Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Heby

Om-ny eller tillbyggnad av äldrebostäder i södra Heby
Ca 60 lägenheter behövs i södra kommundelen i Heby. Ev byggs eller rivs Tegelbacken om. Oklart om man bygger nytt eller bygger om/till befintlig fastighet.
Utökning av industriområde i Morgongåva
Nybyggnad av kontor, lager och logistik för Apotea.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Planerat efter visningshus: 1398643.
Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby, Etapp 1
Avser första etappen av stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt ca 112 lägenheter i 4st fastigheter.
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby, Etapp 2 mfl
Avser stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt ca 112 lägenheter i 4st fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.
Nybyggnad av parhus i Heby, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus, Sjukhustomten 1:2,1:4.
Nybyggnad av näridrottsplatser r i Heby
Näridrottsplatser, startar i Harbo sedan Morgongåva, Tärnsjö osv.
Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Tomterna kommer vara ca 1080-1600 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Nybyggnad av exploateringsområde i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora och säljas via kommunala tomtkön.
Ny fjärrvärmekulvert i Heby
Avser kulvert ifrån Heby såg, ca 4,5 MW till befintligt fjärrvärmenät 1500 – 2000 m samt sammanbindning med fjärrvärmenätet Tegelmästaren, ca 400 kW, 100 – 500 m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus Hov 43:1,4:126.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av butik till flerbostadshus.
Tillbyggnad av brandstation i Heby
Bygglov för tillbyggnad av brandstation.
Tillbyggnad av skola i Heby
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av idrottsplats i Heby
Bygglov för nybyggnad av multiarena.
Tillbyggnad av kedjehus i Heby
Bygglov tillbyggnad av rad-, par-, kedjehus.
Tillbyggnad av kedjehus i Heby
Bygglov tillbyggnad rad-, par-, kedjehus.
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Bygglov tillbyggnad reningsverk.
Tillbyggnad av garage i Heby
Bygglov tillbyggnad garage för att få ett soprum.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Brattberg 2:5,Låtan 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Heby
Bygglov för nybyggnad av väderskydd i trä.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadhus i Heby
Förhandsbesked tillbyggnad källare.
Ombyggnad av markanläggning i Heby
Marklov för ändring av marknivån.
Tillbyggnad av parhus i Heby
Bygglov för tillbyggnad av inglasad altan på del av parhus.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Heby
Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brattberg 1:21,Kvarsta 1:12,1:6,Vreta 3:5,Långgärde 2:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.
Nybyggnad av telestation i Heby
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad transformatorstation Heby 21:2,2:92.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov och marklov för nybyggnad av transformatorstation Horrsta 4:36,4:6.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Rivning av transformatorstation i Heby
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av förråd i Heby
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av värmeverk i Heby
Tidsbegränsat lov - produktionsanläggning fjärrvärme.
Installation av solelanläggningar på reningsverk i Heby kommun
Heby kommun ska upphandla solelanläggningar till tre reningsverk: Reningsverket och Vattenverket i Heby samt Reningsverket i Tärnsjö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: