Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.

Nybyggnad av flerbostadshus och butik på Trollbäcken, Tyresö
Ca 200 st lägenheter samt affärslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö

Nybyggnad av lägenheter på Tyresö

Nybyggnad av äldreboende i Fornudden, etapp 1

Nybyggnad av höghus i Norra Tyresö centrum, etapp 1 kv 2
Projektet, som totalt bidrar med 1000 nya bostäder och en helt ny stadsstruktur, inleds med att BoTrygg bygger ett 16-våningarshus. Beräknad byggstart är i början av januari.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora
Ca 60-70 lgh.

Nybyggnad av parkeringshus i norra Tyresö centrum

Nybyggnad av bostäder i Fornudden, etapp 2

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Norra Tyresö centrum, et 1
Garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora, Tyresö
Förslaget beräknas kunna gå ut på samråd i november 2016 och möjligt antagande av förslag till detaljplan är satt till hösten 2017.

Nybyggnad av lamellhus i Bollmora, Tyresö
Förslaget beräknas kunna gå ut på samråd i november 2016 och möjligt antagande av förslag till detaljplan är satt till hösten 2017.

Nybyggnad av radhus i Strandängarna, Tyresö, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 1 och 2.

Nybyggnad av hotell, konferenslokal mm i centrala Tyresö
Ca 40-50 st rum samt festvåning.

Nybyggnad av bostäder i Tyresö, detaljplan Kryddvägen

Ombyggnad av va-ledning och gata i Brevik, etapp 10
Utbyggnad av gata och valedningar för att fritidsbebyggelse ska bli till permanentboende.

Tillbyggnad av kontor i Tyresö
Tillbyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av lagerhotell i Tyresö
Avvaktar flytt av ledningar.

Systemhandlingar avseende: exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Avser framtagande av systemhandlingar för infrastrukturen i Norra Tyresö Centrum (NTC) som totalt består av 16 nya kvarter. Systemhandlingarna ska serva detaljplaneprocessen och sedermera byggherrar. Följande områden ingår förutom uppdragsledning: Gata, VA, Landskap, Belysning, Ledningssamordning, Datasamordning, BAS-P, Konstruktion, Geoteknik. Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Första etappen sker under 2016, antal lägenheter är oklart.

Ombyggnad till matlagningskök i skola i Trollbäcken, Tyresö

Ny gångtunnel på Tyresö
Detaljplanearbete ej startat. Framflyttat projekt. Oklar byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Nybyggnad av ridhus i Fårdala, Tyresö
Nytt ridhus med betongsockel, träfasad och sadeltak.

Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av parhus och rivning av enbostadshus.

Byte av tak på ridhus i Fårdala, Tyresö

Exploateringsområde för radhus i Nyfors, Bollmora

Rivning av skola i Fornudden, etapp 2
Resterande del av skolan ska rivas.

Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tyresö
Bygglov sökt för 49st inglasningar av balkonger.

Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.

Rivning av skola i Fornudden, etapp 1
Delar av skolan ska rivas.

Anläggning av spillvattenpumstation i Stora Fornudden
Entreprenaden avser anläggande av komplett Avloppspumpstation med Breddmagasin, tillhörande kablar och ledningar samt rivning av befintlig Avloppspumpstation.

Om- och tillbyggnad av skola i Tyresö
Projektet avser om- och tillbyggnad av köksavdelningen samt ombyggnad i matsalen. Denna generalentreprenad omfattar utförande av mark-, byggnads-, rör-, kökskyl-, ventilations-, styr- samt elarbeten.

Nya paviljonger vid Stimmets förskola på Tyresö

Renovering av stenmurar vid Tyresö slott
Avser renovering av stenmurar i Slottsparken vid Tyresö slott.

Nybyggnad av villafastigheter i Trollbäcken, Tyresö
Planförslaget föreslås byggas med fem parhus.

Nybyggnad av vattenverk i Tyresö
Ändrad användning av vattenkraftverk.

Ombyggnad av restaurang i Tyresö
Ändrad användning från banklokal till restaurang samt utvändig ändring.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Tyresö
Ändrad användning från enbostadshus till hvb hem, utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation.

Nybyggnad av mur i Tyresö
Uppförande av mur.

Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning och siktsprägning vid breviksvägen 115-117.

Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.

Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov till och med 2017-10-31 för tillbyggnad av skola.

Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Tyresö
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Tyresö
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: