Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/

Nybyggnad av förskola i Tierp
Avser 6 avdelningar förskola i två våningar inkl mottagningskök.

Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus
15 lägenheter med terrasser i bottenplan.

Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp
Avser ombyggnad av Arvidsbo Vattenverk för avhärdning av dricksvatten. Entreprenad omfattar maskiner och maskininstallationer samt el och styrarbeten.

Exploatering för bostäder på Karlholms strand
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. http://karlholmstrand.se/

Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp
Avser totalrenovering av fastighet (fasad, tak, stammar, kök och badrum, källare) på hyresfastighet, Torggatan 7 i Tierp.

Nybyggnad av väg och gc bro i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m. Projektet kan komma att delas.

Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.

Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Totalrenovering på flerbostadshus i Örbyhus
Stambyte, invändig renovering samt utvändig renovering med fasad, fönster och balkonger för 30 lägenheter.

Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Avser väganslutningar kring Vegavallen.

Omläggning av spåntak på Vendel Kyrka i Tierp
Omläggning av spåntaket.

Relining på radhus i Tierp
Inga beslut tagna för relining, kan ev bli ett stambyte istället. Avvaktar beslut.

Utveckling av stationsområdet i Tierp
Utveckling av stationsområdet i Tierp.

G/C väg samt gångstråk till Söderfors
Ur investeringsbudget 2017-2019, avser ca 1.8 km gc-väg.

Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Ur investeringsbudget 2017-2019. Hälsans stig i Siggbo.

Tillbyggnad av verkstad i Tierp
Ändring av verkstadsbyggnad, tillbyggnad med en tvätthall.

Rivning av förskola i Örbyhus
Handlas upp tillsammans med Vallskoga förskola: 1334212

Rivning av förskola i Tierp
Handlas upp tillsammans med Örbyhusskolan: 1404110

Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.

Renovering av mur, vaktstuga mm, Örbyhus Slott

Nybyggnad av väg/gata i Tierp

Ombyggnad av församlingshus i Tierp
Avser nyinstallation av ventilation i församlingshem.

Nybyggnad av grupphus i Tierp
Nybyggnad av 3 enbostadshus Gyllby 61:45,61:46,61:51.

Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ändring av brandskydd, ventilation, bärande delar, Ändrad användning från pannrum till verkstadsyta Söderfors Bruk 1:157.

Tillbyggnad av vattenverk i Tierp
Ändring av vattenverk, tillbyggnad.

Ombyggnad av vandrarhem i Tierp
Ändrad användning från kontor till vandrarhem.

Nybyggnad av vårdbostad i Tierp
Nybyggnad av hvb-bostäder.

Rivning av garage i Tierp
Rivning av garage.

Tillbyggnad av vårdhem i Tierp
Ändring av hvb, tillbyggnad.

Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Tierp
Ändring av återvinningsstation, tillbyggnad/utvändig ändring.

Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillplats med tak, skatberget.

Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av handikappstoalett och parkering.

Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av plank i Tierp
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Barknåre 3:13,3:56,Vavd 5:15,Vavd 2:36,Kussil 1:3,Vavd 1:11,Gudinge Fiskehamn 1:1,Hållen 8:20.

Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av vindskydd, nybyggnad av anslagstavla.

Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hovgårdsberg, Tierp
Avser reningsverk i Hovgårdsberg som är planerat att ligga ca 30 km söder om Tierp.

Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Avser mindre ändring av industribyggnad, tillbyggnad, uppsättning av skylt/ljusanordning.

Takarbete på kyrka i Tegelsmora Kyrka
Lagning och tjärning av spåntak samt nyläggning av spån på vapenhusets östra del.

Ombyggnad av pendlingsparkeringar i Tierp
Avser iordningställande av östra och västra pendlingsparkeringen i Tierp.

Takarbete på Vendel Kyrka i Tierp
Reparation av takstolar samt tak/tornryttare.

Nytt tak på vattenverk i Månkarbo
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: