Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.
Nya omklädningsrum mm vid idrottsplats, Tierp
Nya omklädningsrum. En oinredd övervåning på 250 kvadratmeter. Fyra befintliga omklädningsrum rustas. Nya förråd, nya duschar och toaletter, kansli, vallabod, snöskotergarage, bastu, sjukvårdsrum, domarrum, ny speakerplats, ny cafeteria med pentry, ny utrymningsväg och fläktrum.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar.
Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp
Avser ombyggnad av Arvidsbo Vattenverk för avhärdning av dricksvatten. Entreprenad omfattar maskiner och maskininstallationer samt el och styrarbeten.
Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp
Avser totalrenovering av fastighet (fasad, tak, stammar, kök och badrum, källare) på hyresfastighet, Torggatan 7 i Tierp.
Nybyggnad av vårdbostad i Tierp
Nybyggnad av hvb-bostäder.
Ramavtal avseende måleriarbeten i Tierp
Gäller i 2 år med option på förlängning i 1+1 år Fastigheter i Karlholm, Söderfors, Mehedeby, Västland, Skärplinge, Edvalla, Tobo, Vendel (skola), Örbyhus, Månkarbo, Tierp, Tierps kyrkby och Lövstabruk
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Försäkringsärende. Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från kontor till ca 20st lägenheter.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Totalrenovering på flerbostadshus i Örbyhus
Stambyte, invändig renovering samt utvändig renovering med fasad, fönster och balkonger för 30 lägenheter.
Relining på radhus i Tierp
Inga beslut tagna för relining, kan ev bli ett stambyte istället. Avvaktar beslut.
Ny rökgaskondenseringsanläggning samt stoftreningsutrustning vid fjärrvärmeverk i Tierp
Avser komplettering av befintlig 4 MW fliseldad panna med rökgaskondensering och stoftreningsutrustning för att dels öka energieffektiviteten och dels uppfylla kommande utsläppsvillkor.
Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.
Rivning av förskola i Örbyhus
Handlas upp tillsammans med Vallskoga förskola: 1334212
Rivning av förskola i Tierp
Handlas upp tillsammans med Örbyhusskolan: 1404110
Renovering av lekplatser i Tierp
Havet, pyramiden, sagoparken och safariparken är namnen på fyra nya temalekplatser.
Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Ur investeringsbudget 2017-2019. Hälsans stig i Siggbo.
Ny styrutrustning i Hållnäs kyrka
Avser ny styrning i kyrka.
Tillbyggnad av vattenverk i Tierp
Avser att lyfta och bygga ut taket i befintligt vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av torn med teknikbyggnad.
Rivning av industrihus i Tierp
Rivning av industribyggnad, marklov för uppfyllning.
Tillbyggnad av affärshus i Tierp
Ändring av affärslokal, tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, tillbyggnad.
Tillbyggnad av gruppbostad i Tierp
Ändring av gruppboende, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av automatstation i Tierp
Ändring av obemannad tankstation för motorfordon, utvändig ändring.
Tillbyggnad av pumpstation i Tierp
Ändring av pumpstation och refug, utökning av pumpstation.
Ombyggnad av kontor i Tierp
Ändrad användning från del av cykelrum till styrelserum och kontor.
Nybyggnad av stängsel i Tierp
Uppsättning av stängsel.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Öster-ekeby 1:3,Åkra 2:3,Väster-ekeby 4:3,2:13,4:25.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöstuga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkeringsyta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av sophus, anläggande av 10 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av soprum i Tierp
Nybyggnad av soprum/cyckelgarage.
Nybyggnad av garage i Tierp
Nybyggnad av dubbelgarage med lägenhet på övre plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage, installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Tierp
Nybyggnad av fritidshus, installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av fritidshus i Tierp
Nybyggnad av fritidshus.
Renovering av stigluckor i Kyrka i Tierp
Renovering av stigluckor/entré.
Borrning för ny vattenledning mellan Skärplinge - Fagerviken
Tierps Energi & Miljö AB byter under år 2017 ut den befintliga vattenledningen mellan orterna Skärplinge och Fagerviken. Projektet berör en sträcka om ca 7 km.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: