Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Det planeras att byggas 25 bostäder per år från 2017.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av mellanstadieskola, 4-6, i Furuborg, etapp 2
Etapp 1, projnr 874404. Ca 150-170 st elever.
Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 2
Flerbostadshus med handel i botten samt parkeringsgarage under mark. Totalt ca 300 lgh. Kommer troligtvis bli 5 etapper.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn, etapp 1
Nybyggnad av radhus och markarbeten.
Utbyggnad av vatten och avloppsledning till Stensättra,Nykvarn
Entreprenaden omfattar utbyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt kanalisation för bredband i området Stensättra. Spillvattensystemet kommer att utföras som ett trycksatt system (LTA) med villapumpstationer. Entreprenaden omfattar eventuellt även en option på förläggning av fiberkanalisation åt Skanova.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.
Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Avser att på totalentreprenad utföra ett nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nykvarns kommun
Avser ramavtal omfattande snöröjning och halkbekämpning from 2017.10.15 tom 2019.10.14 med option för beställaren att förlänga med 1 år i taget i maximalt 2 år.
Ombyggnad av handelsträdgård i Nykvarn
Ändrad användning från industrifastighet till handelsträdgård/Pub.
Rivning av förskola i Nykvarn
Rivning av den gamla förskolan innan nybyggnad.
Utbyte av konstgräs i Furubergsområdet, Nykvarn
Trädgårdsvägen/Björkhemsvägen. Planen innehåller idag 11-mannaplan som även är linjerad för 7 och 9-manna.
Byte av hiss i flerbostadshus i Nykvarn
Projektet avser komplett demontering av befintlig hiss, projektering, leverans och installation av ny hiss på Lundavägen i Nykvarn.
Ombyggnad av vandrarhem i Nykvarn
Ändrad användning från vårdbyggnad till vandrarhem, tidsbegränsat lov tom 2019-12-31.
Nybyggnad av förråd i Nykvarn
Uppförande av byggnad för hundar vid rastgården.
Ombyggnad av butik i Nykvarn
Ändrad användning av vårdbyggnad till lokaler och butiker samt restaurang, tidsbegränsat lov tom 2020-05-30.
Tillbyggnad av stängsel i Nykvarn
Tillbyggnad med stängsel runt handelsträdgården.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nykvarn
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: