Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Peab planerar för ca 700 bostäder, projektet kommer att etappindelas. Totalt planeras det ca 2900 bostäder i området.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Kungsängen
Anläggande av en ny fjärrvärmeledning längs Enköpingsvägen.
Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen
Nybyggnad av hyresrätter på Ringvägen 5-15.
Nybyggnad av logistikcentral i Kungsängen
Planer för ett modernt och miljövänligt logistikcenter norr om Stockholm. Möjlighet finns att bygga cirka 250 000 kvadratmeter nya lokaler inom befintlig detaljplan. Området kommer byggas ut efter hand för blivande hyresgäster.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik på ca 12-15000 kvm.
Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser två delentreprenader: Entreprenad 1 för markarbeten (Med samordningsansvar). Entreprenad 2 för invändiga arbeten. Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Ny vatten matning. Ny kanalisation för framtida fiberutbyggnad. Nyinstallation och ombyggnad av befintliga undercentraler. Invändig värmekonvertering i By353. Avser etapp 1 och 2 samt etapp 4-6.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 3-4
Totalt ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Denna del avser etapp 3 som sträcker sig från en punkt på västra sidan av väg 911 vid den s.k. Hundklubben, utmed väg 911 och fram till Håbo-Tibble. Etapp 4 går genom Håbo-Tibble och vidare fram till Sigtunafjärden. Entreprenaden omfattar ca 5,2 km vattenledning (V710 PE) och 2,4 km spillvattenledning (TS ≤315 ≥250 PE) med tillhörande anordningar samt en avloppsvattenpumpstation.
Nybyggnad av lager i Upplandsbro
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen
Drivmedelsanläggning med butik och tvätthall.
Nybyggnad av församlingslokaler i Bro
Avser nya församlingslokaler.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan.
Rivning av luftledning i Håtuna
Rivning av KL 12 och nytt påstick.
Nybyggnad av betongindustri i Kungsängen
Nybyggnad av betongfabrik.
Nybyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten kungsängens-tibble 1:647, mätarvägen 9. Miljöbyggnad Silver.
Ny aktivitetspark i Bro
Avser utveckling av Råbyplan i Bro till en aktivitetspark med yta för bordtennis, parkour, spontanidrottsplats, basket, fotboll, dans och yta för småbarnsaktiviteter.
Ombyggnad av centrum i Kungsängen
Avser ombyggnation av Torget och angränsande ytor i Kungsängens centrum. Arbetet inkluderar beläggningsarbeten, murar, vattenlek, trädäck, schakt, fyll, ledningsarbeten, samt plantering av växter och träd etc. Det omfattar totalt ca 5700 kvm.
Ombyggnad av skola i Tjusta
Renovering av Tjustaskolan.
Ombyggnad av skola mm i Kungsängen
Ombyggnad av skola och skolkök. Även invändig rivning.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional standard längs med Enköpingsvägen i Bro, på sträckan från Håtunavägen.
Ombyggnad av kallförråd till varmförråd, Kungsängens garnisonsområde
Avser ombyggnad av kallförråd till varmförråd. Säkerhetsskyddad upphandling.
Byte av va-ledningar, Upplands-Bro
Arbetet omfattar rivning och nyläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar samt flertalet VA-detaljer.
Ombyggnad av förskola i Kungsängen
Avser verksamhetsanpassning av förskola med två avdelningar.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Objektet avser fler parkeringsplatser, tydlig och säker hämtning- och lämningsyta, stödmur, ny belysning mm.
Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av bensinstation på fastigheten örnäs 1:14, mätarvägen 16.
Nybyggnad av verkstad i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av verkstad på granhammar 2:5.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten sylta 1:61, lillsjön- örnässjöns naturreservat.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Bygglov för ombyggnad av bullervall på fastigheten brunna 5:1, granhammarsvägen/blåsarvägen.
Ombyggnad av affärshus i Kungsängen
Bygglov för ombyggnad av byggnad för handel på fastigheten kungsängens kyrkby 2:253, kyrkvägen 4a.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Kungsängen
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av ekonomibyggnad på fastigheten husby 4:3, assurs väg 3.
Nybyggnad av väg i Kungsängen
Marklov för anläggande av väg och cykelbana på fastigheten kungsängens-tibble 1:331.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av grillhus och vindskydd på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg 1.
Nybyggnad av kallförråd i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 2st kallförråd på fastigheten bro-skällsta 1:31, skiftnyckeln 6.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagertält på fastigheten klöv och lilla ullevi 1:15, ullevivägen 1.
Nybyggnad av maskinhall i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av maskinhall på fastigheten bro-önsta 2:10, galoppbanan.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten klöv och lilla ullevi 1:5, ullevivägen 2.
Rivning av lager i Kungsängen
Anmälan för rivning av tälthall på fastigheten viby 19:87, kraftvägen 54.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Anmälan för ändring av utrymningsväg på fastigheten örnäs 1:14, mätarvägen 16.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 5 st bodar på fastigheten bro-önsta 2:10, blivande högbytorpsvägen.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod på fastigheten kockbacka 2:1, jordlottsvägen.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontor- och omklädningsbodar på fastigheten viby 19:1, mätarvägen 29.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall på fastigheten bro-önsta 2:11, galoppen, bro-önsta smedbacken 1.
Utvändigt underhåll på Låssa kyrka
Tjärning av tak. Målning av plåttak samt torn och luckor.
Tjärstrykning av tak på Håtuna kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapeln
Tjärstrykning av tak på Bro kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: