Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, Etapp 1
Avser ca 74 st bostäder. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av byggvaruhus i Vallentuna
Nybyggnad av butikslokal för Byggmax byggvaruhandel.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av gruppbostad (lss).
Tillbyggnad av verksamheter i Vallentuna
Den nya detaljplanen syftar att reglera och utöka byggrätten på befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Planer för antingen 4 parhus eller 5 enbostadshus på detaljplaneområdet, samt möjliggöra för ny gång- och cykelväg längs Mörbytorpsvägen.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
6-7 småhus planeras. Marken ägs av privata fastighetsägare.
Nybyggnad av lekplats i centrala Vallentuna
Ny lekplats i centrala Vallentuna.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och förråd Bällsta.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna. Projektet kommer troligen att etappindelas.
Tillbyggnad av matsal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av promenadväg i Vallentuna
Ny strandpromenad längs Vallentunasjön.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av gruppboende lss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av ishall i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av ishall.
Nybyggnad av värmeverk i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av värmeanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av lager i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av isolerad thermohall.
Nybyggnad av kvarn i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kvarn.
Nybyggnad av maskinhall i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall, verkstad- och personal byggnad samt en komplementbyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Anmälan om inredning av fler bostadsrum för gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan om installation / väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av veterinärstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för hästklinik.
Nybyggnad av samlingslokal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gemensamhetslokal och cykelförråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Ombyggnad av vårdbostad i Vallentuna
Anmälan om ändring av byggnads brandskydd för gemensamhetsboende.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Anmälan om ändring av en byggnads planlösning industrilokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering och skylt-/ar.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus, tillfällig åtgärd t.o.m 2020-12-12.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivningslov för rivning av befintligt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. nybyggnad av komplementbostadshus samt rivning av det befintliga. nybyggnad av garage/förråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - en balkonginglasning.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändring av industrilokals planlösning - lokal 31.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för anpassning av tomtmark.
Rivning av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändrad användning och ändring av planlösning för industrilokal - lokal 5.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändring av planlösning för industrilokal - lokal 18.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändring av planlösning för industrilokal - lokal 26.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändring av planlösning för industrilokal - lokal 30.
Åtgärder av cykelparkeringar i Vallentuna
Avser upprustning av befintliga cykelparkeringar plus installation av cykelpumpar i Vallentuna kommun på Vallentuna station, Ormsta station, Söderhalls trafikplats, Karby samt Lindholmen.
Förstudie för elljuspår i Vallentuna
Förstudie för nytt elljusspår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: