Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

Nybyggnad av bostäder på Resarö
60-90 nya bostäder i villor, radhus eller kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm, etapp 2

Nybyggnad av hyresrätter i Vaxholm

Nybyggnad av bostäder på Vaxön, Vaxholm
200-300 bostäder.

Nybyggnad av förskola på Resarö
6 avdelningar samt 45 parkeringsplatser.

Om- och tillbyggnad av kulturhus i Vaxholm

Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 1 och 2
LTA system 3-4 km för ca 145 fastigheter i omvandlingsområde. Delvis kulvertrör.

Anläggande av cirkulationsplats vid Engarns vägskäl
Projektet avser ombyggnad av Engarns vägskäl/trevägskorsning till cirkulationsplats, förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafíkanter.

Nybyggnad av sjöledning och vattenledning på Vaxholm, Del 1
Del 1 av utbyggnad av VA-ledningar i Storäng. Första delen är bara sjöledningar. Del 2: 1352767.

Nybyggnad av verkstad i Vaxholm
Nybyggnad av verkstad/kontor (återuppförande efter brand).

Nybyggnad av flerbostadshus på Tynningö

Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal till gym i idrotshall på Vaxholm
På den centrala idrotsplattsen i Vaxholm bygger Vaxholms stad ny skolidrottshall, omklädningsrum och café, projnr 287849. Ovanpå cafédelen byggs en lokal om ca 350 kvm som är möjlig att inreda för verksamhet. Lokalen är i dagsläget planerad som oinredd med enbart isolerade ytterväggar och tak. Lokalen planeras ha ett eger ventilationsaggregat med kyla. Det finns alltså möjlighet att den blivande hyresgästen kan påverka planlösningen för sin verksamhet. Planerad verksamheten ska ha naturlig anknytning till skolidrottshallen och idrottsföreningars verksamhet på plats.

Nybyggnad av studentlägenhet i Vaxholm
Nybyggnad och rivning. byggnation av 4 stycken studentlägenheter.

Nybyggnad av radhus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus (radhus) och ändrad användning av brandstation (byggnad 7) till friskvårdsanläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplatser.

Ombyggnad av kontor i Vaxholm
Bygglov för ändrad användning, önskar hyra ut lokalen till en redovisningsbyrå.

Ombyggnad av kanslihus i Vaxholm
Ändrad användning av kanslihuset (byggnad 1).

Ombyggnad av industrihus i Vaxholm
Tillbyggnad och ansökan om planerat bygglov för ändrad användning av byggnad 167 (ostmakeri).

Utvändigt underhåll av bryggeri i Vaxholm
Utvändig ändring av microbyggeri och nybyggnad av stödmurar (byggnad 105).

Nybyggnad av stängsel i Vaxholm
Utökning av befintligt upplag för forskningsändamål samt uppförande av stängsel.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Utvändig ändring av flerbostadshus. montering av balkongskydd.

Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Bygglov samt strandskyddsdispens som avser nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förskola i Vaxholm
Nybyggnad av förskolepaviljong (ytterby förskola), tidsbegränsad åtgärd till 2017-03-31.

Nybyggnad av bageri i Vaxholm
Nybyggnad av bageristuga, tidsbegränsad åtgärd.

Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Nybyggnad, komplementbyggnad som ska användas som snickeriverkstad.

Rivning av garage i Vaxholm
Rivning av garage.

Ombyggnad till lägenheter i Vaxholm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: