Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm
Ca 325 bostäder varav 10 LSS-bostäder. Verksamhetslokaler och garage under husen. Rivning av befintligt kontor och bensinstation.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Princeton och GA2.
Ny, om och tillbyggnad av flerbostadshus, kontor och parkeringshus i Solna
Området ligger vid korsningen Dalvägen-Evenemangsgatan.
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Kontorsbyggnaden Silhouette ligger mellan Stockholm city och Arlanda. Kontorsbyggnaden ligger längs med Drottning Kristinas Esplanad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av forskarbostäder i Solna
Avser nybyggnad av forskarbostäder i 3 huskroppar på 7 och 8 våningar inom Campus Solna. Totalt 411 bäddar och 322 lägenheter.
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Nybyggnad av kontors- och handelslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Brf under bildande. Avser ca 183 st. lägenheter i Brf. Landskampen samt garage med ca 220 platser.
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Nybyggnad av hotell i Ulriksdal, Solna
Ska byggas vid Ulriksdals station. Ca 227 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Ca 150-170 nya hyresrätter i flerbostadshus på 24 våningar.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus vid Järva Krog i Solna etapp 1
I denna etapp ingår nybyggnad av kontorshus och ca 60-70 lägenheter. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av kadettbostäder på Huvudsta, Solna
2 huskroppar (3 och 4 våningar) sammanbyggda med en lägre byggnad på 1 våning. Förbindelsegång 1 plan max 60 kvm. Ca 150 kadettbostäder för officersutbildningen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Huvudsta
En gemensam avdelning för dagverksamhet planeras i entrévåningen i ett av husen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergshamra
Nytt fastighetsförvärv avseende byggrätt på Solna Strået 1, Solna Bergshamra 2:3 och Solna Gräset 1
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergshamra
Nytt fastighetsförvärv avseende byggrätt.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. Skanska bygger 106 st och denna del avser ca 50 st.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergshamra
Ca 60 lgh för personer över 70 år.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 1
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. Skanska bygger ca 100st och denna del avser ca 56 st.
Ombyggnad till lyxlägenheter, Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och laboratorieverksamhet. Framtida användning är fortfarande kontor men med en högre andel laboratorier vilket även inkluderar elektronmikroskop. Projektet omfattar ombyggnad om ca 500 m2 respektive en tillbyggnad om drygt 1000 m2 (BTA).
Ombyggnad av sjukhus i Solna
Avser ombyggnad av Q kvarteret, totalt ca 1765 m² fördelat på 23 st områden med ett antal numreringar per område, fördelat på 6st olika plan. Projektet kommer att utföras i 2 st etapper under pågående verksamhet.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Ca 12 lgh i 1 och 2 våningar.
Projektering för utbyggnad av infrastruktur på Norra Hagastaden, Solna
Avser upphandling av konsult för detaljplaneprojektering och infrastruktur av Norra Hagastaden. De kommande fastighetsägarna kommer sedan ansvara för exploateringen på sina egna områden.
Ombyggnad till skola och lss-boende, Kammenhuset vid Råsunda, Solna
Planer för ombyggnad av Kammen till skola, förskola och LSS-boende.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 122 badrum/wc i fastigheten Motorn 11 samt renovering av ca 30 badrum i fastigheten Rudviken 5.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Avser ny terminalbyggnad för sophantering inklusive tilliggande markarbeten, utförande och drift av sopsugsanläggning vid Västra vägen 3-11 i Solna.
Nybyggnad av lokalgator och torgstråk i Solna
Avser en entreprenad för mark och va där grundförstärkning, gatuöverbyggnad och VA-förläggning ingår.
Ombyggnad av laboratorielokaler på Karolinska sjukhuset i Solna, etapp 5-6
Avser ombyggnad av laboratorielokaler i by L7 plan 0, ca 1160 kvm.
Ny pelletspanna i Solna
Leverans, montage och idrifttagning av en 1 MW pelletseldad ångpanna med bränslesilo, bränsleskruvar, rökgasrening, rökgasfläkt, skorsten och askcontainer med skruvar.
Ombyggnad av källarvåning i Solna etapp 2
Ombyggnad av källarvåning med bl.a nytt laddningsrum, tvättstuga, omklädning samt nytt fläktrum med aggregat.
Byte av tak på flerbostadshus i Solna
Avser byte av tak, kommer ske efter tilläggsisolering (1231311).
Anläggande av konstgräs till Skytteholms IP, Solna
Avser installation av nytt konstgräs på A-plan, Skytteholms IP.
Tillbyggnad av hotell i Solna
Avser utbyggnad av gymmet.
Omtubning av värmeväxlare i Solna
Avser omtubning av en värmeväxlare till panna 3 i Solna genom demontage av befintliga tuber och montage av nya tuber genom valsning och svetsning. Därefter läcksökning och provtryckning av ackrediterat organ.
Ombyggnad av kontor i Solna
Styckjunkaren 3, armégatan 38 ändrad planlösning i kontorshus, ombyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Plogen 1, råsundavägen 69 a, b och c ändring av fasad på flerbostadshus - omfärgning av fasad.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Nöten 5, solna strandväg 74-86 ändring av marknivåer - stabilisering inför exploatering av markområde.
Utvändigt underhåll av servering i Solna
Styckjunkaren 2, armégatan 40 ändring av fasad - inglasning av uteservering på mega restaurang.
Nybyggnad av garage i Solna
Haga 4:28 tomtebodavägen 3b nybyggnad av cykelgarage.
Restaurering av trappor vid Karlbergs Slott, Huvudsta
Objektet avser omsättning av två utvändiga trappor, ursprungligen av mälardalssandsten. Möjligen kommer entreprenadens även omfatta komplettering med tätskikt och dränering under regnvattenränna.
Slutvalidering av renrumslokaler på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna
Karolinska har behov av slutvalidering av renrumslokaler på NKS. Det är totalt ca 700 m2 yta som ska testas inför driftstarten av radiofarmacianläggningen på NKS. Under slutvalidering kontrolleras att lokalerna uppfyller gällande regelverk under simulerad aktivitet dvs man belastar lokalerna och utför samtidigt provtagning på ytor och i luften med avseende på mikroorganismer och partiklar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: