Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1515 st.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.

Utbyggnad av tunnelbana mellan Odenplan-Arenastaden
Planeras gå via Hagastaden. Ca 4,1 km spårlängd. Tre nya stationer; Hagalund, Hagastaden och Arenastaden. Hela sträckan kommer att gå under jord.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
139 meter över havet. Projektet omfattar uppförande av 182 lägenheter i 37 våningar, 2 våningar under mark inrymmande bl.a. lägenhetsförråd.

Utbyggnad av tunnelbanan mellan Akalla-Barkarby
Två nya stationer: Barkabystaden och Barkarby station, ca 4 km spårlängd.

Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

Om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Fastighetskontoret ansvarar för etableringen av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta. I området kommer ett tiotal fristående industribyggnader att uppföras.

Nyb av akutmottagning, operation mm på Södersjukhuset
Ny behandlingsbyggnad innefattande bl a akut- och operationsverksamhet, patologiskt centrum, endoskopiskt centrum, sterilcentrum. Ny byggnad för vårdavdelningar med enpatientrum med eget hygienutrymme. Projektdel 1: Mark-, schaktarbeten och platsgjuten betong för byggnad 70 och 74, mark- och schaktarbeten för byggnad 72. Projektdel 2: Prefabstomme, för byggnad 70 och 74. Projektdel 3: Stomkomplettering och resterande arbeten för byggnad 70 och 74.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Anläggande av ramper Åby-Årstalänken, Essingeleden E4/E20-Södra Länken
Projektet avser trafiksäkerhets och framkomlighetsåtgärder, nya ramper vid Årstalänken på sträckan avfarten från E4/E20 Essigeleden till väg75 Södra Länken.

Rivning och nybyggnad av kontor/affärshus på Norrmalm
Kan även bli ca 30 hyresrätter. Den nya byggnaden ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och siktar på certifieringen Platinum.

Nybyggnad av Nobel Prize Center på Blasieholmen, Stockholm

Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen

Nybyggnad Trafikplats Hjulsta S, FSE501, Förbifart Stockholm
650 meter lång bro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutningar. Ca 200 meter betongtunnel, en fläktstation samt dagvattendammar.

Upprustning av kulturhuset i Stockholm

Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3

Trafiksystem, FSE904 Förbifart Stockholm
Avser utrustning och system för övervakning, trafikledning och trafikstyrning inklusive anpassning till befintligt vägnät.

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Mitt

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Nord

Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien)

Rivning och nybbygnad av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

Upprustning av medborgarhuset på Södermalm, Stockholm
Entreprenörens arbete är indelat i två faser: i Fas 1 ingår projektering till färdig bygghandling, i Fas 2 genomförs ombyggnationen. Ombyggnad av vattenreningsanläggning och upprustning av bassäng i Forsgrenska badet ingår här. Invändig rivning.

Nybyggnad av bostäder & studentlägenheter mm i Kista
124 hyreslägenheter och 236 studentlägenheter. Förskola för ca 100 barn. Även Akalla 4:1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Stockholm

Rivning och nybyggnad av bostäder på Liljeholmen

Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Princeton och GA2

Om- och påbyggnad av kontorslokaler på Norrmalm
Plan 5 tom 12. En takterrass kommer att anläggas för hyresgästerna.

Nyb av kontor & flerbostadshus vid Värtahamnen
Ca 500 bostäder. Även fyrtorn med bostäder & kontor.

Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården
Fd Naftalager. Ca 1265 platser.

Upprustning av stadsbibliotek i Vasastaden
I den tänkta upprustningen ska byggnaderna verksamhetsanpassas och moderniseras för dagens behov av ett modernt bibliotek. Syftet med projektet är att skapa en långsiktigt hållbar och välfungerande biblioteksbyggnad.

Nybyggnad av studentbostäder i Bromsten, Spånga
Butiker på gatuplan.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Årsta
4 avdelningar.

Nybyggnad av hyresrätter/studentbostäder i Årsta, Stockholm
172 studentbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
7-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra hammarbyhamnen

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Även studentbostäder och LSS-boende.

Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.

Nybyggnad av vårdbyggnad på Södersjukhuset i Stockholm

Ombyggnad till internationell gästspelsscen i Hjorthagen

Om- och tillbyggnad av sim- & idrottshall på Åkeshov Stockholm
vSpräng- & riskkonsult är Abesiktning Väst AB, antikvarisk sakkunnig är Rejlers AB, Stockholm, och fuktkonsult är Hifab, Stockholm. Kontrollansvarig är Krister Nordlander. 25 m bassäng.

Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm, etapp 1
Även LSS-boende med 6 lägenheter och en lokal, 4 st kommersiella lokaler, mur utmed tvärbanan. Option från beställaren på solcellsanläggning. Miljöbyggnad Silver. Projektet har 6 huvuddelar.

Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
14 våningar totalt varav våning 4-14 består av hotell. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.

Ombyggnad till kontor och polisstation i Rinkeby

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus mm i Vasastaden
400-450 lägenheter.

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3
148 st studenbostäder och 108 hyresrätter.

Om och tillbyggnation av kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Både tung och lättrivning.

Om- & nybyggnad av bostäder, rivning av hotell mm, Brommaplan

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

Nybyggnad av hyresrätter i Tensta, Stockholm
Stockholmshusen.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Om och tillbyggnad av skola i Älvsjö
Ombyggnaden gäller befintliga hus A och F. Tillbyggnaden förutsätter rivning av hus B, G och S, vilka ersätts av en ny byggnad i tre våningar mot skogen. Hus A byggs till med en ny byggnad i tre våningar fram till den planerade nya bollplanen. En ny köks- och matsalsbyggnad planeras som en fristående byggnad i två våningar. Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Liljeholmen
Nybyggnad av lamellhus med nio trapphus och underjordiskt tvåplansgarage.

Om och nybyggnad av skola i Hjorthagen
Skolan ska byggas för att inrymma 850 elever årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till F-9 skola med 900 elever och 150 personal. Skolan kommer visuellt bestå av tre byggnader som binds samman av en suterrängvå- nings. Av dessa är hus A (13) en befintlig verkstadsbyggnad som integreras i den nybyggda skolan och utgör cirka 1/6 av skolans totala yta. Suterrängvåningen ligger på samma låga nivå som Gasverksområdet och befintliga hus A (13) på +7,7, och sammanlänkar skolans byggnader.

Upprustning & ombyggnad till flerbostadshus i Gubbängen
Renovering och stambyte i ca 70 lgh samt ombyggnad av kontorslokaler till ca 34 nya lgh. Tilläggsisolering och putsning av fasaden, komplettering av balkonger och byte av fönster, nytt ventilationssystem FTX och värmesystem, ny el och hiss. Asbestsanering. Invändig rivning.

Utveckling av centrum i Tensta
Projektet avser att bygga till och på befintlig fastighet med bla kontorsvåning. Även bygga ihop affärshuset med parkeringshuset.

Ny-, till- och ombyggnad av flerbostadshus i Tensta
Ny byggherre. Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten
Ca 170 lägenheter samt ca 90 st parkeringplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta
Ca 200 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kristineberg, Stockholm
130 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Sköndal, etapp 2
16 villor, 18 kedjehus och 17 radhus.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 4

Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.

Ny och påbyggnad av bostäder på Södermalm
Planen syftar till att skapa möjlighet för påbyggnad för bostäder på fastigheten Sandbacken Mindre 38 samt en nybyggnad för bostäder med butikslokaler i gatuplan på samfällighet Sandbacken Mindre s44.

Nybyggnad av undervisningslokaler mm i Norra djurgården
Hus 1 = 17,600 kvm BTA. Hus 2 = 18,600 kvm BTA Hus 4 = 16,500 kvm BTA. Hus 1, 2 & 4 bildar en sammanhållen byggnad norr om värtabanan.

Nybyggnad av studentbostäder i Kärrtorp

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus på Liljeholmen

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarby Sjöstad

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus på Liljeholmen
Ca 180 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hökarängen, Stockholm
De nya husen består av fyra punkthus på 11 våningar innehållande cirka 150 lägenheter samt ett lamellhus på fem våningar med cirka 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulvsunda

Nybyggnad av F-6 skola i Älvsjö

Basunderhåll av järnväg, Mälarbanan

Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm

Signalsäkerhetsanläggning för projekt tvärbanan

Underhåll vägbeläggning varm inom Stockholms län

Nybyggnad av AC-station i Snösätra
Ny 400 kV-transformatorstation i Högdalen. En del i City Link.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola och lokaler på bv , underliggande garage (bliv backåkra 1).

Nybyggnad av bostadsrätter i Svedmyra, etapp 2
Projekt Torget innehåller 2 hus med 33 lägenheter. Projekt Höjden innehåller 3 hus med 67 lägenheter. Utsedd entreprenör för slutstädning är Cardinalis.

Nybyggnad av flerbostadshus på Årstastråket
Nybyggnad av flerbostadshus (tre lamellhus) med garage under gård, komplementbyggnader samt flytt av tilluftschakt tillhörande södra länkens tunnlar, bliv gavelfjorden.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus på Södermalm

Nytt parkeringshus på Årstastråket, etapp 3
Ca 400 p-platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stureby
Del i Stockholmshusen etapp 3.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västertorp
Del i Stockholmshusen etapp 3.

Nybyggnad av flerbostadshus på Östermalm, etapp 2
Ca 125 lgh, bostadsrätter. Etapp 2 av Svea Fanfar. Garage i två plan under mark.

Nybyggnad av moské i Skärholmen, Stockholm
3000 m2 parkmark tas i anspråk. Ca 20 parkeringsplatser.

Upprustning av skola, skolkök & matsal i Hökarängen

Nybyggnad av hyresrätter i Vårberg
Avser nybyggnad av 80 nya hyresrätter i Vårberg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: