Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

Ny stadsdel i Kungsängen
2500 nya bostäder varav 1600 i flerbostadshus, 300 i stadsvillor, 300 rad- och parhus samt 300 villor. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av skola, idrottshall och förskolor i Bro
3 förskolor, 1 F-9 skola samt idrottshall.
Nybyggnad av förskola/skola i Bro
3 förskolor/skolor.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kungsängen
Avser nybyggnad av äldreboende på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg 1.
Nybyggnad av höghus i Kungsängen
Planer på ca 90st lägenheter.
Nybyggnad av logistikcentral i Kungsängen
Planer för ett modernt och miljövänligt logistikcenter norr om Stockholm. Möjlighet finns att bygga cirka 250 000 kvadratmeter nya lokaler inom befintlig detaljplan. Området kommer byggas ut efter hand för blivande hyresgäster.
Nybyggnad av lager- och logistiklokaler i Bro, etapp 5 mfl
Man planerar att bygga ca 10.000 kvm/etapp.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen, etapp 1
Byggherrebolag är bildat. Ca 100 lägenheter i denna etapp.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:9, mätarvägen 18.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Brf under bildning. Svanenmärkt byggnation.
Nybyggnad av småhus i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.
Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Avser etapp 1 och 2 samt etapp 4-6.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 2
Denna deletapp avser ca 4.8 km längs väg 269 mellan E18 och avtagsvägen 911 Håbo Tibble. Totalt är det ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av förskola i Västra Bro
Ersättning för Norrängens förskola.
Nybyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten kungsängens-tibble 1:647, mätarvägen 9.
Ombyggnad av centrum i Kungsängen
Avser ombyggnation av Torget och angränsande ytor i Kungsängens centrum. Arbetet inkluderar beläggningsarbeten, murar, vattenlek, trädäck, schakt, fyll, ledningsarbeten, samt plantering av växter och träd etc. Det omfattar totalt ca 5700 kvm.
Nytt exploateringsområde i Upplands-Bro
Gator, gång-och cykelväg, gatubelysning samt VA.
Stambyte i flerbostadshus i Kungsängen
Stambyte och badrumsrenovering i ca 120 lägenheter.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional standard längs med Enköpingsvägen i Bro, på sträckan från Håtunavägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Avser ombyggnad av lägenhet efter brand på fastigheten bro-råby 3:90, råbystigen 11-15.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri på fastigheten örnäs 1:10, effektvägen 16.
Anläggande av ny lekplats i Kungsängen
Avser anläggande av ny lekplats vid Kungsängens IP.
Finplanering av vägar i Kockbacka, Bro
Avser finplanering av Buxbomsvägen, Drivhusslingan, Växthusvägen, Jordlottsvägen, Torparvägen, Backstugevägen, Skeppartorpsvägen, Vedhuggarvägen och Dagsverkarvägen.
Ombyggnad av kallförråd till varmförråd, Kungsängens garnisonsområde
Avser ombyggnad av kallförråd till varmförråd. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Avser flytt av befintligt kallager till ny plats. Endast markarbeten och elinstallation kommer att ingå.
Byte av va-ledningar, Upplands-Bro
Arbetet omfattar rivning och nyläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar samt flertalet VA-detaljer.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på fastigheten bro-skällsta 1:47, skällstavägen 9.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Objektet avser fler parkeringsplatser, tydlig och säker hämtning- och lämningsyta, stödmur, ny belysning mm.
Tillbyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad på fastigheten viby 19:24, mätarvägen 25.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten viby 19:66, symmetrivägen.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:17, mätarvägen 43.
Nybyggnad av hotell i Kungsängen
Förhandsbesked och bygglov för nybyggnad av hotell/företagsboende på fastigheten örnäs 1:6, örnäsvägen 10.
Nybyggnad av kontor i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov (5år) för uppförande av kontorsmoduler på fastigheten granhammar 2:5,.
Ombyggnad av ladugård i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av ladugårdsbyggnad på fastigheten bro-önsta 2:11, bro-önsta smedbacken 1.
Rivning av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov för rivning av transformatorstation på fastigheten leran 1:5, ålbrunnavägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad och flytt av transformatorstation på fastigheten örnäs 1:18, mätarvägen 18.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av förråd och tillbyggnad av fritidshus samt anmälan för installation av eldstad på fastigheten aspvik 1:9, ( ärtvägen 9).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för inglasning av uteplatser, samt uppförande plank, förråd och skärmtak för alla bostadsrättsinnehavare på fastigheten finnsta 1:21, vallmo- och liljestigen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Bygglov för installation av solceller på fastigheten viby 19:77, kraftvägen 50.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagertält på fastigheten viby 19:95, symmetrivägen 28.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av regnskydd på fastigheten viby 19:99, mätarvägen 21.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten aspvik 1:8, aspviksvägen 11.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten skråmsta 1:1, skråmsta/håtunavägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten säbyholm 5:20, säbyholm, liljebacken 1.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten toresta 2:2, toresta.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ekeby 1:2, "stora ekeby", lilla ekebyvägen Ekeby 1:2,3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten leran 1:5, norra ekeby, ålbrunnavägen 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ålbrunna 1:1, ålbrunnavägen.
Ombyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av industri på fastigheten örnäs 1:14, mätarvägen 16.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av nätstation på fastigheten björknäs 2:1, sågbacken.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten örnäs 1:6, örnäsvägen 10.
Ombyggnad av samlingslokal och gym i Kungsängen
Ombyggnad av fd banklokal till gym på fastigheten kungsängens kyrkby 2:14, östervägen 2.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten toresta 4:1, horshagsvägen 3.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av markförändring på fastigheten örnäs 1:17, mätarvägen 43.
Nybyggnad av väg i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av väg på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, femstenavägen.
Avfuktning av förråd mm i Kungsängen
Avser hårdgöring av mark i 2st förrådsbyggnader. Befintlig förmansbod inuti ett av förråden ska rivas. Ny EL-matning ska dras fram till byggnaderna, samt elarbeten med uttag och nya belysningsarmaturer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: