Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

Utbyggnad av Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga (Bromsten)
Mark och anläggningsentreprenad sträckan Duvbo-Spånga (11 000) inkl ny passage (bro) för Sulkyvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rissne
Avser rivning av befintliga kontorshus, nybyggnad av bostäder, skola och kontor.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för en påbyggnad av befintlig huskropp samt undersöka möjligheten till nyproduktion på gården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättandet av en detaljplan och genomförande. Den anvisade marken kommer att överlåtas med äganderätt och förslaget ska omfatta bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Hallonbergen
1 kvarter, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597
Nya flerbostadshus i Västra Ursvik, Sundbyberg
Planer för ett tredje kvarter med planerad inflyttning under 2020. Den nu förvärvade fastigheten har adressen Ladugårdsgatan 4, Sundbyberg.
Nybyggnad av flerbostadshus med handelslokaler i Sundbyberg
Garage under husen. Fem våningar med en indragen sjätte våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Miljöcertifierat enligt Svanen.
Ombyggnad till högstadieskola i Sundbyberg
Ombyggnad av kontorslokaler till högstadieskola.
Nybyggnad av sopanläggning i Sundbyberg
Avser nybyggnad av sopsugsterminal samt tillbyggnad av befintlig av sopsupsterminal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av flerfamiljshus samt ändring i gällande detaljplan. Avser 4 st hus med tillbyggnad av 24st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och anmälan av anmälningspliktig åtgärd för renovering av fastigheten , stambyte, tilläggsisolering av fasad, nya fönster, balkongrenovering, ny ventilation, ny tvättstuga, inbyggnad av piskbalkong.
Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av vind till bostäder samt stambyte i Sundbyberg
Ombyggnad av vind till ca 4-5 lägenheter. Stambytet omfattar ca 30 st lgh.
Tillbyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för om- och tillbyggnad av fastigheten med ca 850 kvm.
Ny mobil sopsugsanläggning i Sundbyberg
Objektet avser installation av en mobil sopsugsanläggning på Lekplatsvägen 1-7 och 2-10 i Sundbyberg. Upphandlingen omfattar utförande av 2 lagringstankar, rörsystem DN 300, nedkast till tankarna, docka för sugbil.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schaktning och förberedande arbeten inom kvarter k2 inför kommande byggnation av flerbostadshus, Löfströms Allé 1-7, Esplanaden 1-3. Fortsättning på: 1349597
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Upprustning av gata, belysning plantering mm.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vind till inredning av 6 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser balkongförlängning samt inglasning av ca 52 st balkonger.
Byte av luftvärmepump i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 st värmeundercentraler på Vackra vägen 12-14 samt Friluftsvägen 29-31 i kv Bävern 2, Sundbyberg.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Ombyggnad av vindsyta till lägenheter. Bostadsrättsägarna kommer själva handla upp entreprenörer för arbetet.
Tillbyggnad av butik i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för tillbyggnad av butiksbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av del av kv. orgeln 7 med 3 nya kontorsplan samt utbyggnad av befintlig plan 11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av hotell i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från bostäder till hotellverksamhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring med ny entré i samband med hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring med tillbyggnad av entré på en ICA butik.
Utvändigt underhåll av garage i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger för 10 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för uppsättning av bullerplank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger. Gemensamt bygglov men de boende väljer och bekostar själv om de vill ha inglasat eller ej.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av terrass/altan.
Nybyggnad av lager i Sundbyberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till 2019-05-01 för två tältbyggnader.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Marklov för parkeringsplatser.
Upprustning av park i Ör, Sundbyberg
Planer för upprustning/utveckling av Malins park.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodsetablering, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering till 2019-05-01 för kv. mikroskopet 1.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av nätstation i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-06-30 för nätstation.
Nybyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-08-01 för skolpaviljonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: