arbetet pausas mellan vecka 28-32.
Tillbyggnad av vattenverk i Tierp
Avser att lyfta och bygga ut taket i befintligt vattenverk.
Ombyggnad av församlingshus i Tierp
Avser nyinstallation av ventilation i församlingshem.
Nybyggnad av motorstadion i Tierp
Nybyggnad av rallycrossbana.
Rivning av ladugård i Tierp
Rivning av ladugård med pannrum.
Ombyggnad av vandrarhem i Tierp
Ändrad användning från kontor till vandrarhem.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Väsby 6:23,Halls 3:7,Halls 3:3.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av vindskydd, nybyggnad av anslagstavla.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av garage i Tierp
Nybyggnad av dubbelgarage med lägenhet på övre plan.
Nybyggnad av stängsel i Tierp
Uppsättning av stängsel.
Ombyggnad av pendlingsparkeringar i Tierp
Avser iordningställande av östra och västra pendlingsparkeringen i Tierp.
Takarbete på Vendel Kyrka i Tierp
Reparation av takstolar samt tak/tornryttare.
Nytt tak på vattenverk i Månkarbo
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: