Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

Nybyggnad av bostäder i Kungsängen, etapp 1
Byggherrebolag är bildat. Ca 100 lägenheter i denna etapp.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:9, mätarvägen 18.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Brf under bildning. Svanenmärkt byggnation.
Nybyggnad av småhus i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.
Nybyggnad av bostäder i Bro
Planer finns för ca 30 bostadsrättslägenheter.
Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Avser etapp 1 och 2 samt etapp 4-6.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 2
Denna deletapp avser ca 4.8 km längs väg 269 mellan E18 och avtagsvägen 911 Håbo Tibble. Totalt är det ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.
Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen
Drivmedelsanläggning med butik och tvätthall.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Bro
Avser nybyggnad av två separat byggda avdelningar (40 platser) med sammanbindande länk till befintlig förskola.
Nybyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten kungsängens-tibble 1:647, mätarvägen 9.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådö
En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät.
Nytt exploateringsområde i Upplands-Bro
Gator, gång-och cykelväg, gatubelysning samt VA.
Ombyggnad av centrum i Kungsängen
Avser ombyggnation av Torget och angränsande ytor i Kungsängens centrum. Arbetet inkluderar beläggningsarbeten, murar, vattenlek, trädäck, schakt, fyll, ledningsarbeten, samt plantering av växter och träd etc. Det omfattar totalt ca 5700 kvm.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådö
Avser VA-utbyggnad i Sågbacken.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådö
Avser VA-utbyggnad Verkaviken.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådö
VA-utbyggnad till område B omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional standard längs med Enköpingsvägen i Bro, på sträckan från Håtunavägen.
Ombyggnad av kallförråd till varmförråd, Kungsängens garnisonsområde
Avser ombyggnad av kallförråd till varmförråd. Säkerhetsskyddad upphandling.
Byte av va-ledningar, Upplands-Bro
Arbetet omfattar rivning och nyläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar samt flertalet VA-detaljer.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Avser flytt av befintligt kallager till ny plats.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på fastigheten bro-skällsta 1:47, skällstavägen 9.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten viby 19:66, symmetrivägen.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:17, mätarvägen 43.
Ombyggnad av affärshus i Kungsängen
Bygglov för ombyggnad av byggnad för handel på fastigheten kungsängens kyrkby 2:253, kyrkvägen 4a.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för inglasning av uteplatser, samt uppförande plank, förråd och skärmtak för alla bostadsrättsinnehavare på fastigheten finnsta 1:21, vallmo- och liljestigen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Bygglov för installation av solceller på fastigheten viby 19:77, kraftvägen 50.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av förråd och tillbyggnad av fritidshus samt anmälan för installation av eldstad på fastigheten aspvik 1:9, ( ärtvägen 9).
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagertält på fastigheten viby 19:95, symmetrivägen 28.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten aspvik 1:8, aspviksvägen 11.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, tibble gårdsväg/granhammarsvägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten skråmsta 1:1, skråmsta/håtunavägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten säbyholm 5:20, säbyholm, liljebacken 1.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten toresta 2:2, toresta.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten aspvik 1:1, smedåkern, aspviksvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ekeby 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-ålsta 1:1, hästholmen, kronogårdsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-ålsta 1:31, ålsta, frälsegårdsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten skälby 5:1, klodalsvägen.
Avfuktning av förråd mm i Kungsängen
Avser hårdgöring av mark i 2st förrådsbyggnader. Befintlig förmansbod inuti ett av förråden ska rivas. Ny EL-matning ska dras fram till byggnaderna, samt elarbeten med uttag och nya belysningsarmaturer.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbod på fastigheten aspvik 1:4, hasselbacksvägen 1.
Rivning av barack i Kungsängen
Rivningslov för flytt av byggbodar på fastigheten örnäs 1:13, effektvägen 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad och flytt av transformatorstation på fastigheten örnäs 1:18, mätarvägen 18.
Nybyggnad av kontor i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov (5år) för uppförande av kontorsmoduler på fastigheten granhammar 2:5,.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 5 st bodar på fastigheten bro-önsta 2:10, blivande högbytorpsvägen.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall på fastigheten bro-önsta 2:11, galoppen, bro-önsta smedbacken 1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten toresta 4:1, horshagsvägen 3.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av markförändring på fastigheten örnäs 1:17, mätarvägen 43.
Nybyggnad av väg i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av väg på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, femstenavägen.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten örnäs 1:6, örnäsvägen 10.
Utvändigt underhåll på Låssa kyrka
Tjärning av tak. Målning av plåttak samt torn och luckor.
Tjärstrykning av tak på Håtuna kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapeln
Tjärstrykning av tak på Bro kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: