Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

Nybyggnad av småhus och radhus i Åkersberga
Detaljplanen medger ca 160 bostäder i friliggande hus, kedjehus och radhus samt en tomt för förskola.
Om- och nybyggnad av trafikplatser E18/väg 276/975
Projektet avser ombyggnad av trafikplats Rosenkälla samt anläggande av en ny trafikplats på väg 276/795.
Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön
Blandad bebyggelse. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Avser totalt 52 st bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli 23 st bostadsrätter och 29 st eget ägander. Bostäderna kommer vara Svanenmärkta.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Boda
23 småhus, 22 parhus samt en förskola om max 700 kvm i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 6
Uppförande av flerbostadshus (kv. flaggspelet) med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
3 våningar plus souterrängvåning.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Ny avloppstunnel mellan Österåker - Täby
Avser utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna.
Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3+4
Etapp 3 och 4 byggs troligtvis samtidigt med 29 + 22 villor.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Även Timrarön 1:66 & 1:68.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
2 plan + suterrängplan.
Nybyggnad av vårdbostad i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Ombyggnad av skola i Åkersberga, Etapp 2
Avser ombyggnad av befintliga lokaler i huvudlänga samt fläktrum på vind. 2st paviljonger ska även anpassas.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.
Återställande av upplagsområde i Åsättra, Ljusterö
Objektet avser återställande av upplagsområde för muddermassor, markytan ska efter återställandet användas som naturmark.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 5 tvåbostadshus Svartgarn 2:595,2:593,2:594,2:597,2:586.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 15 enbostadshus och carport/förråd Svartgarn 2:628,2:634,2:630,2:629,2:621,2:622,2:619,2:181,2:626,2:620,2:624,2:625,2:637,2:627,2:636.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av servicebyggnad och bryggor.
Ombyggnad av cafeteria i Österåker
Ombyggnad av butikslokal till café.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Österåker
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion, balkongrenovering.
Ombyggnad av affärshus i Österåker
Ändring av ventilationssystem.
Nybyggnad av kabel i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av garage i Österåker
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Österåker
Tillbyggnad av pumpstation med nytt skärmtak och pylon.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av bryggdäck.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av elkabel.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus med förråd, Nybyggnad av carport Hacksta 1:20,1:21 Hacksta 1:21,1:20.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Ändring av planlösning.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmurar vid gång- och cykelväg.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av del av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Österåker
Rivning av garage.
Rivning av telestation i Österåker
Rivning av teknikbod (säby).
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av växthus och redskapsskjul.
Nybyggnad av återvinningsstation i Österåker
Nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av flerbostadshus, ändrad användning av träfflokal till lägenhet samt från cykelrum till träfflokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n149075 säbyviken).
Nybyggnad av mast i Österåker
Nybyggnad av telemast samt 3 teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av teletorn med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation (norrbacka).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Nybyggnad av brygga och bod.
Nybyggnad av cistern i Österåker
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Österåker
Förhandsbesked om uppförande av skyddsmur - strandskyddsdispens.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Bygglov för anläggande av pakeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: