Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Heby

Utökning av industriområde i Morgongåva
Nybyggnad av kontor, lager och logistik för Apotea.

Nybyggnad av fabrik i Husby

Nybyggnad exploateringsområde för bostäder i Heby
Inom fastigheten Kronan centralt belägen i Heby planeras bostäder i 2-5 våningar. Idag är området planlagt för tvåvåningshus men genom en planändring kommer våningsantalet höjas och exploateringsgraden att öka. Exakt placering av hus är ej gjord och inte heller våningsantal. Undersökning om marken innehåller farliga ämnen ska också göras.

Nybyggnad av bostäder i Heby

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av bostadshus till 10 lägenheter.

Ny fjärrvärmekulvert i Heby
Avser kulvert ifrån Heby såg, ca 4,5 MW till befintligt fjärrvärmenät 1500 – 2000 m samt sammanbindning med fjärrvärmenätet Tegelmästaren, ca 400 kW, 100 – 500 m.

Nybyggnad av panncentral i Heby
Bygglov för nybyggnad av panncentral.

Nybyggnad av skärmtak i Heby
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Heby
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation för eldistribution.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.

Tillbyggnad av garage i Heby
Bygglov tillbyggnad garage för att få ett soprum.

Ombyggnad av förråd i Heby
Bygglov för flytt av befintligt barnvagnsförråd.

Ombyggnad av hembygdsgård i Heby
Bygglov för flytt av en fäboladugård till hembygdsgården.

Nybyggnad av förråd i Heby
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och parkering.

Nybyggnad av skärmtak i Heby
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering med skärmtak.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Heby

Rivning av panncentral i Heby
Anmälan för rivning av panncentral efter brand.

Ombyggnad av markanläggning i Heby
Marklov för schaktning av massor för framtida utökning av timmerplan Västerlövsta Prästgård 1:11,1:29.

Rivning av förråd i Heby
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.

Nybyggnad av barack i Heby
Tidsbegränsat lov för byggplatsetablering samt upplag.

Ombyggnad av förskola i Heby
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor/bostad/f.d. polis till förskola.

Nyanläggning av lekplats i Vittinge, Heby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: