Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Östhammar
Planer för 90-100 radhus eller 70-75 villor samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 3
Planerat projekt efter tidigare etapp (924456).
Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 8 avdelningar för 148 barn. området Frösundavik, Bålsta.
Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter i Östhammar
Mellan 30 och 40 lägenheter planeras där och byggstart kan ske tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Tillbyggnad av kärnkraftverk i Forsmark, Östhammar
Systemet för oberoende härdkylning ska vara infört senast 2020.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Öregrund
Ca 30 lgh, omklädningsrum för personalen, nya p-platser, omb för ett större och mer handikappanpassat kök.
Nybyggnad av brandstation i Östhammar
Avser rivning av garage och nybyggnad av brandstation i Gimo.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alunda
Avser tillbyggnation av tre förskoleavdelningar och ett tillagningskök, samt renovering av två avdelningar på förskolan Alma i Alunda. Förskoleverksamhet med totalt fem avdelningar, personalutrymmen, storkök med tillhörande personalutrymmen, två fläktrum i markplan samt teknikutrymmen.
Nybyggnad av bilhall i Östhammar
Bygglov för bilhall.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Östhammar
Nybyggnad av lokaler för kontor och verkstad.
Renovering av förskola
Avser renovering av Skutans förskola samt invändig rivning.
Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.
Nya bergvärmeanläggningar i Östhammar
Avser byte av bergvärmeanläggningar och ventilationsaggregat vid fastigheterna på Edsvägen 14 och Kanikebolsgatan 9 i Östhammar. Bägge fastigheterna är gruppbostäder med 5 lgh och en del allmänna utrymmen.
Nybyggnad av verkstad i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för byggande av verkstad, Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad Öregrund 164:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.
Nya paviljonger till förskola i Östhammar
Avser provisoriska lokaler för förskoleverksamhet (en avdelning) vid Tomtberga förskola i Östhammar. De provisoriska lokalerna ska anslutas mot befintlig förskolepaviljong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus till 6st lägenheter.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Boda med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Gräsö med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Ramhäll med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Sandika med omnejd.
Rivning av skola i Östhammar
Rivningslov för rivning av skolbyggnad.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av lager, kontor m m.
Ombyggnad av servicebyggnad i Östhammar
Bygglov för invändig ombyggnad och fasadändring (solpaneler, fönster och trädäck) av servicehus, Bygglov för fasadändring (nya fönster) och invändig ombyggnad (ändring väggar) Öregrund 8:1,Gammelbyn 1:70.
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till gym, fasadändring samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av kursgård i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (kursgård dagtid till kursgård med övernattning).
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av sophus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sophus).
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (rivning befintlig).
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod, mobilbasstation samt tillbyggnad mast.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Mälby 1:14,Snesslinge 12:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tält 3.m14.
Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från fiskebod till soppkök samt uppsättande av skylt och bygglov för landgång.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bullervall.
Tillbyggnad av bastu i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bastubyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga, trädäck, ramp, vassröjning och gångväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av staket samt flytt av port.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för ny mark- och sjökabel samt kabelskåp.
Nybyggnad av betongindustri i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för betongsstation.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Flytt av receptionen på Socialtjänsten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: