Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 913853. Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av bostäder i Östertälje
Ca 100 enheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Hyresrätter.

Nybyggnad av grundskola i Viksberg, Södertälje
F-6 skola. Ca 420 st elever. Stålstomme och HDF-bjälklag.

Nybyggnad av bostäder, livsmedesbutik mm på Hölö
Ca 100 st bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde i norra Ekeby
Projektet står stilla. Planen har ej varit ute på samråd än. Ca 50 bostäder.

Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ca 30-40 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i Södertälje

Nybyggnad av äldrebostäder i Södertälje

Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje

Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.

Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av äldreboende i Hovsjö, Södertälje

Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (28 lgh).

Nybyggnad av handel, restaurang, atelje mm i Södertälje

Nybyggnad av småindustri i Södertälje

Ersättningsskolor i Södertälje

Nybyggnad av bostäder i Södertälje

Nybyggnad av båtvarv i Hall

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Ca 350 m2 skall regleras till Jasminen 4.

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.

ROT renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 2

Exploatering av bostäder i Pershagen
Ca 50 st bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh).

Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 1
Nybyggnad av kedjehus (18 lgh). 127 kvm boa/st.

ROT renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 240 lägenheter.

Nybyggnad av gc bro i Södertälje
Ca 35 meter gc väg över Maren viken.

Ombyggnad av väg och g/c-väg i Södertälje

Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.

Exploateringsområde för bostadsområde i Enhörna, Södertälje
Projektet och uppdraget består av att projektleda arbetet med framtagandet av detaljplan och att vara drivande, samordna, informera och bevaka att samt tidplanen efterlevs.

Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Max 6 lägenheter.

Tillbyggnad av pensionat, konferenslokal mm i Södertälje
Planerat projekt som ligger stilla. Uppskattad osäker byggstart och kostnad.

Ny- alternativt ombyggnad av särskola i Södertälje

Renovering av kaj i Södertälje
Planerat projekt som ligger lite stilla. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje, etapp 4

Fasadrenovering av flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av förskola i Järna

Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.

Nybyggnad av väg mellan Ekeby-Sandviken, Södertälje
Ca 2 km lång sträcka.

Ombyggnad till gågata i Södertälje, etapp 3
.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.

Fasad och balkongrenovering på flerbostadshus i Södertälje

Byte av fönster på flerbostadshus i Södertälje

Renovering av fasader och tak mm på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av tak, fasader mm på Nygatan 14, Rådhusgatan 11, 13, 15, och 17 samt Nedre Torekällgatan 4 och 6.

Underhållsmuddring i Bränslehamnen i Södertälje
I entreprenörens åtagande ingår muddring, tillhandahållande och installation av stödbensponton med ramp i land vid Bränslehamnen, transport av förorenade massor till ponton, transport av övriga muddermassor för dumpning NV Halls holme, sjömätning enligt FSIS 44 och klarramning. Total muddringyta är ca 4 500 m2.

Hissrenovering på sjukhus i Södertälje
Renovering av hissarna 18A, 18B, 18C och 18E på Södertälje sjukhus.

Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri.

Upprustning av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Renovering parkeringsgarage i centrala Södertälje
Renovering av betongstommar för LUNA-garaget i Södertälje

Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Utvändig ändring av affärshus.

Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Utvändig ändring av affärslokaler (h & m).

Utvändigt underhåll och ombyggnad av kontorshus i Södertälje
Utvändig ändring och ändrad användning.

Ombyggnad av maskinhall i Södertälje
Ombyggnad av maskinanläggning.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal med kallförråd och kontorsdel.

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (18 lgh) Glasberga 1:361,1:438,1:437.

Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ändrad användning av stationsbyggnad till bilskola.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation (2017-00144).

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Nybyggnad av toalett i Södertälje
Nybyggnad av toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av cistern i Södertälje
Nybyggnad av anläggning oljecistern bgn 150.

Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Nybyggnad av avfall- och återvinningshus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Södertälje
Nybyggnad av avloppspumpstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus, Nybyggnad av enbostadshus och garage Vattubrinken 2:110,2:111.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för 26 st. kontorsmoduler för az biologics nya fabrik b921.

Nybyggnad av förråd i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad (virkesförråd).

Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Nybyggnad av plank i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för vindskydd.

Tillbyggnad av båthus i Södertälje
Tillbyggnad av båthus (scanias fritidsanläggning).

Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Ansökan för ställverksbyggnad-igv.

Nybyggnad av cistern i Södertälje
Ansökan om montering av en hvo cistern.

Fasadrenovering av församlingshus vid Överjärna kykra

Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ändrad användning av sporthall till lager/industri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: