Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Heby

Om-ny eller tillbyggnad av äldrebostäder i södra Heby
Ca 60 lägenheter behövs i södra kommundelen i Heby. 2 tomter finns som förslag: Ev byggs eller rivs Tegelbacken om. Oklart om man bygger nytt eller bygger om/till befintlig fastighet. Eller en nybyggnation på tomten Kronan mittemot Kommunhuset.
Nybyggnad av logistikbyggnad mm i Morgongåva
Nybyggnad av kontor, lager och logistik för Apotea. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad exploateringsområde för bostäder i Heby
Inom fastigheten Kronan centralt belägen i Heby planeras bostäder i 2-5 våningar. Idag är området planlagt för tvåvåningshus men genom en planändring kommer våningsantalet höjas och exploateringsgraden att öka. Exakt placering av hus är ej gjord och inte heller våningsantal. Undersökning om marken innehåller farliga ämnen ska också göras.
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby
Stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt ca 130 lägenheter i 5 st fastigheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Östervåla
Tillbyggnad Hus A3: En tillbyggnad till Hus A1 görs med 6 st klassrum, grupprum, lärararbetsrum, grupprum, kapprum, wc, fläktrum på vind mm. Solceller hus A1 och hus B Solceller installeras på tak hus A1 och B. (Option) Om och tillbyggnad hus B: Om- och tillbyggnad av matsal med ett nytt fläktrum på vind. Befintliga fläktaggregat och kylmaskiner byts ut. Ombyggnad i kök med nya kyl- och frysrum, förändad planlösning för wc/dusch, städ, förråd samt tillbyggnad av en ny miljöstation vid lastkaj som ersätter befintlig kylt soprum. Flytt av utedel KA4 för Blastchiller. Ny wc-grupp vid pentry i den administrativa delen.
Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 3
Tomternas storlek varierar mellan 1000-1400 kvadratmeter. 25 procent av fastighetsytan får bebyggas och på tomterna möjliggörs för friliggande bostadsbebyggelse om två våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Planerat efter visningshus: 1398643.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Nybyggnation av 3 st flerbostadshus med 4 st lägenheter i vardera.
Utbyggnad av ridhusområdet, Julmyra i Heby
Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.
Nybyggnad av gruppboende i Morgongåva
6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av värmeverk i Heby
Bygglov för nybyggnad av reservkraftbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Avser ändrad användning av industrifastighet till 13 st bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Nu finns villatomterna i Horrsta backe, Heby, till försäljning! Området ligger i södra delen av centralorten. I väster gränsar det till ett äldre villaområde och i öster bjuds på vy över öppet landskap. Området ligger bara några minuter från Heby sport- och simhall, fem minuter från Heby skola och tio minuters promenadväg från Heby station som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till Uppsala, Stockholm och Sala. Tomternas storlek varierar från drygt 1000 m2 till knappt 1800 m2. Tomterna på den övre delen av området erbjuder möjlighet för byggnation av en- och enhalvplanshus. Tomterna på den nedre delen av området erbjuder byggnation av tvåplanshus. För att nå upplevelsen av ett ombonat och enhetligt bostadsområde finns gestaltningsbestämmelser i området att förhålla sig till. Servispunkt för kommunalt vatten och avlopp finns i gatan samt anslutningspunkt till el. Området är förberett för bredband via fiber, två aktörer har lagt ner fiberslang och det är upp till fastighetsägaren att välja vilken aktör som önskas. Mer information finns på www.heby.se
Tillbyggnad av brandstation i Heby
Mindre tillbyggnad av omklädningsrum mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Om- och tillbyggnad av lokal till fyra lägenheter.
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Tillbyggnad reningsverk till en slammottagare 7x7 M och ett kallgarage 7x6 M
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Heby
Bygglov nybyggnad grillplats.
Ombyggnad av sophus i Heby
Bygglov ombyggnad av sopstation.
Flytt av stugor i Östervåla
Flytt av 5 mindre fritidsstugor.
Nybyggnad av återvinningsstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Heby
Anmälan komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Heby
Tidsbegränsat lov nybyggnad byggbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Heby
Nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus.
In och utvändiga arbeten på Vittinge kyrka
Installation av styr- och reglersystem för luft/temp. Tjärstrykning av klockstapeln.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: