Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Denna förfrågan avser uppförande av 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06. Denna förfrågan avser uppförande av 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Upplands Väsby
Förstudieområdet ligger inom kommundelen Vilunda, norr om Vilundaparken och öster om Husarvägen.
Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
31 radhus och 8 st suterrängradhus.
Ombyggnad av Mälarvägen i Upplands Väsby
Ny gestaltning av Mälarvägen och vid Fyrklövern. Husarvägen.
Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1169961). Kan eventuellt delas in i fler etapper.
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
4-6 våningar. Byggs vid korsningen Husarvägen/Drabantvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus (72 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Upplands Väsby
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Rivning och nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus i Upplands-Väsby, kvarter 4
52 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf ska bildas för byggherrerollen. 6 stadsradhus.
Nybyggnad av bostadsrätter/seniorbostäder i Upplands Väsby
En bostadsrättsförening har bildats. Ca 40 lgh planeras, vissa seniorlgh.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Marken är i dagsläget detaljplanerad för industri och Magnolia Bostad har för avsikt att ansöka om detaljplan för bostäder.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Avser nya lokaler för Byggmax. Byggs vid korsningen Väsbyvägen och Lindövägen.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Exploatering på Prästgårdsmarken i Upplands Väsby
Denna upphandling omfattar markentreprenad Prästgårdsmarken.
Förstärkning av Älvsundavägen mm i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT. Nybyggnad av avfallstation samt stödmur.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Upplands-Väsby kommun planerar att uppföra en ny byggnad inrymmande ridbana, läktare, stall, personalutrymmen, kontor och kafé vid Väsby ridanläggning, Sättra gård, Upplands-Väsby. Entreprenaden omfattar projektering och nybyggnad av ridhus/stallbyggnad.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotellverksamhet.
Renovering av förskola i Upplands Väsby
Renovering av Ekebo förskola.
Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning från industri och kontor till hotell.
Nybyggnad av huvudledning i Upplands Väsby
Avser omläggning av huvudvattenledning V800 stål ca 1400 m inom Wäsby golfbanas område. Det ingår även anläggning av ca 400 m väg för golfbanan.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
GC-väg Bendanvägen (Stockholmsvägen-Breddenvägen). Ur investeringsbudget 2018-2020.
Uppförande av temporärt idrottstält och omklädningspaviljong vid skola i Upplands Väsby
Avser idrottshall för bollsporter (såsom basket, innebandy, volleyboll, badminton samt gymnastik), 15 x 25 m, ca 375 kvm, förråd för bollvagnar och övriga redskap, ca 15 kvm, omklädning för 15 st elever samt entré, ca 80 + 15 kvm, erforderlig korridor mellan omklädningspaviljong och idrottshall.
Installation av lås- och passagesystem vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby
Objektet avser installation av Lås och passagesystem byggnad 02 Löwenströmska sjukhuset.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av parhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 2 st parhus och 4 st garage.
Nybyggnad av parhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 3 st parhus med 2 st komplementbyggnader till varje hus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ombyggnad av vårdboende till lägenheter av samma modell som huset i övrigt.
Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning till hotellverksamhet.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för uppförande av tälthall tom oktober 2022.
Tillbyggnad av lager i Upplands Väsby
Tillbyggnad av bef tälthall.
Nybyggnad av cistern i Upplands Väsby
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Uppförande av stödmurar och ramp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändring genom ommålning av 32 st soprumsdörrar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av besöksparkerin för naturreservat.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av 3 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av förråd, ny utrymningsdörr, barnvagnsparkering och stödmur.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby, etapp 1
Nybyggnad av förskolepaviljong och miljöhus tidsbegränsat lov tom 2022-02-28.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av parkeringsplatser vid förskola.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Nybyggnad av två frisående skärmtak.
Rivning av allaktivitetshus i Upplands Väsby
Rivning av byggnader samt klättervägg och ramper.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: