Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

Nybyggnad av värmeverk i Upplands-Bro
Nybyggnad av kraftvärmeanläggning. Hela projektet beräknas till 2,5 miljarder och byggnationen till 600´000 sek, resterande är maskiner.

Nybyggnad av biogasanläggning i Upplands-Bro

Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen
1 punkthus och 5 lamellhus.

Nybyggnad av pensionärsbostad i Kungsängen
Avser nybyggnad av äldreboende på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg 1.

Nybyggnad av bostäder i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.

Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:9, mätarvägen 18.

Nybyggnad av lastbilcentral mm i Kungsängen
Lagerbyggnad, lastbilscentral, tvätthall och tankanläggning.

Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 40 tvåbostadshus på fastigheten jursta 3:30, vinlandsvägen 16 Jursta 3:31,3:32,3:33,3:34,3:35,3:36,3:37,3:38,3:39,3:40,3:41,3:42,3:23,3:24,3:25,3:26,3:27,3:28,3:29,3:30.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
ca 45-50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bro
ca 70 små lgh för unga, 25-50 kvm/lgh, 3 våningar + indragen takvåning. Rivning av den gamla brandstationen.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungsängen

Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen
Drivmedelsanläggning med butik och tvätthall.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen, Etapp 4

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen, Etapp 5

Utbyggnad av förskola i Kungsängen

Nybyggnad av butik i Kungsängen
Avser nybyggnad av en Biltema-butik om ca 7000 kvm i ett plan.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 våningar + sutteräng.

Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan.

Nybyggnad av förskola i Västra Bro
Ersättning för Norrängens förskola.

Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Projektet är indelat i 2 huvuddelar. Huvuddel 1 Kulvertländ för ny fjärrvärmeledning blir ca 260 m med dimensioner mellan DN 65 och DN 150. Nya spillvattenledningar ca 320 m och vattenledningar ca 320 m i ny sträckning ersätter befintliga. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten. Nya avsättningar och avstängningar för vatten och spillvatten. Ny spillvattenpumpstation. Temporära spillvattenledningar ca 20 m, vattenledningar ca 15 m, tillsynsbrunnar, avsättningar och anslutningar för vatten och spillvatten. Huvuddel 2 Kulvertlängd för ny fjärrvärmeledning blir ca 590 m med dimensioner mellan DN 32 och DN 125. Nya spillvattenledningar ca 280 m och vattenledningar ca 390 m i ny sträckning ersätter befintliga. Ca 80 m spillvattenledningar infordras med flexibelt foder. Ca 180 m vattenledningar infordras med ny vattenslang. Djupt (ca 5,5 m) rörbrott på spillvattenledning lagas. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten och dagvatten. Ny fettavskiljare ersätter befintlig. Vissa dagvattenledningar och dagvattenbrunnar byts ut. Temporär lösning i huvudel 1 slopas.

Tillbyggnad av förskola i Bro
2 avdelningar, 40 platser.

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 3

Nybyggnad av LSS boende i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av hus för lss-boende på fastigheten bro-råby 3:128, parkvägen.

Uppsättning av paviljonger i Kungsängen
Uppsättning av paviljonger för skolverksamhet.

Ombyggnad samt nytt luftbehandlingssystem i kontor, Kungsängen

Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av parhus och carportar på fastigheten kockbacka 2:12, kaktusvägen 9 Kockbacka 2:8,2:9,2:10,2:11,2:12.

Ny gc-väg samt trafiksäkerhetsåtgärder vid Brunna trafikplats

Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser renovering av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Avser ombyggnad av lägenhet efter brand på fastigheten bro-råby 3:90, råbystigen 11-15.

Nybyggnad av personallokal i Kungsängen
Nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum, dusch, toaletter, bastu, kök och matrum, arbetsrum samt installationsutrymmen etc.

Anläggande av ny lekplats i Kungsängen
Avser anläggande av ny lekplats vid Kungsängens IP.

Nybyggnad av tvätthall i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av biltvätt på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, Enköpingsvägen 21a.

Uppsättning av skolpaviljonger i Bro
Avser uppsättning av skolpaviljonger för skolverksamhet.

Ombyggnad av samlingslokal i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten kungsängens kyrkby 2:14, östervägen 2.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för bullerskyddande vall på fastigheten kockbacka 2:1, vid jordlottsvägen/kockbackavägen.

Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivningslov för rivning av bostadshus på fastigheten sylta 1:5, högnäsvägen 6.

Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, enköpingsvägen 21.

Nybyggnad av paviljong i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljonger på fastigheten finnsta 1:229, blomstervägen 2b.

Nybyggnad av servicebyggnad i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av servicehus på fastigheten björknäs 1:3, ådövägen 2.

Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov till och med 2021-12-31(5 år), för nybyggnad av paviljonger på fastigheten brunna 6:1, violinvägen 4.

Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov till och med 2026-12-14 (10 år), för nybyggnad av paviljonger på fastigheten härnevi 7:17, lindhagabergsvägen 4.

Ombyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Tillbyggnation av lastkajer till lager.

Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsängen
Bygglov för fasadändring på fastigheten kungsängens-tibble 1:331, femstenavägen 20.

Tillbyggnad av brygga i Kungsängen
Bygglov för förlängning av brygga på fastigheten ekeby 2:3, ringuddsslingan 7.

Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ådö 1:4, ådövägen 6.

Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten aspvik 1:1, slänganvägen.

Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten brogård 1:151.

Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg.

Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-tibble 1:403.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten lindormsnäs 1:2, smidövägen 17.

Tillbyggnad av restaurang i Kungsängen

Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Avsre byte av 2st fönster samt 1 port.

Nybyggnad av lager i Kungsängen
Uppsättning av skärmtak för nytt lager.

Takrenovering i västra ryds kyrka
Avser plåt och träarbeten i taket i sammarbete med uppsättning av kors. Eventuellt lite målningsarbete.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: