Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

Basunderhåll allmänna vägar område i Södra Roslagen
Basunderhåll väg driftområde Södra Roslagen.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 1 och 2
LTA system 3-4 km för ca 145 fastigheter i omvandlingsområde. Delvis kulvertrör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Rivning av tvåbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av sjöledning och vattenledning på Vaxholm, Del 1
Del 1 av utbyggnad av VA-ledningar i Storäng. Första delen är bara sjöledningar. Del 2: 1352767.
Ombyggnad av industrihus i Vaxholm
Tillbyggnad och ansökan om planerat bygglov för ändrad användning av byggnad 167 (ostmakeri).
Utvändigt underhåll av bryggeri i Vaxholm
Utvändig ändring av microbyggeri och nybyggnad av stödmurar (byggnad 105).
Nybyggnad av radhus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus (radhus) och ändrad användning av brandstation (byggnad 7) till friskvårdsanläggning.
Rivning av reningsverk i Vaxholm
Rivning av reningsverk (grönviken).
Nybyggnad av förskola i Vaxholm
Nybyggnad av förskolepaviljong (ytterby förskola), tidsbegränsad åtgärd till 2017-03-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av garage i Vaxholm
Rivning av garage.
Nybyggnad av stängsel i Vaxholm
Utökning av befintligt upplag för forskningsändamål samt uppförande av stängsel.
Utvändigt underhåll av avloppspumpstation i Vaxholm
Utvändig ändring av avloppspumpstation.
Nybyggnad av produktionslokal i Vaxholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov som avser verksamhetslokal.
Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Bygglov samt strandskyddsdispens som avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av bageri i Vaxholm
Nybyggnad av bageristuga, tidsbegränsad åtgärd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: