Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av grundskola i Vallentuna
Skola för ca 500 elever.

Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg samt en byggnad för verkstad, kontor och personalutrymmen. Kommer ev byggas etappvis.

Nybyggnad av grundskola i Ormsta
Projektet är nedlagt.

Nybyggnad av gruppbyggda småhus i Ormsta

Nybyggnad av förskola i Vallentuna

Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.

Nybyggnad av radhus i Vallentuna

Nybyggnad av hotell i Vallentuna
2 huskroppar med 60-70 resp 80-85 hotellrum.

Nybyggnad av villor och radhus i Vallentuna

Nybyggnad av enbostadshus i Bällsta

Nybyggnad av verksamheter i Vallentuna

Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokaler.

Omläggning av huvudvattenledning i Vallentuna C
Objektet avser omläggning av huvudvattenledning. Befintligt material är V800 GAP som ska bytas mot V800 stål i befintligt läge. Sträckans längd är cirka 630 meter.

Ombyggnad av väg och nybyggnad av va-ledningar i Kårsta
Ny gångbana längs Bergsjövägen, ny belysning, asfaltering mm.

Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.

Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna

Invändig renovering i Vada kyrka
Utförande av el, klimat, brand och dränering.

Byte av matta på konstgräsplan i Vallentuna

Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Avser utvändig ändring av industrilokaler med bla byte av fasad och plåtarbeten.

Nybyggnad av elljusspår i Vallentuna

Ombyggnad av skola till pastorsexpedition & verksamhetslokal i Vallentuna

Ombyggnad av församlingshem i Vallentuna
Installation / väsentlig ändring av ventilation i församlingslokaler.

Omläggning av tätskikt på yttertak på vattentorn mm i Vallentuna
Avser omläggning av tätskikt på yttertak, samt takyta på högdel, inklusive tillhörande plåtarbeten.

Ny kylmaskin till ishall i Vallentuna
Upphandlingen gäller totalentreprenad avseende utbyte av befintlig kylmaskin till en ny med köldmedia koldioxid samt demontering och bortforsling av befintlig kylmaskin. Driftsättning och utbildning av driftpersonal skall ingå.

Nybyggnad av väg i Vallentuna
Ansökan om marklov för väg.

Rivning av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell samt rivningslov av befintliga byggnader.

Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus och förråd samt marklov.

Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.

Tillbyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fönsterbyte - 48 lgh).

Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industrilokaler.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av garage/skärmtak.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om marklov för bullervall.

Tillbyggnad av idrottsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinrum.

Nybyggnad av fritidshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd och gäststuga Lövsättra 1:108,1:109.

Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig byggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - fyra balkonginglasningar.

Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Anmälan om väderskydd av flerbostadshus.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för arbetsbodar tillfälligt tom 2018-02-28.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bodetablering - tillfälligt tom 2017-12-19.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank Kårsta-rickeby 2:123, Snapptuna 4:19.

Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna kommun
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Bällsta 2:200,2:1287.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank Solsta 2:12, Sylta 1:9, Bällsta 2:1146.

Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd (ändringslov) Lindholmen 3:4, 3:5.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om strandskyddsdispens för bullerplank.

Målning av klockstapel vid Frösunda kyrka i Vallentuna

Målning av klockstapel vid Markims kyrka i Vallentuna

Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan om installation / väsentlig ändring av en hiss flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: