Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

Nybyggnad av mellanstadieskola, 4-6, i Furuborg, etapp 2
Etapp 1, projnr 874404. Ca 150-170 st elever.
Nybyggand av multihall i Nykvarn
Behov av ny flexibel idrottshall.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Totalentreprenad med utökad samverkan/partnering. Entreprenaden är indelad i två faser, som ska utgöra huvuddelar: En planeringsfas (fas 1) respektive en genomförandefas (fas 2). Nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nykvarns kommun
Avser ramavtal omfattande snöröjning och halkbekämpning from 2017.10.15 tom 2019.10.14 med option för beställaren att förlänga med 1 år i taget i maximalt 2 år.
Rivning av förskola i Nykvarn
Rivning av den gamla förskolan innan nybyggnad.
Byte av hiss i flerbostadshus i Nykvarn
Projektet avser komplett demontering av befintlig hiss, projektering, leverans och installation av ny hiss på Lundavägen i Nykvarn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: