Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

Nybyggnad av bostäder i Tyresö
Avser nybyggnad av 2st lamellhus i Bollmora, Tyresö.
Nybyggnad av ishall, omklädningsrum mm i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829.( tre olika förslag utreds) Omfattning för den nya ishallen är ej fastställd. Placering blir mellan Tyresövallen norra läktare och Tyresövägen.
Ombyggnad av va-ledning och gata i Brevik, etapp 10
Utbyggnad av gata och valedningar för att fritidsbebyggelse ska bli till permanentboende. Objektet avser ombyggnad av ca 3,3 km vägar med nyanläggning av va-ledningar, vägbelysning, kabelgravsarbeten för el och tele.
Nybyggnad av småindustri och kontor i Bollmora
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av ridhus i Fårdala, Tyresö
Nytt ridhus med betongsockel, träfasad och sadeltak.
Ny konstgräsplan i Strand, Tyresö
En ny konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skolan.
Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.
Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Befintlig gång- och cykelbana från Bollmoravägen förlängs längs med Njupkärrsvägen och knyts ihop med Bollmora Gårdsväg.
Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.
Omläggning av konstgräs på Trollbäckens IP, Tyresö
Objektet avser omläggning av konstgräs på Trollbäckens IP:s konstgräsplan.
Om- och tillbyggnad av skola i Tyresö
Projektet avser om- och tillbyggnad av köksavdelningen samt ombyggnad i matsalen. Denna generalentreprenad omfattar utförande av mark-, byggnads-, rör-, kökskyl-, ventilations-, styr- samt elarbeten.
Rivning av skola i Fornudden, etapp 1
Delar av skolan ska rivas.
Anläggning av spillvattenpumstation i Stora Fornudden
Entreprenaden avser anläggande av komplett Avloppspumpstation med Breddmagasin, tillhörande kablar och ledningar samt rivning av befintlig Avloppspumpstation.
Dränering och dagvatteninstallation vid skola i Tyresö
Entreprenaden avser i huvudsak utbyte av dränerings- och dagvattenledningar för matsalsbyggnad och sporthall Trollbäckshallen, med därtill hörande mark- och byggarbeten inom Kumla skola, Tyresö.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus (2).
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av lager i Tyresö
Ändrad användning av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tillfällig åtgärd för byggbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Tyresö
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tyresö
Tillbyggnad av enbostadshus, inredning av ytterligare lägenhet, schaktning/fyllning av mark samt utvändig ändring.
Ny industriport på industrihus i Tyresö
Utvändig ändring av industri-/lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: