Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
I denna etapp byggs 150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren och lokaler i bottenvåningen. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter för 2st föreningar. Brf Sprinta 54st lägenheter i hus 9, samt Brf Ströva 101st lägenheter i hus 7-8 Ponnyn 2.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Bygglov för nyproduktion av flerbostadshus.
Ombyggnad till högstadieskola i Sundbyberg
Ombyggnad av kontorslokaler till högstadieskola.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser. F-6 skola.
Nybyggnad av stadsradhus och villor i Sundbyberg, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 8 st enbostadshus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Omyggnad för förskola, lss-boende och vårdlokal i Ursvik, Sundbyberg
Avser ombyggnad av lokal till förskola, lss-boende och vårdlokal.
Ombyggnad av vind till bostäder samt stambyte i Sundbyberg
Ombyggnad av vind till ca 4-5 lägenheter. Stambytet omfattar ca 30 st lgh.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundbyberg
Omfattar huvudsakligen byte av konstgräs och pad på befintlig konstgräsplan.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Objektet avser installation av inkast och rörsystem på kvartersmark, för anslutning till ett befintligt stationärt sopsugssystem i kv Solskiftet i Rissne.
Anläggande av motionscentral i Ursvik
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av oljebrännare/bränslebyte vid Sundbybergsverket i Sundbyberg
Leveransen omfattar utbyte eller komplettering av befintliga oljebrännare med leverans, montage och idrifttagning samt dokumentation.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation av vind till 4 st lägenheter.
Ny luftvärmepump i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar installation av en ny frånluftsvärmepump och förändringar i ventilationssystemen i kv Bävern 2, Sundbyberg.
Byte av luftvärmepump i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 st värmeundercentraler på Vackra vägen 12-14 samt Friluftsvägen 29-31 i kv Bävern 2, Sundbyberg.
Uppförande av portabel isbana på spontanidrottsplats i Ursvik
Avser leverans, montage och driftsättning av portabel isbana till Ursviks spontanaktivitetspark.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 136-138, Bygglov för ändrad användning från kontor till skola, fasadändring och tillbyggnad av trapphus.
Tillbyggnad av butik i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för tillbyggnad av butiksbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Balkonginglasning av ca 33st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, ny entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av bilvårdsanläggning i Sundbyberg
SLAKTAREN 10, Götgatan 1 C. Bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
SPRÄNGAREN 7, Ekensbergsvägen 128, samt del av Sundbyberg 2:17. Marklov för förberedande arbete.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
SUNDBYBERG 2:31, Skolgången 8, Tillfälligt bygglov för upplåtande av lokaler för skolverksamhet.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för utökning med sex stycken paviljonger för skolverksamhet.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för verksamhetsförändring från kontor till skolverksamhet.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-02-01 för skolverksamhet.
Ombyggnad av busshållplats i Sundbyberg
Bygglov för flytt av befintlig busskur till ny placering.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, ommålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, utrymningsdörr till utrymningstrappa.
Nybyggnad av belysningsmast i Sundbyberg
Bygglov för 18 st belysningsstolpar.
Nybyggnad av skärmtak i Sundbyberg
Bygglov för cykeltak.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Sundbyberg
Avser byte av ventilation samt mindre fasadändring.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundbyberg
Förfrågan om fasadändring, utvändig ventilationsanläggning.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för stödmur.
Nybyggnad av sophus i Sundbyberg
Bygglov för två sopbehållare.
Nybyggnad av gäststuga i Sundbyberg
Bygglov för återuppbyggnad av gårdshus.
Nybyggnad av sophus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av stödmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: