Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

Nybyggnation av bostäder och förskola i Nykvarn

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Det planeras att byggas 25 bostäder per år från 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn

Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av logistikbyggnad.

Nybyggnad av mellanstadieskola, 4-6, i Furuborg, etapp 2
Etapp 1, projnr 874404. Ca 150-170 st elever.

Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 2
Flerbostadshus med handel i botten samt parkeringsgarage under mark. Totalt ca 300 lgh. Kommer troligtvis bli 5 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
15-20 bostäder.

Nybyggnad av förskola i Nykvarn
8 avdelningar.

Nybyggnad av affärshus i Nykvarn

Nybyggnad av radhus i Nykvarn, etapp 2

Nybyggnad av radhus i Nykvarn, etapp 1
Nybyggnad av radhus och markarbeten.

Utbyggnad av vatten och avloppsledning till Stensättra,Nykvarn
Entreprenaden omfattar utbyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt kanalisation för bredband i området Stensättra. Spillvattensystemet kommer att utföras som ett trycksatt system (LTA) med villapumpstationer. Entreprenaden omfattar eventuellt även en option på förläggning av fiberkanalisation åt Skanova.

Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av vattenreservoar i Nykvarn

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.

Flyttning av kontorsbaracker, ny verkstad mm i Nykvarn

Nybyggnad av kontor i Nykvarn
Kontor, ersättningsbyggnad pga brand.

Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Avser att på totalentreprenad utföra ett nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.

Ombyggnad till fritidsanläggning mm i Nykvarn

Ombyggnad av handelsträdgård i Nykvarn
Ändrad användning från industrifastighet till handelsträdgård/Pub.

Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 576 vid Turinge kyrka
Avser en sträcka på ca 1,5 km.

Rivning av förskola i Nykvarn
Rivning av den gamla förskolan innan nybyggnad.

Nybyggnad av verkstad och lager i Nykvarn

Utbyte av konstgräs i Furubergsområdet, Nykvarn
Trädgårdsvägen/Björkhemsvägen. Planen innehåller idag 11-mannaplan som även är linjerad för 7 och 9-manna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av två flerbostadshus 8 lgh.

Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av 2 st hästgårdar inkl mangårdsbyggnad, flygelbyggnad samt ekonomibyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Vibynäs 1:19, 1:11, Sundsör 2:23.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Nykvarn
Schakt för pumpstation samt byggnad för överbyggnad.

Tillbyggnad av stängsel i Nykvarn
Tillbyggnad med stängsel runt handelsträdgården.

Nybyggnad av skärmtak i Nykvarn
Montering av 8 st enkeltak och 1 st hörntak.

Nybyggnad av elverk i Nykvarn
Nybyggnad av reservkraftbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av transformatorstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nykvarn
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Nykvarn
Inhägnad uppställningsyta för bilar.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Uppförande av tillfällig parkeringsplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: