Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering för nya bostäder i Alsike, etapp 2 mfl.
Avser exploatering för ca 1500-2000 bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
22 villor på 140 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.
Nybyggnad av sporthall och bibliotek i Alsike
Nybyggnad av Idrottshall med tillhörande omklädningsrum. Byggnaden kommer även att innehålla lokaler för olika kommunala verksamheter, exempelvis bibliotek och ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Nybyggnad av vårdbostad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett lss boende (6st lägenheter).
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 stycken enbostadshus.
Nybyggnad av ridhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett ridhus.
Utvändig renovering av Alsike kyrka
Byte av takspån på korsarmarna. Omputsning och infärgning på tornet.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av övrigt, nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av plank i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av två vindskydd för hästar.
Nybyggnad av tvätthall i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet - tvätthall.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för komplementbyggnad t.o.m. 2028-02-28.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Knivsta
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad (solceller).
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av imkanal.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Knivsta
Anmälan, rivning enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov övrigt, parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för parkering t.o.m. 2028-03-19.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Knivsta
Inglasning av 12 st balkonger.
Fasadarbete på kyrka i Knivsta
Lagning av putssläpp samt avfärgning.
Renovering av spontanidrottsplats i Alsike
Renovering av spontanidrottsplats Thunman.
Renovering av fönstermm på Husby Långhundra kyrka
Renovering av fönstren. Tjärning av taket och rödmålning av klockstapeln.
Tjärning av tak på Lagga kyrka
Tjärning av klockstapeln och kyrktak.
Tjärning av tak på Östuna kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapel.
Renovering av fönster på Vassunda kyrka
Skrapning, oljning och målning av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: