Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Bussterminal med vänthall ca 2000 kvm med ca 13000 kvm bostäder och verksamheter ovanpå. Parkeringsdäck med ca 500 bilplatser och 18000 kvm verksamheter. Landmärke med 17000 kvm verksamheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av bostäder mm i Upplands Väsby
Avser ca 150-200 bostäder.
Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Planer för ca 80 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus på 4-6 våningar med lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåningen.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Upplands Väsby
Avser va- arbeten och ny gestaltning av Mälarvägen och vid Fyrklövern.
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
4-6 våningar. Byggs vid korsningen Husarvägen/Drabantvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus (72 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 50 bostadsrätter planeras.
Nybyggnad av seniorbostäder i Upplands Väsby
Ca 50 lgh för personer över 55 år.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Upplands Väsby
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Rivning och nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning från industri och kontor till hotell. Ca 152 rum.
Nybyggnad av stadsradhus i Upplands Väsby
13 bostäder, ca 140 kvm/styck.
Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.
Ombyggnad av Älvsundavägen i Upplands Väsby
Ombyggnad av Älvsundavägen med koppling till Trafikplats Bredden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Marken är i dagsläget detaljplanerad för industri och Magnolia Bostad har för avsikt att ansöka om detaljplan för bostäder.
Exploatering på Prästgårdsmarken i Upplands Väsby
Denna upphandling omfattar markentreprenad Prästgårdsmarken.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen.
Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ca 30-35 st lägenheter.
Förstärkning av Älvsundavägen mm i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT. Nybyggnad av avfallstation samt stödmur.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Upplands-Väsby kommun planerar att uppföra en ny byggnad inrymmande ridbana, läktare, stall, personalutrymmen, kontor och kafé vid Väsby ridanläggning, Sättra gård, Upplands-Väsby. Entreprenaden omfattar projektering och nybyggnad av ridhus/stallbyggnad.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av väg och VA vid Skarvängskroken i Kairo. Den aktuella delen av Skarvängskroken är en lokalgata som utgår från Båtbyggarvägen/Masthuggarvägen i öster och löper sedan vidare i nordvästlig riktning, runt i en krok, för att åter ansluta Båtbyggarvägen i väster
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotellverksamhet.
Nyanläggning av park i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Exploatering för nya bostäder mm i Upplands Väsby
Avser utbyggnad av ett torg mellan det nya bostadshuset och befintlig centrumhus intill Runby torg samt en upprustning av Trädgårdsvägen samt del av Runbyvägen. Anslutande del norrut längs
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
GC-väg Bendanvägen (Stockholmsvägen-Breddenvägen). Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Uppförande av temporärt idrottstält och omklädningspaviljong vid skola i Upplands Väsby
Avser idrottshall för bollsporter (såsom basket, innebandy, volleyboll, badminton samt gymnastik), 15 x 25 m, ca 375 kvm, förråd för bollvagnar och övriga redskap, ca 15 kvm, omklädning för 15 st elever samt entré, ca 80 + 15 kvm, erforderlig korridor mellan omklädningspaviljong och idrottshall.
Upphandling av byggherresamordnare i Upplands Väsby
En byggherresamordnare behövs för produktionsskedet i Fyrklövern för att samordna projektets 13 byggherrar och deras 15 bostadsprojekt. Projektet är beläget vid Dragonvägen, Mälarvägen och Husarvägen.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industrihall.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Upplands Väsby
Avser mindre tillbyggnad på ca 9 kvm med ny entré, samt ombyggnation av tvättrum för personal, ändring av fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industrilokal, rivning av kontors- och vårdlokaler.
Ombyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Ombyggnad av industribyggnad samt rivning av kontorsdel.
Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ombyggnad av kontorsbyggnad, fasadändring.
Nybyggnad av stall i Upplands Väsby
Nybyggnad av lösdriftsstall.
Nybyggnad av markanläggning i Upplands Väsby
Nybyggnad av materialficka i betong.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av pumpstation för dagvatten.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av förråd, ny utrymningsdörr, barnvagnsparkering och stödmur.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning av bef nätstation samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning av nätstation samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning och nybyggnation av nätstatoner.
Tillbyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkong och uteplats.
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Upplands Väsby
Installering av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändring genom ommålning av 32 st soprumsdörrar.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöstation samt rivning av sophus.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tillfällig bodetablering under byggperiod.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Uppförande av stödmurar och ramp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Upplands Väsby
Utvändig ändring av industribyggnad, installation av ny utrymningsdörr.
Ombyggnad av samlingslokal i Upplands Väsby
Mindre anpassning av lokaler till aktivitetshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: