Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planerar att bygga totalt 105 st bostadsrätter på Glasberga.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 120 bostäder.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan
Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.
Nybyggnad av rad- & flerbostadshus i Mariekäll, Södertälje
Ca 66 bostadsrätter och radhus om två våningar.
Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.
Nybyggnad av bostäder, omb strandpromenad i Pershagen
Ca 40-50 st bostäder. Radhus, flerbostadshus samt husbåtar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Markytan ska sänkas så att källaren på 5 st flerbostadshus ska bli bottenvåning och där planeras totalt 15 st nya lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.
Nybyggnad av gc bro i Södertälje
Ca 35 meter gc väg över Maren viken.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 2
Nybyggnad av kedjehus ( ca 18 lgh). 127 kvm boa/st.
Exploateringsområde för bostadsområde i Enhörna, Södertälje
Projektet och uppdraget består av att projektleda arbetet med framtagandet av detaljplan och att vara drivande, samordna, informera och bevaka att samt tidplanen efterlevs.
Nybyggnad av radhus på Oaxen
Nybyggnad av 16 st fritidshus i bostadsrättsform.
Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.
Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Grödingevägen projektnummer 1048171.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sabeln 3 projektnummer 1199780.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Tältvägen projektnummer 1073598.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 210 togs).
Ombyggnad av gc-bro i Södertälje
Entreprenaden omfattar utbyte av överbyggnad på GC-bro över E4 vid trafikplats Södertälje syd i Södertälje kommun.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus på Oxelbäret 3 och Tranbäret 2. Avser bl a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyte, ventilationsarbeten och fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter. Invändig rivning.
Installation av solceller på depåer, teknikhus mm i Stockholm
Avser solceller på Södertäljedepån, Brodepån, 1 teknikhus (22x3 m) och bullerplank (ca 200 kvm) i Täljö samt Åkers Runö.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri (bgn 150).
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Nytt exploateringsområde i Östertälje
Omfattar sanering, mark och anläggningsarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.
Installation av solceller på kontorshus i Södertälje
Avsr uppsättning av solceller på Holmfastvägen 31.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 392).
Utvändigt underhåll av grundskola i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av grundskola.
Tillbyggnad av bilhall i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av bilanläggning (ford).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Asfaltering av grusväg mellan huskroppar.
Nybyggnad av byggvaruhus i Södertälje
Nybyggnad av affär (byggmax).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (40 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av klubbhus i Södertälje
Rivning för befintlig klubbhus och tidsbegränsat bygglov för 2 st byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Nybyggnad av sprinklercistern.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Nybyggnad av teknikhus för sll, Nybyggnad av teknikhus för trv Södra 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av tvåbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) Eneboda 1:19,1:20.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong s12 vid byggnad 152.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: