Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

Nybyggnad av värmeverk i Kungsängen

Nybyggnad av bostäder och förskola i Bro

Nybyggnad av biogasanläggning i Upplands-Bro

Nybyggnad av flerbostadshus i Bro

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsängen

Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen

Om- och tillbyggnad av skola (åk 4-9) och skolkök i Brunna, Kungsängen

Nybyggnad av småhus i Bro

Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro

Nybyggnad av kraftvärmeverk i Upplands-Bro

Utbyggnad av gator, gc-vägar, tunnlar mm i Kungsängen

Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen

Nybyggnad av butik i Kungsängen

Nybyggnad av särskola i Kungsängen

Nybyggnad av LSS boende i Kungsängen

Renovering av balkonger på flerbostadshus i Kungsängen

Nybyggnad av va-ledningar på Ådö

Nybyggnad av paviljonger för studentlägenheter i Upplands-Bro kommun

Ny gc-väg samt trafiksäkerhetsåtgärder vid Brunna trafikplats

Nybyggnad av förskolepaviljong i Östra Bro

Ombyggnad samt nytt luftbehandlingssystem i kontor, Kungsängen

Nybyggnad av tvätthall i Kungsängen

Nybyggnad av personallokal i Kungsängen

Nybyggnad av gc-väg mellan Bro tätort och Håbo-Tibble samt Sigtuna

Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Råby, Upplands-Bro

Anläggande av slamlager i Håbo-Tibble, Upplands-Bro

Byte av va-ledningar, Upplands-Bro

Nybyggnad av grupphus i Kungsängen

Nybyggnad av lager i Kungsängen

Nybyggnad av kedjehus i Kungsängen

Nybyggnad av travbana i Kungsängen

Utvändigt underhåll av skola i Kungsängen

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen

Ombyggnad av lager i Kungsängen

Ombyggnad av lägenhet i Kungsängen

Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen

Utvändigt underhåll av bensinstation i Kungsängen

Utvändigt underhåll av livsmedelsaffär i Kungsängen

Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen

Ombyggnad av förråd i Kungsängen

Nybyggnad av samlingslokal i Kungsängen

Nybyggnad av skola i Kungsängen

Nybyggnad av skärmtak i Kungsängen

Nybyggnad av nätstation i Kungsängen

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen

Nybyggnad av barack i Kungsängen

Tillbyggnad av restaurang i Kungsängen

Takrenovering i västra ryds kyrka

Byte av entréparti på kommunhus i Kungsängen

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: