Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Heby

Om-ny eller tillbyggnad av äldrebostäder i södra Heby
Ca 60 lägenheter behövs i södra kommundelen i Heby. Ev byggs eller rivs Tegelbacken om. Oklart om man bygger nytt eller bygger om/till befintlig fastighet.
Nybyggnad av bostäder, Heby kommun
Bostäder samt att ta till vara Rävsjöbäckens naturvärden. Området ligger centralt i Morgongåva och kan erbjuda attraktiva bostäder. Samtidigt är naturmarken och bäckmiljön eftersatt och kan utvecklas och skapa ett attraktivt stråk
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby
Stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt ca 130 lägenheter i 5 st fastigheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Östervåla
Tillbyggnad Hus A3: En tillbyggnad till Hus A1 görs med 6 st klassrum, grupprum, lärararbetsrum, grupprum, kapprum, wc, fläktrum på vind mm. Solceller hus A1 och hus B Solceller installeras på tak hus A1 och B. (Option) Om och tillbyggnad hus B: Om- och tillbyggnad av matsal med ett nytt fläktrum på vind. Befintliga fläktaggregat och kylmaskiner byts ut. Ombyggnad i kök med nya kyl- och frysrum, förändad planlösning för wc/dusch, städ, förråd samt tillbyggnad av en ny miljöstation vid lastkaj som ersätter befintlig kylt soprum. Flytt av utedel KA4 för Blastchiller. Ny wc-grupp vid pentry i den administrativa delen.
Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Utbyggnad av ridhusområdet, Julmyra i Heby
Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.
Nybyggnad av parhus i Heby, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus, Sjukhustomten 1:2,1:4.
Nybyggnad av gruppboende i Morgongåva
6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av värmeverk i Heby
Bygglov för nybyggnad av reservkraftbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Avser ändrad användning av industrifastighet till 13 st bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Tomterna kommer vara ca 1080-1600 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Nybyggnad av exploateringsområde i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora och säljas via kommunala tomtkön.
Ny busshållplats och gångpassage vid väg 272 i Harbo
Vid korsningen med Kristinelundsvägen. 2 busshållplatser i Harbo Centrum byggs om.
Tillbyggnad av brandstation i Heby
Mindre tillbyggnad av omklädningsrum mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för fasadändring ombyggnad till 6 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Heby
Bygglov nybyggnad grillplats.
Ombyggnad av sophus i Heby
Bygglov ombyggnad av sopstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Heby
Anmälan komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.
Nybyggnad av skola i Heby
Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.
Nybyggnad av värmeverk i Heby
Tidsbegränsat lov - produktionsanläggning fjärrvärme.
Nybyggnad av barack i Heby
Tidsbegränsat lov nybyggnad byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: