Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnation av ca 140st bostäder på Sollentunavägen/Kung Agnes väg.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal på ca 8000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola och förskola på Edsberg, Sollentuna
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av förskola och skola. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn. Skolfastighetens yta är totalt 16 503 m².
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder. Conara planerar för ca 70 bostäder i flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
F-6 skola för 630 elever
Nybyggnad av kontor i Sollentuna
ca 10000 kvm. 7-8 våningar. Garage under huset. Projekteras för att certifieras enligt Gree Certifikat.
Om- och tillbyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Planer finns för eventuell rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
31 lgh i flerbostadshus med 4-5 våningar samt 1 stadsradhus med 3,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Städet 6,7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 26 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av evakueringsskola i Sollentuna
Projektet avser förhyrning av temporära skollokaler med moduler samt etablering och avetablering. Preliminär igångsättningstid för montage av moduler beräknas till 2018-03-01.
Utbyggnad av skola i Sollentuna
Utbyggnad av befintlig skola från en kapacitet på 25 elever till 50 elever.
Exploatering för nya bostäder vid Norra Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av väg, kantstensparkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar, vägbelysning, va-ledningar, fjärrvärmeledning, el/kraft och tele–optoledningar. Vägens längd ca 950 m.
Nybyggnad av radhus med garage på Helenelund, Sollentuna,
17 radhus i 2 våningar + sutteräng med garage planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna. Plats ej fastställd.
Nya parhus i Sollentuna
Planer för 12 st parhus och 6 st mini-villor.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser användning av kontor till hotell med ca 51 rum.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Avser utförande av arbetsgata med VA-ledningar, schakt och fyll för pumpstation, el och opto, schakt och fyll för nätstation, kanalisation, fjärrvärme samt skelettskärv.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Nybyggnad av biltema butik i Sollentuna.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Nybyggnad av industri för eget bruk.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Sollentuna
Etapp 1 avser 34 st hissar, utförandet är uppdelat i deletapper mellan 2018-2020.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.
Utbyggnad av LSS-boende i Sollentuna
6 lgh samt personalutrymmen.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Omläggning av pist i Sollentuna
Avser omläggning av pist i ishall A på Sollentunavallen.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 3 st tvåbostadshus på fastigheten Eldskenet 3,4,5.
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utb delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten träkolet 10, tellusvägen 9 till studentlägenheter.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Fjärrvärmearbete från Ribbings väg till Södersätra, Sollentuna
Objektet avser schakt för fjärrvärme, Återställande av gata, gångväg och mark efter schakt samt förläggning av fjärrvärme inkl. svets och montage.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Temalekpark Edsvik.
Tillbyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Tillbyggnad av gym i Sollentuna
Avser tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för utbyggnad av bjälklag på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163a.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för bygg av toalett, förråd, kök och kontor samt entrésolplan av på fastigheten revisorn 9, bergkällavägen 37a.
Miljökontrollprogram för ev vattenåtgärder i Sollentuna
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Byte av fönster på skola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av skola på fastigheten ritsalen 3, ebba brahes väg 1a.
Tillbyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus på fastigheten högvakten 1, anhaltsvägen 24.
Ombyggnad av idrottshall i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten stinsen 2, glimmervägen 10.
Invändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Hyresgästanpassning av kontorshus.
Nybyggnad av gym i Sollentuna
Nybyggnad av gymverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Ombyggnad av restaurang.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av parhus på fyra fastigheter.
Nybyggnad av idrottsplats i Sollentuna
Nybyggnad av tennisbana m m.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av två stycken tvåbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Sollentuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av kylanläggning i Sollentuna
Tillbyggnad av kylcentral.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Tillbyggnad med fyra takkupor och marklov för markförändringar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Tillbyggnad med två takkupor och marklov för markförändringar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Stambyte i en port efter vattenskada.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivning av fritidshus och komplementbyggnad.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivning av fritidshus samt förråd.
Rivning av skärmtak i Sollentuna
Rivningslov för rivning av skärmtak på fastigheten centrum 10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tillfälliga parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering t o m 2019-07.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för paviljonger som evakueringsskola på fastigheten edsberg 10:30, landsnoravägen 5.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till förskola på fastigheten älgen 3, nåsvägen 3b.
Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändring av industrilokal till hunddagis till 2018-05-16 på fastigheten nattsmygen 2, kyrkvägen 1a.
Upphandling av delprojektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 100 %-ig tjänst som delprojektledare i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Upphandling av projekteringsledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 40-60 %-ig tjänst som projekteringsledare i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Upphandling av projektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 50-75%-ig tjänst som projektledare för planering i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Upphandling av projektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar två(2) ca 100 %-iga tjänster som delprojektledare i Väsjö-projektet. Väsjöprojektet består av 11 stycken delområden som ska exploateras under olika tidsperioder i projektet så vilka delområden som delprojektledarna kommer att ta ansvar för kommer att delges under kontraktstiden. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Sollentuna
Nybyggnad av utslagsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sollentuna
Nybyggnad av återvinningshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av mast i Sollentuna
Höjning av teletorn.
Invändigt underhåll av skola i Sollentuna
Installation av ventilation i skola.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sollentuna
Fasadändring uppsättning av solpanel på fastigheten.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring med solceller på fastigheten kanadensaren 5, hallandsvägen 13.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för komplementbyggnad (barnvagnsförråd) på fastigheten sjörövaren 1, lomvägen 24.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (stege/plattform) på fastigheten nattugglan 1, landsvägen 16.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Rivning av ett valv, bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: