Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Nybyggnad av ca 196 bostäder samt parkeringsdäck.
Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 15 radhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
Kulturtorget,Nybyggnad av bostäder i Märsta. Objektet avser nybyggnad av bostäder vid Kulturtorget i centrala Märsta. Projektet omfattar ett flerbostadshus om ca 5000 kvm BTA och ca 51 lägenheter, lokaler i gatuplanet samt 19 p-platser och lägenhetsförråd mm i källarvåningen.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola med tio avdelningar, personalytor och tillagningskök. Förskolan ska uppföras på samma tomt där den gamla, befintliga förskolan har varit belägen. Övriga byggnader som ska uppföras är två mindre förråd samt en byggnad innehållande barnvagnsförråd och källsortering. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av äldrebostäder i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Nybyggnad av 33 st trygghetsbostäder samt 60 vårdbostäder.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av bostäder i Venngarn
Förtätning med ca 30 bostäder planeras.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avser bostäder på Valsta centrums tak. Oklart om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Stambyte i flerbostadshus i Märsta
Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter. Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter.
Utbyte av fläktar vid pir B på terminal 5 på Arlanda flygplats
Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Ny kraftförsörjning till apparatskåp Styr, Utbyte av TA206 och TA221, Ny återvinningskrets samt Ny sprinkler för fläktrum.
Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Avser en ny flygel med ca 40 nya rum, gym samt att inom befintlig byggnad utföra restaurangkök, matsal, lastintag, hiss samt bergvärmeanläggning mm.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Utbyggnad av Lidls centrallager med ca 13000 kvm. Uppskattad kostnad.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:2
Utbyggnad av Cirkulationsplats på väg 263, samt grundförstärkning av en återvinningsstation under mark. Allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill-, vatten och dagvatten). I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Förberedande markarbeten i Märsta, Etapp 3
Förberedande markarbeten med va, el och fjärrvärmedragning för 150-200 lägenheter. Organisk stödmur.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnad av 5 enbostadshus, ägande rätter, samt garage Rävsta 5:324,5:327,5:325,5:328,5:326.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Reparation av broar vid Arlanda
Åtgärder för betongskador på pelare samt tätskikt.
Restaurering av S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna
St Olofs kyrkoruin består av ett treskeppigt kor med absid, ett litet tvärskepp och ett mäktigt torn som smalnar av uppåt över korsmitten. St Olof kyrkoruin är belägen på kyrkogården väster om Mariakyrkan i Sigtuna.
Restaurering av S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna
St. Pers kyrkoruin är en tidigare kyrkobyggnad som beståer av kor med absid, tvärskepp med absides, tvåskeppigt långhus samt ett mäktigt centraltorn. Korsmitten är övertäckt med ett av vårt lands äldsta kryssvalv
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lager/hämtbutik.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för stålhall och kontorsmoduler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avsr återuppbyggnad av vänortsringen 10-12 efter brand.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid terminal 2 på Arlanda flygplats
Byte av 2 luftbehandlingsaggregat i terminal 2. LB01A ska bytas under vintern 17/18 och LB01B ska bytas under hösten/vintern 2018/2019.
Installation av bergvärme i Husby Bygdeförening i Sigtuna
Avser bergvärme installation och konvertering till vattenburen värme.
Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Installation av bergvärme på Rävsta skola i Sigtuna
Avser installation av bergvärme på Rävsta skola.
Utvändig målning av fasader på flerbostadshus i Sigtuna
Objektet avser Hagtornsvägen 1-13 (utom Hagtornsvägen 12 och dess förråd) och Nyponvägen 2-22.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av anstalt i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring samt utbyte av skorsten till ventilationshuvor.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus med garage Steninge 1:177,1:178.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus, 48 lgh.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 4st byggbodar tidsbegränsat t o m 2025-10-31.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodetablering, tidsbegränsat t.o.m. 2027-12.
Utvändigt underhåll av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för brandtrappa.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för byte av fasadpartier, ny dörr i fasad samt anmälan om eldstad.
Nybyggnad av kallförråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadskylt samt nytt kallförråd på fritidsgård gröna huset.
Ombyggnad av ungdomshem i Sigtuna
Anmälan om hvb-verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av kontorslokal för hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av toalett i Sigtuna
Anmälan om påkoppling av redan framdraget vatten samt byggnation av handikappsanpassad toalett.
Rivning av drivhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av komplementbyggnad drivhus.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikhus.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Sigtuna
Ansökan om bygglov för omklädningsrum/bod vid pinbackshallen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för parkering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för parkeringsyta, tidsbegränsat t.o.m. 2020-13-31.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för paviljongetablering, tidsbegränsat t.o.m 31-12-2027.
Nybyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ridbana 30x70 m.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadhus samt nybyggnad av carport och växthus.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage och förråd.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad och tillbyggnad av altan.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad samt inglasning av balkong.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av karantänbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/fasadändring av altan, brandtrappa samt ny balkongdörr.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tält tidsbegränsat t o m 2028-01-01.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för grovterrassering av kommande fastighetsmark samt lokalgata. tun 6.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för höjning av marknivå.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för tillfällig grusväg.
Nybyggnad av radiomast i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för anläggning för driftradio.
Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för lokal.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Ombyggning av foajen med rivning av väggar och utökat konferensutrymme i kommunhus.
Rivning av skola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för skolbyggnad.
Installation av solcellspaneler på grundskola i Sigtuna
Avser totalentreprenad för installation av solpaneler på minst 101 kWp.
Installation av solcellspaneler på idrottshall i Sigtuna
Avser totalentreprenad för installation av solpaneler på minst 90 kWp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: