Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 2
Projekt efter tidigare etapp, projnummer 904197.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 3
Planerat projekt efter tidigare etapp (924456).
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Tillbyggnad av kärnkraftverk i Forsmark, Östhammar
Systemet för oberoende härdkylning ska vara infört senast 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av industri med kontor i Östhammar
Industridel i 1 våning, kontor i 2 våningar.
Nybyggnad av bilhall i Östhammar
Bygglov för bilhall.
Renovering av förskola
Avser renovering av Skutans förskola samt invändig rivning.
Framtagning av vattenskyddsområde för vattentäkter i Östhammars kommun
Avser framtagande av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter till de två vattentäkterna Börstil och Ed.
Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.
Uppförande av kontorsbyggnad vid SFR i Östhammar
Avser leverans och montage av kontorsutrymmen i tre plan i anslutning till befintlig kontors- och verkstadsbyggnad (KVB).
Nybyggnad av verkstad i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för byggande av verkstad, Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad Öregrund 164:3.
Tillbyggnad av butik i Öregrund
Avser tillbyggnad av butikslokal samt nybyggnad av komplementbyggnad Öregrund 8:24.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus till 6st lägenheter.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Boda med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Gräsö med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Ramhäll med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Sandika med omnejd.
Installation av solceller på vårdcentral i Östhammar
Ansökan om bygglov för fasadändring - montage av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte).
Nybyggnad av idrottshall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av multiarena med plank/sarg.
Tillbyggnad av verkstad i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av hus 0.35 (servicehall).
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad Gimo 10:1,Björnäs 9:25.
Ombyggnad av servicebyggnad i Östhammar
Bygglov för invändig ombyggnad och fasadändring (solpaneler, fönster och trädäck) av servicehus, Bygglov för fasadändring (nya fönster) och invändig ombyggnad (ändring väggar) Öregrund 8:1,Gammelbyn 1:70.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av mast i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Nybyggnad av markanläggning i Östhammar
Marklov (platta på mark och pålar).
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för etablering av manskapsbodar och kontor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bullervall.
Rivning av förråd i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av förskola (rivning befintligt förråd).
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av bastu i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bastubyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för transformatorstation Börstils-söderby 12:10,4:32,5:18.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Östhammar
Bygglov för utökning med 10 båtplatser vid befintlig brygga.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för återvinningscentral.
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från osttillverkning till livsmedelshantering).
Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från fiskebod till soppkök samt uppsättande av skylt och bygglov för landgång.
Nybyggnad av plank i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Mälby 1:14,Snesslinge 12:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tält 3.m14.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av garage i Östhammar
Bygglov för fasadändring avseende ändring från fönster till panel (garagedörrar).
Ombyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för fasadändring och ändrad användning (förråd till butik).
Utvändigt underhåll av carport i Östhammar
Bygglov för fasadändring (avskiljande vägg och ny dörr på carport).
Tillbyggnad av servering i Östhammar
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av campinganläggning med inglasad serveringslokal.
Nybyggnad av campingplats i Östhammar
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av campinganläggning.
Rivning av silo i Östhammar
Ansökan om rivningslov för rivning av maskinutrustning, silos och ballastfickor.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för kabelskåp och markkabel.
Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av två toalettbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Östhammar
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av carport i Östhammar
Ändring/ombyggnad av carportar.
Byte av storköksutrustning mm på skola i Östhammar
Avser renovering av ytskikt samt byte av storköksutrustning i Kristinelundskolans storkök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Uppsättning av dörr för ny nödutgång.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: