Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Ett 16 våningshus med 72 lägenheter, 2 hus med 4-6 våningar och ca 58 lägenheter tillsammans, totalt ca 130 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.
Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ritorp, Södertälje
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 50 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Nybyggnad av kyrka m i Hovsjö
Jungfru Maria kyrka, Lasyren 1.
Nybyggnad av förskola i Viksberg
Nybyggnad av förskola/grundskola f:3.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (37 lgh).
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 st radhus (14 lgh).
Ombyggnad till studentlägenheter i Södertälje
Ändrad användning av kontor till studentbostäder. Invändiga rivningsarbeten.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 2
Nybyggnad av kedjehus ( ca 18 lgh). 127 kvm boa/st.
Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.
Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.
Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 210 togs).
Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.
Ombyggnad av gc-bro i Södertälje
Entreprenaden omfattar utbyte av överbyggnad på GC-bro över E4 vid trafikplats Södertälje syd i Södertälje kommun.
Nybyggnad av miljöhus m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje samt installera 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Ny cirkulationsplats i Moraberg, Södertälje
Objektet utgör del av en nyetablering av en cirkulationsplats till nya handelsplatsen för MAXI ICA Stormarknad och Biltema samt ca 300 m söderut en ny gång och cykelväg ca 185 m lång till handelsplatsen.
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus på Oxelbäret 3 och Tranbäret 2. Avser bl a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyte, ventilationsarbeten och fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri (bgn 150).
Nytt exploateringsområde i Östertälje
Omfattar sanering, mark och anläggningsarbeten.
Installation av solceller på depåer, teknikhus mm i Stockholm
Avser solceller på Södertäljedepån, Brodepån, 1 teknikhus (22x3 m) och bullerplank (ca 200 kvm) i Täljö samt Åkers Runö.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal.
Underhållsmuddring i Bränslehamnen i Södertälje
I entreprenörens åtagande ingår muddring, tillhandahållande och installation av stödbensponton med ramp i land vid Bränslehamnen, transport av förorenade massor till ponton, transport av övriga muddermassor för dumpning NV Halls holme, sjömätning enligt FSIS 44 och klarramning. Total muddringyta är ca 4 500 m2.
Nybyggnad av carport i Södertälje
Nybyggnad av orangeri vid pooldäck, carport och 3st parkeringsplatser.
Renovering av fönster på flerbostadshus, Södertälje
Objektet avser renovering av fönster, Klaveret 2, Tegelhusvägen 2,4,6 och 8.
Renovering av fönster på flerbostadshus, Södertälje
Objektet avser Renovering av fönster, Sparven 1, Dalgatan 39 och 41
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.
Installation av solcellsanläggning på Tom Tits i Södertälje
Avser leverans, installation och driftsättning av komplett färdig solcellsanläggning på taket till Tom Tits.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Installation av 2 st 0.7kV ställverk med tillhörande transformatorer och drivsystem till vår anläggning Igelstaverket i Södertälje. Uppdraget är en funktionsentreprenad med totalansvar för leverans och installation av ställverk, drivsystem och kringutrustning till fullt driftklar Anläggning. Leveransen inkluderar även demontage av befintlig utrustning.
Nybyggnad av byggvaruhus i Södertälje
Nybyggnad av affär (byggmax).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 parhus (8 lgh) Violinen 1,2.
Ombyggnad av affärshus i Södertälje
Ombyggnad av handelshus.
Tillbyggnad av bilhall i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av bilanläggning (ford).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Asfaltering av grusväg mellan huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (40 lgh).
Tillbyggnad av kulturhus i Södertälje
Tillbyggnad av kulturhus (hebbevillan).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av galleria i Södertälje
Utvändig ändring av köpcentrum/kontorshus.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Södertälje
Utvändig ändring av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av skärmtak i Södertälje
Tillbyggnad av skärmtak i anslutning till scanias chassimontering bgn 230.
Tillbyggnad av ungdomsbostad i Södertälje
Tillbyggnad och ändrad användning av enbostadshus till elevbostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för installation av solcellspaneler.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av miljöstation och parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning samt nybyggnad av anläggning (transformatorstation).
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong s12 vid byggnad 152.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tältsluss (bgn 210 togs).
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Nybyggnad av sprinklercistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av tvåbostadshus med garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av anläggning (transformatorstation).
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) Eneboda 1:19,1:20.
UV-rening till befintliga reningsverk i Södertälje
Avser en totalentreprenad på komplettering av UV-reningsfunktion till 2 st befintliga reningsverk, Mölnbo och Hölö.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ombyggnad av bef restaurang till 2 st restauranger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: