Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Det planeras att byggas 25 bostäder per år från 2017.

Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 4

Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn

Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 3

Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av logistikbyggnad.

Nybyggnad av mellanstadieskola, 4-6, i Furuborg, etapp 2
Etapp 1, projnr 874404. Ca 150-170 st elever.

Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 2
Flerbostadshus med handel i botten samt parkeringsgarage under mark. Totalt ca 300 lgh. Kommer troligtvis bli 5 etapper.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Nybyggnad av 16 radhus på Vibynäs 1:90 och 14 radhus på Vibynäs 1:91 samt manskapsbodar under byggtiden och uppförande av en banderoll.

Nybyggnad av affärshus i Nykvarn

Utbyggnad av vatten och avloppsledning till Stensättra,Nykvarn
Entreprenaden omfattar utbyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt kanalisation för bredband i området Stensättra. Spillvattensystemet kommer att utföras som ett trycksatt system (LTA) med villapumpstationer. Entreprenaden omfattar eventuellt även en option på förläggning av fiberkanalisation åt Skanova.

Nybyggnad av vattenreservoar i Nykvarn

Exploateringsarbeten för nya bostäder i Nykvarn, etapp 1
Exploatering för Ca 25 bostäder.

Flyttning av kontorsbaracker, ny verkstad mm i Nykvarn

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Nybyggnad av radhus och markarbeten.

Nybyggnad av kontor i Nykvarn
Kontor, ersättningsbyggnad pga brand.

Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Avser att på totalentreprenad utföra ett nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.

Nybyggnad av radhus i Brokvarn
Nykvarnsbostäder har förvärvat mark i Brokvarn i syfte att bygga radhus. Planerad byggstart 2017.

Exploateringarbeten för nytt industriområde i Nykvarn

Ombyggnad av handelsträdgård i Nykvarn
Ändrad användning från industrifastighet till handelsträdgård/Pub.

Rivning av förskola i Nykvarn
Rivning av den gamla förskolan innan nybyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av två flerbostadshus 8 lgh.

Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av 2 st hästgårdar inkl mangårdsbyggnad, flygelbyggnad samt ekonomibyggnad.

Nybyggnad av maskinhall i Nykvarn
Nybyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Nykvarn
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Vibynäs 1:19, 1:11, Sundsör 2:23.

Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och ateljé.

Nybyggnad av elverk i Nykvarn
Nybyggnad av reservkraftbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Nykvarn
Schakt för pumpstation samt byggnad för överbyggnad.

Tillbyggnad av växthus i Nykvarn
Tillbyggnad av orangeri.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Uppförande av tillfällig parkeringsplats.

Nybyggnad av skärmtak i Nykvarn
Montering av 8 st enkeltak och 1 st hörntak.

Nybyggnad av markanläggning i Nykvarn
Inhägnad uppställningsyta för bilar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: