Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nynäshamn

Nybyggnad av ro-ro & containerhamn i Stockholm-Norvik
Projekteringen för masshanteringen är färdig, vilket innebär att projekteringshandlingarna för masshanteringen ska ligga till grund för en del av utförandet i byggstadiet. Hela projektet är idag uppdelat på fyra delprojekt. Delprojekten är Masshantering, Vatten och Konstbyggnader, Infrastruktur (innefattar även BEST för järnväg samt mark och Konstbyggnader på kommunens mark), samt Byggnader. Totalt ca 1400 kajmeter, 7 st kajplatser, 4-5 containerkranar, ca 44 ha. Muddringen omfattar uppskattningsvis följande volymer: · bergschakt ca 200 000 m3 · schakt av fyllning av sprängsten ca 200 000 m3 · schakt av friktionsjord ca 20 000 m3 · schakt av mjuka massor ca 700 000 m3.

Nytt industrispår till Stockholm-Nynäshamn hamn
Entreprenadkostnad ca 400 mkr. Ca 3 km långt industrispår.

Förberedande markarbeten inför logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.

Nybyggnad av logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.

Nybyggnad av punkthus, hyresbostäder, Nynäshamn
2 st punkthus, 6-8 st våningar.

Nybyggnad av stadsradhus i Nynäshamn

Nybyggnad av radhus i Nynäshamn

Nybyggnad av förskola på Nickstahöjden i Nynäshamn
Plats för ca 120 barn

Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn

Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Egen pool, uteplatser och odlingar.

Nybyggnad av seniorvillor i Sorunda

Ombyggnad av bensinstation i Nynäshamn

Ombyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ändrad användning industri/affärsverksamhet.

Nybyggnad av paviljonger till förskola i Nynäshamn
Avser 2 avdelningar.

Nybyggnad av paviljonger till grundskola i Nynäshamn
Avser utökning av klassrum.

Ny bergvärmeanläggning samt ombyggnad av värmesystem i flerbostadshus i Sorunda
Avser ny bergvärmepumpsanläggning samt ombyggnad av värmesystem med tillhörande styr- och övervakning på Hoxlavägen 3-7 och Spångbrotorg 3-5, Sorunda.

Rivning av affärshus i Nynäshamn

Renovering av bro över sund vid Tottnäs
Utbyte beläggning och renovering.

Nybyggnad av paviljongsmoduler i Nynäshamn
Fyra avdelningar med allrum, lekrum mm samt klassrum, grupprum mm

Nybyggnad av maskinhall i Nynäshamn

Tillbyggnad av samlingslokal i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal samt utvändig ändring fasadskylt.

Tillbyggnad av kontor i Nynäshamn
Tillbyggnad av handel-/kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av garage i Nynäshamn
Tillbyggnad och utvändig ändring - garage och terrasser.

Tillbyggnad av fritidshus i Nynäshamn
Tillbyggnad/ändring av fritidshus.

Ombyggnad av markanläggning i Nynäshamn
Marklov.

Rivning av sophus i Nynäshamn
Ansökan om rivningslov för grovsophus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nynäshamn
Bygg övrigt - 6 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av barack i Nynäshamn
Bygg övrigt - bodar.

Nybyggnad av butik i Nynäshamn
Bygg övrigt - provisorisk butik för service station.

Tillbyggnad av telestation i Nynäshamn
Bygg övrigt - teknikrum.

Nybyggnad av toalett i Nynäshamn
Bygg övrigt - wc-byggnad.

Nybyggnad av förråd i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: