Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.
Nybyggnad av radhus i Väppeby, etapp 3
18 st radhus och parhus av moduler med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Bålsta, etapp 1
3000 kvm stor butik i bottenplan samt ca 8000 kvm hyresrätter ovanpå.
Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser 6 enheter med 10 lägenheter i vardera, samt ett korttidsboende upp till 8 lägenheter. Byggnaden ska ha ett tillagningskök per två enheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck. Etapp 1: 929181
Nybyggnad av parhus och kedjehus i Bålsta
Nybyggnad av 6 st parhus samt 24 st kedjehus.
Nybyggnad av skola i Bålsta
Nybyggnad av skol- och administationsbyggnad.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus.
Förbättring av inomhusmiljö i skola i Bålsta
Avser bl a renovering efter fuktskada.
Rivning och nybyggnad av ridhus i Bålsta
Rivning och nybyggnad av ridhus med personallokal och omklädningsrum.
Ombyggnad av råvattenintag i Skokloster
Ombyggnad av byggnad och det ska bli 2 ledningar istället för 1.
Byte av hissar på äldreboende i Bålsta
Projektet avser att byta ut 2 st befintliga hissar inkl maskiner på Pomona äldreboende.
Rivning av industrihus i Bålsta
Rivning av industrilokaler.
Ombyggnad av skola i Bålsta
Ändrad användning av en byggnad skola.
Nybyggnad av parkering i Bålsta
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bålsta
Tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Uppförande av ny skylt/ljusanordning samt tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av gym i Bålsta
Anmälan om ventilation, väsentlig ändring affärslokaler. Anpassning av lokal till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: