Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.

Nybyggnad av radhus i Väppeby, etapp 3
Flerbostadshus och radhus i 2-4 våningar planeras, max 200 bostäder. Kommer att vara både hyres och bostadsrätter. Ska etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Håbo

Nybyggnad av punkthus i Bålsta
Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 2

Nybyggnad av bostadshus i Krägga, Håbo, etapp 2

Tillbyggnad av skola i Bålsta

Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 6-8 avdelningar i området Frösundavik, Bålsta.

Nybyggnad av förskola i Väppeby

Nybyggnad av hamn och kaj i Bålsta

Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser 6 enheter med 10 lägenheter i vardera, samt ett korttidsboende upp till 8 lägenheter. Byggnaden ska ha ett tillagningskök per två enheter.

Nybyggnad av skola i Bålsta
Nybyggnad av skol- och administationsbyggnad.

Renovering av skola i Bålsta
Renovering av skola efter fuktskada.

Nybyggnad av va-ledningar i Håbo kommun
Avser nybyggnad av VA-ledningar för spillvatten och vatten på sträckan Kivinge-Biskops Arnö. Projektet innefattar i huvudsak följande: Utbyggnad av ytligt förlagt ledningsnät, ca 4900 m 2. Svavelreducerare, 1st.

Renovering av förskola i Bålsta
Annehill renoveras främst för att bli mer energieffektiv, med bland annat bergvärme och golvvärme. Renoveringen beräknas ta cirka 1 termin.

Tak- och fasadrenovering av kontor i Bålsta
Tak- och fasadrenovering av kontorslokaler.

Installation av trygghetslarm i särskilt boende, Håbo kommun
Behovet avser trygghetslarm till Pomona Hus 2 och Hus 4: Särskilt boende med totalt 64 st lägenheter, Dalängens demensboende: Särskilt boende i ett plan med 18 st lägenheter samt ev option på Särskilt boende i planeringsfas om 60 st lägenheter, ska driftsättas 2018/2019.

Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Väsentlig ändring av en byggnads utseende flerbostadshus.

Ombyggnad av vårdhem i Bålsta
Ändrad användning vårdlokaler.

Nybyggnad av växthus i Bålsta
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Bålsta
Nybyggnad av vindskydd.

Rivning av silo i Bålsta
Rivning av silo inför byggnation.

Rivning av förråd i Bålsta
Rivning övrigt.

Nybyggnad av sophus i Bålsta
Uppförande av molok.

Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Bålsta
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: