Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Täby

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby
Ca 35000-40000 kvm BTA.

Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.

Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Nytt bostadsområde i Täby

Renovering av sportcentrum i Täby

Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsdäck i Hägernäs
Ca 125 lgh (hyresrätter) i 6-8 plan samt ett parkeringsdäck i 1 plan + källare. Kontor och möjlighet till handel i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby Centrum
Besqab, Riksbyggen Bonum och Skanska bygger ett gemensamt garage under mark på projnr 932679.

Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Nyb kök och matsal samt renovering av befintliga skollokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Ombyggnad av skola i Täby

Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby

Nybyggnad av hotell/konferensanläggning i Täby

Nybyggnad av hyressrätter, förskola och parkering mm i Täby
Område 4: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.

Nybyggnad av biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Täby
Kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el.

Nybyggnad av 55+ boende i Roslags Näsby, Täby
55+ boende.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 2B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.

Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.

Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.

Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.

Exploatering av bostadsområde i Täby centrum
Avser färdigställande av Attundafältet och Marstorget i Täby centrum.

Exploatering för nya bostäder i Täby

Nybyggnad av småhus i Arninge, Etapp 2
Bygglov sökt för 17 st enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.

Exploatering av bostadsområde i Täby

Exploatering av område i Arninge

Ombyggad av gamla kommunhuset i Västra Rolags-Näsby, Täby

Nybyggnad av viadukt i Täby

Utbyggnad av gata, park och va i Arninge

Exploatering för nya bostäder i Roslags-Näsby

Ombyggnad av torg i Tibble
Ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Nybyggnad av utställningshall, lager och kontor i Täby
Ca 1500 kvm totalt, 2-3 våningar.

Rivning och nybyggnad av LSS bostad i Täby
600-700 kvm.

Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för ändrad användning, från fritidslokaler till hotell.

Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.

Nybyggnad av infart till Skavlötens IP i Arninge

Ny infart till industritomt i Täby

Nybyggnad av gc-väg i Täby
Längd 2210 meter.

Rivning av kommunalhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av kommunhuset som är byggt på 1970-talet med tillhörande sanering av miljöfarliga och miljöstörande avfall samt utfyllnad till avjämnad mark.

Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart. 1490 m nybyggnad.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby

Ombyggnad av fordonslokaler till restaurangskola vid Åva Gymnasium i Täby
Avser ombyggnad av fordonslokaler till restaurangskola.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 2400 meter.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 2490 meter.

Installation av bergvärme till idrottsplats i Täby
Entreprenaden omfattar komplett installation och inkoppling av bergvärme inklusive borrning av hål och återställning av mark. För Styr och övervakningsinstallation gäller att denna del är en totalentreprenad.

Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Vita Villan som är byggt på 1930-talet.

Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad. Byggstart planeras för 2017, byggkostnad uppskattad.

Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.

Breddning samt ny belysning vid gc-väg i Täby
Längd 1320 meter.

Breddning samt ny belysning vid gc-väg i Täby
Längd 1040 meter.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 1380 meter.

Renovering av kompostplatta på Hagby Återvinningscentral, Täby
Omfattar renovering av en befintlig asfaltsyta där ris, trädgårdsavfall mm lagras och bearbetas. Höjder ska justeras för bättre avrinning, marken ska förstärkas samt ny asfalt ska läggas. Arbetet ska kunna utföras etappvis eftersom beställarens verksamhet måste pågå på övriga ytor.

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Rivning av järnvägsstation i Täby
Rivning av stationsbyggnad/restaurang.

Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av planlösning i flerbostadshus.

Nybyggnad av vänthall i Täby
Bygglov för uppförande av vänthallar och hissar.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad för hiss.

Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av handelsbyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Ombyggnad av järnvägsstation i Täby
Bygglov för uppförande av hisschakt, maskinrum samt marklov för anslutningsväg (visinge station).

Utvändigt underhåll av skola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skola.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad.

Nybyggnad av båthus i Täby
Avser uppförande av båthus, inhägnande av båtar för seglarskola.

Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av sjukhus (entrédel).

Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.

Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Täby
Bygglov för minder utvändig ändring av handelsbyggnad.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser mindre utvändig ändring av industrilokal.

Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad (poolhus).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppförande av bostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov, rivningslov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Ombyggnad av cafeteria i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till café.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av hållplatstak (tibble stn).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (förråd).

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur, samt marklov för markarbeten.

Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av stödmurar, samt marklov för ändring av marknivå Diametern 62, 63, 64, 65.

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av stödmurar.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby kommun
Bygglov för uppförande av 2 st enbostadshus Pelargonen 3, 24.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: