Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Rissne
Avser rivning av befintliga kontorshus, nybyggnad av bostäder, skola och kontor.
Ombyggnad av kontorshus mm i Hallonbergen
Avser renovering av kontorshus, restauranger och lokaler i Umami Park. Renoveringen kommer pågå löpande under flera år.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.
Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Nybyggnad av bostäder i Hallonbergen
1 kvarter, ca 200 bostäder.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nya flerbostadshus i Västra Ursvik, Sundbyberg
Planer för ett tredje kvarter med planerad inflyttning under 2020. Den nu förvärvade fastigheten har adressen Ladugårdsgatan 4, Sundbyberg.
Totalrenovering av flerbostadhus i Sundbyberg
Avser totalrenovering och stambyte.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Planer för nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus på 9-10 våningar.
Nybyggnad av sopanläggning i Sundbyberg
Avser nybyggnad av sopsugsterminal samt tillbyggnad av befintlig av sopsupsterminal.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser, F-6 skola, till totalt ca 630 elever. Även nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av sopsugterminal i Sundbyberg
Entreprenaden avser byggnation av en komplett terminalbyggnad för insamling av avfall, samt en option på till-och ombyggnation av befintlig terminalbyggnad, se 1497390.
Stambyte i flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser stambyte i 128 lägenheter.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Avser justeringar av gator samt nedgrävning av ledningar mm inför husbyggnation.
Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Avser stambyte i 60 lägenheter. Franstorpsvägen 11-17
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och anmälan av anmälningspliktig åtgärd för renovering av fastigheten , stambyte, tilläggsisolering av fasad, nya fönster, balkongrenovering, ny ventilation, ny tvättstuga, inbyggnad av piskbalkong.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
En påbyggnad av 1-3 våningar med totalt 13 nya hyreslägenheter planeras. Byggs vid korsningen Sturegatan 27/Stationsgatan 4.
Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Exploatering för ca 3500 nya bostäder. Är uppdelat i 4 landskapsdelar; - Landskapsdel 1, Huvudgata, torget mm - Landskapsdel 2, Norra Stadsdelsparken, Åkerholmen mm - Landskapsdel 3, Aktivitetsvall, Södra kullen mm - Landskapsdel 4, Södra stadsdelsparken, gränder mm
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av in- och utfarten vid coop.
Ombyggnad av vind till bostäder samt stambyte i Sundbyberg
Ombyggnad av vind till ca 4-5 lägenheter. Stambytet omfattar ca 30 st lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Renovering av fasader, fönster, balkonger mm.
Tillbyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för om- och tillbyggnad av fastigheten med ca 850 kvm.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vind till inredning av 6 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vind till 3 st. lägenheter.
Installation av trygghetslarm i äldreboende i Sundbyberg
Upphandlingen avser projektering och installation av trygghetslarm till det särskilda boendet för äldre, Ekbacken hus K. Som option till denna entreprenad kan en tillkommande del att beställas med ytterligare ett särskilt boende, Solskiftet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
SKIDÅKAREN 7, Skidbacken 24-26, Bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder, 9 st lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning, fasadändring och nya skyltar "24storage".
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Ombyggnad av vindsyta till lägenheter. Bostadsrättsägarna kommer själva handla upp entreprenörer för arbetet.
Nybyggnad av gymnasieskola i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för ny gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
MAKARONEN 2, Svalgränd 3, Bygglov för fasadändring, balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger Kaffestugan 2,1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, ny entré samt skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya fönsterdörrar och balkonger (5 st.).
Utvändigt underhåll av garage i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya garageportar.
Ombyggnad av toalett i Sundbyberg
Bygglov för flytt av befintlig offentlig toalett från sundbybergs torg till stationsgatan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av terrass/altan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
BAGERIET 2, Gjuterigatan 21B, Bygglov för inglasning av två balkonger.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för fasadsändring och ändrad planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad av förråd och lokal till bostad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för uppsättning av bullerplank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundbyberg
Bygglov för återvinningsstation Sundbyberg 2:4,2:39,2:26.
Ombyggnad av hotell i Sundbyberg
Avser mindre justering för ändring av bostad till hotellverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Ansökan om bygglov för 4 st balkonger.
Nybyggnad av lager i Sundbyberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till 2019-05-01 för två tältbyggnader.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodsetablering, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar till 2019-02-28.
Tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för utökning av skolpaviljonger.
Nybyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-08-01 för skolpaviljonger.
Tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2020-06-16 för utökning av skolpaviljonger.
Upprustning av park i Ör, Sundbyberg
Planer för upprustning/utveckling av Malins park.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundbyberg
uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av bergrum vid Sundbybergsverket i Sundbyberg
Detta är ett förarbete inför ombyggnation av bergsrumslagret (1298929) och avser leverans och installation av oljeavskiljare. Oljeavskiljare skall vara av typ inomhus monterad.
Tallbeck komplettering till HVP3 vid Sundbybergsverket i Sundbyberg
Avser tallbeck komplettering till HVP3 i Sundbyberg. Omfattar installation av rörsystem för hetvatten, mellankrets och tallbeck med montage av pumpar, vvx, startoljevärmare, ventiler och avsvalningaskärl.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: