Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Det planeras att byggas 25 bostäder per år från 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn

Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av logistikbyggnad.

Nybyggnad av mellanstadieskola, 4-6, i Furuborg, etapp 2
Etapp 1, projnr 874404. Ca 150-170 st elever.

Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 2
Flerbostadshus med handel i botten samt parkeringsgarage under mark. Totalt ca 300 lgh. Kommer troligtvis bli 5 etapper.

Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Förskola, 8 avdelningar.

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn

Nybyggnad av förskola i Nykvarn
8 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Tre hus på sju eller åtta våningar mellan Centrumvägen och sina befintliga hyreshus.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn

Utbyggnad av vatten och avloppsledning till Stensättra,Nykvarn
Entreprenaden omfattar utbyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt kanalisation för bredband i området Stensättra. Spillvattensystemet kommer att utföras som ett trycksatt system (LTA) med villapumpstationer. Entreprenaden omfattar eventuellt även en option på förläggning av fiberkanalisation åt Skanova.

Nybyggnad av bensinstation vid trafikplats Nykvarn
Bensinstationen ska ha full service med butik och fyra biltvättplatser.

Nybyggnad av vattenreservoar i Nykvarn

Ombyggnad av förskola i Nykvarn

Exploatering och nybyggnad av lager i Hällby, Nykvarn
Exploatering av 10000 kvm byggbar markyta.

Nybyggnad av bostadsrätter i Nykvarn, etapp 1

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.

Flyttning av kontorsbaracker, ny verkstad mm i Nykvarn

Nybyggnad av kontor i Nykvarn
Kontor, ersättningsbyggnad pga brand.

Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Avser att på totalentreprenad utföra ett nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.

Ombyggnad till fritidsanläggning mm i Nykvarn

Rivning av förskola i Nykvarn
Rivning av den gamla förskolan innan nybyggnad.

Nybyggnation av trappa i Nykvarn

Nybyggnad av GC-väg i Nykvarn

Nybyggnad av maskinhall i Nykvarn
Nybyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Nybyggnad av radhus och markarbeten.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Nybyggnad av 16 radhus på Vibynäs 1:90 och 14 radhus på Vibynäs 1:91 samt manskapsbodar under byggtiden och uppförande av en banderoll.

Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av 2 st hästgårdar inkl mangårdsbyggnad, flygelbyggnad samt ekonomibyggnad.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Nybyggnad av 2x3 st stadsradhus.

Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av två flerbostadshus 8 lgh.

Ombyggnad av handelsträdgård i Nykvarn
Ändrad användning från industrifastighet till handelsträdgård/Pub.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Uppförande av tillfällig parkeringsplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Vibynäs 1:19, 1:11, Sundsör 2:23.

Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och ateljé.

Nybyggnad av skärmtak i Nykvarn
Montering av 8 st enkeltak och 1 st hörntak.

Nybyggnad av markanläggning i Nykvarn
Inhägnad uppställningsyta för bilar.

Nybyggnad av elverk i Nykvarn
Nybyggnad av reservkraftbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Nykvarn
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Nykvarn
Schakt för pumpstation samt byggnad för överbyggnad.

Tillbyggnad av växthus i Nykvarn
Tillbyggnad av orangeri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: