Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nynäshamn

Nybyggnad av ro-ro & containerhamn i Stockholm-Norvik
Projekteringen för masshanteringen är färdig, vilket innebär att projekteringshandlingarna för masshanteringen ska ligga till grund för en del av utförandet i byggstadiet. Hela projektet är idag uppdelat på fyra delprojekt. Delprojekten är Masshantering, Vatten och Konstbyggnader, Infrastruktur (innefattar även BEST för järnväg samt mark och Konstbyggnader på kommunens mark), samt Byggnader. Totalt ca 1400 kajmeter, 7 st kajplatser, 4-5 containerkranar, ca 44 ha. Muddringen omfattar uppskattningsvis följande volymer: · bergschakt ca 200 000 m3 · schakt av fyllning av sprängsten ca 200 000 m3 · schakt av friktionsjord ca 20 000 m3 · schakt av mjuka massor ca 700 000 m3.
Nytt industrispår till Stockholm-Nynäshamn hamn
Denna del avser infrastruktur (innefattar även BEST för järnväg samt mark och Konstbyggnader på kommunens mark, ca 3 km långt industrispår. Entreprenadkostnaden är ca 400 mkr.
Nybyggnad av lokaler i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser en huvudbyggnad för rorohamnen.
Nybyggnad av förskola i Nynäshamn
Blir en förskola med ca 120 st barn.
Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Egen pool, uteplatser och odlingar.
Nybyggnad av Tullvisitationsbyggnad i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser tullvisitationsbyggnaden.
Nybyggnad av lokaler i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser byggnad för livsmedelsverket.
Nybyggnad av CTN-byggnad i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser CTN huvudbyggnad och verkstad. Projektet kan komma att delas i etapper.
Nybyggnad av CTN-byggnad i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser CTN-incheckning. Projektet kan komma att ändra omfattning.
Nybyggnad av omformarhall i Ösmo
Byggnation av en helt ny hall med tillhörande markarbeten samt markarbeten för kabelförläggning. VVS och vissa ventilationsinstallationer ingår.
Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnad av industribyggnad/tvätthall samt rivningslov.
Ny elkraft vid omformarhall i Ösmo
Omfattar kompletteringar i Ösmo befintliga omformarstation, kabelförläggning, modernisering och byte av trefasställverk 6 kV och stationsdator.
Påbyggnad av lägenheter i Nynäshamn
Påbyggnad med 2 våningar för 8-10 st lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/affärsverksamhet.
Ny bergvärmeanläggning samt ombyggnad av värmesystem i flerbostadshus i Sorunda
Avser ny bergvärmepumpsanläggning samt ombyggnad av värmesystem med tillhörande styr- och övervakning på Hoxlavägen 3-7 och Spångbrotorg 3-5, Sorunda.
Nybyggnad av paviljongsmoduler i Nynäshamn
Fyra avdelningar med allrum, lekrum mm samt klassrum, grupprum mm
Nybyggnad av grupphus i Nynäshamn
Nybyggnation 5 enbostadshus Grödby 1:53,1:43,1:51,1:52,1:42.
Tillbyggnad av kontor i Nynäshamn
Tillbyggnad av handel-/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nynäshamn
Tillbyggnad av industribyggnad/affärsverksamhet.
Tillbyggnad av garage i Nynäshamn
Tillbyggnad och utvändig ändring - garage och terrasser.
Tillbyggnad av fritidshus i Nynäshamn
Tillbyggnad/ändring av fritidshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nynäshamn
Nybyggnation återvinningsstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Nynäshamn
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nynäshamn
Bygg övrigt - 6 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Nynäshamn
Bygg övrigt - bodar.
Nybyggnad av butik i Nynäshamn
Bygg övrigt - provisorisk butik för service station.
Tillbyggnad av telestation i Nynäshamn
Bygg övrigt - teknikrum.
Nybyggnad av toalett i Nynäshamn
Bygg övrigt - wc-byggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: