Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Täby

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus på 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 2
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 55 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.
Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Breddning av balkonger och inglasning av hela fasaden. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.
Nybyggnad av gc-väg i Täby
Längd 2210 meter.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser fasadarbete, nya portar och inglasning av entré.
Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.
Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.
Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.
Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Vita Villan som är byggt på 1930-talet.
Leverans/anslutning av fjärrvärme till ny simhall i Täby
Uppdraget avser anslutning mellan kommunens anläggning och anbudsgivarens anläggning samt leverans av fjärrvärme till Täby kommuns nya simhall.
Invändigt underhåll av skola i Täby
Invändigt renovering av ytskikt samt eventuellt ventilationsarbeten.
Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning
Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.
Nybyggnad av båthus i Täby
Avser uppförande av båthus, inhägnande av båtar för seglarskola.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av plattform i Täby
Bygglov för uppförande av plattform.
Nybyggnad av hotell i Täby
Bygglov för uppförande av hotell.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bibliotek.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (butikslokaler).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger. östra banvägen 62, 68, korsvägen 16 och kanalvägen 18-20).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus , håltagning fönster Marknaden 7,8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Marknaden 17,14,11,10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov, förberedande inför förskola, skola och idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).
Ombyggnad av industrihus i Täby
Installation/ändring av ventilationsanordning i industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad, tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad Sotaren 1.
Utvändigt underhåll av skola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Uppförande av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av skola i Täby
Rivningslov för rivning av skola.
Rivning av veterinärstation i Täby
Rivningslov för rivning av veterinärklinik.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från sportanläggning till kontor, restaurang och verkstad/butik.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning, till daglig verksamhet (tom 2022-05-07).
Nybyggnad av telestation i Täby
Tidsbegränsat lov för uppförande av en basstation för mobiltelefoni samt mobilt bredband, tom 2022.
Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad bygglov uppförande av förskola.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till daglig verksamhet (tom 2027-05-07).
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Tillbyggnada enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från lokal till bostad.
Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov, rivningslov för rivning av undercentral.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring, samt inredande av ytterligare bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.
Ombyggnad av kursgård i Täby
Bygglov för ändrad användning från industri/kontor till kursverksamhet och hunddagis.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå, flerbostadshus.
Nybyggnad av mast i Täby
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod.
Rivning av telestation i Täby
Rivning av teknikbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Täby
Rivning av förråd och toalettbyggnad.
Rivning av förråd i Täby
Rivning av förrådshus.
Rivning av affärshus i Täby
Rivning av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkong (lgh 1501).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Täby
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, installation av ny port.
Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad (poolhus).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong (lgh 1301).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (solceller).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (3 st. lgh).
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: