Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Salem

Nybyggnad av företagspark i Salem

Nybyggnad av bostadsrätter i Rönninge centrum

Nybyggnad av hyresrätter i Rönninge centrum
Butik i bottenplan.

Nybyggnad av förskola, vårdboende eller gruppboende i Rönninge

Nybyggnad av skola och förskola i Salem

Utbyggnad av VA och gata för villaområde i Rönninge

Exploatering för villaområde i Rönninge
Detaljplanen rymmer 57 villatomter plus ett fritidshus m m

Renovering av grund på simhall och sporthall i Rönninge

Nybyggnad av kontor/lättindustri Salem

Exploatering för bostäder i Rönninge, Salem

Ombyggnad av skolkök i Salem
Ombyggnad av Säbyskolans kök och matsal samt nytt fläktrum på tak.

Ombyggnad av skolkök i Rönninge

Ombyggnad av skolkök i Rönninge
Mottagningskök

Nybyggnad av gc-bro samt gc-väg i Salem
Beställare = medfinansiär.

Nybyggnad av infartsparkering i Salem

Nybyggnad av H4-gård i Ersboda i Salem

Anläggande av gc-väg i Salem
Beställare = medfinansiär.

Utreding av dagvattendam Uttran & Flatan

Ombyggnad av skola i Salem
Anmälan lovhantering, skolor, vårdcentraler, barnstugor.

Ombyggnad av cafeteria i Salem
Ansökan om bygglov - ändrad användning av lokal till caféverksamhet.

Ombyggnad av enbostadshus i Salem
Ansökan om bygglov enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Salem
Ansökan om bygglov på-/tillbyggnad (boyta).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: