Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

Nya bostäder i Bro
Ca 300-500 nya bostäder.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kungsängen
Avser nybyggnad av äldreboende på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg 1.
Nybyggnad av lager- och logistiklokaler i Bro, etapp 4 mfl
Man planerar att bygga ca 10.000 kvm/etapp.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 2
Denna deletapp avser ca 4.8 km längs väg 269 mellan E18 och avtagsvägen 911 Håbo Tibble. Totalt är det ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:9, mätarvägen 18.
Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 40 tvåbostadshus på fastigheten jursta 3:30, vinlandsvägen 16 Jursta 3:31,3:32,3:33,3:34,3:35,3:36,3:37,3:38,3:39,3:40,3:41,3:42,3:23,3:24,3:25,3:26,3:27,3:28,3:29,3:30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bro
ca 70 små lgh för unga, 25-50 kvm/lgh, 3 våningar + indragen takvåning. Rivning av den gamla brandstationen.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.
Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen
Drivmedelsanläggning med butik och tvätthall.
Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Projektet är indelat i 2 huvuddelar. Huvuddel 1 Kulvertländ för ny fjärrvärmeledning blir ca 260 m med dimensioner mellan DN 65 och DN 150. Nya spillvattenledningar ca 320 m och vattenledningar ca 320 m i ny sträckning ersätter befintliga. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten. Nya avsättningar och avstängningar för vatten och spillvatten. Ny spillvattenpumpstation. Temporära spillvattenledningar ca 20 m, vattenledningar ca 15 m, tillsynsbrunnar, avsättningar och anslutningar för vatten och spillvatten. Huvuddel 2 Kulvertlängd för ny fjärrvärmeledning blir ca 590 m med dimensioner mellan DN 32 och DN 125. Nya spillvattenledningar ca 280 m och vattenledningar ca 390 m i ny sträckning ersätter befintliga. Ca 80 m spillvattenledningar infordras med flexibelt foder. Ca 180 m vattenledningar infordras med ny vattenslang. Djupt (ca 5,5 m) rörbrott på spillvattenledning lagas. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten och dagvatten. Ny fettavskiljare ersätter befintlig. Vissa dagvattenledningar och dagvattenbrunnar byts ut. Temporär lösning i huvudel 1 slopas.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan.
Nybyggnad av förskola i Västra Bro
Ersättning för Norrängens förskola.
Tillbyggnad av förskola i Bro
2 avdelningar, 40 platser.
Nybyggnad av LSS boende i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av hus för lss-boende på fastigheten bro-råby 3:128, parkvägen.
Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av parhus och carportar på fastigheten kockbacka 2:12, kaktusvägen 9 Kockbacka 2:8,2:9,2:10,2:11,2:12.
Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Avser etapp 1 och 2 samt etapp 4-6.
Uppsättning av paviljonger i Kungsängen
Uppsättning av paviljonger för skolverksamhet.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional standard längs med Enköpingsvägen i Bro, på sträckan från Håtunavägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Avser ombyggnad av lägenhet efter brand på fastigheten bro-råby 3:90, råbystigen 11-15.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Asfaltering av parkeringsplatser i Kungsängen
Avser renovering av balkonger.
Nybyggnad av personallokal i Kungsängen
Nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum, dusch, toaletter, bastu, kök och matrum, arbetsrum samt installationsutrymmen etc.
Anläggande av ny lekplats i Kungsängen
Avser anläggande av ny lekplats vid Kungsängens IP.
Finplanering av vägar i Kockbacka, Bro
Avser finplanering av Buxbomsvägen, Drivhusslingan, Växthusvägen, Jordlottsvägen, Torparvägen, Backstugevägen, Skeppartorpsvägen, Vedhuggarvägen och Dagsverkarvägen.
Nybyggnad av tvätthall i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av biltvätt på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, Enköpingsvägen 21a.
Uppsättning av skolpaviljonger i Bro
Avser uppsättning av skolpaviljonger för skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av lager i Kungsängen
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad på fastigheten bro-skällsta 1:22, skällstavägen 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Anmälan för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten kungsängens kyrkby 2:106, knektvägen 1.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för ändring och nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten bro-vallby 1:7, infart från norrboda gård/håtunavägen.
Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten ådö 1:10, ådövägen 4.
Ombyggnad av samlingslokal och gym i Kungsängen
Ombyggnad av fd banklokal till gym på fastigheten kungsängens kyrkby 2:14, östervägen 2.
Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivningslov för rivning av bostadshus på fastigheten sylta 1:5, högnäsvägen 6.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod på fastigheten härnevi 1:17, härnevi skolväg 9.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod på fastigheten härnevi 1:71, härnevi skolväg 9.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, enköpingsvägen 21.
Nybyggnad av paviljong i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljonger på fastigheten finnsta 1:229, blomstervägen 2b.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av servicehus på fastigheten björknäs 1:3, ådövägen 2.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar och transformatorbyggnad på fastigheten bro-önsta 2:12, eon/högbytorp, håtunavägen.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för bullerskyddande vall på fastigheten kockbacka 2:1, vid jordlottsvägen/kockbackavägen.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för uppförande av bullervall på fastigheten kungsängens-tibble 1:41.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för uppförande av bullervall på fastigheten kungsängens-tibble 10:4, skolvägen 37.
Rivning av barack i Kungsängen
Anmälan för rivning av byggbod på fastigheten bro-skällsta 1:22, skällstavägen 8.
Rivning av förråd i Kungsängen
Anmälan för rivning av byggbod på fastigheten bro-skällsta 1:22, skällstavägen 8.
Ombyggnad av industrihus i Kungsängen
Anmälan för ändrad planlösning på fastigheten viby 19:97, mätarvägen 7. Avser uppsättning av vägg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsängen
Bygglov för fasadändring på fastigheten kungsängens-tibble 1:331, femstenavägen 20.
Tillbyggnad av brygga i Kungsängen
Bygglov för förlängning av brygga på fastigheten ekeby 2:3, ringuddsslingan 7.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Bygglov för uppförande av bullerplank på fastigheten härnevi 29:1, stora sandhagenvägen/kockbackavägen.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ådö 1:19, ormuddsvägen 10.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ådö 1:4, ådövägen 6.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten kvarnnibble 3:30, lihagsvägen 5a.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av cykelställ och laddstationer (elbil) på fastigheten kungsängens-tibble 1:431, pettersbergsvägen 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Avsre byte av 2st fönster samt 1 port.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Uppsättning av skärmtak för nytt lager.
Takrenovering i västra ryds kyrka
Avser plåt och träarbeten i taket i sammarbete med uppsättning av kors. Eventuellt lite målningsarbete.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: