Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Täby

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.

Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.

Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Arninge

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 2
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Franska balkonger.

Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.

Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.

Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.

Nytt sport- och rekreationsområde samt bostäder i Arninge-Ullna
Fd deponitippen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nytt äldreboende på Byle Gård, Täby

Utbyggnad av gata, park och va i Arninge

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.

Rivning och nybyggnad av LSS bostad i Täby
600-700 kvm.

Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.

Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.

Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.

Om- & tillbyggnad av verkstad, kontor, omklädningsrum mm i Arninge, Täby

Nybyggnad av gc-väg i Täby
Längd 2210 meter.

Rivning av kommunalhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av kommunhuset som är byggt på 1970-talet med tillhörande sanering av miljöfarliga och miljöstörande avfall samt utfyllnad till avjämnad mark.

Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby

Rivning av trädgårdsanläggning/växthus i Täby

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Avser fasadarbete, nya portar och inglasning av entré.

Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.

Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Vita Villan som är byggt på 1930-talet.

Leverans/anslutning av fjärrvärme till ny simhall i Täby
Uppdraget avser anslutning mellan kommunens anläggning och anbudsgivarens anläggning samt leverans av fjärrvärme till Täby kommuns nya simhall.

Invändigt underhåll av skola i Täby
Invändigt renovering av ytskikt samt eventuellt ventilationsarbeten.

Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning

Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.

Nybyggnad av båthus i Täby
Avser uppförande av båthus, inhägnande av båtar för seglarskola.

Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av sjukhus (entrédel).

Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad för hiss.

Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av handelsbyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Nybyggnad av plattform i Täby
Bygglov för uppförande av plattform.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av bibliotek i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bibliotek.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (butikslokaler).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger. östra banvägen 62, 68, korsvägen 16 och kanalvägen 18-20).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus , håltagning fönster Marknaden 7,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Marknaden 17,14,11,10.

Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov, förberedande inför förskola, skola och idrottshall.

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Rivning av skola i Täby
Rivningslov för rivning av skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).

Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell.

Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelslokal.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad, tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad Sotaren 1.

Utvändigt underhåll av skola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.

Nybyggnad av industrihus i Täby
Uppförande av industri- och lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Ombyggnad av restaurang i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från sportanläggning till kontor, restaurang och verkstad/butik.

Nybyggnad av telestation i Täby
Tidsbegränsat lov för uppförande av en basstation för mobiltelefoni samt mobilt bredband, tom 2022.

Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av skolpaviljong.

Nybyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad bygglov uppförande av förskola.

Ombyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av del av byggnad från bostadshus till familjedaghem.

Ombyggnad av gym i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokaler till gymverksamhet.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från lokal till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov, rivningslov för rivning av undercentral.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Ombyggnad av kursgård i Täby
Bygglov för ändrad användning från industri/kontor till kursverksamhet och hunddagis.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.

Rivning av förråd i Täby
Rivning av förrådshus.

Rivning av affärshus i Täby
Rivning av handelsbyggnad.

Rivning av telestation i Täby
Rivning av teknikbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong (lgh 1301).

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (solceller).

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (3 st. lgh).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkong (lgh 1501).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkong.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.

Utvändigt underhåll av garage i Täby
Bygglov för utvändig ändring av garage.

Utvändigt underhåll av förråd i Täby
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad (poolhus).

Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av hållplatstak (tibble stn).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (förråd).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank (pergola).

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank, samt rivningslov för befintligt plank.

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av stödmurar, samt marklov för ändring av marknivå Diametern 62, 63, 64, 65.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och likriktarstation.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och rivningslov för rivning av befintlig teknikbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: