Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nynäshamn

Nytt industrispår till Stockholm-Nynäshamn hamn
Entreprenadkostnad ca 400 mkr. Ca 3 km långt industrispår.

Utbyggnad av kommunalt vatten/avlopp i Nynäshamns kommun, et 1
Projektet innefattar gemensamhetsanläggningar med ledningsnät, reningsverk och vattenverk eller avsaltningsanläggningar. Detta projekt ingår i kommunens långsiktiga planering för vatten och avlopp i Nynäshamns kommun, en sk VA-strategi är upprättad. Strategin innebär att kommunen inom de närmaste 20-30 åren etappvis kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att kunna ansluta de områden som har störst behov.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Nynäshamn
Nybyggnad av ca 94 st bostadsrätter i flerbostadshus och radhus.

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.

Nybyggnad av förskola på Nickstahöjden i Nynäshamn
Plats för ca 120 barn

Exploateringsområde för bostäder/verksamhetsområde i Ösmo
Ca 350 bostäder, kontor och handel planeras på området. Ny gång och cykelväg som sträcker sig från Källberga till Ösmo.

Nybyggnad av radhus i Nynäshamn

Nybyggnad av stadsradhus i Nynäshamn

Nybyggnad av förskola i Nynäshamn
Blir en förskola med ca 120 st barn.

Nybyggnad av omformarhall och elektrisk anslutning i Ösmo
Omformarhallar inkl spår samt nödvändiga anpassningar mot befintlig elkraftanläggning.

Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Egen pool, uteplatser och odlingar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus (SABOS Kombohus Flex) i 4 våningar med indragen vindsvåning (5:e våningsplanet är avsteg från detaljplanen).

Byte av tak på skola i Nynäshamn

Renovering av stammar på sjukhus i Nynäshamn

Påbyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Privat okänd byggherre.

Ombyggnad av väg mm i Nynäshamn, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (895549)

Nybyggnad av paviljonger till förskola i Nynäshamn
Avser 2 avdelningar.

Nybyggnad av paviljonger till grundskola i Nynäshamn
Avser utökning av klassrum.

Upprustning av idrottsplats i Kvarnängen
Kvarnängens IP behöver rustas upp med ny anläggning av ansatsbanor och löparbanor, lägga ny gräsmatta, dränera området och rusta upp parkeringsplatsen.

Utbyte av täckande betongskikt mm på bro vid Sorunda kyrka
Utbyte av täckande betongskikt, platta och kb.

Rivning av affärshus i Nynäshamn

Ombyggnad av lägenheter i Nynäshamn

PCB sanering på sjukhus i Nynäshamn

Landanslutning av fartyg, Nynäshamns hamn
I denna landanslutningsentreprenad ingår bl.a: ledningsnät, nätstationer mm.

Tillbyggnad av industrihus i Nynäshamn
Ansökan m bygglov för tillbyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/affärsverksamhet.

Nybyggnad av parhus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus, Marsta 4:31 - 4:43 (8 Fastigheter).

Nybyggnad av parhus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus,.

Tillbyggnad av samlingslokal i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal samt utvändig ändring fasadskylt.

Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Nynäshamn
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om nybyggnad av två enbostadshus Grödby 1:49,1:50.

Rivning av sophus i Nynäshamn
Ansökan om rivningslov för grovsophus.

Rivning av radiomast i Nynäshamn
Ansökan om rivningslov för radiomast och teknikbod.

Nybyggnad av förråd i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastbod.

Tillbyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för enbostadshus, eldstad och rökkanal.

Nybyggnad av förråd i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 72 meter antennbärare och två stycken teknikbodar med uppgift om kontrollansvarig samt certifikat, situationsplan, mastritning, fasadritning samt planritning för bodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: