Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nynäshamn

Nybyggnad av logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus (SABOS Kombohus Flex) i 4 våningar med indragen vindsvåning (5:e våningsplanet är avsteg från detaljplanen).
Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Egen pool, uteplatser och odlingar.
Nybyggnad av paviljongsmoduler i Nynäshamn
Fyra avdelningar med allrum, lekrum mm samt klassrum, grupprum mm
Nybyggnad av Tullvisitationsbyggnad i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser tullvisitationsbyggnaden.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Nynäshamn
Planerat projekt där vi söker totalentreprenör för ytterligare information. Oklar byggstart.
Nybyggnad av omformarhall i Ösmo
Byggnation av en helt ny hall med tillhörande markarbeten samt markarbeten för kabelförläggning. VVS och vissa ventilationsinstallationer ingår.
Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnad av industribyggnad/tvätthall samt rivningslov.
Nybyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/affärsverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ändrad användning industri/affärsverksamhet.
Ny bergvärmeanläggning samt ombyggnad av värmesystem i flerbostadshus i Sorunda
Avser ny bergvärmepumpsanläggning samt ombyggnad av värmesystem med tillhörande styr- och övervakning på Hoxlavägen 3-7 och Spångbrotorg 3-5, Sorunda.
Renovering av bro över sund vid Tottnäs
Utbyte beläggning och renovering.
Styrd borrning för VA-ledningar i Torp Sorunda, Nynäshamn
Entreprenaden omfattar styrd borrning för en självfallsledning S315 PE och tryckledning V125 PE. Självfallsledningens längd är ca 400 m och tryckledningslängd är ca 600 meter.
Förläggning av VA-ledningar mm i Nynäshamn
Avser förläggning och rivning av VA-ledningar med tillhörande anordningar. Förläggning av ny samlingsbrunn för ingående ledningar till pumpstation 101.
Nybyggnad av grupphus i Nynäshamn
Nybyggnation 5 enbostadshus Grödby 1:53,1:43,1:51,1:52,1:42.
Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Nybyggnation enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nynäshamn
Nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nynäshamn
Nybyggnation återvinningsstation.
Tillbyggnad av industri i Nynäshamn
Avser mindre tillbyggnation av industribyggnad/affärsverksamhet med förrådsutrumme.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Nynäshamn
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Ombyggnad av cistern i Nynäshamn
Bygg övrigt - utbyte av dieseloljecistern.
Bulleråtgärder längs Nynäsbanan
Bulleråtgärder på Nynäsbanan med anledning av godstrafik till och från Norviks hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: