Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.

Nybyggnad av bostäder och förskola i Östhammar
Planer för 90-100 radhus eller 70-75 villor samt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.

Om- och tillbyggnad av bibliotek och kulturhus i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Alunda

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.

Renovering av förskola
Avser renovering av Skutans förskola samt invändig rivning.

Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.

Ombyggnad till förskola i Alunda
Enbart mindre ombyggnadsarbeten.

Ny gång- och cykelväg längs väg 288 mellan Gimo-Hökhuvud
Ca 6 km lång sträcka.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppsättande av skylt.

Nybyggnad av byggvaruhus i Östhammar

Nybyggnad av industri med kontor i Östhammar
Industridel i 1 våning, kontor i 2 våningar.

Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.

Upprustning av Rådhustorget i Östhammar

Framtagning av vattenskyddsområde för vattentäkter i Östhammars kommun
Avser framtagande av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter till de två vattentäkterna Börstil och Ed.

Uppförande av kontorsbyggnad vid SFR i Östhammar
Avser leverans och montage av kontorsutrymmen i tre plan i anslutning till befintlig kontors- och verkstadsbyggnad (KVB).

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fasadändring och ändrad användning av lokaler till bostäder och ombyggnad av lokaler.

Byte av storköksutrustning mm på skola i Östhammar
Avser renovering av ytskikt samt byte av storköksutrustning i Kristinelundskolans storkök.

Tillbyggnad av butik i Öregrund
Avser tillbyggnad av butikslokal samt nybyggnad av komplementbyggnad Öregrund 8:24.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Östhammar
Renovering av putsfasad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Boda med omnejd.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Gräsö med omnejd.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Ramhäll med omnejd.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Sandika med omnejd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus till 6st lägenheter.

Installation av solceller på vårdcentral i Östhammar
Ansökan om bygglov för fasadändring - montage av solceller på tak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss Österbybruk 1:14,Alunda-sund 5:1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte).

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.

Nybyggnad av idrottshall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av multiarena med plank/sarg.

Utvändigt underhåll av affärshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring.

Nybyggnad av markanläggning i Östhammar
Marklov (platta på mark och pålar).

Nybyggnad av kontor i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för etablering av manskapsbodar och kontor.

Nybyggnad av plank i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och marklov.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av mast i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast.

Nybyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.

Rivning av förråd i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av förskola (rivning befintligt förråd).

Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för parkeringsplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för transformatorstation Börstils-söderby 12:10,4:32,5:18.

Tillbyggnad av småbåtshamn i Östhammar
Bygglov för utökning med 10 båtplatser vid befintlig brygga.

Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för återvinningscentral.

Ombyggnad av livsmedelsindustri i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från osttillverkning till livsmedelshantering).

Utvändigt underhåll av garage i Östhammar
Bygglov för fasadändring avseende ändring från fönster till panel (garagedörrar).

Ombyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för fasadändring och ändrad användning (förråd till butik).

Utvändigt underhåll av carport i Östhammar
Bygglov för fasadändring (avskiljande vägg och ny dörr på carport).

Rivning av enbostadshus i Östhammar
Anmälan om rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av scen i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av scen.

Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torrtoalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av transformatorstation.

Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av luftledning och nedläggning av sjökabel.

Tillbyggnad av servering i Östhammar
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av campinganläggning med inglasad serveringslokal.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Östhammar
Ansökan om bygglov för uppförande av laddningsstation för elbilar Öregrund 8:1,Östhammar 7:14.

Ombyggnad av förråd i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning (kontor till förråd).

Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kiosk till restaurang.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till yogasal.

Utvändigt underhåll av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändring av skyltar samt montering av slagport och fönster.

Nybyggnad av campingplats i Östhammar
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av campinganläggning.

Rivning av silo i Östhammar
Ansökan om rivningslov för rivning av maskinutrustning, silos och ballastfickor.

Nybyggnad av telestation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för kabelskåp och markkabel.

Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av två toalettbyggnader.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Avser .

Utvändigt underhåll av carport i Östhammar
Ändring/ombyggnad av carportar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Uppsättning av dörr för ny nödutgång.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: