Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvkarleby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende, Skutskär etapp 2
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende för äldre och dementa. 80 boendelägenheter, tillagningskök och gemensamma utrymmen. Totalt ca 9 000 m² BTA.
Ombyggnad av badrum, stambyte mm i flerbostadshus i Skutskär
Byggnaderna omfattar 36 st lägenheter, 1 st tvättstuga i Tebogatan 5, två stycken wc i källarplan Tebogatan 5 och Centralgatan 14, samt nio stycken affärslokaler med nio stycken WC samt pentry i Centralgatan 14. Badrum renoveras i sin helhet samt att vatten- och avlopp och elinstallationer byts i sin helhet.
Breddning av väg mm i Skutskär, Älvkarleby
Längs Kopphusvägen finns det goda möjligheter för att skapa en trafiksäker väg för bilförare, fotgängare och cyklister. En ombyggnad av Kopphusvägen innebär alltså att gående och cyklister inte längre behöver beblandas med motortrafik på vägen. Passagen från Jungfruholmen till Brovägen blir därför säkrare i och med ombyggnationen. Bygg- och miljöavdelningen vet att korsningen Brovägen/Kopphusvägen idag leder till problem i trafiken. Korsningen är inte utformad för att gynna motortrafikanter och bör därför byggas om. Korsningen är också en del i hela ombyggnationen för Kopphusvägen.
Ombyggnad av bro över Dalälven vid Älvkarleby kraftverk
Älvkarleby kraftverk 3-1-1. Utbyte brofogar, tätskikt samt beläggning. Rustning av befintligt räcke mm.
Rivning av skola samt uthus i Älvkarleby
Objektet avser rivning av befintlig skolbyggnad inkl. tillhörande uthus/garage.
Tillbyggnad av industri och lager i Älvkarleby
Bygglov, Tillbyggnad industri- eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av nätstation i Älvkarleby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Älvkarleby
Nybyggnad av vattenkiosk/servicebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Älvkarleby
Anmälan om komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Anmälan om rivning.
Ombyggnad av skola i Älvkarleby
Anmälan om ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Älvkarleby
Tillbyggnad av skärmtak 24x7 m.
Ombyggnad av kontor i Älvkarleby
Ändrad användning från lokal till kontor.
Byte av port på industrihus i Älvkarleby
Byte av port på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: