Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Denna förfrågan avser uppförande av 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06. Denna förfrågan avser uppförande av 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Upplands Väsby
Förstudieområdet ligger inom kommundelen Vilunda, norr om Vilundaparken och öster om Husarvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Planer för ca 80 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus på 4-6 våningar med lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 50 bostadsrätter planeras.
Nybyggnad av seniorbostäder i Upplands Väsby
Ca 50 lgh för personer över 55 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 6
61 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf har bildas för byggherrerollen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 7
74 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf har bildas för byggherrerollen.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Upplands Väsby
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
59 kvadratsmarta bostadsrätter med 1-3 rum och kök nära Väsby Station.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 8
34 bostadsrätter, 2-3 våningar. Brf har bildas för byggherrerollen.
Nybyggnad av kedjehus i Upplands Väsby
Nybyggnad av kedjehus Eds Allé 2 hus nr 201-223, 224-236, 237-244.
Ombyggnad av Mälarvägen i Upplands Väsby
Projektet avser styrd borrning under Mälarvägen för spillvattenledning.
Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Marken är i dagsläget detaljplanerad för industri och Magnolia Bostad har för avsikt att ansöka om detaljplan för bostäder.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Avser nya lokaler för Byggmax. Byggs vid korsningen Väsbyvägen och Lindövägen.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Exploatering på Prästgårdsmarken i Upplands Väsby
Denna upphandling omfattar markentreprenad Prästgårdsmarken.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby, etapp 1
Etapp 1 avser 18 st lägenheter.
Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.
Förstärkning av Älvsundavägen i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Upplands-Väsby kommun planerar att uppföra en ny byggnad inrymmande ridbana, läktare, stall, personalutrymmen, kontor och kafé vid Väsby ridanläggning, Sättra gård, Upplands-Väsby. Entreprenaden omfattar projektering och nybyggnad av ridhus/stallbyggnad.
Nybyggnad av utställningshall i Upplands Väsby
Nybyggnad av utställningshall innehållande även utbildningslokal, kök, m.m.
Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnation av gruppbostad. Eventuella KFU kan tillkomma fram till den 2 juni 2017. Anbudsöppning kan inte komma att ske förrän den 22 juni. Pga av kommande semesterperiod kan tilldelningsbesked komma att dröja.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 4 st radhus.
Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning från industri och kontor till hotell.
Nybyggnad av huvudledning i Upplands Väsby
Avser omläggning av huvudvattenledning V800 stål ca 1400 m inom Wäsby golfbanas område. Det ingår även anläggning av ca 400 m väg för golfbanan.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad industri- och lagerbyggnad.
Installation av lås- och passagesystem vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby
Objektet avser installation av Lås och passagesystem byggnad 02 Löwenströmska sjukhuset.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ombyggnad av tvättstuga till 3 st lägenheter.
Reparation av bro 5 och 38 i Upplands Väsby kommun
Entreprenaden omfattar reparation av 2st vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar). Bro 5 & 38. Broarna är fritt upplagda och utförda i armerad betong. Broarna är elementbyggda, byggda på plats av prefabricerade betongelement.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lagerhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 3 st parhus med 2 st komplementbyggnader till varje hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus (72 lgh).
Ombyggnad av frisersalong i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till frisör.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för uppförande av tälthall tom oktober 2022.
Nybyggnad av cistern i Upplands Väsby
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av kontor i Upplands Väsby
Uppförande av container för kontor tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av besöksparkerin för naturreservat.
Tillbyggnad av bilverkstad i Upplands Väsby
Fasadändring av bilserviceanläggning samt tillbyggnad genom entréportal.
Ombyggnad av renhållningsverk i Upplands Väsby
Fasadändring och ombyggnad samt skyltlov.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av parkeringsplatser vid förskola.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Nybyggnad av plank i del 1 och del 4.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmurar samt markuppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Nybyggnad av två frisående skärmtak.
Rivning av allaktivitetshus i Upplands Väsby
Rivning av byggnader samt klättervägg och ramper.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: