Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Rissne
Rivning av befintliga kontorshus.
Ombyggnad av kontorshus mm i Hallonbergen
Avser renovering av kontorshus, restauranger och lokaler i Umami Park. Renoveringen kommer pågå löpande under flera år.
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Ursvik
Ca 8500 kvm BTA kommersiella lokaler samt bostäder.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och flerbostadshus i Ursvik
Ca 8600 kvm BTA kommersiella lokaler samt bostäder, 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Ursvik
Ca 6000 kvm BTA kommersiella lokaler samt bostäder, 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik
Ca 6500 kvm BTA bostäder i 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik
Ca 4500 kvm BTA bostäder i 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker i Ursvik
Ca 5000 kvm BTA bostäder i 4-6 våningar, ca 500 kvm LOA i gatuplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker i Ursvik
Ca 5800 kvm BTA bostäder i 4-6 våningar, ca 800 kvm LOA i gatuplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Nybyggnad av bostäder i Hallonbergen
1 kvarter, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av hyresrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser 147 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter för 2st föreningar. Brf Sprinta 54st lägenheter i hus 9, samt Brf Ströva 101st lägenheter i hus 7-8 Ponnyn 2.
Nya flerbostadshus i Västra Ursvik, Sundbyberg
Planer för ett tredje kvarter med planerad inflyttning under 2020. Den nu förvärvade fastigheten har adressen Ladugårdsgatan 4, Sundbyberg.
Nybyggnad av flerbostadshus med handelslokaler i Sundbyberg
Garage under husen. Fem våningar med en indragen sjätte våning.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättandet av en detaljplan och genomförande. Den anvisade marken kommer att överlåtas med äganderätt och förslaget ska omfatta bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Bygglov för nyproduktion av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser. F-6 skola.
Nybyggnad av stadsradhus och villor i Sundbyberg, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 8 st enbostadshus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning av skola till 380 st elever.
Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.
Nybyggnad av ridanläggning Milo-omårdet Sundbyberg
Planer för nybyggnad av ridanläggning men sanering av marken krävs först.
Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Omyggnad för förskola, lss-boende och vårdlokal i Ursvik, Sundbyberg
Avser ombyggnad av lokal till förskola, lss-boende och vårdlokal.
Ombyggnad av vind till bostäder samt stambyte i Sundbyberg
Ombyggnad av vind till ca 4-5 lägenheter. Stambytet omfattar ca 30 st lgh.
Ny mobil sopsugsanläggning i Sundbyberg
Objektet avser installation av en mobil sopsugsanläggning på Lekplatsvägen 1-7 och 2-10 i Sundbyberg. Upphandlingen omfattar utförande av 2 lagringstankar, rörsystem DN 300, nedkast till tankarna, docka för sugbil.
Tillbyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för om- och tillbyggnad av fastigheten med ca 850 kvm.
Anläggande av motionsspår i Ursvik
Anläggande av motionsspår.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Objektet avser installation av inkast och rörsystem på kvartersmark, för anslutning till ett befintligt stationärt sopsugssystem i kv Solskiftet i Rissne.
Byte av luftvärmepump i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 st värmeundercentraler på Vackra vägen 12-14 samt Friluftsvägen 29-31 i kv Bävern 2, Sundbyberg.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation av vind till 4 st lägenheter.
Uppförande av portabel isbana på spontanidrottsplats i Ursvik
Avser leverans, montage och driftsättning av portabel isbana till Ursviks spontanaktivitetspark.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring med ny entré i samband med hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och fönsterdörrar.
Nybyggnad av sopanläggning i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av sopsugsterminal samt tillbyggnad av befintlig av sopsupsterminal.
Nybyggnad av parkeringshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus.
Tillbyggnad av butik i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för tillbyggnad av butiksbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vind till inredning av 6 st lägenheter.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 136-138, Bygglov för ändrad användning från kontor till skola, fasadändring och tillbyggnad av trapphus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Marklov för parkeringsplatser.
Upprustning av park i Ör, Sundbyberg
Planer för upprustning/utveckling av Malins park.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
SUNDBYBERG 2:31, Skolgången 8, Tillfälligt bygglov för upplåtande av lokaler för skolverksamhet.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering till 2019-05-01 för kv. mikroskopet 1.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för utökning med sex stycken paviljonger för skolverksamhet.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-02-01 för skolverksamhet.
Nybyggnad av nätstation i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-06-30 för nätstation.
Nybyggnad av sophus i Sundbyberg
Bygglov för två sopbehållare.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger för 10 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring med tillbyggnad av entré på en ICA butik.
Nybyggnad av skärmtak i Sundbyberg
Bygglov för cykeltak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: