Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 1

Nybyggnad av grundskola i Vallentuna

Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna

Nybyggnad av grundskola i Ormsta

Nybyggnad av gruppbyggda småhus i Ormsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Vallentuna

Nybyggnad av radhus i Vallentuna

Nybyggnad av skollokaler i Vallentuna

Nybyggnad av våtmarkspark i Vallentuna

Nybyggnad av enbostadshus i Bällsta

Ombyggnad av torg i Vallentuna centrum, etapp 3

Omläggning av huvudvattenledning i Vallentuna C

Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan

Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna

Ombyggnad av torg i Vallentuna centrum, etapp 5

Invändig renovering i Vada kyrka

Nybyggnad av villor i Vallentuna

Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna

Ombyggnad av skola till pastorsexpedition & verksamhetslokal i Vallentuna

Ombyggnad av församlingshem i Vallentuna

Ombyggnad av kontor i Vallentuna

Nybyggnad av väg i Vallentuna

Nybyggnad av hotell i Vallentuna

Rivning av flerbostadshus i Vallentuna

Rivning av förråd i Vallentuna

Tillbyggnad av enbostadshus i Vallentuna

Utvändigt underhåll av telestation i Vallentuna

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna kommun

Nybyggnad av kontor i Vallentuna

Nybyggnad av lager i Vallentuna

Nybyggnad av plank i Vallentuna

Nybyggnad av barack i Vallentuna

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna

Nybyggnad av garage i Vallentuna

Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna

Ombyggnad av skola i Vallentuna

Rivning av enbostadshus i Vallentuna

Målning av klockstapel vid Frösunda kyrka i Vallentuna

Målning av klockstapel vid Markims kyrka i Vallentuna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: