Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

Basunderhåll allmänna vägar område i Södra Roslagen
Basunderhåll väg driftområde Södra Roslagen.
Nybyggnad av bostäder på Resarö
60-90 nya bostäder i villor, radhus eller kedjehus.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Vaxholm
Syftet med planen (arbetsnamn Rådjuret) är att skapa förutsättningar för cirka 25 stycken mindre bostäder för studenter och nyanlända, samt möjligheter till kontor på del av fastigheten för Vaxön 1:26.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Om- och tillbyggnad av marketenteri (byggnad 31) till 11 st bostäder, samt nybyggnad av två förråd.
Anläggande av cirkulationsplats vid Engarns vägskäl
Projektet avser ombyggnad av Engarns vägskäl/trevägskorsning till cirkulationsplats, förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafíkanter.
Tillbyggnad av tennishall i Vaxön
Ur investeringsbudget 2017-2019. Avser tillbyggnad av ytterligare en tennisbana i anslutning till befintlig tennisbana. Tillbyggd yta är ca 587 kvm och befintlig ombyggd yta är ca 800 kvm.
Nybyggnad av vattenledning på Vaxholm, Del 2
Del 2 av utbyggnad av VA-ledningar i Storäng. Andra delen är markledningar. Del 1: 1352765
Nytt lågtrycksavlopp & pumpstation på Stegesundsöarna
Byggnationa av huvudmatarledning dricksvatten ca1,5km som poasserar öarna samt LTA i samma sträcka för att omhänderta ca 100 fastigheters avlopp. Omvandlingsområde.
Nytt exploateringsområde på Vaxön, Vaxholm
Tidiga planer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Sanering av markanläggning i Rindö
Sanering av mark inför nybyggnation av skola och förskola.
Nybyggnad av rondell på Kullö, Vaxholm
Planerat osäkert projket. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av pumpstation i Vaxholm
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av brygga i Vaxholm
Bygglov och strandskyddsdispens för bryggor.
Sanering av soptipp i Vaxholm
Avser sanering av mindre soptipp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: