Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Kulla
Ca 350 bostäder, bostadsrätter.
Nybyggnad av småhus och radhus i Åkersberga
Detaljplanen medger ca 160 bostäder i friliggande hus, kedjehus och radhus samt en tomt för förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Österåker
270 hyresrätter samt 10 bostadsrätter i radhus.
Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön
Blandad bebyggelse. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Avser totalt 52 st bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli 23 st bostadsrätter och 29 st eget ägander. Bostäderna kommer vara Svanenmärkta.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Boda
23 småhus, 22 parhus samt en förskola om max 700 kvm i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
3 våningar plus souterrängvåning.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Ny avloppstunnel mellan Österåker - Täby
Avser utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna.
Nybyggnad av hotell i Österåker
Nybyggnad av hotell och kiosk Timrarön 1:66,1:67,1:68.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen avser nybyggnad 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 1
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3+4
Etapp 3 och 4 byggs troligtvis samtidigt med 29 + 22 villor.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form.
Nybyggnad av vårdbostad i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
2 plan + suterrängplan.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.
Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.
Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation samt att sanering kommer att krävas av bland annat PCB fogar och asbets. Sannolikheten för markföroreningar under och kring byggnaden är stor. Dessa skall saneras i samband med rivningen.
Ombyggnad av affärshus i Österåker
Ändring av ventilationssystem.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av växthus och redskapsskjul.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Rivning av telestation i Österåker
Rivning av teknikbod (säby).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av elkabel.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus med förråd, Nybyggnad av carport Hacksta 1:20,1:21 Hacksta 1:21,1:20.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Österåker
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Österåker
Tillbyggnad av pumpstation med nytt skärmtak och pylon.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n149075 säbyviken).
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Österåker
Förhandsbesked om uppförande av skyddsmur - strandskyddsdispens.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: