Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

Nybyggnad av bostäder i Örbyhus

Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Hyresrätter, SABO kombohus.

Nybyggnad av förskola i Tierp
Avser 6 avdelningar förskola i två våningar inkl mottagningskök.

Nya omklädningsrum mm vid idrottsplats, Tierp
Nya omklädningsrum. En oinredd övervåning på 250 kvadratmeter. Fyra befintliga omklädningsrum rustas. Nya förråd, nya duschar och toaletter, kansli, vallabod, snöskotergarage, bastu, sjukvårdsrum, domarrum, ny speakerplats, ny cafeteria med pentry, ny utrymningsväg och fläktrum.

Ombyggnad till kulturcentrrum mm i Tierp

Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.

Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp
Avser totalrenovering av fastighet (fasad, tak, stammar, kök och badrum, källare) på hyresfastighet, Torggatan 7 i Tierp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus
15 lägenheter med terrasser i bottenplan.

Nybyggnad av sjöbod och lägenhet i Tierp
Planer för nybyggnation av sjöbodar och eventuellt lägenheter. Inget är bestämt i nuläget.

Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Nybyggnad av Sibyllarestaurang i Tierp

Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.

Totalrenovering på flerbostadshus i Örbyhus
Stambyte, invändig renovering samt utvändig renovering med fasad, fönster och balkonger för 30 lägenheter.

Omläggning av spåntak på Vendel Kyrka i Tierp
Omläggning av spåntaket.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hovgårdsberg, Tierp
Avser reningsverk i Hovgårdsberg som är planerat att ligga ca 30 km söder om Tierp.

Rivning av förskola i Tierp

Rivning av förskola i Örbyhus

Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter i Månkarbo
4-5 lgh.

Nytt tak på vattenverk i Månkarbo
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.

Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ändring av brandskydd, ventilation, bärande delar, Ändrad användning från pannrum till verkstadsyta Söderfors Bruk 1:157.

Tillbyggnad av verkstad i Tierp
Ändring av verkstadsbyggnad, tillbyggnad.

Ombyggnad av församlingshus i Tierp
Avser nyinstallation av ventilation i församlingshem.

Nybyggnad av vårdbostad i Tierp
Nybyggnad av hvb-bostäder.

Ombyggnad av personallokal i Tierp
Ombyggnad av personalutrymmen samt omklädningsrum.

Nybyggnad av grupphus i Tierp
Nybyggnad av 3 enbostadshus Gyllby 61:45,61:46,61:51.

Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av barack i Tierp
Nybyggnad av evakueringsbodar.

Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillplats med tak, skatberget.

Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Nybyggnad av plank i Tierp
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Barknåre 3:13,3:56,Vavd 5:15,Vavd 2:36,Kussil 1:3,Vavd 1:11,Gudinge Fiskehamn 1:1,Hållen 8:20.

Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd.

Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Avser mindre ändring av industribyggnad, tillbyggnad, uppsättning av skylt/ljusanordning.

Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Tierp
Ändring av återvinningsstation, tillbyggnad/utvändig ändring.

Ombyggnad av automatstation i Tierp
Ändring av obemannad drivmedelanläggning.

Utvändigt underhåll av garage i Tierp
Ändring av garage, utvändig ändring.

Tillbyggnad av vårdhem i Tierp
Ändring av hvb, tillbyggnad.

Takarbete på kyrka i Tegelsmora Kyrka
Lagning och tjärning av spåntak samt nyläggning av spån på vapenhusets östra del.

Takarbete på Vendel Kyrka i Tierp
Reparation av takstolar samt tak/tornryttare.

Nybyggnad av cykelparkering i Tierp
Cykelparkering Söderfors.

Installation av ny renstvättpress vid reningsverk i Lövstabruk
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Installation av ny renstvättpress vid reningsverk i Vavd
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: