Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

Basunderhåll allmänna vägar område i Södra Roslagen
Basunderhåll väg driftområde Södra Roslagen.

Nybyggnad av skola och förskola på Rindö
Skola för 350 elever innehållande klassrum och matsal. Ca 3500 kvm skola och ca 1000 kvm förskola (6 avdelningar).

Nybyggnad av spa- och konferenshotell på Rindö

Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 1 och 2
LTA system 3-4 km för ca 145 fastigheter i omvandlingsområde. Delvis kulvertrör.

Tillbyggnad av tennishall i Vaxön
Ur investeringsbudget 2017-2019. Avser tillbyggnad av ytterligare en tennisbana i anslutning till befintlig tennisbana. Tillbyggd yta är ca 587 kvm och befintlig ombyggd yta är ca 800 kvm.

Nybyggnad av sjöledning och vattenledning på Vaxholm, Del 1
Del 1 av utbyggnad av VA-ledningar i Storäng. Första delen är bara sjöledningar. Del 2: 1352767.

Ombyggnad av industrihus i Vaxholm
Tillbyggnad och ansökan om planerat bygglov för ändrad användning av byggnad 167 (ostmakeri).

Nybyggnad av radhus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus (radhus) och ändrad användning av brandstation (byggnad 7) till friskvårdsanläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplatser.

Utvändigt underhåll av bryggeri i Vaxholm
Utvändig ändring av microbyggeri och nybyggnad av stödmurar (byggnad 105).

Rivning av reningsverk i Vaxholm
Rivning av reningsverk (grönviken).

Nybyggnad av stängsel i Vaxholm
Utökning av befintligt upplag för forskningsändamål samt uppförande av stängsel.

Nybyggnad av förskola i Vaxholm
Nybyggnad av förskolepaviljong (ytterby förskola), tidsbegränsad åtgärd till 2017-03-31.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av garage i Vaxholm
Rivning av garage.

Utvändigt underhåll av avloppspumpstation i Vaxholm
Utvändig ändring av avloppspumpstation.

Nybyggnad av produktionslokal i Vaxholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov som avser verksamhetslokal.

Nybyggnad av bageri i Vaxholm
Nybyggnad av bageristuga, tidsbegränsad åtgärd.

Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Bygglov samt strandskyddsdispens som avser nybyggnad av fritidshus.

Ombyggnad till lägenheter i Vaxholm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: