Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 400 bostäder planeras, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby

Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.

Nybyggnad av studentlägenheter i Upplands Väsby
Från 3 våningar till som mest 5+1 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Upplands Väsby, etapp 3

Nybyggnad av vårdbostad i Upplands Väsby
3 våningar + delvis inredd vind.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ett 60-tal bostadsrätter i 5 st flerbostadshus (område 20, 21 och 22). Kommer eventuellt att etappindelas.

Nybyggnad av friliggande villor i Upplands-Väsby
126 kvm/hus.

Nybyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.

Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.

Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby, etapp 1
Etapp 1 avser 18 st lägenheter.

Nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Nybyggnad av skolpaviljong och bespisning.

Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.

Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Rivning av befintligt ridhus och 2 ekonomibyggnader.

Ny spillvattenanslutning i Upplands Väsby
Upphandlingen avser projektering av ett infrastrukturprojekt.

Stamrenovering i flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser stamrenovering på ett kostnadseffektivt sätt i totalt ca 650 lägenheter på tre olika adresser: Lövängsvägen 7, Hagängsvägen 2-24 samt Hasselgatan 29-71. I projektet kommer det även att ingå viss ytskiktsrenovering samt byte av köksstommar. På Lövängsvägen och Hagängsvägen är fönsterbyte/renovering samt fasadrenovering aktuellt.

Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ombyggnad till kontorslandskap i 2 våningar á 600 kvm. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av konstgräsplan i Upplands Väsby
Byte av granulat.

Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning från industri och kontor till hotell.

Utbyte av konstgrässystem i Upplands Väsby

Omlokalisering av kontorsytor mm, Upplands Väsby
Anpassning av kontorslokaler.

Ny gc-bana längs Stockholmsvägen i Upplands Väsby
Ca 500 m lång sträcka.

Ny va-ledning mellan Edskyrka och Harva i Upplands Väsby
Inklusive pumpstation.

Takbyte på skola i Väsby kommun
Takbyte.

Reparation av bro 5 och 38 i Upplands Väsby kommun
Entreprenaden omfattar reparation av 2st vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar). Bro 5 & 38. Broarna är fritt upplagda och utförda i armerad betong. Broarna är elementbyggda, byggda på plats av prefabricerade betongelement.

Nybyggnad av handelsträdgård i Upplands Väsby
Avser handelsträdgård på industribetecknad mark, nytt växthus, lager och personallokal.

Nybyggnad av temalekpark i Upplands Väsby
Uppdraget är att bygga en lekpark enligt Tor Svaes design i samverkan med ett byggbolag som ingår i Tor Svae´s konstnärsnätverket.

Ny gångbana längs Heimdalsvägen i Upplands Väsby

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Upplands Väsby

Restaurering av park i Upplands Väsby

Utvändigt underhåll av industrihus i Upplands Väsby
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad genom ny utrymningsväg samt ombyggnad av trapphus.

Utvändigt underhåll av radhus i Upplands Väsby
Fasadändring av radhus samt tillhörande komplementbyggnader.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Upplands Väsby
Fasadändring samt nybyggnad av 10 st kylaggregat.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändringar, nya entréer och gårdsförnyelse.

Rivning av skola i Upplands Väsby
Rivning av skolbyggnad (3 st huskroppar).

Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby kommun
Ombyggnad av flerbostadshus, förändring av ventilation.

Ombyggnad av bensinstation i Upplands Väsby
Ombyggnad av servicestation samt rivning av förråd.

Nybyggnad av altan i Upplands Väsby
Nybyggnad av altan och nya uppfyllnader av mark.

Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av bef baracker.

Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av sopskåp vid flerbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Upplands Väsby
Nybyggnad av spolplatta med skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Upplands Väsby
Nybyggnad av teknisk anläggning.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för visningsbod.

Tillbyggnad av pumpstation i Upplands Väsby
Tillbyggnad av pumpstation för fjärrvärme.

Ombyggnad av garage i Upplands Väsby
Renovering av bärande konstruktioner på garage.

Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till kontor samt bostad.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Utökning av parkeringsytor, markhöjning samt nybyggnad av stödmur.

Ombyggnad av restaurang i Upplands Väsby
Ändrad användning från butikslokal till restaurang.

Ombyggnad av butik i Upplands Väsby
Ändrad användning från hantverkslokal till butik/showroom samt fasadändring.

Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskolepaviljong och miljöhus tidsbegränsat lov tom 2022-02-28.

Nybyggnad av tälthall i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, tältkonstruktion.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.

Tillbyggnad av ställverk i Upplands Väsby
Nybyggnad av ljudhus inom ställverk.

Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Fasadändring byte av skärmtak.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändring enbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändring av enbostadshus.

Uppförande av hallbyggnad över uteisbana i Upplands Väsby
Avser uppförande av enklare hallbyggnad typ tälthall över isbana på Vilunda IP.

Rivning av klubbhus i Upplands Väsby
Rivning av tennisklubbens klubbhus.

Renovering av kyrkogårdsmurar vid Eds kyrka

Nybyggnad av va i Upplands Väsby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: