Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 2
Projekt efter tidigare etapp, projnummer 904197.

Nybyggnad av högstadieskola i Östhammar
Ny skolbyggnad, upprustning av skolgården och övriga utemiljöer. Rivning av den gamla skolbyggnaden när den nya är klar.

Om- och tillbyggnad av bibliotek och kulturhus i Östhammar

Renovering av badhus och idrottshall i Gimo
Simhallen ska efter renoveringen, bassänger och anslutande utrymmen som duschar, bastu, kontor etc vara i fullt funktionellt skick med individuell temperaturreglering i alla bassänger, renoverade ytskikt, god inomhusmiljö samt uppfylla krav på gällande normer och föreskrifter. En helt ny reningsanläggning ska installeras till alla bassänger. Bassängerna ska ha en individuell temperaturreglering. Sanering av skadade byggdelar och där mikrobiell påväxt förekommer ska åtgärdas i sin helhet. Provningar och sanering av miljöfarligt avfall för entreprenadens genomförande ska ingå i entreprenaden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alunda

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.

Ombyggnad till förskola i Alunda
Enbart mindre ombyggnadsarbeten.

Nybyggnad av industri med kontor i Östhammar
Industridel i 1 våning, kontor i 2 våningar.

Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Gimo
Avser ett nytt vattenburet värmesystem med vattenburna radiatorer, befintligt ventilationssystem ska ersättas med ett mekaniskt frånluftssystem samt nya tak.

Nybyggnad av panncentral i Östhammar
Nybyggnad av panncentral med pelletssilo.

Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fasadändring och ändrad användning av lokaler till bostäder och ombyggnad av lokaler.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Nybyggnad av industribyggnad för kallager.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från banklokal till 3 lägenheter.

Installation av solceller på vårdcentral i Östhammar
Ansökan om bygglov för fasadändring - montage av solceller på tak.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (tomt 24).

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppsättande av skylt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss Österbybruk 1:14,Alunda-sund 5:1.

Utvändigt underhåll av fabrikshus i Östhammar
Anmälan om takbyte.

Nybyggnad av lager i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.

Tillbyggnad av butik i Östhammar
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av butikslokal samt nybyggnad av komplementbyggnad Öregrund 8:24.

Tillbyggnad av samlingslokal i Östhammar
Avser mindre justering och liten tillbyggnad av samlingslokal.

Ombyggnad av skola i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning.

Utvändigt underhåll av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändring av skyltar samt montering av slagport och fönster.

Nybyggnad av garage i Östhammar
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av garage/utställningshall.

Ombyggnad av markanläggning i Östhammar
Ansökan om marklov.

Rivning av enbostadshus i Östhammar
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Östhammar
Ansökan om bygglov för uppförande av laddningsstation för elbilar Öregrund 8:1,Östhammar 7:14.

Ombyggnad av förråd i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning (kontor till förråd).

Nybyggnad av förråd i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementhus (bod för hundförvaring).

Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kiosk till restaurang.

Ombyggnad av vårdbostad i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hvb hem.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till yogasal.

Ombyggnad av klubbhus i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning.

Nybyggnad av elverk i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftaggregat.

Nybyggnad av scen i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av scen.

Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torrtoalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ns56626).

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Nolsterby 6:3,2:18,1:20.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns17190 Långalma 5:3,1:17.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av transformatorstation.

Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av luftledning och nedläggning av sjökabel.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Uppsättning av dörr för ny nödutgång.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: