Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

Nyb av resecentrum, flerbostadshus & handel i Bålsta, etapp 1
Omfattar ca 440 lgh, nytt resecentrum, handelslokaler, parkeringshus med ca 850 platser, ca 161 markparkeringsplatser, nytt busstorg, stationspark mm.
Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.
Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser 6 enheter med 10 lägenheter i vardera, samt ett korttidsboende upp till 8 lägenheter. Byggnaden ska ha ett tillagningskök per två enheter.
Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 6-8 avdelningar i området Frösundavik, Bålsta.
Nybyggnad av matsal och tillagningskök i Bålsta
Avser nybyggnad av matsal, soprum, tillagningskök och andra byggnads- och installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Väppeby
Planer för en förskola med fyra avdelningar för ca 80 barn.
Nybyggnad av skola i Bålsta
Nybyggnad av skol- och administationsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus och liftar i Bålsta
Nybyggnad av klubbstuga, liftstationer, liftar.
Förbättring av inomhusmiljö i skola i Bålsta
Avser bl a renovering efter fuktskada.
Rivning och nybyggnad av ridhus i Bålsta
Rivning och nybyggnad av ridhus med personallokal och omklädningsrum.
Nybyggnad av va-ledningar i Håbo kommun
Avser nybyggnad av VA-ledningar för spillvatten och vatten på sträckan Kivinge-Biskops Arnö. Projektet innefattar i huvudsak följande: Utbyggnad av ytligt förlagt ledningsnät, ca 4900 m 2. Svavelreducerare, 1st.
Nybyggnad av tillfälligt parkeringsdäck i Bålsta
Avser komplett leverans av tillfälligt parkeringsdäck som ska monteras nära Bålsta centrum under sommaren 2017. Det ska demonteras av annan leverantör om ca 10 till 15 år och ska därför vara så demonterbart som möjligt.
Ombyggnad av förskola i Bålsta
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till förskola med 2-4 avdelningar, 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av sophus i Bålsta
Utvändig ändring av sophus byte av kulör.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Bålsta
Utvändig ändring flerbostadshus byte av kulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Väsentlig ändring av en byggnads utseende flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Bålsta
Nybyggnad av teknikbod för datakommunikation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Bålsta
Nybyggnad av vindskydd.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivning av en byggnad.
Rivning av silo i Bålsta
Rivning av silo inför byggnation.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Nybyggnad av byggbaracker för tillfällig uppställning.
Nybyggnad av växthus i Bålsta
Avser rivning av 2st växthus samt flytt av befintliga.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Bålsta
Byte av fasad på enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: