Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.
Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm), en byggnad för verkstad (ca 4000 kvm) och en byggnad för kontor.
Nybyggnad av förskola i Ormsta
Nybyggnation av förskola som skall bestå av 4 avdelningar för 80 barn med ett tillagningskök. Projektet kommer att genomföras som en utförandeentreprenad. Syftet är att få en flexibel planlösning för olika användning i framtiden t.ex. lätt byta verksamhet mellan förskola och skola, liksom så långt det är möjligt för olika pedagogik.
Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.
Nybyggnad av hotell i Vallentuna
2 huskroppar med 60-70 resp 80-85 hotellrum.
Exploatering för nytt bostadsområde i Ormsta
Avser enbart exploatering med försäljning av tomter till privatpersoner. Ca 40 tomter.
Ombyggnad av väg och nybyggnad av va-ledningar i Kårsta
Ny gångbana längs Bergsjövägen, ny belysning, asfaltering mm.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus.
Sluttäckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Vid SÖRAB:s avfallsanläggning Löt ska deponin för icke-farligt avfall sluttäckas. Hela deponin omfattar 15,5 ha och är indelad i 7 etapper. Den del som nu ska sluttäckas är etapperna IFA1:1 och IFA1:2 på totalt 3,76 ha. Upphandlingen avser utläggning av tätskikt, dränskikt, skyddsskikt och vegetationsskikt.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och tre garage.
Installation av elektroniskt nyckelsystem , Elverket Vallentuna Elnät AB
Entreprenaden omfattar ca 2 000 cylindrar för montage i dörrar och hänglås i elverkets anläggningar, samt ca 50 nycklar.
Ny kylmaskin till ishall i Vallentuna
Upphandlingen gäller totalentreprenad avseende utbyte av befintlig kylmaskin till en ny med köldmedia koldioxid samt demontering och bortforsling av befintlig kylmaskin. Driftsättning och utbildning av driftpersonal skall ingå.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivningslov för befintlig.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om marklov för enbostadshus Bäl Bällsta 2:1244, 2:1246, 2:1245, 2:1247, 2:1243.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om marklov för uppförande av 7 enbostadshus.
Rivning av avloppsreningsverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för avloppsreningsverk.
Rivning av vattentorn i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattentorn.
Rivning av vattenverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattenverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och förråd samt marklov.
Ombyggnad av ishall i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av hela entresolen.
Tillbyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad användning av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av radhus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av radhus, uppförande av solceller på tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av spårnära bullerskärmar.
Nybyggnad av parhus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för byggbodar tillfälligt tom 2017-05-01.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Ansökan om bygglov för mur /-ar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ändrad användning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: