Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Heby

Utökning av industriområde i Morgongåva
Nybyggnad av kontor, lager och logistik för Apotea.

Nybyggnad av bostäder i Heby

Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Nybyggnation av 3 st flerbostadshus med 4 st lägenheter i vardera.

Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.

Nybyggnad av parhus i Heby, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus, Sjukhustomten 1:2,1:4.

Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Tomterna kommer vara ca 1080-1600 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.

Nybyggnad av exploateringsområde i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora och säljas via kommunala tomtkön.

Ny fjärrvärmekulvert i Heby
Avser kulvert ifrån Heby såg, ca 4,5 MW till befintligt fjärrvärmenät 1500 – 2000 m samt sammanbindning med fjärrvärmenätet Tegelmästaren, ca 400 kW, 100 – 500 m.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus Hov 43:1,4:126.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av butik till flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.

Tillbyggnad av garage i Heby
Bygglov tillbyggnad garage för att få ett soprum.

Tillbyggnad av enbostadhus i Heby
Förhandsbesked tillbyggnad källare.

Rivning av transformatorstation i Heby
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Rivning av förråd i Heby
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.

Nybyggnad av barack i Heby
Tidsbegränsat lov för byggplatsetablering samt upplag.

Ombyggnad av markanläggning i Heby
Marklov för ändring av marknivån.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Heby
Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brattberg 1:21,Kvarsta 1:12,1:6,Vreta 3:5,Långgärde 2:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.

Nybyggnad av telestation i Heby
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad transformatorstation Heby 21:2,2:92.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov och marklov för nybyggnad av transformatorstation Horrsta 4:36,4:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Brattberg 2:5,Låtan 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Heby

Installation av solelanläggningar på reningsverk i Heby kommun
Heby kommun ska upphandla solelanläggningar till tre reningsverk: Reningsverket och Vattenverket i Heby samt Reningsverket i Tärnsjö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: