Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Nybyggnad av brandstation i Östhammar
Avser rivning av garage och nybyggnad av brandstation i Gimo.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Öregrund
Ca 30 lgh, omklädningsrum för personalen, nya p-platser, omb för ett större och mer handikappanpassat kök.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alunda
Avser tillbyggnation av tre förskoleavdelningar och ett tillagningskök, samt renovering av två avdelningar på förskolan Alma i Alunda. Förskoleverksamhet med totalt fem avdelningar, personalutrymmen, storkök med tillhörande personalutrymmen, två fläktrum i markplan samt teknikutrymmen.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Östhammar
Nybyggnad av lokaler för kontor och verkstad.
Inredning av vind till lägenheter i Österbybruk
Objektet avser nybyggnad av sex nya lägenheter på befintlig vind vid Stråkvägen 1, Österbybruk. Övriga åtgärder som skall utföras är bl.a. byte av lägenhetsdörrar på befintliga lägenheter, renovering av trapphus samt åtgärder för att klara låga energikrav.
Ny gång- och cykelväg längs Coromantvägen i Gimo
Avser belagd gc-väg på ca 1200 m mellan riksväg 288 och Idrottsvägen i Gimo.
Tillbyggnad av nya entréer vid förskola i Östhammar
Avser tillbyggnad av tre nya entréer vid Tomtberga förskola samt utvändig ommålning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.
Nya bergvärmeanläggningar i Östhammar
Avser byte av bergvärmeanläggningar och ventilationsaggregat vid fastigheterna på Edsvägen 14 och Kanikebolsgatan 9 i Östhammar. Bägge fastigheterna är gruppbostäder med 5 lgh och en del allmänna utrymmen.
Nya paviljonger till förskola i Östhammar
Avser provisoriska lokaler för förskoleverksamhet (en avdelning) vid Tomtberga förskola i Östhammar. De provisoriska lokalerna ska anslutas mot befintlig förskolepaviljong.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Boda med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Gräsö med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Ramhäll med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Sandika med omnejd.
Nybyggnad av spannmålstork mm i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spannmålstork mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av modul i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förskola. En barack.
Nybyggnad av förskolemodul i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förskolemodul.
Ombyggnad av kursgård i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (kursgård dagtid till kursgård med övernattning).
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till gym, fasadändring samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Anmälan om ändring av byggnad (planlösning).
Nybyggnad av va-ledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av vattenledning.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för ny mark- och sjökabel samt kabelskåp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan gällande installation av hiss.
Harg 17:1
Anmälan om installation av av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (sjöbod), rivning befintlig.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mur, soldäck och gabioner.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Fors 5:8,1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Valde 4:7,15:1,2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kvarn i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av gamla kvarnen.
Rivning av enbostadshus i Östhammar
Rivningslov för rivning av bostadshus.
Nybyggnad av betongindustri i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för betongsstation.
Fasadarbete på Östhammar kyrka
Avfärgning och omputsning av fasaden.
Tjärstrykning på del av tak på Valö kyrka
Tjärning av takets södra del.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: