Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Heby

Utökning av industriområde i Morgongåva
Nybyggnad av kontor, lager och logistik för Apotea.

Nybyggnad av fabrik i Heby

Nybyggnad av bostäder i Heby

Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.

Till- och ombyggnad av skola i Östervåla
Planer för utbyggnad av Östervåla skola med ca 6 klassrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av bostadshus till 10 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Tomterna kommer vara ca 1080-1600 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.

Nybyggnad av exploateringsområde i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora och säljas via kommunala tomtkön.

Ny busshållplats och gångpassage vid väg 272 i Harbo
Vid korsningen med Kristinelundsvägen.

Ny fjärrvärmekulvert i Heby
Avser kulvert ifrån Heby såg, ca 4,5 MW till befintligt fjärrvärmenät 1500 – 2000 m samt sammanbindning med fjärrvärmenätet Tegelmästaren, ca 400 kW, 100 – 500 m.

Nybyggnad av cykelbana i Heby
Ur investeringsbudget 2017-2019. Sträckor och tidsplan ej fastställda.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov fasadändring; fönsterbyte på flerbostadshus Hov 4:127,4:128.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus Hov 43:1,4:126.

Nybyggnad av panncentral i Heby
Bygglov för nybyggnad av panncentral.

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av butik till flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brattberg 1:21,Kvarsta 1:12,1:6,Vreta 3:5,Långgärde 2:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.

Nybyggnad av telestation i Heby
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad transformatorstation Heby 21:2,2:92.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov och marklov för nybyggnad av transformatorstation Horrsta 4:36,4:6.

Tillbyggnad av garage i Heby
Bygglov tillbyggnad garage för att få ett soprum.

Tillbyggnad av enbostadhus i Heby
Förhandsbesked tillbyggnad källare.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Brattberg 2:5,Låtan 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Heby

Nybyggnad av förråd i Heby
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och parkering.

Rivning av transformatorstation i Heby
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Rivning av förråd i Heby
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.

Nybyggnad av barack i Heby
Tidsbegränsat lov för byggplatsetablering samt upplag.

Ombyggnad av markanläggning i Heby
Marklov för ändring av marknivån.

Installation av solelanläggningar på reningsverk i Heby kommun
Heby kommun ska upphandla solelanläggningar till tre reningsverk: Reningsverket och Vattenverket i Heby samt Reningsverket i Tärnsjö.

Nybyggnad av parkeringsplats i Heby
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlarparkering.

Nyanläggning av lekplats i Vittinge, Heby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: