Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älvkarleby

Nybyggnad av äldreboende, Skutskär etapp 2
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende för äldre och dementa. 80 boendelägenheter, tillagningskök och gemensamma utrymmen. Totalt ca 9 000 m² BTA.
Invändigt underhåll av äldreboende, Skutskär
3 längor som renoveras invändigt.
Breddning av väg mm i Skutskär, Älvkarleby
Längs Kopphusvägen finns det goda möjligheter för att skapa en trafiksäker väg för bilförare, fotgängare och cyklister. En ombyggnad av Kopphusvägen innebär alltså att gående och cyklister inte längre behöver beblandas med motortrafik på vägen. Passagen från Jungfruholmen till Brovägen blir därför säkrare i och med ombyggnationen. Bygg- och miljöavdelningen vet att korsningen Brovägen/Kopphusvägen idag leder till problem i trafiken. Korsningen är inte utformad för att gynna motortrafikanter och bör därför byggas om. Korsningen är också en del i hela ombyggnationen för Kopphusvägen.
Ombyggnad av bro över Dalälven vid Älvkarleby kraftverk
Älvkarleby kraftverk 3-1-1. Utbyte brofogar, tätskikt samt beläggning. Rustning av befintligt räcke mm.
Rivning av fd äldreboende i Skutskär
Uppdraget är en rivningsentreprenad för bl.a. 4 byggnader, på ca 7500 m2 BTA, som tidigare brukats som äldreboende, storkök och likhus.
Tillbyggnad av industri och lager i Älvkarleby
Bygglov, Tillbyggnad industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av barack i Älvkarleby
Nybyggnad av byggarbetsplats/omklädningsbodar/förrådscontainrar/byggskylt.
Nybyggnad av nätstation i Älvkarleby
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Anmälan om rivning.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Älvkarleby
Rivningslov av nätstation samt nyybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av förråd i Älvkarleby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: