Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Täby

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby
Ca 35000-40000 kvm BTA.

Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.

Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Renovering av sportcentrum i Täby

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.

Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsdäck i Hägernäs
Ca 125 lgh (hyresrätter) i 6-8 plan samt ett parkeringsdäck i 1 plan + källare. Kontor och möjlighet till handel i bottenplan.

Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Nyb kök och matsal samt renovering av befintliga skollokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Näsbypark, Täby
Byggs vid Nytorpsvägen/Källtorpsvägen. Nybyggnad av flerbostadshus på 6591 BTA + 2162 BTA källare.

Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby

Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby

Nybyggnad av hotell/konferensanläggning i Täby

Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Franska balkonger.

Nybyggnad av biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Täby
Kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el.

Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.

Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.

Exploatering för nya bostäder i Täby

Nybyggnad av bostadsrätter i Täby centrum
Strabag bygger även garaget. Uppskattad kostnad. Butiker i gatuplan, garage i källarplan, 41 lgh

Nybyggnad av radhus/parhus i Täby

Exploatering av område i Arninge

Ombyggad av gamla kommunhuset i Västra Rolags-Näsby, Täby

Nybyggnad av viadukt i Täby

Utbyggnad av gata, park och va i Arninge

Ombyggnad av torg i Tibble
Ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Rivning och nybyggnad av LSS bostad i Täby
600-700 kvm.

Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.

Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.

Nybyggnad av infart till Skavlötens IP i Arninge

Ny infart till industritomt i Täby

Om- & tillbyggnad av verkstad, kontor, omklädningsrum mm i Arninge, Täby

Nybyggnad av gc-väg i Täby
Längd 2210 meter.

Rivning av kommunalhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av kommunhuset som är byggt på 1970-talet med tillhörande sanering av miljöfarliga och miljöstörande avfall samt utfyllnad till avjämnad mark.

Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart. 1490 m nybyggnad.

Rivning av trädgårdsanläggning/växthus i Täby

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 2400 meter.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 2490 meter.

Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad. Byggstart planeras för 2017, byggkostnad uppskattad.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Vita Villan som är byggt på 1930-talet.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser fasadarbete, nya portar och inglasning av entré.

Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.

Breddning samt ny belysning vid gc-väg i Täby
Längd 1320 meter.

Breddning samt ny belysning vid gc-väg i Täby
Längd 1040 meter.

Invändigt underhåll av skola i Täby
Invändigt renovering av ytskikt samt eventuellt ventilationsarbeten.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 1380 meter.

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).

Utvändigt underhåll av skola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skola.

Rivning av järnvägsstation i Täby
Rivning av stationsbyggnad/restaurang.

Rivning av affärshus i Täby
Rivning av handelsbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Täby
Uppförande av industri- och lagerbyggnad.

Ombyggnad av restaurang i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från sportanläggning till kontor, restaurang och verkstad/butik.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av planlösning i flerbostadshus.

Nybyggnad av vänthall i Täby
Bygglov för uppförande av vänthallar och hissar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus , håltagning fönster Marknaden 7,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Marknaden 17,14,11,10.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad.

Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell.

Nybyggnad av båthus i Täby
Avser uppförande av båthus, inhägnande av båtar för seglarskola.

Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av sjukhus (entrédel).

Nybyggnad av plattform i Täby
Bygglov för uppförande av plattform.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Ombyggnad av järnvägsstation i Täby
Bygglov för uppförande av hisschakt, maskinrum samt marklov för anslutningsväg (visinge station).

Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad för hiss.

Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av handelsbyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby kommun
Bygglov för uppförande av 2 st enbostadshus Pelargonen 3, 24.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av basstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank Ensta 7:7,24:1.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och marklov för markändringar, samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus, samt marklov för markändringar.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser mindre utvändig ändring av industrilokal.

Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.

Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.

Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Täby
Bygglov för minder utvändig ändring av handelsbyggnad.

Nybyggnad av garage i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad Attefall (garage).

Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av hållplatstak (tibble stn).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (förråd).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur, samt marklov för markarbeten.

Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank (pergola).

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av stödmurar, samt marklov för ändring av marknivå Diametern 62, 63, 64, 65.

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av stödmurar.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och likriktarstation.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och rivningslov för rivning av befintlig teknikbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: