Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

Nedgrävning av järnvägen i Sundbyberg
Mark och BEST entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg centralt i Sundbyberg inkl ny station, spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation.
Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
I denna etapp byggs 150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren och lokaler i bottenvåningen. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter för 2st föreningar. Brf Sprinta 54st lägenheter i hus 9, samt Brf Ströva 101st lägenheter i hus 7-8 Ponnyn 2.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Bygglov för nyproduktion av flerbostadshus.
Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg, Etapp 1
Nybyggnad av 34st bostäder, varav 6st enbostadshus och 28st radhus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Planer för nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus på 9-10 våningar.
Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.
Nybyggnad av stadsradhus och villor i Sundbyberg, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 8 st enbostadshus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad med 1,5 våningsplan på 3 punkthus samt tilläggsisolering av fasaderna.
Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.
Ombyggnad till stadsgata i Rissne, Sundbyberg
Ombyggnad av Rissneleden mellan Gesällvägen och Bergshöjden. Omläggning av ledningar, trädalléer, kantstensparkeringar, gc-vägar mm.
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad för att bredda gång- och cykelbanor (lägga till cykelbanor på bron). Halva bron ägs av Stockholms stad och den andra halvan av Sundbybergs stad.
Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Exploatering för ca 3500 nya bostäder. Är uppdelat i 4 landskapsdelar; - Landskapsdel 1, Huvudgata, torget mm - Landskapsdel 2, Norra Stadsdelsparken, Åkerholmen mm - Landskapsdel 3, Aktivitetsvall, Södra kullen mm - Landskapsdel 4, Södra stadsdelsparken, gränder mm
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundbyberg
Omfattar huvudsakligen byte av konstgräs och pad på befintlig konstgräsplan.
Anläggande av motionscentral i Ursvik
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Objektet avser installation av inkast och rörsystem på kvartersmark, för anslutning till ett befintligt stationärt sopsugssystem i kv Solskiftet i Rissne.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation av vind till 4 st lägenheter.
Ny luftvärmepump i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar installation av en ny frånluftsvärmepump och förändringar i ventilationssystemen i kv Bävern 2, Sundbyberg.
Ombyggnad av undercentraler mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 värmeundercentraler i kv Bävern 2, Sundbyberg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser balkongförlängning samt inglasning av ca 52 st balkonger.
Serviceavtal för avloppspumpstationer i Sundbyberg
Avser serviceavtal för Sundbybergs stads avloppspumpstationer samt beredskap. Stationerna som avses är: Rissne 3 st, Ör 3st, Milot 2st, Generalen 2st, Milstensvägen 2st, Gåsörtsvägen 2st, Studvägen 2st, Brotorp 2st samt Fröjärden. Serviceavtalet innevär att staden kan beställa årliga servicebesök av leverantören där följande arbete ska utföras: -Mätning av strömförbrukning, induktans, isolation, innan pumparna inspekteras. -Kontroll av elkabel och kabelgenomföring -Kontroll av statorhus och oljehus (Oljans kondition). -Kontroll av pumphjul, slitring och tätningar. -Kontroll av elautomatik. -Kontroll och rengöring av nivåautomatik. -Funktionsprovning av pump och utrustning. -Kontroll av back- och avstängningsventiler i tryckledning. -Funktionsprov av larm. -Utbyte av förslitningsdelar, i samråd med beställaren
Ombyggnad av trapphus i Sundbyberg
Pålning och gjutning av nya fundament för renovering av trappa.
Gårdsupprustning mm vid äldreboende i Rissne
Omfattar gårdsupprustning av Solskiftet beläget Rissne med rivning av ytskikt, befintlig utrustning samt buskar och träd. Detta ska ersättas med nya, upprustade ytskikt, utrustning samt växter.
Utvändigt underhåll av bilvårdsanläggning i Sundbyberg
SLAKTAREN 10, Götgatan 1 C. Bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av butik i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för tillbyggnad av butiksbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av hotell i Sundbyberg
KAPELLET 8, Brunnsgatan 3, Bygglov för ändrad användning till lägenhetshotell samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Balkonginglasning av ca 33st lägenheter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, ny entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, fönsterbyte.
Ombyggnad av busshållplats i Sundbyberg
Bygglov för flytt av befintlig busskur till ny placering.
Nybyggnad av sophus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av scen i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnation av scen utomhus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, ommålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, utrymningsdörr till utrymningstrappa.
Nybyggnad av belysningsmast i Sundbyberg
Bygglov för 18 st belysningsstolpar.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Sundbyberg
Avser byte av ventilation samt mindre fasadändring.
Ombyggnad av butik i Sundbyberg
Mindre fasadändring och ändrad användning från garage till butik.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundbyberg
Förfrågan om fasadändring, utvändig ventilationsanläggning.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för stödmur.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av staket i Sundbyberg
Bygglov för uppsättning av staket.
Nybyggnad av gäststuga i Sundbyberg
Bygglov för återuppbyggnad av gårdshus.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
SPRÄNGAREN 7, Ekensbergsvägen 128, samt del av Sundbyberg 2:17. Marklov för förberedande arbete.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar till 2019-02-01 (grönkulla).
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för verksamhetsförändring från kontor till skolverksamhet.
Byte av fönster mm på flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnaden innehåller totalt 20 lägenheter med 115 st. fönster/fönsterdörrar.
Framtagande av utvecklingsprogram för hållbar utveckling, Fastighets AB Förvaltaren
Avser framtagande av ett utvecklingsprogram som ska vara klart i maj 2017. Uppdraget omfattar stadsdelarna Hallonbergen, Rissne och Ör. Resultatet ska utmynna i en rapport som ska innehålla sammanställning av befintligt material, analysarbete, dialogarbete och Strategier dvs. Förslag till övergripande utveckling av områden samt exempel på konkreta lösningar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: