Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av bostäder i Östertälje
Ca 100 enheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planerar att bygga totalt 105 st bostadsrätter på Glasberga.

Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.

Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Södertälje

Nybyggnad av bostäder i Vårdinge, Södertälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Ritorp, Södertälje
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 50 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Moraberg, Södertälje

Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje

Nybyggnad av handel och kontor i Södertälje

Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet.

Nybyggnad av bostäder och centrumverksamheter i Södertälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av båtvarv i Hall

Nybyggnad av småindustri i Södertälje

Nybyggnad av enbostadshus, radhus mm i Brunnsäng
13-25 st lägenheter. Upplåtelseformen kan vara både bostads och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh).

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.

Ny entréhall och teknikrum samt ny ventilation i ishall i Södertälje

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 st radhus (14 lgh).

Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 1
Nybyggnad av kedjehus (18 lgh). 127 kvm boa/st.

ROT renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 240 lägenheter.

Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.

Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.

Ombyggnad av väg i Södertälje

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.

Upprustning av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Ombyggnad till byggvaruhus i Södertälje

Exploatering för nytt bostadsområde i Södertälje

Nybyggnad av förskola i Järna

Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.

Ny cirkulationsplats i Moraberg, Södertälje
Objektet utgör del av en nyetablering av en cirkulationsplats till nya handelsplatsen för MAXI ICA Stormarknad och Biltema samt ca 300 m söderut en ny gång och cykelväg ca 185 m lång till handelsplatsen.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus Oxelbäret 3,Tranbäret 2. Bl.a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyten, fasad.

Nybyggnad av miljöhus m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje samt installera 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje

Nytt exploateringsområde för bostäder på Oaxen

Nybyggnad av väg mellan Ekeby-Sandviken, Södertälje
Ca 2 km lång sträcka.

Ombyggnad till gågata i Södertälje, etapp 3
.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.

Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industribyggnad.

Fasad och balkongrenovering på flerbostadshus i Södertälje

Ny planskild gångväg vid Skillöt

Reparation/underhåll av färjelägen vid Skanssundet, Södertörn
2 färjelägen.

Installation av solceller på depåer, teknikhus mm i Stockholm
Avser solceller på Södertäljedepån, Brodepån, 1 teknikhus (22x3 m) och bullerplank (ca 200 kvm) i Täljö samt Åkers Runö.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal.

Underhållsmuddring i Bränslehamnen i Södertälje
I entreprenörens åtagande ingår muddring, tillhandahållande och installation av stödbensponton med ramp i land vid Bränslehamnen, transport av förorenade massor till ponton, transport av övriga muddermassor för dumpning NV Halls holme, sjömätning enligt FSIS 44 och klarramning. Total muddringyta är ca 4 500 m2.

Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning.

Nytt exploateringsområde i Östertälje
Projektet syftar till att möjliggöra exploatering av området enligt fastslagen detaljplan.

Renovering parkeringsgarage i centrala Södertälje
Renovering av betongstommar för LUNA-garaget i Södertälje

Ombyggnad av maskinhall i Södertälje
Ombyggnad av maskinanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri.

Renovering av fönster på flerbostadshus, Södertälje
Objektet avser Renovering av fönster, Sparven 1, Dalgatan 39 och 41 samt Klaveret 2, Tegelhusvägen 2,4,6 och 8.

Nybyggnad av carport i Södertälje
Nybyggnad av orangeri vid pooldäck, carport och 3st parkeringsplatser.

Installation av solcellsanläggning på Tom Tits i Södertälje
Avser leverans, installation och driftsättning av komplett färdig solcellsanläggning på taket till Tom Tits.

Byte av fönster på flerbostadshus i Södertälje

Utbyte av lågspänningsställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Installation av 2 st 0.7kV ställverk med tillhörande transformatorer och drivsystem till vår anläggning Igelstaverket i Södertälje. Uppdraget är en funktionsentreprenad med totalansvar för leverans och installation av ställverk, drivsystem och kringutrustning till fullt driftklar Anläggning. Leveransen inkluderar även demontage av befintlig utrustning.

Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Installation av anläggning (fettavskiljare).

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
In- och utvändig ändring av flerbostadshus (renovering och stambyte, tilläggsisolering).

Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Nybyggnad av bergvärmecentral.

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (18 lgh) Glasberga 1:361,1:438,1:437.

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (37 lgh).

Nybyggnad av väg i Södertälje
Nybyggnad av lastbilparkering, personalparkering och internväg vid byggnad 150.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal med kallförråd och kontorsdel.

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad ( logistikbyggnad ) vid bygg 150 scania.

Ombyggnad av studentlägenhet i Södertälje
Ändrad användning av kontor till studentbostäder.

Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Södertälje
Utvändig ändring av livsmedelsbutik.

Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Utvändig ändring av verksamhet och nybyggnad av murar.

Utvändigt underhåll av sjukhem i Södertälje
Utvändig ändring m m av institutionsanläggning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring och markförändring.

Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Utvändig ändring.

Ombyggnad av affärshus i Södertälje
Ombyggnad av handelshus.

Tillbyggnad av kulturhus i Södertälje
Tillbyggnad av kulturhus (hebbevillan).

Utvändigt underhåll av hotell i Södertälje
Utvändig ändring av hotell.

Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Utvändig ändring av industri.

Utvändigt underhåll av galleria i Södertälje
Utvändig ändring av köpcentrum/kontorshus.

Utvändigt underhåll av ladugård i Södertälje
Utvändig ändring av ladugård (solceller).

Tillbyggnad av skärmtak i Södertälje
Tillbyggnad av skärmtak i anslutning till scanias chassimontering bgn 230.

Tillbyggnad av ungdomsbostad i Södertälje
Tillbyggnad och ändrad användning av enbostadshus till elevbostad.

Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Tillbyggnad av kontorshus (takkupa).

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation (2017-00144).

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning samt nybyggnad av anläggning (transformatorstation).

Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsad byggetablering av anläggningar (byggbod, miljöstation och förråd).

Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för 26 st. kontorsmoduler för az biologics nya fabrik b921.

Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för 5 st sammankopplade byggbodar.

Nybyggnad av förråd i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad (virkesförråd).

Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthallar.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat lov för kontorspaviljong s11 vid byggnad 150.

Tillbyggnad av båthus i Södertälje
Tillbyggnad av båthus (scanias fritidsanläggning).

Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av flerbostadshus (värmepumphus) Fasaden 1,2.

Ombyggnad av förråd i Södertälje
Ändrad användning av förråd till förarprovslokal.

Ombyggnad av klubbhus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till förening.

Nybyggnad av garage i Södertälje
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av mur i Södertälje
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: