Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

Nybyggnad av bostäder och stadsdelscentrum i Vallentuna
Ca 800 bostäder i flerbostadshus, rad/kedjehus och småhus. Stadsdelscentrum med butiker och restauranger mm.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Målgruppen är "Unga vuxna" och det är 1:or - 3:or. Antal våningar 3-5.
Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm), en byggnad för verkstad (ca 4000 kvm) och en byggnad för kontor.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ca 70 bostadsrätter och 30 hyresrätter.
Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.
Nybyggnad av hotell i Vallentuna
2 huskroppar med 60-70 resp 80-85 hotellrum.
Omläggning av huvudvattenledning i Vallentuna C
Objektet avser omläggning av huvudvattenledning. Befintligt material är V800 GAP som ska bytas mot V800 stål i befintligt läge. Sträckans längd är cirka 630 meter.
Ombyggnad av väg och nybyggnad av va-ledningar i Kårsta
Ny gångbana längs Bergsjövägen, ny belysning, asfaltering mm.
Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Invändig renovering i Vada kyrka
Utförande av el, klimat, brand och dränering.
Sluttäckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Vid SÖRAB:s avfallsanläggning Löt ska deponin för icke-farligt avfall sluttäckas. Hela deponin omfattar 15,5 ha och är indelad i 7 etapper. Den del som nu ska sluttäckas är etapperna IFA1:1 och IFA1:2 på totalt 3,76 ha. Upphandlingen avser utläggning av tätskikt, dränskikt, skyddsskikt och vegetationsskikt.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och tre garage.
Installation av elektroniskt nyckelsystem , Elverket Vallentuna Elnät AB
Entreprenaden omfattar ca 2 000 cylindrar för montage i dörrar och hänglås i elverkets anläggningar, samt ca 50 nycklar.
Ombyggnad av församlingshem i Vallentuna
Installation / väsentlig ändring av ventilation i församlingslokaler.
Ny kylmaskin till ishall i Vallentuna
Upphandlingen gäller totalentreprenad avseende utbyte av befintlig kylmaskin till en ny med köldmedia koldioxid samt demontering och bortforsling av befintlig kylmaskin. Driftsättning och utbildning av driftpersonal skall ingå.
Omläggning av tätskikt på yttertak på vattentorn mm i Vallentuna
Avser omläggning av tätskikt på yttertak, samt takyta på högdel, inklusive tillhörande plåtarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av flerbostadshus och butik.
Rivning av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för flerbostadshus.
Rivning av vattentorn i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattentorn.
Rivning av vattenverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattenverk.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om marklov för enbostadshus Bäl Bällsta 2:1244, 2:1246, 2:1245, 2:1247, 2:1243.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om marklov för uppförande av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av väg i Vallentuna
Ansökan om marklov för väg.
Rivning av avloppsreningsverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för avloppsreningsverk.
Utvändigt underhåll av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad användning av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fönsterbyte - 48 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivningslov för befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och förråd samt marklov.
Ombyggnad av ishall i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av hela entresolen.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2017-09-29.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2018-06-30.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av spårnära bullerskärmar.
Nybyggnad av parhus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - 7 balkonginglasningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av radhus, uppförande av solceller på tak.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för byggbodar tillfälligt tom 2017-05-01.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelparkering med tak.
Rivning av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för justering av slänt.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för markförstärkning.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan om installation / väsentlig ändring av en hiss flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industrilokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: