Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Planer finns för ett eventuellt nytt bostadsområde i norra delen av Tierps köping, Vallskogagärde. Området omfattar ca 30 hektar.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus, Etapp 1
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus, Etapp 2
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av vårdboende i Örbyhus, Etapp 3
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Nybyggnad av förskola.
Totalrenovering på flerbostadshus i Örbyhus
Stambyte, invändig renovering samt utvändig renovering med fasad, fönster och balkonger för 30 lägenheter.
Byte av värmesystem i Österlövsta kyrka
Byte av värmesystem samt återställning av kyrkorum.
Ramavtal avseende måleriarbeten i Tierp
Gäller i 2 år med option på förlängning i 1+1 år Fastigheter i Karlholm, Söderfors, Mehedeby, Västland, Skärplinge, Edvalla, Tobo, Vendel (skola), Örbyhus, Månkarbo, Tierp, Tierps kyrkby och Lövstabruk
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från kontor till ca 20st lägenheter.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.
Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Ur investeringsbudget 2017-2019. Hälsans stig i Siggbo.
Ny styrutrustning i Hållnäs kyrka
Avser ny styrning i kyrka.
Nya multisportarenor i Tierp
Bruksskolan Söderfors, Björkängsskolan Karlholmsbruk och Tallbacksskolan Månkarbo.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av torn med teknikbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från garage till bostäder.
Utvändigt underhåll av garage i Tierp
Ändring av garage, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av automatstation i Tierp
Ändring av obemannad tankstation för motorfordon, utvändig ändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, tillbyggnad carport.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Öster-ekeby 1:3,Åkra 2:3,Väster-ekeby 4:3,2:13,4:25.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av vattenkiosk/vattenmack.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av vindskydd/grillplats.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöstuga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av sophus, anläggande av 10 st parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Tierp
Ändrad användning från del av cykelrum till styrelserum och kontor.
Rivning av industrihus i Tierp
Rivning av industribyggnad, marklov för uppfyllning.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Tierp
Nybyggnad av fritidshus, installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av fritidshus i Tierp
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnader.
Renovering av stigluckor i Kyrka i Tierp
Renovering av stigluckor/entré.
Borrning för ny vattenledning mellan Skärplinge - Fagerviken
Tierps Energi & Miljö AB byter under år 2017 ut den befintliga vattenledningen mellan orterna Skärplinge och Fagerviken. Projektet berör en sträcka om ca 7 km.
Takarbeten på Hållnäs kyrka
Akuta åtgärder mot takläckage samt rötskador i stommen.
Renovering av yttertak på Lövstabruk kyrka
Renovering av spåntaket+tjärning.
Installation av klimatstyrsystem i Västland kyrka
Installation av klimatstyrsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: