Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Tierp

Nybyggnad av förskola i Tierp
Avser 6 avdelningar förskola i två våningar inkl mottagningskök.

Nya omklädningsrum mm vid idrottsplats, Tierp
Nya omklädningsrum. En oinredd övervåning på 250 kvadratmeter. Fyra befintliga omklädningsrum rustas. Nya förråd, nya duschar och toaletter, kansli, vallabod, snöskotergarage, bastu, sjukvårdsrum, domarrum, ny speakerplats, ny cafeteria med pentry, ny utrymningsväg och fläktrum.

Nybyggnad av skola i Örbyhus
Nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar.

Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.

Ombyggnad till kulturcentrrum mm i Tierp

Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp

Nybyggnad av vindkraftverk i Norduppland
1-3 verk planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus
15 lägenheter med terrasser i bottenplan.

Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Nybyggnad av radhus i Svanby
1,5 plan.

Nybyggnad av Sibyllarestaurang i Tierp

Totalrenovering på flerbostadshus i Örbyhus
Stambyte, invändig renovering samt utvändig renovering med fasad, fönster och balkonger för 30 lägenheter.

Omläggning av spåntak på Vendel Kyrka i Tierp
Omläggning av spåntaket.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hovgårdsberg, Tierp
Avser reningsverk i Hovgårdsberg som är planerat att ligga ca 30 km söder om Tierp.

Invändigt underhåll av kyrka i Tierp
Ny styr och reglerutrustning samt värmeanläggning i kyrka.

Rivning av förskola i Tierp

Rivning av förskola i Örbyhus

Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter i Månkarbo
4-5 lgh.

Nytt tak på vattenverk i Månkarbo
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Reparation av bro över Siggebobäcken i Tierp

Ombyggnad av restaurang i Tierp
Ändrad användning från garage till restaurangkök.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ombyggnad av kontor till 2st lägenheter.

Ombyggnad av personallokal i Tierp
Ombyggnad av personalutrymmen samt omklädningsrum.

Nybyggnad av vårdbostad i Tierp
Nybyggnad av hvb-bostäder.

Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.

Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ändring av brandskydd, ventilation, bärande delar, Ändrad användning från pannrum till verkstadsyta Söderfors Bruk 1:157.

Ombyggnad av automatstation i Tierp
Ändring av obemannad drivmedelanläggning.

Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Tierp
Ändring av återvinningsstation, tillbyggnad/utvändig ändring.

Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd Jörsön 2:1,1:120.

Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av barack i Tierp
Nybyggnad av evakueringsbodar.

Utvändigt underhåll av garage i Tierp
Ändring av garage, utvändig ändring.

Tillbyggnad av vårdhem i Tierp
Ändring av hvb, tillbyggnad.

Takarbete på kyrka i Tegelsmora Kyrka
Lagning och tjärning av spåntak samt nyläggning av spån på vapenhusets östra del.

Takarbete på Vendel Kyrka i Tierp
Reparation av takstolar samt tak/tornryttare.

Nybyggnad av cykelparkering i Tierp
Cykelparkering Söderfors.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Tierp
Ändring av livsmedelsanäggning till gatukök.

Installation av ny renstvättpress vid reningsverk i Lövstabruk
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Installation av ny renstvättpress vid reningsverk i Vavd
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: