Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.

Nybyggnad av hotell och spa i Östhammar
Ca 60 rum, fyra våningar.

Nybyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Ny skolbyggnad, upprustning av skolgården och övriga utemiljöer. Rivning av den gamla skolbyggnaden när den nya är klar. Avser 4-9 klass.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.

Nybyggnad av industri och ev handelslokaler i Börstil

Om- och tillbyggnad av bibliotek och kulturhus i Östhammar

Nybyggnad av radhus i Östhammar
10-11 radhus byggs löpande efter efterfrågan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alunda

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.

Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.

Ombyggnad till förskola i Alunda
Enbart mindre ombyggnadsarbeten.

Nybyggnad av byggvaruhus i Östhammar

Nybyggnad av industri med kontor i Östhammar
Industridel i 1 våning, kontor i 2 våningar.

Nybyggnad av bilhall i Östhammar
Bygglov för bilhall.

Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Gimo
Avser ett nytt vattenburet värmesystem med vattenburna radiatorer, befintligt ventilationssystem ska ersättas med ett mekaniskt frånluftssystem samt nya tak.

Framtagning av vattenskyddsområde för vattentäkter i Östhammars kommun
Avser framtagande av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter till de två vattentäkterna Börstil och Ed.

Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fasadändring och ändrad användning av lokaler till bostäder och ombyggnad av lokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Installation av solceller på vårdcentral i Östhammar
Ansökan om bygglov för fasadändring - montage av solceller på tak.

Byte av ventilationssystem i industri i Östhammar
Anmälan om byte av ventilationssystem.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss Österbybruk 1:14,Alunda-sund 5:1.

Tillbyggnad av samlingslokal i Östhammar
Avser mindre justering och liten tillbyggnad av samlingslokal.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppsättande av skylt.

Tillbyggnad av butik i Östhammar
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av butikslokal samt nybyggnad av komplementbyggnad Öregrund 8:24.

Tillbyggnad av servering i Östhammar
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av campinganläggning med inglasad serveringslokal.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Östhammar
Ansökan om bygglov för uppförande av laddningsstation för elbilar Öregrund 8:1,Östhammar 7:14.

Ombyggnad av förråd i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning (kontor till förråd).

Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kiosk till restaurang.

Ombyggnad av vårdbostad i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hvb hem.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till yogasal.

Ombyggnad av klubbhus i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning.

Utvändigt underhåll av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändring av skyltar samt montering av slagport och fönster.

Nybyggnad av campingplats i Östhammar
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av campinganläggning.

Ombyggnad av markanläggning i Östhammar
Ansökan om marklov.

Rivning av silo i Östhammar
Ansökan om rivningslov för rivning av maskinutrustning, silos och ballastfickor.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Avser .

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för transformatorstation Börstils-söderby 12:10,4:32,5:18.

Nybyggnad av scen i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av scen.

Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torrtoalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ns56626).

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Nolsterby 6:3,2:18,1:20.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns17190 Långalma 5:3,1:17.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av transformatorstation.

Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av luftledning och nedläggning av sjökabel.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Uppsättning av dörr för ny nödutgång.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: