Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av bostäder i Rosersberg
6000-7000 nya bostäder.
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Ca 150-200 lägenheter planeras, samt parkeringsdäck.
Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 15 radhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
Byggstart avser markstart.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
Kulturtorget,Nybyggnad av bostäder i Märsta. Objektet avser nybyggnad av bostäder vid Kulturtorget i centrala Märsta. Projektet omfattar ett flerbostadshus om ca 5000 kvm BTA och ca 51 lägenheter, lokaler i gatuplanet samt 19 p-platser och lägenhetsförråd mm i källarvåningen.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av äldrebostäder i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Nybyggnad av ca 40 bostäder i trygghetsboende och ca 60 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av stadsradhus och flerbostadshus i Märsta
7 stadsradhus och 1 flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Venngarn
Ca 30 bostäder planeras. Kommer att byggas etappvis med ca 10 bostäder/år.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Piren ska inrymma en utrymmeskrävande anläggning för bagagehantering med kort körväg till parkerade flyg. Eftersom Pir G ska ansluta till befintliga byggnader och anläggningar definierar det byggnadens höjder vilket medför att bagagehanteringen måste placeras under mark. Pirens grundläggning kommer därför att behöva placeras under den nuvarande grundvattennivån.
Utbyggnad av flygledningscentral på Arlanda flygplats
Avser utbyggnad av flygledningscentralen på Arlanda under pågående drift.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Ombyggnad till lägenheter i Sigtuna
Total ombyggnad av vårdboende till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.
Utbyte av fläktar vid pir B på terminal 5 på Arlanda flygplats
Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Ny kraftförsörjning till apparatskåp Styr, Utbyte av TA206 och TA221, Ny återvinningskrets samt Ny sprinkler för fläktrum.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Bensinstationen ska ha full service med butik och biltvättplatser.
Hyresgästanpassning av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj med skärmtak, nybyggnad av stödmur samt fasadändring.
Nybyggnad av parkering på Arlanda flygplats
ca 16 000 m2 ytor som ska i ordning ställas för ca 600 p-platser. Följande delar ingår i entreprenaden: Rivning av befintliga byggnader (kontors baracker) inom arbetsområdet. Omhändertagande av rivningsmaterial Markarbeten och kanalisation Beläggningsarbeten, Asfaltering, Elarbeten, ledningsdragning och uppsättande av belysningsstolpar. Upprätta avstängningsmaterial för arbetsområdet. Fundament och smidesarbeten för kommersiell parkering.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Förberedande markarbeten i Märsta, Etapp 3
Förberedande markarbeten med va, el och fjärrvärmedragning för 150-200 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för industribyggnad.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid terminal 2 på Arlanda flygplats
Byte av 2 luftbehandlingsaggregat i terminal 2. LB01A ska bytas under vintern 17/18 och LB01B ska bytas under hösten/vintern 2018/2019.
Exploatering för nya bostäder i Sigtuna
4-5 kedjehus och 1 friliggande villa.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagerlokal.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för långtidsparkering.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av hotell.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för stålhall och kontorsmoduler.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring 2 st portar, fönster samt 1 st lagerkontor.
Utvändigt underhåll av ungdomsgård i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring på ungdomens hus forum.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring, Anmälan om komplettering av ventilation Märsta 1:253.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Anmälan om bygglov för återuppbyggnad av vänortsringen 10-12 efter brand.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skola, förskola.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus, 7st.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/ lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av stationsbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/fasadändring av altan, brandtrappa samt ny balkongdörr.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av utvändig trappa, nybyggnation av förråd samt ändring av carport och parkeringsplatser.
Nybyggnad av kyrka i Sigtuna
Ansökan om bygglov för vandringskyrka, tidsbegränsat tom 2022-10-18.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för 2 personvagnar och en kontorsbod etablering i samband med arkeologisk undersökning.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för paviljonger.
Nybyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2018-02-30 för tillfällig byggnad av visningslägenhet.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2022-06-10 för paviljonger.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybygnation av komplementbyggnad samt tillbyggnad av altan.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från uthyrningslokal till 3st lägenheter.
Nybyggnad av kallförråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad och inglasning av två stycken balkonger.
Nybyggnad av ställverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljong, tidsbegränsat t.o.m 2021-03-27.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljonger på ekilla skola, tidsbegränsat tom 2022-10-25.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för taklyft och ny våning på enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för parkering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för parkeringsyta, tidsbegränsat t.o.m. 2020-13-31.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för pumphus.
Ombyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för renovering av loge vid steninge slott.
Ombyggnad av ungdomshem i Sigtuna
Anmälan om hvb-verksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Sigtuna
Anmälan om installation av pentry och wc.
Nybyggnad av kylanläggning i Sigtuna
Anmälan om montage av nytt kylrum samt ändring av 2 stycken befitliga kylrum.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Anmälan om nybyggnation av komplementbostadshus (max 25kvm) samt inredande av ytterligare bostad Munkholmen 2:125,2:127,2:128.
Rivning av drivhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av komplementbyggnad drivhus.
Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: